CBIT VISIE – Nieuwe Financiën

Op deze site CɃIT (Contrary Banking & Investing Tips) Visie en de blog kunt u artikels met goed onderzochte en geïnformeerde meningen over de stand van zaken in de wereld van bankieren, fintech, bitcoin, cryptofinance en beleggen vinden. Het is een moeilijke taak. Een lange en moeizame leerervaring. Alle artikels zijn onder ontwikkeling en worden vaak ververst aangezien de onderwerpen zich snel ontwikkelen. Het gaat hier niet om beleggingsadvies. We openen een ander perspectief, een contraire noot. U moet voor u zelf bepalen wat het beste is om te doen in de dageraad van de wereld van nieuwe financiën en de avondschemer van een bankroet geldsysteem. Het is moeilijk om veilig door deze wateren te varen.

Listen to all, follow no one!

We hopen dat we u aan het denken zetten en misschien op andere gedachten brengen. We hopen dat een nieuw paradigma verschuiving op het gebied van geld en fintech ten dienste van de mensheid mogelijk is. Het antwoord voor een betere wereld moet worden gezocht in decentralisatie en niet centralisatie van macht en geld. Voorbeelden van sleutelartikels zijn de volgende:

Heeft u vragen over deze website? Wilt u een bijdrage leveren? Heeft u tips en aanbevelingen? Wilt u een advertentie plaatsen? U bent welkom om contact op te nemen met de site manager:

CONTACT

“None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.”

Niemand ist mehr Sklave, als der sich für frei hält, ohne es zu sein.”

“We do not need to visit a madhouse to find disordered minds; our planet is the mental institution of the universe.”

– Johann Wolfgang von Goethe

Heeft Satoshi met deze gedachten gespeeld en daarom een consensus model opgezet waarbij alleen op basis van een overweldigende meerderheid veranderingen in het Bitcoin protocol kunnen worden aangebracht? Voor meer informatie:

Bovenstaande video met de muziek van Desprez is een elegie voor Ockeghem. Hij stond bekend als een technisch zeer knap vakman, die in zijn polyfone muziek mathematische perfectie wist te combineren met een vroeg-Renaissancistisch klankideaal.

———
“Bouwkunst is gestolde muziek”
– Johann Wolfgang von Goethe
Laten we nieuwe muziek maken en onder de aandacht brengen voor de emancipatie van de mensheid in de vorm van mathematisch prachtig ontwikkelde decentrale bouwwerken voor het verwezenlijken van een alternatief democratisch en decentraal monetair en economisch systeem ten dienste van ieder individueel mens.
CONTACT
Vergeet ook niet de disclaimer & privacy policy te raadplegen.
Vergeet het niet, wees altijd kritisch:
Listen to all, follow no one!
Stop Atropos, controleer Clothis en programmeer Lachesis ( ;