Pieter Stuurman over de wereldwijde politieke machtsmisbruik

Sep 2, 2020

Tijd om eens een nieuwe vrijdenker aan het woord te laten. We kunnen onze lezers de volgende interview te bekijken tussen Ramon Bril en Pieter Stuurman over de huidige politiek situatie en de maatregelen die wereldwijd worden genomen om een virus te bemeesteren. Pieter Stuurman analyseert de situatie vanuit macht en de herkenbare terugkerende patronen op basis waarvan macht wordt uitgeoefend.

Volgens Pieter Stuurman is de mensheid te verdelen in twee soorten individuen: mensen met macht over anderen en mensen waarover macht wordt uitgeoefend. Zij die de orders uitdelen, en zij die ze moeten opvolgen. Macht is het vermogen het doen en laten van andere mensen te dicteren. Dat betekent dat die andere mensen dat niet meer zelf kunnen bepalen. De macht van de één, bestaat dus uit de onvrijheid van de anderen. Veruit de meeste mensen leven liever in harmonie met hun medemensen dan over ze te heersen. Machthebbers hebben een geheel andere mentaliteit. Zij willen per definitie de vrijheid van anderen afnemen, want hun macht bestaat nergens anders uit dan uit onvrijheid van die anderen.

follow the money macht

De aantrekkelijkheid van macht zit hem in het vermogen om van mensen te profiteren. Machthebbers exploiteren mensen. Dat wil zeggen dat ze niet alleen vrijheid afnemen, maar zich ook de opbrengsten van de inspanningen van mensen toe-eigenen. Geld is macht en de machthebbers met geld en toegang tot de geldkraan willen deze macht behouden. Geld representeert in principe de opbrengst in arbeidstijd, de energie die iemand besteed om een goed te maken of dienst te leveren. Een gezond geldsysteem steelt niet de arbeidstijd en het opgebouwde vermogen van een bevolking. Echter, het huidige financiële eurodollar-systeem werkt nu op basis van financiële repressie van de bevolking. Het verwezenlijkt op een geraffineerde manier meer macht en machtsbehoud van de financiële elite. Een elite van machthebbers zich achter allerlei multinationals en andere internationale en financiële instellingen verschuilen, waaronder de Federal Reserve. Een elite die op alle manieren niet of nauwelijks belasting betalen en vaak gebruik maken van het financiële schaduwnetwerk dat door de City of London is opgezet. Iemand die jouw vrijheid en eigendom (geld-arbeidstijd) wil afnemen, is je vijand. Machthebbers zijn dus per definitie de vijand van de mensheid.

De huidige maatregelen voor het bestrijden van het virus hebben dan ook alles met controle en machtsbehoud te maken. Een aankomende reset van de wereldorde waarbij de bevolking meer vrijheid, vermogen en menselijkheid zal verliezen is aanstaande. Een transhumanistische agenda binnen een Great Reset en een nieuwe vierde industriële revolutie staat al op de agenda van de World Economic Forum. Deze agenda deze zal besproken worden gedurende de volgende Davos Conferentie in januari 2021. De plannen lagen al langer klaar, net zoals met de terreurangst, kunnen de machthebbers nu met de virusangst ongekend zware maatregelen doorvoeren om de wereldorde naar hun zin te herorganiseren. Een ultieme machtsgreep van een bijna onzichtbare vijand vindt plaats zonder dat de meeste mensen het door hebben.

Gerelateerde onderwerpen en gesprekken:

Lees verder

Gratis Bitcoin mining bij Starbucks of op politiekantoor

Bitcoin mining is lucratiever dan ooit: de moeilijkheidsgraad is met de koersval van de grote cryptomunt stevig verlaagd en met de Bitcoins die je wint kun je nog eindeloos mee terug omhoog surfen. Het probleem blijft: hoe kom ik aan betaalbare stroom of zelfs gratis stroom. Twee nieuwsberichten over “free mining” oplossingen maken ons fors […]

Aug 2, 2021
1,5 min

Vanaf maandag 2 augustus investeren Duitse “Spezialfonds” in Bitcoin

In april rapporteerde bestebank.org over de nieuwe Duitse fondsenwet die Spezialfonds toestaat om vanaf 1 juli Bitcoin en crypto te kopen. Maar op die datum trad de wet pas in werking. Bitcoin kopen mogen de fondsen pas vanaf morgen, maandag 2 augustus. Het aandeel toegestane crypto in het totale beheerde kapitaal schiet omhoog van 0 […]

Aug 1, 2021
1,5 min

Geen stunt Amazon met Bitcoin maar wel pump

Tja, het gerucht ging dat nu Amazon het voorbeeld van Tesla zou gaan volgen met een grote aankoop van Bitcoin en de betaalmogelijkheid voor klanten met crypto. Als dat was gebeurd zou het werkelijk een knaller zijn geweest want een Tesla reken je toch minder snel af met Bitcoin dan snel een boek of staafmixer […]

Jul 27, 2021
1 min