Bitcoin verwarmt straks North Vancouver maar is het groen?

Oct 18, 2021
Aanbieding: 

De stad North Vancouver in British-Columbia, draait nu al op een lokale energiecentrale die zijn restwarmte voor stadsverwarming gebruikt. Lonsdale Energy Corporation (LEC), dat volledig eigendom is van de stad, zet in op verduurzaming en wil het gebruik van aardgas verminderen. Gebouwen zijn momenteel verantwoordelijk voor 40% van de CO2-uitstoot in stedelijke gebieden, en dus is hier binnen de Parijse klimaatagenda veel winst te behalen.

In 2022 neemt LEC een nieuwe warmtebron in gebruik: bitcoin mining. Er is een deal gesloten met MintGreen, een Canadees cleantechbedrijf dat warmte terugwint uit Bitcoin-mining. Gedurende de looptijd van de overeenkomst zal de stad 20.000 ton CO2 minder uitstoten per MW dan in de oud situatie met aardgas. Binnen de Bitcoin community, Saifdean Ammous voorop, is er volop scepticisme over de klimaatagenda en de vraag of onze CO2 uitstoot de aarde überhaupt wel opwarmt.

De grap is dat MintGreen zichzelf met zijn Digital Boilers presenteert als een leverancier van een constante energievoorziening in tegenstelling tot bijvoorbeeld windenergie en zonne-energie. Normaalgesproken ligt de belofte van Bitcoin-mining juist in het flexibel gebruiken van onregelmatige windenergie en zonne-energie nadat de samenleving meer en meer de ogen opent voor het feit dat climate change de grootste wetenschappelijke hoax allertijden is.

Mintgreen schrijft trots in zijn persbericht:

Cryptocurrency-mijnwerkers draaien 365 dagen per jaar op volle capaciteit, wat de unieke mogelijkheid biedt om een ​​betrouwbare en schone basislast voor verwarming te leveren voor het energiesysteem van North Vancouver.

Dit betekent letterlijk dat Mintgreen juist niet kan draaien op zonne-energie of windenergie. Of ze hadden nu juist een innovatieve manier moeten verzinnen om de warmte te bufferen in hun grote boilers die onregelmatig binnenkomt via windenergie en zonne-energie. Maar ze kunnen natuurlijk gaan uitbreiden naar Duitsland dat wel eens een koploper zou kunnen worden voor Bitcoin mining als men daar de krankzinnige hoeveelheden onregelmatige stroom voor mining gaat inzetten. In British Columbia speelt het allemaal toch minder want 97% van de stroom komt hier toch al van waterkracht. Dus het was al duurzaam.

Nu ja, het sowieso altijd gunstig om vrijkomende warmte te benutten. Dus laat deze partijen hun verhaal maar vertellen. Dit soort dingen helpen om de FUD rond Bitcoin mining weg te nemen. Hier is PR alles. Het gaat zelden over het milieu maar bijna altijd om schoon en groen lijken. En ach als Bitcoin op deze manier minder onder vuur ligt, kunnen we als rechtgeaarde klimaatsceptici wel een oogje dichtknijpen over alle klimaatpropaganda waar je bij zo’n deal over struikelt.

Bijvoorbeeld lezen we in het persbericht van Mintgreen:

In het 2015-rapport “District Energy in Cities” van het VN-milieuprogramma staat: “Lokale energiesystemen als een best practice-benadering voor het bieden van een lokale, betaalbare en koolstofarme energievoorziening. Wijkenergie biedt steden een belangrijke kans om op weg te gaan naar klimaatbestendige, hulpbronnenefficiënte en koolstofarme routes.” Het VN-klimaatrapport, uitgebracht op 9 augustus 2021, waarschuwt voor de ‘extreme’ gevolgen van de komende klimaatverandering en roept beleidsmakers op om actie te ondernemen. Steden over de hele wereld scherpen de CO2-regelgeving aan en verhogen de CO2-belasting. In 2019 keurde de City of North Vancouver Council een motie goed voor de stad om haar doelstellingen voor de vermindering van broeikasgassen te verhogen om tegen 2050 netto nul te bereiken en de uitstoot tegen 2040 met 80% onder het niveau van 2007 te verminderen. Verder heeft Canada een voorstel gedaan voor een reductie van $ 170 per ton CO2-belasting die in 2029 van kracht wordt en de terugkerende kosten van conventioneel aardgas zal opdrijven.

Nou fijn. Hoera in een tijd waarin de energieprijzen exploderen. Het is echt zaak dat Bitcoiners altijd tegen verregaande marktverstoring door de centrale overheid strijden als je ziet dat deze welvaart vernietigt. Dus zeker niet te enthousiast worden over alle verhalen dat Bitcoin mining CO2 bespaart. Want in werkelijkheid geldt: hoe meer CO2 hoe groener en dus hoe meer proof of work hoe groener. En energieprijzen horen richting nul te tenderen, vanwege de krankzinnige voorraden olie en gas en uranium die we hebben en dan moet kernfusie als energiebron nog beginnen.

De ware energietransitie

De ware en enige transitie is die van door de staat of centrale bank gecontroleerd geld naar vrij en betrouwbaar decentraal geld. De ware transitie is naar een welvarende wereld met overvloedige bijna gratis energie waarin niemand zich meer druk zal maken over het energieverbruik van welke applicatie dan ook. De ware transitie is naar en groene aarde met meer CO2, dankzij meer CO2.

Wil je verder meer leren over de impact van Bitcoin op het milieu kunnen we ook dit rapport van NYDIG aanbevelen. Verder hebben we nog de volgende artikelen:

Foto door Mike Benna van Unsplash

Lees verder

Opt Out of the Fiat & Crypto Ponzi´s with Bitcoin

Alle financiële markten kraken in hun voegen. De cryptomarkt, vooral gebaseerd op Ethereum, Ethereum blockchain alternatieven met allerlei DeFi-protocollen en hedgfondsen (3AC, Celsius, etc.) kampen met liquiditeits- en insolvabiliteitsproblemen. Het zijn o.a. naweeën van de recente Terra Luna stablecoin implosie, maar ook de indirecte gevolgen van het QT-beleid van de Federal Reserve (Fed). De Fed […]

Jun 29, 2022
4,5 min

De Terra LUNA UST Fiasco en 2.0 Classic herstart

In dit artikel staan we stil bij de ineenstorting van het Terra LUNA ecosysteem en implosie van de UST stablecoin die begin mei 2022 plaatsvond. Het kan als een ENRON-schandaal van de cryptowereld worden beschouwd. In totaal werd 60 miljard in vermogen weggevaagd. De Redactie van Beste Bank waarschuwt haar lezers constant over de gevaren […]

Jun 3, 2022
7,5 min

De London Gold Fix, Rothschild, macht en Bitcoin

Wat is de London Gold Fix? Waarom verdient het onze aandacht en verdere uitleg? In de speurtocht naar een politieke neutrale reservemunt of activa voor het kunnen afwikkelen van internationale betalingen wordt er vaak gewezen naar goud. Onze monetaire geschiedenis leert ons echter dat goud en het delven van goud een belangrijke rol speelt in […]

Jun 27, 2022
4 min