De aankomende Amerikaanse depressie – 2020

Mar 23, 2020

De ongecontroleerde uitbraak van het coronavirus in de Verenigde Staten heeft tot extreme lock-down maatregelen geleid. De Amerikaanse grenzen zijn dicht en de economie wordt in feite langzaam gedeeltelijk stilgelegd. De gevolgen zullen desastreus zijn voor de Amerikaanse economie.

In het tweede kwartaal van 2020 zal het Bruto Nationaal Product enorm kelderen. In een interview met Bloomberg, voorspelde James Bullard, de president van de St. Louis Federal Reserve Bank, dat het werkloosheidspercentage in de Verenigde Staten in het tweede kwartaal van 2020 zo’n 30 % zal bedragen en dat het Amerikaanse BNP met 50 % zal kelderen.

“This is a planned, organized partial shutdown of the U.S. economy in the second quarter,” Bullard said. “The overall goal is to keep everyone, households and businesses, whole” with government support. “It is a huge shock and we are trying to cope with it and keep it under control.”

Naar een nieuwe grote depressie?

De impact van het tijdelijk stilleggen van de Amerikaanse economie zal twee keer zo erg zijn als de slechtste dagen van de Great Depression in 1929. Om een humanitaire catastrofe te voorkomen zal de economie aan het monetair infuus moeten komen van de Federal Reserve en verder met behulp van fiscale stimuleringsprogramma’s worden geholpen.

James Bullard vooruitzicht is voor zo ver de meest sombere. De Amerikaanse systeembanken JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs en Bank of America voorzien ook een historische val in het Amerikaanse BNP in het tweede kwartaal van 2020.

Hoe het ook zij, de maatregelen om de Amerikaanse economie in feite stil te leggen zal zorgen voor een economische depressie. De printers van de Federal Reserve zullen ongekend veel krediet uit het niets scheppen (QE) om de economie van een algehele ineenstorting te behoeden en de fiscale steunpakketten met bail-outs mogelijk te maken.

De risico’s van ongelimiteerde noodkredieten

Echter lijkt het eerder zo dat het coronavirus de pin is die de Amerikaanse schuldenbubbel doorprikt. De Amerikaanse dollar, of beter gesteld, de Federal Reserve Note, zal uiteindelijk niets meer waard worden. De Federal Reserve zal uiteindelijk alle effecten opkopen en bezitten, terwijl de ongelimiteerde, exponentiële expansie van het benodigde krediet de koopkracht van het spaargeld zal vernietigen. Uiteindelijk zal de verarmde bevolking niks meer hebben en zal in feite toiletpapier meer waard worden dan de Amerikaanse Federal Reserve Note.

Laten we afsluiten met een aantal quotes over fiat-geld:

“At the end fiat money returns to its inner value—zero.”

– Voltaire

“If the American people ever allow private banks to control the issuance of their currency, first by inflation and then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of all their property until their children will wake up homeless on the continent their fathers conquered.”

– Thomas Jefferson

“The money power preys upon the nation in times of peace and conspires against it in times of adversity. It is more despotic than monarchy, more insolent than autocracy, more selfish than bureaucracy.”

– Abraham Lincoln

“I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men. No longer a government by free opinion, no longer a government by conviction and vote of majority, but a government by the opinion and duress of a small group of dominant men.”

– President Woodrow Wilson (regretting signing into law the Federal Reserve Act)

“It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before morning.”

– Henry Ford

“By this means (fractional reserve banking) government may secretly and unobserved, confiscate the wealth of the people, and not one man in a million will detect the theft.”

– John Maynard Keynes, The Economic Consequences of the Peace (1920)

“The modern banking process manufactures currency out of nothing. The process is perhaps the most astounding piece of slight hand that was ever invented…If you want to be slaves of the bankers, and pay the cost of your own slavery, then let the banks create currency”.

– Lord Josiah Stemp, Former Director of the Bank of England (1937)

“In the absence of the gold standard, there is no way to protect savings from confiscation through inflation […] Deficit spending is simply a scheme for the “hidden” confiscation of wealth. Gold stands in the way of this insidious process. It stands as a protector of property rights.”

– Alan Greenspan, Gold and Economic Freedom (1968)

Een scenario van hyperinflatie ligt dan ook in het verschiet en de noodzaak voor een reset van het financieel systeem door middel van een nieuwe Bretton Woods conferentie lijkt met de tijd meer urgent te worden.

Lees verder

Brent Johnson en Steven Van Metre over het onvermogen van de FED

We willen onze lezers graag wijzen op een boeiende discussie tussen twee bekende macro-analisten, Brent Johnson en Steven Van Metre. Brent Johnson is als macro-analist bekend geworden met zijn Dollar Milkshake Theory. Brent Johnson en Steven Van Metre bespreken waarom de Federal Reserve geen inflatie kan veroorzaken. Het is een verkeerde opvatting dat de Federal […]

Sep 27, 2020
2 min

FED COIN CBDC is onder ontwikkeling

Er zijn meer feiten over de ontwikkeling van een Fed coin of Fed CBDC naar buiten gekomen. Loretta J. Mester, voorzitter van de Federal Reserve Bank of Chicago, heeft op 23 september 2020 tijdens een keynote-presentatie tijdens de twintigste verjaardag van de Chicago Payments Symposium aangegeven dat de Federal Reserve actief werkt aan de ontwikkeling […]

Sep 24, 2020
2,5 min

Bitcoin en de terugkeer naar individuele vrijheid!

De geboorte van de moderne westerse wereld werd gekenmerkt door een verwerpen van autocratische regimes en een omarming van algemene rechten en vrijheden. We zien echter dat diezelfde rechten en vrijheden recent steeds meer worden ingeperkt door dezelfde overheden die toen tot stand kwamen. Bitcoin vormt een technologie die een antwoord biedt op dit steeds […]

Sep 22, 2020
2,5 min