Google Trends over Bitcoin Halving 2020

Dec 22, 2019

Google trends: meer interesse voor de Bitcoin halving?

Investeerders en mainstream consumenten van Bitcoin, besteden meer aandacht aan de ‘bitcoin block reward halving’ in mei 2020. Deze halving zorgt er voor dat beloningen voor miners van Bitcoin worden gehalveerd. Volgens informatie van Google Trends op 17 december, is wereldwijd het aantal zoekopdrachten voor ‘bitcoin halving’ in de loop van 2019 flink toegenomen, en dat een jaar voordat de bitcoin halving pas gaat plaatsvinden.

BTC halving een bullish impuls 

In vergelijking met de afgelopen vijf jaar is de belangstelling merkbaar hoger. Enkel tijdens een korte periode van de vorige halving, werd hier wereldwijd meer op gezocht. Daarentegen zijn zoekresultaten naar ‘Bitcoin’ in de afgelopen maanden gedaald. Dit gebrek aan interesse heeft waarschijnlijk te maken met de prijsdaling van cryptocurrency.

Zoals Cointelegraph meldde, zijn beide zoektermen rond eind november vaker gebruikt, toen de Bitcoin markten aan de start van een korte periode van groei stonden. Toch bleef het onderwerp halving niet onopgemerkt bij analisten. Tuur Demeester, mede-oprichter van Adamant Capital, reageerde dat veel mensen de halving nog steeds zien als een Bitcoin prijs katalysator.

‘’Het is heel duidelijk dat interesse in Bitcoin vanuit particuliere investeerders, er (nog) niet is.. Ook is het sentiment op dit moment vrij slecht. De vraag is of de halving kan zorgen voor een bullish impuls – volgens de gegevens vanuit Google trends is het wel degelijk mogelijk’’. Zo schreef hij dinsdag op Twitter.

Voor meer informatie:

Lees verder

Brent Johnson en Steven Van Metre over het onvermogen van de FED

We willen onze lezers graag wijzen op een boeiende discussie tussen twee bekende macro-analisten, Brent Johnson en Steven Van Metre. Brent Johnson is als macro-analist bekend geworden met zijn Dollar Milkshake Theory. Brent Johnson en Steven Van Metre bespreken waarom de Federal Reserve geen inflatie kan veroorzaken. Het is een verkeerde opvatting dat de Federal […]

Sep 27, 2020
2 min

FED COIN CBDC is onder ontwikkeling

Er zijn meer feiten over de ontwikkeling van een Fed coin of Fed CBDC naar buiten gekomen. Loretta J. Mester, voorzitter van de Federal Reserve Bank of Chicago, heeft op 23 september 2020 tijdens een keynote-presentatie tijdens de twintigste verjaardag van de Chicago Payments Symposium aangegeven dat de Federal Reserve actief werkt aan de ontwikkeling […]

Sep 24, 2020
2,5 min

Bitcoin en de terugkeer naar individuele vrijheid!

De geboorte van de moderne westerse wereld werd gekenmerkt door een verwerpen van autocratische regimes en een omarming van algemene rechten en vrijheden. We zien echter dat diezelfde rechten en vrijheden recent steeds meer worden ingeperkt door dezelfde overheden die toen tot stand kwamen. Bitcoin vormt een technologie die een antwoord biedt op dit steeds […]

Sep 22, 2020
2,5 min