wat doet een bank

Rothbard & Bitcoin

Dec 3, 2018
Aanbieding: 

murray rothbardWat hebben Murray Rothbard en Bitcoin met elkaar te maken? Laten we dit eens kort bespreken aan de hand van een introductie tot Murray Newton Rothbard (1926-1995). Hij was een omstreden Amerikaans econoom en politiek filosoof. Hij studeerde wiskunde en economie de aan de universiteit van Columbia waar hij in 1956 promoveerde  op onderzoek naar de financiële crisis van 1819 in de Verenigde Staten. Murray Rothbard was verder een aanhanger van de Oostenrijkse School van economisch denken, het Amerikaans Libertarisme en anarchokapitalisme. Hij werd bekend met zijn meesterwerk “Man, Economy, and State” (1962). Hierin geeft hij een  uiteenzetting over de werking van de economie, menselijke handelen en geld. Vooral de werking en functie van geld heeft bij Rothbard veel aandacht gekregen. Twee makkelijker te lezen publicaties gaan specifiek over de gevolgen wanneer de overheid en de centrale banken alle macht hebben over de geldschepping en daarmee de normale burgers in een samenleving uiteindelijk geen dienst bewijzen.

bitcoin rothbardIn zijn publicatie, ”What Has Government Done to Our Money?” (1963) verbindt Rothbard de geschiedenis, theorie en praktijk van geld met elkaar, en waarbij hij wijst wijst op de rol van goud als gezond geld, (centrale) banken, inflatie en overheidsbeleid. Zijn uiteenzetting is bijzonder helder en doorweven met historische voorbeelden. Volgens Rothbard zijn politici sinds de afschaffing van de goudstandaard als een gezond geldstelsel bezig met het in standhouden van een inherent onstabiel monetair en financieel systeem. Hij wijst zijn beschuldigende vinger dan ook naar de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. In zijn laatste publicatie ”The case against the FED” (1994) duikt hij in de echte geschiedenis van de FED en bijbehorende  bankenkartel in handen van de financiële elite. De inflatoire monetaire politiek op basis van fractioneel bankieren zal alleen leiden tot meer en meer schulden en geldontwaarding.  Hij pleit hij voor de afschaffing van de FED om terug te keren naar een gezond geldsysteem op basis van goud.

Het moge duidelijk en niet vreemd zijn dat Murray Rothbard’s ideeën niet werden geaccepteerd door de mainstream economen en belanghebbende in het huidige financiële systeem. Zijn ideeën en theorieën zijn wel in leven gehouden door de aanhangers van de Oostenrijkse school van economisch denken die vaak voorstanders zijn van goud. Bovendien meer en meer Bitcoiners hebben het gedachtegoed van Murray Rothbard ontdekt. Bitcoin is in feite harder geld dan goud en volledig losgekoppeld van de overheden en banken. Bitcoin is losgekoppeld van het huidige financiële systeem en de monetaire politiek en geldhoeveelheid ligt volledig vast. Dit kan niet gezegd worden van goud. De goudbaren wordt beheerd door o.a. centrale banken. De leermeester van Murray Rothbard, Ludwig van Mises bekende ook dit probleem en poneerde dat de geschiedenis van het geld, de geschiedenis is van overheidspogingen om de koopkracht van het geld te verminderen om daarmee de schulden goedkoper te maken en te verdoezelen. Friedrich von Hayek, een andere belangrijke leermeester van Murray Rothbard pleitte om geldschepping uit de handen van de overheid en de centrale banken te trekken, maar wiste dat dit nooit zou lukken. In Friedrich’s eigen woorden:

I don’t believe we shall ever have a good money again, before we take the thing out of the hands of government. We can’t take it violently out of the hands of government. All we can do is by some sly, roundabout way introduce something that they can’t stop.

Inderdaad, hier komt Bitcoin om de hoek kijken aangezien Bitcoin een nieuwe scheiding der machten introduceert. De macht van de overheid en het bankwezen over geldcreatie en -circulatie in een samenleving.

bitcoin rothbardHoe vreemd het ook mag klinken nu (vierder kwartaal 2018) de Bitcoin koersontwikkeling in een berenmarkt verkeerd, Bitcoin biedt een nieuw antwoord en nieuwe oplossing voor het huidige bankroete geldsysteem die volledig past in het gedachtegoed van de Oostenrijkse school van economisch denken. Het zal tijd en verdere geldontwaarding kosten voordat speculanten en beleggers leren inzien dat Bitcoin een lange termijn investering is voor koopkracht behoud. Een nieuwe financiële crisis  zal ook hiertoe bijdragen, maar het probleem zal zijn dat de meeste normale beleggers al uit het veld zullen zijn geslagen. Daarom is het beste om zoveel mogelijk te leren over de werking van Bitcoin en het huidige geldstelsel, zeker in het kader van de Oostenrijkse School van economisch denken over gezond geld, want fiat geld zal uiteindelijk door onhoudbare schulden door en hyperinflatie niets meer waard worden.

Voor goede informatie over hoe Bitcoin met de ideeën van Rothbard en andere denkers uit de Oostenrijkse School wordt behandeld, kan ik de volgende Youtube kanalen aanbevelen:

  • Read Rothbard ~ Use Bitcoin, met Max Hillebrand. Hieronder kun je een goed gesprek zien tussen Max en Murad over Bitcoin als een oppotmiddel voor koopkracht behoud.

  • De podcast van Stephan Livera. Hieronder kun je hem aan het woord zien over de ecomische tijdperken van Bitcoin. Het moge duidelijk zijn, de ontwikkeling van Bitcoin als een nieuwe vorm van digital gold zal tijd vergen. De mogellijke introductie van een Bitcoin Standard kan mogelijkerwijs nog tientallen jaren vergen.

Wil je meer leren over Bitcoin? 

Lees verder

Michael Saylor over Bitcoin

Michael Saylor is de oprichter en directeur van het beursgenoteerde bedrijf MicroStrategy (MSTR) met een waarde van ongeveer 1.2 miljard dollar. Hij is eindverantwoordelijk voor de recente beslissing om bijna alle dollarreserves in de schatkist om te wisselen voor bitcoin. In totaal heeft het bedrijf $410 miljoen omgezet in 38,250 BTC als een strategische reservevaluta […]

Sep 18, 2020
5 min

Wat is Nexus Mutual (NXM)?

Wat is Nexus Mutual (NXM) en wat kan je ermee? De afgelopen tijd hebben we al een aantal spelers in de wereld van gedecentraliseerde financiering (DeFi) onder de loep genomen, zoals Bancor Finance, Flamingo Finance en Balancer Finance. Vandaag kijken we naar Nexus Mutual, een soort softwarekraakverzekering die gebruikers beschermt bij het afsluiten en gebruik […]

Sep 15, 2020
3 min

Rente verdienen over goud?

Een belegging in goud werd door Warren Buffet afgeschreven als niet productief aangezien het geen inkomen genereert. Inderdaad, vele beleggers laten nog steeds goud links liggen omdat het geen inkomen genereert. Deze tijden zijn voorbij met de opkomst van de decentrale financieringssector en digitale activa die op een blokchain worden uitgeven. De Paxos Trust Company […]

Sep 4, 2020
1,5 min