Arca onderzoek ontkracht twee Bitcoin mythes!

Sep 23, 2020

Arca heeft in een nieuw onderzoeksrapport twee bekende Bitoin mythes ontkracht. Arca is een Amerikaanse vermogensbeheerder en financiële dienstverlener op het gebied van cryptovaluta.  Het rapport is geschreven door Sasha Fleyshman. De titel van het rapport is “Bitcoin: Energy Consumption as a Corollary to Environmental Impact and the Potential of the Evolution of Money”. 

1. Bitcoin ideaal voor criminelen!

Sasha ontkracht twee hardnekkige Bitcoin mythes. De eerste mythe gaat over Bitcoin als een ideaal betaalmiddel voor criminelen en criminele activiteiten. Deze mythe komt voort uit de overtuiging dat Bitcoin niet door een regelgevende autoriteit wordt uitgegeven en daardoor niet te traceren is. Bitcoin werd aanvankelijk ook gebruikt op het darknet voor het kopen van illegale goederen op onder meer de inmiddels opgeheven online marktplaats Silk Road. Niettemin, de openbare boekhouding van Bitcoin, de blokketen, is transparant en alle transacties kunnen worden getraceerd. Dit is wat vele gebruikers aanvankelijk ook niet door hadden. Het is makkelijk om Bitcoin transactiesporen te volgen in de boekhouding.  Er zijn zelfs specialistische analysebedrijven actief, zoals Chainanalysis, die samenwerken met politiediensten om onder meer criminelen op te sporen. Bitcoin is niet geschikt voor financiële criminele activiteiten. De oprichter van de Silk Road zit dan nu ook in de gevangenis. Contant geld is het beste middel voor een crimineel om anonieme betalingen te verrichten.

2. Bitcoin als milieuboef! 

Een andere mythe die wordt ontkracht is dat Bitcoin slecht is voor het milieu. Elektriciteitsconsumptie kan niet meteen gelijkgesteld worden met milieuverstoring. Het rapport bespreekt dan ook de elektriciteitsconsumptie van koelkasten. Zijn koelkasten ook milieuboeven en een systematisch probleem voor ons milieu? Het is eerder zo dat Bitcoin miners zoeken naar de meest effectieve elektriciteitsbronnen. Het idee dat Bitcoin onnodig elektriciteit verspilt is niet correct. Bitcoin miners maken juist effectief gebruik van vooral overtollige energie. Er wordt vaak teveel elektriciteit opgewekt aangezien energiegeneratoren vaak onder piekcapaciteit functioneren.

De hoeveelheid elektriciteitsconsumptie is ook niet schrikbarend en komt het overeen met het verbruik van ruwe olie in goudmijnen. Dit is op dit moment een 0.27 % van het totale wereldwijde verbruik. Een verschil met de goudindustrie is dat Bitcoin elektriciteit niet alleen verbruikt voor het laten werken van het netwerk, maar vooral ook de beveiliging van de boekhouding garandeert waardoor Bitcoin net zoals goud haar monetaire rol als een alternatief middel voor waardeopslag kan vervullen. Wat verder opvalt is dat er steeds meer gezocht wordt naar groene stroom en dat de miners innovatie in de energiesector stimuleren.

Voor meer informatie over het rapport:

Gerelateerde artikels:

Lees verder

Brent Johnson en Steven Van Metre over het onvermogen van de FED

We willen onze lezers graag wijzen op een boeiende discussie tussen twee bekende macro-analisten, Brent Johnson en Steven Van Metre. Brent Johnson is als macro-analist bekend geworden met zijn Dollar Milkshake Theory. Brent Johnson en Steven Van Metre bespreken waarom de Federal Reserve geen inflatie kan veroorzaken. Het is een verkeerde opvatting dat de Federal […]

Sep 27, 2020
2 min

FED COIN CBDC is onder ontwikkeling

Er zijn meer feiten over de ontwikkeling van een Fed coin of Fed CBDC naar buiten gekomen. Loretta J. Mester, voorzitter van de Federal Reserve Bank of Chicago, heeft op 23 september 2020 tijdens een keynote-presentatie tijdens de twintigste verjaardag van de Chicago Payments Symposium aangegeven dat de Federal Reserve actief werkt aan de ontwikkeling […]

Sep 24, 2020
2,5 min

Bitcoin en de terugkeer naar individuele vrijheid!

De geboorte van de moderne westerse wereld werd gekenmerkt door een verwerpen van autocratische regimes en een omarming van algemene rechten en vrijheden. We zien echter dat diezelfde rechten en vrijheden recent steeds meer worden ingeperkt door dezelfde overheden die toen tot stand kwamen. Bitcoin vormt een technologie die een antwoord biedt op dit steeds […]

Sep 22, 2020
2,5 min