hoe werkt de economie

BANKEN VERGELIJKEN

Jun 23, 2020
Aanbieding: 

Waarom en hoe zou ik banken vergelijken met elkaar?

banken vergelijkenBanken vergelijken is belangrijk. Banken zijn namelijk duur en kunnen behoorlijk verschillen in termen van hypotheekrente, banksparen en allerlei kosten voor het hebben van een credit card, de hoogste spaarrente of het handhaven van een bankrekening. Normaal zouden we ook banken goed kunnen vergelijken in termen van spaarrentes. Kijk, dit is relevant wanneer we te maken hebben met een banksysteem die gebaseerd zou zijn op gezond bankieren.
De eerste vraag die iedereen zich zelf moet stellen is of de desbetreffende bank wel veilig is en gebaseerd is op gezond bankieren. Dit is uiterst belangrijk wanneer u een bank gaat gebruiken voor het parkeren van uw spaargeld en uw vermogensbeheer. Dit pijnlijk onderwerp heb ik ook besproken in de artikels over het overstappen van bank en het veranderen van spaarbank. Ik constateer dat ons bancaire systeem volledig ziek en verziekt is en niet meer ten dienste van de samenleving fungeert.

banken vergelijkenNiemand weet welke bank eigenlijk nu wel echt gezond is. Ik roep hierbij mijn lezers op om de financiële watergeus in zich zelf op te roepen en de wilde cryptocurrency zee op te gaan naar een nieuwe bancaire revolutie. De bitcoin technologie is in feite een galjoen waarbij de reguliere banken met hun digitale muntjes zoals de euro te vergelijken zijn met sloepen. Kijk, dit is banken vergelijken in termen van echte disruptieve alternatieven en het ondermijnen van parasitaire dinosauriërs in het informatie technologisch tijdperk. Wie durft er in deze tijd nog te bankieren op een mogelijke zombiebank met meer en meer restricties en allerlei hoge fees? Wie niet waagt, wie niet wint: investeer in jezelf als eigen bank, investeer in bitcoin!

Banken vergelijken in termen van veiligheid, gezond bankieren en revolutionaire alternatieven:

goede banken vergelijkenVoor de meeste mensen zal deze probleemstelling vreemd klinken. Toch, we moeten beseffen dat ons bankenstelsel niet op gezond bankieren is gebaseerd, maar werkt op basis van fractioneel bankieren waarbij geld als schuld wordt geschapen in de vorm van leningen en oplopende rente. Dit maakt elke bank die op basis van dit principe werkt, inherent instabiel en gevoelig voor economische klappen door o.a. de handel en speculatie met allerlei vreemde financiële instrumenten. Banken komen makkelijk in de problemen wanneer ze een zeepbel helpen opbouwen, fraude begaan en verkeerde beslissingen nemen. De oorzaak van de economische crisis van 2008 heeft haar oorzaak in fraude in de handel van hypotheken die ook arme Amerikanen gemakkelijk konden krijgen, hoewel de banken en de Amerikaanse investeringsbanken op Wall – Street verdomd goed wisten dat deze schuldenaars nooit deze hypotheek konden hanteren. Fraude en corruptie komen helaas vaak voor om de winst voor de aandeelhouders te maximaliseren en het bestaande systeem overeind te houden. Het moge duidelijk zijn dat het huidige banksysteem niet in het voordeel werkt voor Jan met de pet die een bankrekening wil openen voor zijn spaarcentjes.

Een goede, betrouwbare en veilige bank is een traditionele spaarbank zoals de BIGBANK of nog veel beter, werkt op basis van complete reserve banking en is niet afhankelijk van overheidssteun dat wil zeggen de financiële middelen van een centrale bank. We kennen nauwelijks of geen complete reserve banks, zover we weten is alleen de Euro Pacific Bank een 100 % reserve bank die gebaseerd is op de beginselen van gezond bankieren. Banken vergelijken moet in de eerste plaats vanuit deze invalshoek gedaan worden aangezien de bankgarantie voor uw spaartegoeden alleen maar een belofte is, die makkelijk kan worden verbroken. Het plunderen van spaartegoeden is toegestaan in de Europese Unie wanneer een bank het begeeft. Offshore banking is zeker een aanrader voor een spaarder met een goed vermogen.

Banken vergelijken in termen van operationele transparantie! 

