arwen

De impact en toekomst van de beste cryptomunten?

Jan 24, 2018
Aanbieding: 

Wat is de toekomst van cryptomunten en welke impact heeft de introductie van cryptomunten voor ons betalingsverkeer? De beste cryptomunten met als onmiskenbare leider, de Bitcoin, zullen een enorme impact hebben voor ons en vooral ook de bankensector.

Hier volgt een uitstekend geschreven Position Paper over cryptomunten van Thomas Bollen. Hij is een financieel onderzoeksjournalist en heeft deze paper geschreven voor het Tweede Kamer rondetafelgesprek op 24-01-2018. De position paper over cryptomunten is hier met toestemming overgenomen.

cryptomuntenDe impact van cryptocurrencies op ons betalingsverkeer is van fundamentele aard: een paradigma verschuiving in ons monetaire systeem. De Nederlandse overheid dient daarom haar visie op – en de inrichting van – ons monetaire bestel (in samenwerking met Europese autoriteiten) aan te passen aan de nieuwe realiteit. Het is in het belang van de Nederlandse bevolking dat de inrichting van het geldstelsel dienend is aan de reële economie, financiële stabiliteit biedt en de kans op systeemcrises minimaliseert.

Cryptomunten voor financiële stabiliteit en gebruiksgemak

cryptomunten

Contant geld (fysieke munten en bankbiljetten) is het enige ‘risico-vrije ’ centrale bankgeld waar de burger toegang toe heeft. Dit is het ‘wettig betaalmiddel’ en het bestaat uit fysieke monetaire objecten die zijn uitgegeven door een publieke instelling: de centrale bank. Het gebruiksgemak van contant geld is door de toegenomen digitalisering van onze maatschappij beperkt. Voor het grootste deel van het betalingsverkeer gebruiken we daarom giraal geld, uitgegeven door private partijen. Dit zijn monetaire vorderingen op private banken; een gangbaar betaalmiddel maar geen ‘wettig betaalmiddel’. De betaalinfrastructuur is stilzwijgend geprivatiseerd. De Nederlandse burger dient zelfs zijn belastingen te betalen in privaat uitgegeven giraal geld, omdat er binnen onze digitale maatschappij geen geschikt publiek alternatief is. De grote afhankelijkheid van banktegoeden (= giraal geld = monetaire vorderingen op private banken) voor ons dagelijkse betalingsverkeer herbergt een aanhoudend risico voor de financiële stabiliteit.

beste cryptomuntenDe uitvinding van Bitcoin en de achterliggende blockchain technologie biedt uitkomst: het creëert nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van digitale monetaire objecten voor ons betalingsverkeer, en dat kan de afhankelijkheid van banktegoeden aanzienlijk verkleinen. De nieuwe technologie biedt mogelijkheden voor gedistribueerde (open source) netwerken die transparant, toegankelijk en censuurvrij zijn in te richten – waardoor het vertrouwen in digitale transactiemiddelen groeit. Dat opent de deur naar de uitgifte van monetaire objecten in digitale vorm die qua gebruiksgemak, veiligheid en efficiëntie superieur zijn aan giraal en contant geld. Cryptomunten, mits goed ontworpen, hebben de potentie om als algemeen betaalmiddel te fungeren, waarin de stabiliteitsvoordelen van contant geld en het gebruiksgemak van giraal geld worden gecombineerd. Het gebruik van digitale monetaire objecten voor ons betalingsverkeer kan daarom een monetaire revolutie teweeg brengen die het beste van twee werelden samenbrengt. Om dit te vervolmaken is verdere technologische ontwikkeling nodig, maar bovenal debat over de gewenste inrichting van ons geldstelsel en de bijbehorende wetgeving.

Innovatie en experiment versus risico en regulering

De technologie achter cryptomunten is nog niet volwassen. Het is daarom wenselijk dat er zowel in het private domein, als het publieke domein geëxperimenteerd wordt met cryptomunten. De overheid moet zich actief inzetten voor monetaire innovatie, daarbij de risico’s in acht nemen, maar ook ruimte bieden voor experiment.
Op dit moment worden de meeste van de 1450 verhandelbare cryptomunten – inclusief Bitcoin – slechts beperkt als betaalmiddel gebruikt. Ze fungeren vooral als zéér speculatieve beleggingsobjecten. De ongekende waardeontwikkeling ervan hangt echter samen met de verwachting dat ze ooit gangbaar zullen worden als geld, en mogelijk zelfs het bestaande bankgeld gaan vervangen.

