hoe werkt de economie

Amerikaanse overheid dreigt Irakese rekening te bevriezen

Jan 13, 2020
Aanbieding: 

De Amerikaanse overheid zal de Dollar bankrekeningen van de Irakese overheid bevriezen als ze daadwerkelijk overgaat om de Amerikaanse troepenmacht het land uit te sturen. De liquidatie van de Iraanse generaal Qassam Soleimani in Bagdad heeft er toe geleid dat het Irakese parlement een wetsvoorstel heeft aangenomen voor het wegsturen van de aanwezige Amerikaanse troepenmacht in Irak. Mocht Irak daadwerkelijk dit wetsvoorstel goedkeuren en implementeren, dan zal de Amerikaanse overheid de toegang tot de bankrekening van de Irakese Centrale Bank bij de Amerikaanse Federal Reserve bevriezen.

De financiële macht van de Amerikaanse overheid en de Fed

VS dreigt Irakese bankrekening fed te bevriezen

De meeste centrale banken houden bankrekeningen aan bij de Federal Reserve in New York. Dit geldt ook voor de centrale bank van Irak voor het beheer van de overheidsfinanciën zoals de inkomsten van olieverkopen in het kader van het Petro Dollar-recycling systeem. De Irakese dictator Saddam Hoessein wilde hier een einde aan maken door over te schakelen naar de euro. Het land werd daarop onder valse voorwendselen binnengevallen door het Amerikaanse leger tijdens de Irakoorlog van 2003. Het Petro Dollar recycling systeem is van wezenlijk belang voor de hegemonie van de Verenigde Staten en de Amerikaanse dollar als wereldreservemunt. Het zorgt ervoor dat geallieerde oliestaten vastzitten in een lucratieve ondergeschikte financiële afhankelijkheidsrelatie. Het is uiterst moeilijk om buiten de Amerikaanse dollar heen te kunnen, terwijl de overheden zelf afhankelijk worden van de Amerikaanse Dollar en staatsobligaties. Doordat alle belangrijke geldstromen door het financieel centrum van New York gaan, is het uiterst gemakkelijk voor de Amerikaanse overheid om via financieel terrorisme (sancties) iedereen in het gareel te houden.

De mogelijke implicaties

Het lijkt erop dat de Irakese president Mr. Abdul-Mahdi gehoor zal geven aan het wetsvoorstel. Mocht de Amerikaanse overheid de Irakese bankrekening bij de Fed bevriezen zal dit behoorlijke op korte termijn flinke financiële implicaties hebben voor Irak. De lokale munteenheid, de Dinar, zal in koopkracht verliezen en de oplopende inflatie zal leiden tot o.a. meer politieke onrust. Er wordt geschat dat er meer dan 3 miljard Amerikaanse Dollars op de rekening staan waarover de Irakese overheid toegang tot verliest. Het zal ook implicaties hebben voor Iran, aangezien Iraanse wisselbeurzen en banken in Irak aan Amerikaanse Dollars kunnen komen. Door Amerikaanse sancties is Iran volledig afgesloten van het internationaal financiële systeem (SWIFT).

Op lange termijn zal de Amerikaanse overheid steeds minder als ‘bevrijder van Saddam’ maar een bezetter worden beschouwd. Hoe het ook zij door deze bedreiging aan het adres van Irak, zal de aanwezige Amerikaanse troepenmacht als een bezettingsmacht worden beschouwd. Op lange termijn zal Irak werken aan een alternatief voor de Amerikaanse Dollars en wellicht olie ook gaan afrekenen in euro’s of in Chinese Yuan?

Dit nieuws geeft duidelijk aan hoe financiële en militaire macht met elkaar samenhangt en verder zodoende door Amerikaanse schulden imperialisme iedereen verder onderwerpt zonder een schot te lossen. Bitcoin is in dit kader van het zoeken naar een alternatief voor de Dollar een interessante optie aangezien het volledig apolitiek is waarbij iedere deelnemer soeverein en gelijkwaardig is. Voor meer informatie:

Leer hier alles over Bitcoin:

Bronvermelding: Wall Street Journal

Lees verder

FED COIN CBDC is onder ontwikkeling

Er zijn meer feiten over de ontwikkeling van een Fed coin of Fed CBDC naar buiten gekomen. Loretta J. Mester, voorzitter van de Federal Reserve Bank of Chicago, heeft op 23 september 2020 tijdens een keynote-presentatie tijdens de twintigste verjaardag van de Chicago Payments Symposium aangegeven dat de Federal Reserve actief werkt aan de ontwikkeling […]

Sep 24, 2020
2,5 min

Bitcoin en de terugkeer naar individuele vrijheid!

De geboorte van de moderne westerse wereld werd gekenmerkt door een verwerpen van autocratische regimes en een omarming van algemene rechten en vrijheden. We zien echter dat diezelfde rechten en vrijheden recent steeds meer worden ingeperkt door dezelfde overheden die toen tot stand kwamen. Bitcoin vormt een technologie die een antwoord biedt op dit steeds […]

Sep 22, 2020
2,5 min

Michael Saylor over Bitcoin

Michael Saylor is de oprichter en directeur van het beursgenoteerde bedrijf MicroStrategy (MSTR) met een waarde van ongeveer 1.2 miljard dollar. Hij is eindverantwoordelijk voor de recente beslissing om bijna alle dollarreserves in de schatkist om te wisselen voor bitcoin. In totaal heeft MicroStrategy $410 miljoen omgezet in 38,250 BTC als een strategische reservevaluta en […]

Sep 22, 2020
5 min