Komt er ’n Amerikaanse Crypto Safe Harbor?

Feb 24, 2020

Hester Peirce, Commissaris van US Securities en Exchange, presenteert een nieuw voorstel voor de regelgeving voor cryptocurrencies.

Volgens haar plan zouden de Amerikaanse toezichthouders de manier waarop zij de digitale activa op blockchain sturen, drastisch moeten wijzigen. Ze zouden niet langer geclassificeerd kunnen worden als financiële effecten – in ieder geval niet in eerste instantie.

Op dit moment zijn slechts een handje vol cryptocurrencies vrijgesteld van de Amerikaanse effectenwetgeving, waaronder Bitcoin (BTC) en Ether (ETH). Hoewel er enkele uitzonderingen op de regel zijn geweest, houdt de SEC vol dat het risico van een initial coin offering (ICO), dat als een effect wordt geclassificeerd, vrij groot is.

Onder het het ‘safe harbor’ voorstel van Peirce krijgen bedrijven die digitale tokens uitgeven voldoende ruimte, zodat ze hun netwerken en communities kunnen opzetten, voordat ze moeten kijken naar de wettelijke voorschriften.

Op het International Blockchain Congress in Chicago, sprak Peirce afgelopen donderdag hoe bedrijven die te maken hebben met crypto, recht hebben op driejarige ‘uitstelperiode’, die ingaat vanaf de eerste verkochte tokens, om zo een bepaald niveau van decentralisatie te bereiken. Als dat is bereikt, zouden dergelijke tokens niet meer aan de SEC-criteria voldoen, zodat het niet meer als effect kan worden geclassificeerd binnen het kader van de federale effecten wetten.

Verschillende leiders in de crypto industrie zijn enthousiast over de aanpak van de commissaris om de nieuwe industrie te regelen met minimale veranderingen. Zo worden ondernemers niet uit het land verjaagt, en gaan ze niet op zoek naar regeringen met een flexibeler kader voor technologische innovatie. Catherine Coley, CEO of Binance US meld:

“Indien dit wordt aangenomen, zou het ‘safe haven’ voorstel de meest baanbrekende ontwikkeling kunnen zijn voor de Amerikaanse cryptocurrency markt tot nu toe… Door ontwikkeling prioriteit te geven en projecten ruimte te bieden om hechte netwerken te bouwen, zet het safe haven voorstel een belangrijke stap omtrent de ondersteuning van de Amerikaanse toegang tot de digitale valutamarkt en de acceptatie van deze markt. Op de lange termijn zullen meer Amerikanen zich in de handel van digitale activa storten en een grotere deelname aan het netwerk bevorderen”.

Het voorstel markeert de manier waarop blockchain project tot decentralisatie komt – het heeft tijd, ontwikkelaars, gebruikers, use-cases en een groeiende acceptatie nodig. Volgens het voorstel is;

“De analyse of een token nu wordt aangeboden of verkocht als effect, niet statisch en is hoort niet volledig bij een digitale bezit”.

Terwijl sommige tokens de kenmerken van een effect hebben wanneer ze voor het eerst worden geïntroduceerd, zijn ze vloeiend en kan hun doel veranderen, naarmate hun netwerk uitbreidt.

Steve Kokinos, CEO van het blockchain protocol Algorand, noemt het formele voorstel een belangrijke stap.

“De blockchain industrie en de regelgevende instanties moeten met elkaar in gesprek gaan en blijven, om ervoor te zorgen dat de VS echt de wereldwijde leider wordt op het gebied van blockchain innovatie”.

Katie Biber, algemeen raadslid van Anchorage, de institutionele bewaarder voor crypto, verteld:

“Wij dringen er bij de Commissie op aan dat zij snel maatregelen moeten nemen en andere innovatieve manieren zullen moeten overwegen om meer keuzemogelijkheden aan investeerders van digitale activa te kunnen bieden”.

Als het voorstel van Peirce wordt geaccepteerd, zou het strikte regels kunnen opstellen voor crypto- en blockchain projecten wanneer kapitaal wordt aangetrokken door de verkoop van tokens. Zo kunnen er eisen gesteld worden aan persoonlijke bekendmakingen, bekendmakingen van de source code, passende openbare aankondigingen en een openbare lijst die de identiteit van de ICO-teamleden weergeeft.

Het idee dient consumenten te beschermen en creëert tegelijkertijd een omgeving waarin innovatie kan groeien. Het voorstel verduidelijkt het ‘’network maturity” idee, ofwel het punt waarop de digitale tokens van een project niet langer meer gecontroleerd worden door één individu.

“De definitie van “network maturity” (voor een cryptocurrency) maakt duidelijk wanneer een token transactie niet langer als een veilige transactie moet worden gezien, maar zoals altijd zal voor de analyse een evaluatie met specifieke feiten en omstandigheden vereist zijn”.

Peirce geeft toe dat het succes van het safe harbor-voorstel afhangt van de instellingen die op een correcte manier met tokens handelen en dat het niet tegenstrijdig is aan de noodzakelijke handhavingsacties tegen frauduleuze ICO’s of andere illegale activiteiten.

Bronvermelding:

Lees verder

NFT’s begrijpen met Edward Snowden en Plato

De afbeelding hierboven is een NFT getiteld “Stay free”. Maker? Ene Edward Snowden. Waarde? Wat de gek ervoor geeft. Concreet: gisteren via de veilingsite Foundation.app voor 2224 ETH gekocht door ene @PleasrDAO. Dat is omgerekend meer dan 4,5 miljoen euro. Meer dan de hele jaarbegroting van de Freedom of the Press Foundation naar wie deze […]

Apr 17, 2021
2 min

Komt er snel een rebound van Coinbase aandeel?

Hoe is de beursgang van Coinbase op 14 april jl. nu verlopen? Volgens Samuel Wan van newsbtc.com hebben de media het aandeel overhyped en had men nooit mogen uitgaan van 100 miljoen marktkapitalisatie. Voor zo’n statement is natuurlijk simpel bewijs: de beurshandel oordeelde voor ons allemaal samen en stuurde het aandeel snel na de opening […]

Apr 18, 2021
3 min

Het bondgenootschap van de dollar en bitcoin tegen de Chinese Yuan, goud en de SDR?

Dit artikel is een speculatieve geopolitieke beschouwing over de status van de dollar als wereldreservemunt ten aanzien van de opkomst van China en de digitale Chinese Yuan, de DCEP. De dollar en bitcoin worden als ware in een bondgenootschap gebruikt om de opmars van de Chinese Yuan en de SDR te stuiten en goud verder […]

Apr 16, 2021
7 min