holo kopen hot

FANTOM

May 14, 2018
Aanbieding: 

FANTOM is de eerste DAG gebaseerde smart contract platform. Het beoogt zo’n 300.000 transacties per seconde te kunnen verwerken door de introductie van een verbeterde DAG-protocol.

daglabs

Fantom is nieuwe competitie voor IOTA en DAGlabs deze tracht te ontwikkelen. De FANTOM platform heeft de Lachesis DAG-consensus protocol ontwikkelt om consensus over het gedistribueerde grootboek (OPERA CHAIN) binnen het netwerk te krijgen. Applicaties die bovenop de FANTOM Opera Chain gebouwd zullen zonder problemen kunnen werken op basis van onmiddellijke datatransactieverwerking en bijna geen kosten voor de gebruikers.

De FANTOM architectuur. 

De architectuur om een schaalbare smart contract platform te ontwikkelen op basis van een DAG-protocol, ziet er als volgt uit:

  • Er is een bodemlaag, het fundament dat de OPERA Core Layer wordt genoemd. Deze is verantwoordelijk voor de verwerking van transacties (EVENTS) en het bereiken van consensus over alle gebruikers (nodes) via het Lachesis protocol.
  • Er is een middenlaag, de OPERA Ware Layer. Deze is ontwikkeld als een betalingsverwerker (betalingen, beloningen en bonussen) en de opslag van data.
  • Ten slotte is er de toplaag, de OPERA Application Layer. Deze biedt toegang tot de programeertaal en de Application Programming Interfaces (APIs) voor het programmeren van de Dapps.

FANTOM ICO

De financiering van dit nieuwe Koreaanse blockchain project gaat via een ICO.

Conclusie:

Voor meer informatie:

Gerelateerde artikels:

 

Lees verder

Brent Johnson en Steven Van Metre over het onvermogen van de FED

We willen onze lezers graag wijzen op een boeiende discussie tussen twee bekende macro-analisten, Brent Johnson en Steven Van Metre. Brent Johnson is als macro-analist bekend geworden met zijn Dollar Milkshake Theory. Brent Johnson en Steven Van Metre bespreken waarom de Federal Reserve geen inflatie kan veroorzaken. Het is een verkeerde opvatting dat de Federal […]

Sep 27, 2020
2 min

FED COIN CBDC is onder ontwikkeling

Er zijn meer feiten over de ontwikkeling van een Fed coin of Fed CBDC naar buiten gekomen. Loretta J. Mester, voorzitter van de Federal Reserve Bank of Chicago, heeft op 23 september 2020 tijdens een keynote-presentatie tijdens de twintigste verjaardag van de Chicago Payments Symposium aangegeven dat de Federal Reserve actief werkt aan de ontwikkeling […]

Sep 24, 2020
2,5 min

Bitcoin en de terugkeer naar individuele vrijheid!

De geboorte van de moderne westerse wereld werd gekenmerkt door een verwerpen van autocratische regimes en een omarming van algemene rechten en vrijheden. We zien echter dat diezelfde rechten en vrijheden recent steeds meer worden ingeperkt door dezelfde overheden die toen tot stand kwamen. Bitcoin vormt een technologie die een antwoord biedt op dit steeds […]

Sep 22, 2020
2,5 min