Alternatief voor het schuld gebaseerde geldstelsel?

Jun 15, 2020

Edgar Wortmann van Burgerinitiatief Ons Geld en Ramon Bril hebben een waardevol gesprek over het introductie van een alternatief geldstelsel. Met dit alternatief kan het schuldenprobleem effectief worden aangepakt en een chaotische ineenstorting van het huidige systeem worden vermeden.

De overgang naar een veilig geldstelsel.

investeren in platina

Het huidige geldstelsel loopt ten einde. Het is een roofmechanisme dat gebaseerd is op schuldvorderingen zoals obligaties. Het parasiteert op de huidige economie door onder meer het socialiseren van haar verliezen over de belastingbetalers. Er is acuut een behoefte aan veilig en eerlijk alternatief geldstelsel dat niet is gebaseerd op schuld, maar op contant basisgeld in fysieke en digitale vorm dat direct door de overheid in omloop wordt gebracht.

Een van de eerste belangrijkste stappen is dat Nederlanders over de mogelijkheid moeten beschikken om geld veilig te bewaren buiten het huidige bankwezen zonder dat daar risico’s aan zijn verbonden. Vervolgens moet het bankwezen worden gesaneerd en schulden worden gereduceerd. De overheid en niet de centrale bank moet geld als contant basisgeld scheppen.

Banken zullen tijdelijk aan het infuus van de centrale bank komen om deze overgang te overleven en zich zelf te hervormen. De centrale bank zal de banken leningen verschaffen voor het opkopen van alle schuldpapier zoals rommelobligaties. De centrale bank zal als een enorme bad bank gaan fungeren.

Een moderne schuldenkwijtschelding

De volgende stap is het (gedeeltelijk) schuldvrij maken van de burgers door een moderne schulden jubileum. Iedere burger krijgt een voucher met contant geld waarmee hij/zij haar hypotheek bij de bank kan aflossen. Met dat geld kan de bank weer de lening aflossen bij de centrale bank waardoor schulden worden gereduceerd. Burgers die geen schulden hebben kunnen de vouchers inwisselen voor aandelen in de centrale bank. Deze aandelen kunnen een rendement opleveren aangezien niet alle activa op de balans van de centrale bank waardeloos zullen zijn. Volg hieronder het gehele gesprek:

Gerelateerde artikels:

Lees verder

De meesters en slaven van geld

Zoals we allemaal weten, heeft een munt twee zijden. Datzelfde principe geldt ook voor geld. Geld wordt vaak gezien als de bron van al het kwaad, en als geld op de verkeerde wijze beheerd en gebruikt wordt, is dat ook correct. Maar gezond geld is ook de perfecte manier om de tijd en energie te […]

Aug 4, 2020
6 min

Brzeziński’s Strategic Vision en de huidige politiek van de angst!

We kunnen onze lezers aanbevelen om het onderstaande gesprek te bekijken tussen Kees van der Pijl en Ramon Brill. Het gesprek gaat over de huidige staatsterreur en de gevoerde politiek van de angst om de bevolking in het gareel te houden. De inhoud van het gesprek is onder meer gebaseerd op het werk van Zbigniew […]

Aug 4, 2020
3 min

De globale Gold Rush van 2020 en de ineenstorting van de papieren goudmarkt!

We kunnen spreken van een nieuwe globale Gold Rush in 2020. De vraag naar fysiek goud is wereldwijd de afgelopen maanden significant toegenomen. Belangrijk hierbij is dat er normaliter in de derivatenhandel er bijna nooit gevraagd wordt naar de daadwerkelijke levering van het onderpand: de fysieke goudbaren. Dit is nu niet meer het geval zoals […]

Jul 31, 2020
3,5 min