Pieter Stuurman over de wereldwijde politieke machtsmisbruik

Sep 2, 2020

Tijd om eens een nieuwe vrijdenker aan het woord te laten. We kunnen onze lezers de volgende interview te bekijken tussen Ramon Bril en Pieter Stuurman over de huidige politiek situatie en de maatregelen die wereldwijd worden genomen om een virus te bemeesteren. Pieter Stuurman analyseert de situatie vanuit macht en de herkenbare terugkerende patronen op basis waarvan macht wordt uitgeoefend.

Volgens Pieter Stuurman is de mensheid te verdelen in twee soorten individuen: mensen met macht over anderen en mensen waarover macht wordt uitgeoefend. Zij die de orders uitdelen, en zij die ze moeten opvolgen. Macht is het vermogen het doen en laten van andere mensen te dicteren. Dat betekent dat die andere mensen dat niet meer zelf kunnen bepalen. De macht van de één, bestaat dus uit de onvrijheid van de anderen. Veruit de meeste mensen leven liever in harmonie met hun medemensen dan over ze te heersen. Machthebbers hebben een geheel andere mentaliteit. Zij willen per definitie de vrijheid van anderen afnemen, want hun macht bestaat nergens anders uit dan uit onvrijheid van die anderen.

follow the money macht

De aantrekkelijkheid van macht zit hem in het vermogen om van mensen te profiteren. Machthebbers exploiteren mensen. Dat wil zeggen dat ze niet alleen vrijheid afnemen, maar zich ook de opbrengsten van de inspanningen van mensen toe-eigenen. Geld is macht en de machthebbers met geld en toegang tot de geldkraan willen deze macht behouden. Geld representeert in principe de opbrengst in arbeidstijd, de energie die iemand besteed om een goed te maken of dienst te leveren. Een gezond geldsysteem steelt niet de arbeidstijd en het opgebouwde vermogen van een bevolking. Echter, het huidige financiële eurodollar-systeem werkt nu op basis van financiële repressie van de bevolking. Het verwezenlijkt op een geraffineerde manier meer macht en machtsbehoud van de financiële elite. Een elite van machthebbers zich achter allerlei multinationals en andere internationale en financiële instellingen verschuilen, waaronder de Federal Reserve. Een elite die op alle manieren niet of nauwelijks belasting betalen en vaak gebruik maken van het financiële schaduwnetwerk dat door de City of London is opgezet. Iemand die jouw vrijheid en eigendom (geld-arbeidstijd) wil afnemen, is je vijand. Machthebbers zijn dus per definitie de vijand van de mensheid.

De huidige maatregelen voor het bestrijden van het virus hebben dan ook alles met controle en machtsbehoud te maken. Een aankomende reset van de wereldorde waarbij de bevolking meer vrijheid, vermogen en menselijkheid zal verliezen is aanstaande. Een transhumanistische agenda binnen een Great Reset en een nieuwe vierde industriële revolutie staat al op de agenda van de World Economic Forum. Deze agenda deze zal besproken worden gedurende de volgende Davos Conferentie in januari 2021. De plannen lagen al langer klaar, net zoals met de terreurangst, kunnen de machthebbers nu met de virusangst ongekend zware maatregelen doorvoeren om de wereldorde naar hun zin te herorganiseren. Een ultieme machtsgreep van een bijna onzichtbare vijand vindt plaats zonder dat de meeste mensen het door hebben.

Gerelateerde onderwerpen en gesprekken:

Lees verder

Bitcoin is nu “Made in USA”

China exit. De Verenigde Staten zijn nu de Bitcoin mining hotspot. Het is bijna niet te geloven wat China beweegt om zijn complete Bitcoin industrie om zeep te helpen. Het is grappig om te lezen dat MacDonalds in China iets met NFT’s gaat doen in China, maar bijna op een Soviet achtige manier spant China […]

Oct 14, 2021
2 min

Nieuwe brug tussen klassieke aandelenhandel en Bitcoin met Liquid Network

In een wereld met teruglopende omzetten op de aandelenbeurzen springt een vrij nieuwe aandelenbeurs eruit en dat is de Sychellen Stock Exchange (MERJ). In 2020 was het met 325% groei de snelst groeiende aandelenbeurs ter wereld en in 2021 was er nog eens 16% groei. Nu kondigt Blockstream aan dat deze beurs met zijn handelstechnologieprovider […]

Oct 13, 2021
2,5 min

El Salvador meteen ook proeftuin DeFi

Dit is altijd al wat werd gezegd door Bitcoiners als antwoord op de vraag of Bitcoin niet kapot gereguleerd kan worden: ja dat kan als een land of een groep landen dat wil, maar dan creëer je meteen ook de perfecte springplank voor een ander land of groep landen om de hele innovatie rond bitcoin […]

Oct 9, 2021
5,5 min