banken vergelijken in termen van corruptieBanken vergelijken in termen van de relatieve kosten is in dat opzicht van minder belang. Het is belangrijker dat uw geld veilig staat en dat uw bank op een transparante wijze werkt. Hoewel deze informatie over het vergelijken van banken misschien voor u vreemd is, vergeet niet dat de geschiedenis van bankieren gehuld is in geheimzinnigheid en een duidelijke connectie heeft met geheime genootschappen zoals de Tempel Ridders en de Lombarden in Venetië. Tegenwoordig zijn de centrale banken, de BIS, maar ook de ESM allemaal gehuld in geheimen, onderonsjes en afschermende wetten. Vooral de BIS en de Federal Reserve Bank zijn beroemde voorbeelden. De bankiers van deze banken staan volledig buiten ons rechtssysteem en niemand heeft inzage in de werking van deze organisaties. Er is bijvoorbeeld nog nooit een onafhankelijke audit uitgevoerd geworden op de wijze waarop de Federal Reserve bank werkt en wat daar precies wordt uitgespookt. Het is bekend dat de World Bank lijdt onder tergende corruptie. Dappere klokkenluiders binnen de World Bank hebben dit gedocumenteerd: interview met Karen Hudes. Toch, is de wereld economie afhankelijk van de praktijken van de Bank of International Settlements, de Federal Reserve Bank, de World Bank en de Europese Centrale bank. Vanuit deze optiek moeten banken vergeleken worden. Banken vergelijken moet op basis van transparantie en de overkoepelende werking van de centrale banken. Heel veel studies hebben aangetoond dat deze werking op zijn zachts gezegd ondoorzichtig is en op zijn best gezegd, niet-constitutioneel is en ronduit corrupt. Wie zijn de aandeelhouders van onze centrale banken? Waarom kunnen er geen audits worden uitgevoerd op onze centrale banken? Deze vragen zijn zeer belangrijk in het licht van het vreemde feit dat deze instanties uit het niets geld als schuld scheppen in de vorm van staatsleningen.

Banken vergelijken in termen van relatieve schulden & haircut risico’s:
Ons advies is dat u banken vergelijken moet in termen van gezond bankieren en onder andere moet kijken naar de kapitaal reservers van de bank, ook de praktijken van de betreffende bank en de betrokkenheid in het bankenstelsel. De Rabobank is een van de megabanks die deel uit maakt van het internationale bankenkartel. Het is ook niet vreemd dat deze bank in de top staat van de officiële bank rankings als een goede en veilige bank. Het is misschien verstandiger om een kleinere bank te kiezen met een gedegen geschiedenis in goed bankieren, zoals de BIGBANK en de Argenta Bank. Uiteindelijk, het spaarvermogen kunt u het beste plaatsen in een offshore 100 % reserve bank, zoals de Euro Pacific Bank. Het bijzondere is dat deze bank ook goud en zilver ondersteunde bankrekeningen heeft. Voor iemand die gezonde twijfels eu crisis compare banksheeft bij de monetaire expansie politiek van onze centrale banken. De reden waarom we geen Europese bank aanrader voor vermogensbeheer is dat de Europese Unie zich meer en meer totalitair gedraagt en in feite is geworden door het verdrag van Lissabon en het implementeren van de ESM. De nationale souvereiniteit van de Europese lidstaten is volledig uitgehold geworden. De Europese crisis is een mooi machtswapen om landen volledig te onderwerpen aan de voorwaarden van Brussel. Spaartegoeden worden alleen ten dele gedekt onder bepaalde voorwaarden, maar mensen met grote vermogens kunnen een behoorlijke haircut verwachten wanneer de Europese Crisis zich verder ontwikkeld…. welke landen zullen nu bezwijken onder de banken vergelijken in termen van schuldenbank- en staatsschulden? Hoever zal Brussel gaan om de Europese Unie te ”redden” en te ”verenigen” in 1 fiscale unie met Eurobonds? Het klinkt mooi, maar het is een totalitair concept waarbij de burgers zullen moeten betalen met hun zuur verdiende geld d.m.v. haircuts en nieuwe / verhoogde belastingaanslagen. Banken vergelijken in termen van de relatieve staatsschuld van een land is ook een belangrijke factor in plaats van te kijken naar de kosten van de rente op een credit card bij bank x of y. In deze optiek hebben we ook de BIGBANK gekozen als een depositobank voor Nederlanders.

Op dit moment staan de spaartegoeden van de Ieren klaar om een haircut te krijgen!

Vandaar, become your own bank door het kopen van edelmetalen en crypto-currencies zoals Bitcoin en Altcoins.

Lees verder

Michael Saylor over Bitcoin

Michael Saylor is de oprichter en directeur van het beursgenoteerde bedrijf MicroStrategy (MSTR) met een waarde van ongeveer 1.2 miljard dollar. Hij is eindverantwoordelijk voor de recente beslissing om bijna alle dollarreserves in de schatkist om te wisselen voor bitcoin. In totaal heeft het bedrijf $410 miljoen omgezet in 38,250 BTC als een strategische reservevaluta […]

Sep 18, 2020
5 min

Wat is Nexus Mutual (NXM)?

Wat is Nexus Mutual (NXM) en wat kan je ermee? De afgelopen tijd hebben we al een aantal spelers in de wereld van gedecentraliseerde financiering (DeFi) onder de loep genomen, zoals Bancor Finance, Flamingo Finance en Balancer Finance. Vandaag kijken we naar Nexus Mutual, een soort softwarekraakverzekering die gebruikers beschermt bij het afsluiten en gebruik […]

Sep 15, 2020
3 min

Rente verdienen over goud?

Een belegging in goud werd door Warren Buffet afgeschreven als niet productief aangezien het geen inkomen genereert. Inderdaad, vele beleggers laten nog steeds goud links liggen omdat het geen inkomen genereert. Deze tijden zijn voorbij met de opkomst van de decentrale financieringssector en digitale activa die op een blokchain worden uitgeven. De Paxos Trust Company […]

Sep 4, 2020
1,5 min