Eterbase beurs gehackt!

Sep 8, 2020

Een kleine cryptobeurs uit Slowakije, Eterbase, heeft bezoek gehad van hackers. Ze hebben in totaal voor een waarde van 4.5 miljoen euro in crypto assets gestolen. Hackers hadden toegang gekregen tot de hot wallets van de exchange en de buit snel kunnen versturen naar hun eigen wallets.

eterbase hack

Het geeft weer eens aan hoe belangrijk het is om zorgvuldig een goede crypto exchange te selecteren die onder meer hoog op onafhankelijke rankings scoort. Het is vooral van belang om het gebruik van een kleine cryptobeurs te vermijden die weinig aandacht besteedt aan veiligheidsmaatregelen.

Voor een goede selectie van exchanges:

Echter, denk altijd aan de vuistregel: not your keys – not your coins. Zet je vermogen veilig vast op een hardware wallet. Voor meer informatie:

Lees verder

Brent Johnson en Steven Van Metre over het onvermogen van de FED

We willen onze lezers graag wijzen op een boeiende discussie tussen twee bekende macro-analisten, Brent Johnson en Steven Van Metre. Brent Johnson is als macro-analist bekend geworden met zijn Dollar Milkshake Theory. Brent Johnson en Steven Van Metre bespreken waarom de Federal Reserve geen inflatie kan veroorzaken. Het is een verkeerde opvatting dat de Federal […]

Sep 27, 2020
2 min

FED COIN CBDC is onder ontwikkeling

Er zijn meer feiten over de ontwikkeling van een Fed coin of Fed CBDC naar buiten gekomen. Loretta J. Mester, voorzitter van de Federal Reserve Bank of Chicago, heeft op 23 september 2020 tijdens een keynote-presentatie tijdens de twintigste verjaardag van de Chicago Payments Symposium aangegeven dat de Federal Reserve actief werkt aan de ontwikkeling […]

Sep 24, 2020
2,5 min

Bitcoin en de terugkeer naar individuele vrijheid!

De geboorte van de moderne westerse wereld werd gekenmerkt door een verwerpen van autocratische regimes en een omarming van algemene rechten en vrijheden. We zien echter dat diezelfde rechten en vrijheden recent steeds meer worden ingeperkt door dezelfde overheden die toen tot stand kwamen. Bitcoin vormt een technologie die een antwoord biedt op dit steeds […]

Sep 22, 2020
2,5 min