Alternatief voor het schuld gebaseerde geldstelsel?

Jun 15, 2020

Edgar Wortmann van Burgerinitiatief Ons Geld en Ramon Bril hebben een waardevol gesprek over het introductie van een alternatief geldstelsel. Met dit alternatief kan het schuldenprobleem effectief worden aangepakt en een chaotische ineenstorting van het huidige systeem worden vermeden.

De overgang naar een veilig geldstelsel.

investeren in platina

Het huidige geldstelsel loopt ten einde. Het is een roofmechanisme dat gebaseerd is op schuldvorderingen zoals obligaties. Het parasiteert op de huidige economie door onder meer het socialiseren van haar verliezen over de belastingbetalers. Er is acuut een behoefte aan veilig en eerlijk alternatief geldstelsel dat niet is gebaseerd op schuld, maar op contant basisgeld in fysieke en digitale vorm dat direct door de overheid in omloop wordt gebracht.

Een van de eerste belangrijkste stappen is dat Nederlanders over de mogelijkheid moeten beschikken om geld veilig te bewaren buiten het huidige bankwezen zonder dat daar risico’s aan zijn verbonden. Vervolgens moet het bankwezen worden gesaneerd en schulden worden gereduceerd. De overheid en niet de centrale bank moet geld als contant basisgeld scheppen.

Banken zullen tijdelijk aan het infuus van de centrale bank komen om deze overgang te overleven en zich zelf te hervormen. De centrale bank zal de banken leningen verschaffen voor het opkopen van alle schuldpapier zoals rommelobligaties. De centrale bank zal als een enorme bad bank gaan fungeren.

Een moderne schuldenkwijtschelding

De volgende stap is het (gedeeltelijk) schuldvrij maken van de burgers door een moderne schulden jubileum. Iedere burger krijgt een voucher met contant geld waarmee hij/zij haar hypotheek bij de bank kan aflossen. Met dat geld kan de bank weer de lening aflossen bij de centrale bank waardoor schulden worden gereduceerd. Burgers die geen schulden hebben kunnen de vouchers inwisselen voor aandelen in de centrale bank. Deze aandelen kunnen een rendement opleveren aangezien niet alle activa op de balans van de centrale bank waardeloos zullen zijn. Volg hieronder het gehele gesprek:

Gerelateerde artikels:

Lees verder

Brent Johnson en Steven Van Metre over het onvermogen van de FED

We willen onze lezers graag wijzen op een boeiende discussie tussen twee bekende macro-analisten, Brent Johnson en Steven Van Metre. Brent Johnson is als macro-analist bekend geworden met zijn Dollar Milkshake Theory. Brent Johnson en Steven Van Metre bespreken waarom de Federal Reserve geen inflatie kan veroorzaken. Het is een verkeerde opvatting dat de Federal […]

Sep 27, 2020
2 min

FED COIN CBDC is onder ontwikkeling

Er zijn meer feiten over de ontwikkeling van een Fed coin of Fed CBDC naar buiten gekomen. Loretta J. Mester, voorzitter van de Federal Reserve Bank of Chicago, heeft op 23 september 2020 tijdens een keynote-presentatie tijdens de twintigste verjaardag van de Chicago Payments Symposium aangegeven dat de Federal Reserve actief werkt aan de ontwikkeling […]

Sep 24, 2020
2,5 min

Bitcoin en de terugkeer naar individuele vrijheid!

De geboorte van de moderne westerse wereld werd gekenmerkt door een verwerpen van autocratische regimes en een omarming van algemene rechten en vrijheden. We zien echter dat diezelfde rechten en vrijheden recent steeds meer worden ingeperkt door dezelfde overheden die toen tot stand kwamen. Bitcoin vormt een technologie die een antwoord biedt op dit steeds […]

Sep 22, 2020
2,5 min