instant property networkDe internationale vastgoedsector representeert een waarde van 220 miljard dollars. De overdracht van eigendomsrechten van onroerend goed en andere contracten met betrekking tot de verhuur, koop/verkoop, ontwikkeling en beheer is een complex geheel waarbinnen vele partijen (makelaars, ontwikkelaars, eigenaars, huurders, overheidsorganen, banken, etc.) een rol spelen. Vooral de administratieve lasten, aanverwante kosten en tijdsduur laat vaak te wensen over.

De Instant Property Network heeft als visie om de vastgoedsector te revolutionairen door de processen en de (vaak ingewikkelde) vastgoedtransacties te verwerken op de R3 Corda blockchain. De huidige vastgoedsector in o.a. de Verenigde Staten is onnodig gecompliceerd met een enorme administratieve last die relatief makkelijk kan worden ontlast door gebruik te maken van deze blockchain technnologie.

De doelstelling is om het kopen van vastgoed even gemakkelijk zal worden als het kopen van producten op Amazon. De Instant Property Network® maakt dit mogelijk door alle betrokken partijen samen te koppelen binnen dit innovatieve vastgoed transactienetwerk. Financiele transacties zullen via de Corda Settler oplossing kunnen worden verricht waarbij o.a. met Ripple’s XRP zal kunnen worden betaald. De Instant Property Network® zal op 29 Januari 2019 een test lanceren in de Verenigde Staten en zal gedurende dit jaar worden verfijnd en ontwikkeld. Het netwerk zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal 2020 geheel klaar zijn.

Voor meer informatie: