bitcoin and time

De beurscrashes van 12 & 16 maart 2020 – een liquiditeitscrisis!

May 12, 2020
Aanbieding: 

Op 12 maart 2020 waren we getuigen van een zeer snelle beurscrash veroorzaakt door een liquiditeitscrisis die door toezeggingen en enorme kapitaalinjecties ($1.5 biljoen) van de Federal Reserve even was bezworen.

beurscrash liquiditeitscrisis 2020

Hierdoor was de uitbraak van een nieuwe financiële crisis in 2020 even uitgesteld. Maar, een nieuwe financiële crisis lijkt al in de maak te zijn. Ondanks extra verdere noodmaatregelen van de Federal Reserve op zondag 15 maart, werd maandag 16 maart toch een nieuwe Black Monday. De Dow-Jonesindex daalde met 12,9 procent (bereikte 20.188,52 2397,38 punten), en de S&P 500 index daalde verder 11,6 procent (bereikte 2397,38 punten).

De financiële markten zitten in diepe problemen. Er zijn namelijk een aantal belangrijke ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt die snel onze geglobaliseerde wereld voorgoed kunnen veranderen.

  • Het coronavirus (Covid-19) is door de Wereldgezondheidsorganisatie als een pandemie aangeduid. Het is een zwarte zwaan voor een fragiele wereldeconomie.
  • De economische gevolgen van deze pandemie zijn nu concreet zichtbaar. Economieën worden op slot gezet, landen sluiten zich af, burgers sluiten zich in. De globale distributieketens en internationale handel wordt verstoord. Verschillende economische sectoren verkeren al in een noodsituatie waaronder de luchtvaartindustrie en daarmee ook de (zombie-) bankensector (Deutsche Bank). Deze sectoren zullen financieel moeten worden ondersteund.
  • Hierboven op komt een olieprijscrisis die funest is voor de schaaloliesector en vele bedrijfsobligaties in de Verenigde Staten. Het lont voor een nieuwe financiële crisis is aangestoken. De Federal Reserve zal waarschijnlijk deze sector financieel moeten gaan bijstaan.
  • In deze mix is er een tekort aan Amerikaanse Dollars. De olieprijzenoorlog kan vanuit een dollartekort begrepen worden. Tekort aan dollars (omzet in olie) door een lagere olieprijs moeten door een hogere productie en verkoop worden gecompenseerd. Vele staten en bedrijven hebben obligaties uitgegeven in Amerikaanse dollars.
  • De structurele missallocaties van kapitaal door vorige en huidige verkapte geldverruimingsprogramma’s worden zichtbaar in de financiële markten. Een concreet voorbeeld is de interbancaire geldmarkt (repomarkt) waar de Federal Reserve sinds september 2019 actief opereert om een waarschijnlijk niet alleen een dollartekort, maar ook een interbancaire vertrouwenscrisis te vermijden. Zodoende zal een nieuwe Credit Freeze en een langdurige liquiditeitscrisis wordt voorkomen.
  • Alleen vergaande monetaire en fiscale noodmaatregelen kunnen er voor zorgen dat er wellicht geen globale kredietcrisis in 2020 zal uitbreken.

De wereldwijde liquiditeitscrisis van 12 maart 2020

Donderdag 12 maart was een historische zwarte dag voor de financiële markten. Het was de zwaarste crash sinds 1987 waarbij de Amerikaanse effectenhandel met meer dan 10 % in elkaar viel. Een complicatie hierbij is dat de effectenmarkten vooral door een computergestuurde flitshandel wordt gestuurd met onder meer derivaten constructies. Sinds de kredietcrisis van 2008 zijn het vooral nu computers die via ingewikkelde algoritmes globaal effecten en financiële producten verhandelen. Deze flitshandel kan binnen een miljoenste van een seconde via het algoritme een beslissing voor een aan- of verkoop order uitvoeren. Verder wordt er veel met derivaten en marge gehandeld. Risico’s op een flash-crash, margin calls en daarmee een liquiditeitscrisis nemen toe doordat binnen een fractie van een seconde liquide activa posities (zoals effecten) kunnen worden omgezet naar cash in Amerikaanse Dollars.

De psychologische en economische implicaties van de verdere verspreiding van het coronavirus in ook de Verenigde Staten zaaide paniek op Wall Street. Een verkoopgolf zorgde voor een ketenreactie in liquidaties van alle mogelijke activa waardoor er een liquiditeitscrisis op de beurzen optrad. In feite werden alle liquide activa verkocht voor cash om verlieslijdende posities te liquideren en af te dekken. De vraag naar cash nam toe. Door de paniekverkoop dalen de koersen steeds harder omdat beleggers cash nodig hebben en activa voor een steeds goedkopere koers van de hand moeten doen. Verder verkeerde de Amerikaanse obligatiemarkt (de meeste liquide markt) in veel pijn zoals de onderstaande grafieken aanduiden:

De grafieken geven aan dat de volatiliteit in de Amerikaanse obligatiemarkt explodeert met een toenemende mate van illiquiditeit. Wanneer een effect illiquide wordt, wil dit zeggen dat een belegger het niet alleen doorgaans moeilijker kan verhandelen, maar dat het ook moeilijker is om er een redelijke prijs voor te krijgen. Wanneer zelfs de Amerikaanse obligatiemarkt met liquiditeitsproblemen kampt, geeft het aan in welke moeilijke situatie de markten van minder liquide activa verkeren.

Liquiditeitscrisis en safe haven activa.

Bijna alle activa met een liquide markt werd verkocht. Niet alleen effecten, maar ook goud en bitcoin die beide als ongecorreleerde, safe haven activa worden beschouwd. Niettemin, gedurende een liquiditeitscrisis worden alle liquide activa verkocht voor cash. Bovendien, tijdens een liquiditeitscrisis worden altijd safe haven assets (goud, bitcoin, zilver) als eerst verkocht aangezien ze het makkelijkste te verkopen zijn en geen tegenpartijen hebben. Het zijn geen schuldbewijzen. Alle andere activa zoals effecten zijn uiteindelijk schuldbewijzen (IOU’s). Beleggers kunnen irrationele beslissingen maken om meer liquiditeit te verkrijgen en worden hierbij ongevoelig voor de koers. Er wordt zo snel mogelijk verkocht voor welke prijs dan de liquiditeit te vergroten in vooral Amerikaanse dollars. Iedereen, waaronder financiële instellingen, banken , fondsen en normale beleggers rennen naar de nooduitgang. Er ontstond een tekort aan kopers. Safe haven assets worden ook verkocht tijdens een liquiditeitscrisis.

De liquiditeitscrisis van 2008 als voorbeeld

Gedurende de financiële crisis van 2008 ontstond er eerst een liquiditeitscrisis waarbij goud met meer dan 30% daalde. Deze koersval had niets te maken met het feit dat beleggers plotseling dachten dat goud na 5000 jaar werd beschouwd als een barbaars relict. Het was omdat beleggers liquiditeit nodig hadden. Dit is de eerste prioriteit voor beleggers tijdens het afwikkelen of doorverkopen van verlieslijdende, waardeloze en risicovolle posities.

Hieronder zijn twee video fragmenten uit de uitstekende film Margin Call (2011). De film volgt de medewerkers van een fictieve investeringsbank in de aanloop naar de kredietcrisis van 2008. In het eerste fragment wordt er besloten om alle waardeloze activa van de bank te verkopen voor cash voordat de financiële markt te weten komt dat ze waardeloos zijn. Zo kan de bank de schade beperken.

Hieronder gaat de CEO John Tuld (Jeremy Irons) verder in op de economische cycli van margin calls en crisis.

Hieronder in de grafiek kun je de goud koers zien tijdens de liquiditeitscrisis van 2008.

De liquiditeitscrisis nam zo’n zes maanden in beslag en dreigde tot een wereldwijde credit freeze waarbij het gehele financiele systeem zou vastlopen en imploderen. Uiteindelijk begon de goud koers te stijgen van zo’n $650 in 2006 naar $1,800 in 2011. Waarom was dit het geval? De centrale banken en overheden begonnen met geldverruimingsprogramma’s de banken te redden en van liquiditeit te voorzien. Beleggers begonnen vervolgens te twijfelen aan het monetaire beleid, begonnen te vrezen voor een verdere schuldencrisis en zagen verhoogde inflatie risico’s. Als een afdekking voor deze risico’s diende goud als een veilige haven gedurende de verdere ontwikkeling van financiële crisis (data/chart is afkomstig van Delphi Digital) in Europa.

Centrale Banken en de liquiditeitscrisis van 2020.

De liquiditeitscrisis van maart 2020 escaleerde tot een beurscrash. Centrale banken en overheden moesten al snel ingrijpen.

  • De belangrijkste centrale bank in de wereld, de Federal Reserve (FED), greep al snel in met een kapitaalinjectie van $1500 miljard. De FED staat als de buyer of last resort klaar om er zo voor te zorgen dat de liquiditeitscrisis niet escaleert in een oncontroleerbare nieuwe financiële crisis. Hierbij moet worden vermeldt dat de FED is al sinds het derde kwartaal van 2019 begonnen is met het ondersteunen van de interbancaire geldmarkt (repomarkt) om een bankencrisis te vermijden. Men zou kunnen stellen dat de FED als sinds die tijd een financiële kredietcrisis probeert uit te stellen.
  • Zelfs de Duitse overheid is nu bereid om miljarden euro’s in de Duitse economie te pompen. Volgens de Duitse minister van Financiën, Olaf Scholz, zit er geen limiet aan het steunprogramma voor bedrijven en worden nationalisaties niet uitgesloten. Het aandeel Deutsche Bank was gedurende de dag naar een dieptepunt van €5,- gevallen.
  • De Chinese centrale bank houdt ook de Chinese economie overeind door opkoopprogramma’s en de versoepeling van het beleid voor banken. Chinese banken hoeven nu nog maar een 0,5 % kapitaalreserve aan te houden.
  • De Federal Reserve heeft verder op zondag 15 maart nieuwe noodmaatregelen aangekondigd. Banken hoeven geen kapitaalreserves meer aan te houden en de rente zal met een extra 1 % worden verlaagd waardoor het rond het nul-niveau zal liggen. Verder zal er zo’n $700 miljard extra ter beschikking worden gesteld en wordt er in feite een nieuw QE-programma gelanceerd om de financiële markten te ondersteunen.

Het is duidelijk dat de overheden en centrale banken in paniek zijn en extreme maatregelen moeten nemen om een nieuwe financiële crisis uit te stellen. Het is ook mogelijk dat we nu op weg zijn naar de verdere ontwikkeling van een financiële crisis aangezien een globale recessie onvermijdelijk is. Zelfs een globale depressie is nu waarschijnlijk scenario. Hieronder kun je een uitgebreid commentaar bekijken over de actuele situatie van de macro-analist Jason Burack:

Verder uitstel van een nieuwe financiële crisis?

Hoe de situatie zich ook in de komende maanden zal verder ontwikkelen, de globale schuldenberg zal in ieder geval verder exponentieel in omvang toenemen. Het huidige gecentraliseerde financiële systeem is niet meer gebaseerd op vrije marktwerking, maar op gebaseerd op marktmanipulatie van overheden en centrale banken voor het in standhouden van de huidige financiële orde.

Een monetaire en financiële hervorming van deze orde is noodzakelijk, maar niet denkbaar nog wenselijk voor overheden en financiële machthebbers. Ze hebben uiteindelijk twee gereedschappen in hun handen om alles bij elkaar te houden, het verlagen van de stuurrente en kwantitatieve verruiming. Het is een beleid van financiële repressie en kapitaalvernietiging die vooral merkbaar is voor Jan Modaal. Hoe groter de schuldenberg, hoe groter de risico’s voor een toenemende inflatie en zelfs hyperinflatie wanneer de centrale banken uiteindelijk de controle en alle geloofwaardigheid verliezen.

Meer en meer beleggers zullen gaan nadenken over de risico’s bij het vasthouden van de dollar en andere fiat-valuta. Er zal meer worden gereflecteerd over het huidige monetaire beleid en de systeemrisico’s. Beleggers zullen reflecteren over de principes van sound money en er zal gezocht worden naar niet-gecorreleerde veilige haven activa. Activa die als een call-optie op een nieuw financieel en/of hervormd financieel systeem kunnen worden beschouwd: Bitcoin in combinatie met goud. Hoe verder meer de waardepropositie van bitcoin zal worden begrepen, hoe meer kapitaal zal worden gealloceerd in deze nieuwe beleggingsklasse en worden aangehouden voor de lange termijn.

Een uitstekende interview over de huidige ontwikkeling kan hier worden gezien tussen de Bitcoin Youtuber en Raoul Pal:

Waarom Bitcoin?

Wil je meer weten over de waardepropositie van BTC? Lees hier een volledige handleiding:

Gerelateerde artikels:

Bronvermelding: dit artikel is een bewerking van Anthony Pompliano’s recente blogpost: The Liquidity Crisis will drive monetary stimulus.

Lees verder

Repomarkt-record: meer dan 2 biljoen USD geparkeerd bij de FED

We will onze lezers wijzen op een nieuw record de Federal Reserve (FED) heeft geboekt met haar trading desk in New York for repo´s. In totaal werd er op 23 mei 2022 voor meer dan 2 biljoen dollar geparkeerd door financiële instituties bij de FED door middel van terugkoopovereenkomsten (reverse-repo´s). Wat wil dit record precies […]

May 25, 2022
3 min

Vitalik Buterin loopt vast met Ethereum en droomt van Bitcoin

Geloof het of niet maar niemand minder dan Vitalik Buterin heeft in een serie tweets aangegeven jaloers te zijn op Bitcoin en dan bedoelt hij het Bitcoin project. Het is intussen natuurlijk overduidelijk dat Ethereum niet echt lekker gaat. Steeds is er weer reden voor uitstel. Zie hier ons artikel over de problemen van Ethereum. […]

May 19, 2022
5,5 min

Bitcoin Bretton Woods: 44 landen bijeen in El Salvador

Vandaag is de hele financiële wereld bijeen in El Salvador. Financiële afvaardigingen uit 44 landen, waaronder 32 centrale banken en 12 financiële autoriteiten, zijn samengestroomd om over Bitcoin te praten. Natuurlijk is ook de Centraal-Afrikaanse Republiek van de partij, het land dat onlangs als tweede soevereine staat Bitcoin aannam als wettig betaalmiddel. Wanneer kwamen voor […]

May 19, 2022
3,5 min