Boerse Stuttgart exchange

ARGENTA BANK

Apr 25, 2013
Aanbieding: 
Waarom is de Argenta Bank een goede bank?
argenta bankDe Argenta Bank heeft sinds haar begin in 1956 een goede conservatieve bankgeschiedenis opgebouwd onder leiding van haar oprichter Karel van Rompuy. De bank is relatief klein in Nederland, maar heeft in totaal 520 kantoren en 1,4 miljoen klanten in de Benelux. Hierbij staan de volgende zaken voorop:
  • Argenta vaart een eigen koers als het gaat om het aantrekken van geld. Argenta trekt geen geld aan op de kapitaalmarkten en heeft een conservatief risicobeleid. Het vermogen is gebaseerd op de spaargelden van haar klanten. Argenta herbelegt de spaargelden voornamelijk in gezonde hypotheekleningen aan gezinnen in de Benelux.
  • Argenta heeft niet belegd in ‘rommel-hypotheken’, de zogenaamde subprime hypotheken, noch in de Verenigde Staten, noch elders in de wereld.
  • Argenta heeft geen kredieten verstrekt aan de Griekse overheid.
  • Argenta verstrekt geen kredieten aan ondernemingen. Hierdoor is de kwetsbaarheid voor een economische recessie minder.
  • Tijdens deze financiële crisis heeft Argenta zeer goede resultaten geboekt en geen staatsteun aangevraagd en nodig gehad. In tegenstelling tot vele grootbanken die behoorlijke verliezen maakten.  De Argenta bank beschikt over een sterke buffer van 1,35 miljard Euro.
  • De nettowinst van Argenta in 2011 bedroeg 93 euro en gebruikt haar winst vooral voor het aansterken van haar eigen reserves. Winst wordt in beperkte maten uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Is de Argenta Bank de beste bank?

Deze feiten en instelling maken Argenta tot een goede bank die tegen een storm is opgewassen. Het zijn andere banken die veel zouden kunnen leren van het beleid van Argenta. Het hoofdkantoor van de Argenta bank is gelegen in Breda.

beste bank argenta bankHet kiezen voor deze bank is verstandig, maar het is niet de beste bank in het licht van alle kriteria en risico’s die we op dit moment hebben. Als u een behoorlijk vermogen heeft, kunt u het beste een gedeelte wegzetten op een off-shore private 100 % reserve bank, die u ook de mogelijkheid geeft om te beschikken over goud gebaseerde rekeningen. Zover hebben we er maar 1 gevonden. Deze bank is door Euro Pacific Capital management opgezet geworden en heet de Euro Pacific Bank. We raden u aan om het aanbod van deze bank is door te nemen aangezien deze betrouwbare bank u een unieke manier biedt om uw vermogen veilig te stellen buiten de Europese Monetaire Unie zonder dat u het veel moeite en geld kost. Dit is tegenwoordig wel anders met een traditionele Zwitserse bank.

We hopen dat de Argenta bank ook in de toekomst de mogelijkheid zal bieden om goud gebaseerde rekeningen te openen. Dit in het licht van de ontwikkelingen waarbij het economische zwaartepunt verder zal verschuiven naar het Oosten waarbij goud als monetair middel weer een expliciet prominente rol zal gaan spelen. Het zou mooi zijn als banken in het Westen zoals de Argenta bank  zouden inspelen op deze belangrijke economische trend die de geo-politieke machtsverhoudingen zal veranderen.

Lees verder

Schuldencycli en het monetaire en fiscale beleid in de afgelopen eeuw

We zitten midden in een uitzonderlijke economische crisis en het is erg relevant om te kijken hoe de overheid daarmee omgaat. Daarbij is het verstandig om naar de geschiedenis te kijken, want hoewel de geschiedenis zich niet exact herhaalt, zijn er zeker wel paralellen waar te nemen. De korte schuldencyclus Om te begrijpen waarom de […]

Sep 29, 2020
4 min

Brent Johnson en Steven Van Metre over het onvermogen van de FED

We willen onze lezers graag wijzen op een boeiende discussie tussen twee bekende macro-analisten, Brent Johnson en Steven Van Metre. Brent Johnson is als macro-analist bekend geworden met zijn Dollar Milkshake Theory. Brent Johnson en Steven Van Metre bespreken waarom de Federal Reserve geen inflatie kan veroorzaken. Het is een verkeerde opvatting dat de Federal […]

Sep 27, 2020
2 min

FED COIN CBDC is onder ontwikkeling

Er zijn meer feiten over de ontwikkeling van een Fed coin of Fed CBDC naar buiten gekomen. Loretta J. Mester, voorzitter van de Federal Reserve Bank of Chicago, heeft op 23 september 2020 tijdens een keynote-presentatie tijdens de twintigste verjaardag van de Chicago Payments Symposium aangegeven dat de Federal Reserve actief werkt aan de ontwikkeling […]

Sep 24, 2020
2,5 min