Initial Coin token offering cryptomutenSpeculatie in cryptomunten raakt de reële economie nauwelijks en herbergt (vooralsnog) geen systeemrisico’s – in tegenstelling tot het nemen van risico’s door banken. Het verbieden van cryptomunten is daarom niet wenselijk.
Het volledig ongereguleerde casino van Initial Coin Offerings (ICOs), waarmee nieuwe cryptomunten worden uitgegeven, vormt echter een uitgelezen platform voor oplichterij. Het is daarom raadzaam te onderzoeken op welke manier regulering van ICOs en cryptobeurzen kan worden ingericht – zonder de innovatie onnodig af te remmen. Digitale (private) munten moeten een plekje krijgen binnen de wetgeving en het financiële toezicht.

Door de overheid uitgegeven cryptomunten

De Nederlandse bevolking heeft recht op risico-vrij centrale bankgeld om te sparen en te betalen – en dat aansluit bij de gebruikseisen van deze tijd. Dat wil zeggen: een digitaal monetair object, uitgegeven door een publieke instelling – en niet een monetaire vordering, uitgegeven door private banken. Het is daarom zeer wenselijk dat de Nederlandse overheid (in Europees verband) een traject in gang zet voor de uitgifte van digitale munten door de centrale bank of bij voorkeur een (nieuw op te richten) democratisch gecontroleerd overheidsorgaan, dat minder verweven is met het huidige bankwezen en de financiële markten.

Met de introductie van digitale overheidsmunten en private cryptomunten zal de dominante rol van giraal geld binnen ons betalingsverkeer verdwijnen – zoals ook de rol van contant geld veranderd is. Banken zullen een andere functie gaan vervullen binnen onze maatschappij. Deze transitie zal goed begeleid moeten worden om de financiële stabiliteit te waarborgen. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat het uiteindelijke resultaat een stabieler en beter bestuurbaar financieel
systeem zal zijn.

De opkomst van digitale cryptomunten in de private sector verloopt razendsnel. Om adequaat te anticiperen op veranderingen in het betalingsverkeer en controle te houden op monetair beleid, is enige spoed geboden. Reactief handelen is geen optie. De overheid dient niet te focussen op het tegenhouden van de ontwikkelingen, maar moet zich proactief inzetten voor de ontwikkeling van een geloofwaardig publiek alternatief voor private cryptomunten en giraal geld als betaalmiddel.

Wat zijn de beste cryptomunten?

Hierover kunnen we veel over debatteren. Op dit moment is het Bitcoin, Litecoin en Monero. Er zijn ook zeer interessante blokketen projecten onder ontwikkeling zoals EOS, NEO en natuurlijk de nu al verouderde Ethereum. De ontwikkelingen gaan snel en Cardano wordt nu al uitgeroepen als de opvolger van deze blockchain voor het programmeren van slimme contracten. Laten we ook niet vergeten het Skycoin project. Deze beschouwt de smart contracts als dom en niet geschikt voor de toekomst van het nieuwe financiële paradigma dat elke dag nieuwe stappen vooruit zet.

Gerelateerde artikels:

Lees verder

Repomarkt-record: meer dan 2 biljoen USD geparkeerd bij de FED

We will onze lezers wijzen op een nieuw record de Federal Reserve (FED) heeft geboekt met haar trading desk in New York for repo´s. In totaal werd er op 23 mei 2022 voor meer dan 2 biljoen dollar geparkeerd door financiële instituties bij de FED door middel van terugkoopovereenkomsten (reverse-repo´s). Wat wil dit record precies […]

May 25, 2022
3 min

Vitalik Buterin loopt vast met Ethereum en droomt van Bitcoin

Geloof het of niet maar niemand minder dan Vitalik Buterin heeft in een serie tweets aangegeven jaloers te zijn op Bitcoin en dan bedoelt hij het Bitcoin project. Het is intussen natuurlijk overduidelijk dat Ethereum niet echt lekker gaat. Steeds is er weer reden voor uitstel. Zie hier ons artikel over de problemen van Ethereum. […]

May 19, 2022
5,5 min

Bitcoin Bretton Woods: 44 landen bijeen in El Salvador

Vandaag is de hele financiële wereld bijeen in El Salvador. Financiële afvaardigingen uit 44 landen, waaronder 32 centrale banken en 12 financiële autoriteiten, zijn samengestroomd om over Bitcoin te praten. Natuurlijk is ook de Centraal-Afrikaanse Republiek van de partij, het land dat onlangs als tweede soevereine staat Bitcoin aannam als wettig betaalmiddel. Wanneer kwamen voor […]

May 19, 2022
3,5 min