DNB Rapport Economische Vooruitzichten 2020-2022

Jun 8, 2020

De Nederlandsche Bank heeft vandaag op 8 juni een nieuw rapport gepubliceerd over de actuele economische vooruitzichten en ontwikkelingen. Deze worden gekenmerkt door de gevolgen van de overheidsmaatregelen (de intelligente lockdown) om de verspreiding van het virus te beperken.

De economische gevolgen van de lockdown zijn dermate omvangrijk dat er een diepe wereldwijde economische recessie wordt verwacht. Het Nederlands bruto nationaal product zal met 6.4 % dalen. Dit is de grootste krimp in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis. De Nederlandse uitvoer zal met bijna 11 % afnemen dit jaar. Bedrijfsbestedingen en particuliere consumptie zullen ook flink afnemen. Een voorzichtig herstel wordt pas beraamd in 2021. Dit is dan wel afhankelijk van welk scenario zich zal uitspelen. In het rapport worden drie verschillende scenario’s besproken. Er wordt over een zwaar scenario gesproken waarbij de malaise op de huizenmarkt wordt versterkt en huizenprijzen de komende jaren flinke stappen terug doen.

Voor meer informatie:

Gerelateerde artikels:

Lees verder

Bitcoin en de terugkeer naar individuele vrijheid!

De geboorte van de moderne westerse wereld werd gekenmerkt door een verwerpen van autocratische regimes en een omarming van algemene rechten en vrijheden. We zien echter dat diezelfde rechten en vrijheden recent steeds meer worden ingeperkt door dezelfde overheden die toen tot stand kwamen. Bitcoin vormt een technologie die een antwoord biedt op dit steeds […]

Sep 22, 2020
2,5 min

Michael Saylor over Bitcoin

Michael Saylor is de oprichter en directeur van het beursgenoteerde bedrijf MicroStrategy (MSTR) met een waarde van ongeveer 1.2 miljard dollar. Hij is eindverantwoordelijk voor de recente beslissing om bijna alle dollarreserves in de schatkist om te wisselen voor bitcoin. In totaal heeft MicroStrategy $410 miljoen omgezet in 38,250 BTC als een strategische reservevaluta en […]

Sep 22, 2020
5 min

Wat is Nexus Mutual (NXM)?

Wat is Nexus Mutual (NXM) en wat kan je ermee? De afgelopen tijd hebben we al een aantal spelers in de wereld van gedecentraliseerde financiering (DeFi) onder de loep genomen, zoals Bancor Finance, Flamingo Finance en Balancer Finance. Vandaag kijken we naar Nexus Mutual, een soort softwarekraakverzekering die gebruikers beschermt bij het afsluiten en gebruik […]

Sep 15, 2020
3 min