bitcoin

State of Crypto 2019

Jan 13, 2020
Aanbieding: 
blockchain capital

Volgens een rapport van Blockchain Capital, The State of Crypto 2019, zijn er in 2019 bijzondere hoogtepunten bereikt in de markt met betrekking tot Bitcoin, terwijl Ethereum ook een sterke basis heeft gezet.

Bitcoin domineert de markt in 2019

Bitcoin en XRP waren ’s werelds grootste virtuele activa in 2019. Terwijl Bitcoin de markt blijft domineren gedurende het jaar, is Ethereum er wel in geslaagd om XRP in te halen op de cryptocurrency charts. Verder zijn de afgelopen twaalf maanden een vruchtbare periode geweest voor Bitcoin en Ethereum, waarbij deze twee crypto’s de collectieve markt met bijna 75 miljard dollar hebben laten groeien tussen 1 januari en 30 november.

Bitcoin heeft in 2019 zijn hoogste piek ooit geregistreerd. Op het netwerk vonden er meer dan 1 miljard transacties per dag plaats. Van de in totaal 2 biljoen transacties die sinds 2011 hebben plaatsgevonden, zijn er in de afgelopen twee jaar ongeveer 1,6 biljoen uitgevoerd.

Ethereum maakt goede stappen vooruit!

Over Ethereum gesproken; de token van Vitalik Buterin genoot van een lucratief jaar in termen van smart contracts , terwijl de derivatenmarkt van ETH ook steeds meer belangstelling begon te krijgen. Het netwerk registreerde een kleine inzinking nadat deze in de periode van april tot juni, in snel tempo was toegenomen. Vanuit technisch oogpunt werden de plannen voor een overgang naar ETH 2.0 met de community gedeeld. De organisatie gaf namelijk aan dat er in de loop van de komende 3 tot 5 jaar een geleidelijke verschuiving zal plaatsvinden.

Er werd ook gemeld dat op 30 november de top tien crypto’s samen goed waren voor 76 procent van de totale market cap. En dat terwijl de top 10 crypto’s vorig jaar, samen slechts goed waren voor ongeveer 70 procent van de market cap.

Binance’s eigen token, BNB, stond aan de top van de grafieken nadat deze met meer dan 150 procent is gegroeid in 2019.

De gegevens die in het rapport worden aangehaald, suggereren dat de marktprijzen van BTC en ETH in de tweede helft van 2019 sterk onder druk stonden. Het rapport benoemde dat de totale winst van de twee cryptocurrencies wel positief bleef. Tijdens het schrijven van dit artikel, werd Bitcoin in waarde geschat op 7.255 dollar. De waarde van de Bitcoin is tot dusver met ongeveer 95 procent gestegen, terwijl Ethereum een groei van meer dan 10 procent liet zien. Hoewel andere currencies zoals BCH en Litecoin betere prestaties leverden dan ETH wat betreft prijs, bleven deze achter in de market cap.

Leer alles over Bitcoin!

Bronvermelding:

Lees verder

De meesters en slaven van geld

Zoals we allemaal weten, heeft een munt twee zijden. Datzelfde principe geldt ook voor geld. Geld wordt vaak gezien als de bron van al het kwaad, en als geld op de verkeerde wijze beheerd en gebruikt wordt, is dat ook correct. Maar gezond geld is ook de perfecte manier om de tijd en energie te […]

Aug 4, 2020
6 min

Brzeziński’s Strategic Vision en de huidige politiek van de angst!

We kunnen onze lezers aanbevelen om het onderstaande gesprek te bekijken tussen Kees van der Pijl en Ramon Brill. Het gesprek gaat over de huidige staatsterreur en de gevoerde politiek van de angst om de bevolking in het gareel te houden. De inhoud van het gesprek is onder meer gebaseerd op het werk van Zbigniew […]

Aug 4, 2020
3 min

De globale Gold Rush van 2020 en de ineenstorting van de papieren goudmarkt!

We kunnen spreken van een nieuwe globale Gold Rush in 2020. De vraag naar fysiek goud is wereldwijd de afgelopen maanden significant toegenomen. Belangrijk hierbij is dat er normaliter in de derivatenhandel er bijna nooit gevraagd wordt naar de daadwerkelijke levering van het onderpand: de fysieke goudbaren. Dit is nu niet meer het geval zoals […]

Jul 31, 2020
3,5 min