De ECB boekt een nieuw record!

Oct 20, 2020

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft een nieuw record geboekt. De bank heeft nu €6.7 biljoen op de balans staan als het gevolg van de vele verschillende liquiditeit- en steunprogramma’s, zoals PEPP, die zijn uitgevoerd om de euro bij elkaar te houden en crisis te vermijden.

ecb digital euro

Dit bedrag representeert zo’n 66 % van het bruto nationaal product (BNP) van de Eurozone. De ECB loopt echter nog flink achter op de centrale bank van Japan (BoJ) die meer dan 136% van het Japanse BNP op de balans heeft staan. Inderdaad, de Federal Reserve is in vergelijking met deze twee centrale banken het brave jongetje in de klas. De Federal Reserve heeft pas 37% van het Amerikaanse BNP op de balans staan. Hieronder in de grafiek kun je zien hoeveel de ECB de laatste jaren digitaal heeft bijgedrukt:

ECB's balans, October 2020
ECB’s balansexpansie, October 2020

De laatste vier jaar is de jaarbalans met 3x toegenomen waarbij er 3 biljoen euro in 2020 in omloop is gebracht om het systeem van liquiditeit te voorzien.

De liquiditeit van de ECB komt maar met moeite in de economie doordat deze een gecentraliseerd stramien afloopt. Het zijn vooral de commerciële banken die hypotheken of leningen verstrekken aan grote bedrijven of overheden. Deze bedrijfsobligaties en staatsobligaties worden door de Centrale Bank vervolgens opgekocht met een kleine rentevergoeding waarmee de bank geld verdiend. Extra liquiditeit van de ECB die aan de banken wordt verstrekt wordt verder meestal gebruikt om vooral de eigen reserves te versterken; inderdaad ze lenen alleen uit aan de vertrouwde multinationals, vastgoedbedrijven en andere goede beursgenoteerde bedrijven.

Het MKB krijgt weinig of alleen dure leningen, aangezien het verstrekken van leningen in deze virustijden als te risicovol wordt beschouwd. Multinationals gebruiken vaak de extra liquiditeit om een eigen aandelenprogramma te financieren. De extra liquiditeit blijft binnen het bancaire systeem en de meest vertrouwde partijen waar het geld uiteindelijk wordt belegd in effecten, zoals de eigen aandelen, of vastgoed. Hier is een duidelijke inflatie te bespeuren en een Cantillon-effect die alleen de vermogende partijen rijker maakt. Echter, het betekent ook dat er op bepaalde vlakken ronduit deflatie optreedt en de inflatiedoelstellingen van de ECB niet worden gehaald omdat de volatiliteit van het geld binnen de reële economie zeer laag is.

Eurozone inflation rate, October 2020
Officiële inflatieniveau van de Eurozone, October 2020

Over het algemeen vallen de prijzen ondanks het feit dat de ECB enorm veel euro’s digitaal heeft bij-geprint. Inflatie kan alleen optreden wanneer de uitbreiding van de geldvoorraad in de reële economie terecht komt, daar in omloop komt en gebruikt wordt. Dit wordt de omloopsnelheid van het geld genoemd. Door de lockdown maatregelen neemt de productiviteit verder af en zal het BNP van de Eurozone dalen. Alleen in het eerste halfjaar van 2020 werd er €1 biljoen in productiviteit verloren.

Eurozone GDP, October 2020
Eurozone GDP, October 2020

Vandaar, het is niet vreemd dat de ECB warm loopt voor het lanceren van een eigen digitale euro (CBDC) die het Europese bankwezen kan omzeilen en direct in de economie kan worden geïnjecteerd. De ECB zal de komende jaren nog vele nieuwe records zetten om zodoende de Europese economische motor meer aan te zwengelen, de vraag is echter in hoeverre de motor niet zal verzuipen. In dat geval, kan inflatie snel uit de hand lopen aangezien de opgebouwde liquiditeit binnen het bankwezen ook weer in de reële economie terecht zal komen zodra banken weer gemakkelijk leningen gaan verstrekken.

We zullen de ontwikkelingen in de gaten houden!

Gerelateerde onderwerpen:

Bron: Trusted Nodes

Lees verder

Stan Druckenmiller over Bitcoin

Een belangrijke trend in 2020 voor Bitcoin, is dat miljardairs binnen de beleggerswereld zich niet meer schamen om zich positief uit te laten over Bitcoin als een nieuwe beleggingsklasse. Steeds meer oude titanen en dinosauriërs uit de beleggerswereld hebben hun standpunt over Bitcoin gewijzigd. Dit is een teken van sterkte en een duidelijk teken dat […]

Nov 10, 2020
2,5 min

Van een Bretton Woods 1.0 naar 2.0 systeem?

Wat wordt er bedoelt met Bretton Woods 2.0? Met Bretton Woods 2.0 wordt er aanspraak gemaakt op een aankomend nieuw akkoord over een monetaire reset en implementatie van een financieel-economisch valutasysteem. Een systeem dat teruggrijpt naar het originele Bretton Woods systeem van 1944. Bretton Woods 1.0 Akkoord Voor een goed begrip van Bretton Woods 2.0 […]

Nov 13, 2020
9,5 min

The Great Reset!

De belangrijkste globale organisaties en instellingen spreken steeds meer over een aankomende Great Reset en een nieuwe Bretton Woods overeenkomst voor het hervormen van de wereldeconomie. Een virus, zo schijnt het te zijn, heeft immers de globale economie in een depressie gestort. Vooral het World Economic Forum heeft dit onderwerp expliciet op haar 2021 agenda […]

Nov 26, 2020
6,5 min