Bitcoin heeft geen bail-out nodig!

Apr 7, 2020

Geen reddingsacties nodig – Bitcoin-difficulty neemt toe naarmate de hash rate herstelt!

Bitcoin Proof of Community Consensus model

Inderdaad, Bitcoin heeft geen reddingspakket van een paar triljoen euro nodig om te blijven werken, nadat het een crash van 50% in slechts een paar uur had gezien. Dat laten de nieuwste blockchaingegevens zien. De hash rate van Bitcoin is de afgelopen weken weer toegenomen.

De hash rate betekent de rekenkracht die miners inzetten om de Bitcoin-blockchain te valideren. Hoe meer hashes per seconde, hoe meer nominaal vermogen er is. Hash rate gaat hand in hand met difficulty, een term die aanduidt hoe intensief het is om een oplossing te vinden voor blokken Bitcoin-transacties.

In maart maakte de prijs van Bitcoin een snoekduik, waardoor het ongunstig werd voor sommige miners om verder te gaan. Daarna daalde de difficulty van Bitcoin echter eveneens, met 16%, waardoor de neerwaartse spiraal van minerdeelname afnam, en de veiligheid van het netwerk werd behouden.

bitcoin

Bitcoin is hierdoor weerbaar gebleken en heeft in tegenstelling tot fiatgeld geen overheidsingrijpen, bail-outs, bail-ins en QE van een centrale bank nodig om overeind te blijven. Voor meer informatie hoe de centrale bank van Amerika, de Federal Reserve werkt, bezoek de leuke meme site: brrr.money.

Gerelateerde onderwerpen:

Lees verder

Brent Johnson en Steven Van Metre over het onvermogen van de FED

We willen onze lezers graag wijzen op een boeiende discussie tussen twee bekende macro-analisten, Brent Johnson en Steven Van Metre. Brent Johnson is als macro-analist bekend geworden met zijn Dollar Milkshake Theory. Brent Johnson en Steven Van Metre bespreken waarom de Federal Reserve geen inflatie kan veroorzaken. Het is een verkeerde opvatting dat de Federal […]

Sep 27, 2020
2 min

FED COIN CBDC is onder ontwikkeling

Er zijn meer feiten over de ontwikkeling van een Fed coin of Fed CBDC naar buiten gekomen. Loretta J. Mester, voorzitter van de Federal Reserve Bank of Chicago, heeft op 23 september 2020 tijdens een keynote-presentatie tijdens de twintigste verjaardag van de Chicago Payments Symposium aangegeven dat de Federal Reserve actief werkt aan de ontwikkeling […]

Sep 24, 2020
2,5 min

Bitcoin en de terugkeer naar individuele vrijheid!

De geboorte van de moderne westerse wereld werd gekenmerkt door een verwerpen van autocratische regimes en een omarming van algemene rechten en vrijheden. We zien echter dat diezelfde rechten en vrijheden recent steeds meer worden ingeperkt door dezelfde overheden die toen tot stand kwamen. Bitcoin vormt een technologie die een antwoord biedt op dit steeds […]

Sep 22, 2020
2,5 min