Pieter Stuurman over de wereldwijde politieke machtsmisbruik

Sep 2, 2020

Tijd om eens een nieuwe vrijdenker aan het woord te laten. We kunnen onze lezers de volgende interview te bekijken tussen Ramon Bril en Pieter Stuurman over de huidige politiek situatie en de maatregelen die wereldwijd worden genomen om een virus te bemeesteren. Pieter Stuurman analyseert de situatie vanuit macht en de herkenbare terugkerende patronen op basis waarvan macht wordt uitgeoefend.

Volgens Pieter Stuurman is de mensheid te verdelen in twee soorten individuen: mensen met macht over anderen en mensen waarover macht wordt uitgeoefend. Zij die de orders uitdelen, en zij die ze moeten opvolgen. Macht is het vermogen het doen en laten van andere mensen te dicteren. Dat betekent dat die andere mensen dat niet meer zelf kunnen bepalen. De macht van de één, bestaat dus uit de onvrijheid van de anderen. Veruit de meeste mensen leven liever in harmonie met hun medemensen dan over ze te heersen. Machthebbers hebben een geheel andere mentaliteit. Zij willen per definitie de vrijheid van anderen afnemen, want hun macht bestaat nergens anders uit dan uit onvrijheid van die anderen.

follow the money macht

De aantrekkelijkheid van macht zit hem in het vermogen om van mensen te profiteren. Machthebbers exploiteren mensen. Dat wil zeggen dat ze niet alleen vrijheid afnemen, maar zich ook de opbrengsten van de inspanningen van mensen toe-eigenen. Geld is macht en de machthebbers met geld en toegang tot de geldkraan willen deze macht behouden. Geld representeert in principe de opbrengst in arbeidstijd, de energie die iemand besteed om een goed te maken of dienst te leveren. Een gezond geldsysteem steelt niet de arbeidstijd en het opgebouwde vermogen van een bevolking. Echter, het huidige financiële eurodollar-systeem werkt nu op basis van financiële repressie van de bevolking. Het verwezenlijkt op een geraffineerde manier meer macht en machtsbehoud van de financiële elite. Een elite van machthebbers zich achter allerlei multinationals en andere internationale en financiële instellingen verschuilen, waaronder de Federal Reserve. Een elite die op alle manieren niet of nauwelijks belasting betalen en vaak gebruik maken van het financiële schaduwnetwerk dat door de City of London is opgezet. Iemand die jouw vrijheid en eigendom (geld-arbeidstijd) wil afnemen, is je vijand. Machthebbers zijn dus per definitie de vijand van de mensheid.

De huidige maatregelen voor het bestrijden van het virus hebben dan ook alles met controle en machtsbehoud te maken. Een aankomende reset van de wereldorde waarbij de bevolking meer vrijheid, vermogen en menselijkheid zal verliezen is aanstaande. Een transhumanistische agenda binnen een Great Reset en een nieuwe vierde industriële revolutie staat al op de agenda van de World Economic Forum. Deze agenda deze zal besproken worden gedurende de volgende Davos Conferentie in januari 2021. De plannen lagen al langer klaar, net zoals met de terreurangst, kunnen de machthebbers nu met de virusangst ongekend zware maatregelen doorvoeren om de wereldorde naar hun zin te herorganiseren. Een ultieme machtsgreep van een bijna onzichtbare vijand vindt plaats zonder dat de meeste mensen het door hebben.

Gerelateerde onderwerpen en gesprekken:

Lees verder

Van een Bretton Woods 1.0 naar 2.0 systeem?

Wat wordt er bedoelt met Bretton Woods 2.0? Met Bretton Woods 2.0 wordt er aanspraak gemaakt op een aankomend nieuw akkoord over een monetaire reset en implementatie van een financieel-economisch valutasysteem. Een systeem dat teruggrijpt naar het originele Bretton Woods systeem van 1944. Bretton Woods 1.0 Akkoord Voor een goed begrip van Bretton Woods 2.0 […]

Oct 23, 2020
9,5 min

The Great Reset!

De belangrijkste globale organisaties en instellingen spreken steeds meer over een aankomende Great Reset en een nieuwe Bretton Woods overeenkomst voor het hervormen van de wereldeconomie. Een virus, zo schijnt het te zijn, heeft immers de globale economie in een depressie gestort. Vooral het World Economic Forum heeft dit onderwerp expliciet op haar 2021 agenda […]

Oct 23, 2020
5,5 min

Shitcoins, alchemie en zelfverrijking

Bitcoin begon als een antwoord op ons falend monetair systeem, waarin het zeggenschap over geld volledig in de handen ligt van overheden en waarin geld schier achteloos wordt bijgedrukt. Het duurde niet lang of er verschenen allerlei ‘alternatieve munten’, die zichzelf als alternatief presenteerden op de ‘oudere en gedateerde’ Bitcoin. Maar vrijwel al deze “shitcoins” […]

Oct 16, 2020
3 min