dollar

De markten kleuren rood in angst voor de Federal Reserve

Jan 21, 2022
Aanbieding: 

Het moge deze dagen weer duidelijk zijn wie de macht heeft over het huidige fragiele financiële piramidesysteem: de Federal Reserve. De voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, kondigde vorig jaar aan dat de rente in 2022 zal worden verhoogd en het aankoopprogramma zal worden verminderd. Sindsdien zijn de markten nerveus geworden. In combinatie met recent tegenvallende bedrijfscijfers en economisch nieuws leidt dit al snel tot rode cijfers. De Nasdaq heeft circa 10 procent verloren sinds de piek in november 2021. De S&P 500 is op weg naar een derde weekverlies op rij, voor het eerst sinds september 2020. De verslaafde markten signaleren de behoefte aan meer goedkope geldverruiming, niet minder!

Van Quantative Easing naar Quantative Tightning?

Als een monetaire reactie op de economische impact van de pandemie besloot de Fed in maart 2020 de stuurrente met meer dan 1 procent te verlagen. Het geldverruimingsbeleid van de Fed werd verder uitgebreid om de markten van een liquiditeits- en kredietcrisis te behoeden. Goedkope kredieten hebben de markten naar nieuwe records gebracht ondanks het feit dat de wereldwijde economie er structureel slecht aan toe is. Bovendien heeft het beleid gezorgd voor een record hoge inflatie in o.a. de Verenigde Staten. De Fed heeft juist als mandaat deze onder controle te houden. Om niet haar geloofwaardigheid te verliezen, moet de Fed wel het monetaire beleid aanpassen om de inflatie weer naar 2 tot 3 procent te brengen.

Echter, de Fed zit vast en kan het monetaire beleid niet aanpassen vanwege het eenvoudige feit dat een renteverhoging grote gevolgen heeft voor de internationale krediet-, -repo en obligatiemarkten. De globale schuldenlast is de afgelopen jaren alleen maar exponentieel gegroeid en kan geen renteverhoging veroorloven. Een flinke renteverhoging zal naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe liquiditeitscrisis veroorzaken, zoals in maart 2020. Dit kan escaleren naar een schuldencrisis in de vorm van een deflatoire financiële ineenstorting van het systeem. De rente is nog niet eens verlaagd en de markten kleuren rood. Risicovolle beleggingen waaronder effecten en crypto worden verkocht voor dollars, liquiditeit, om aan onder andere aan andere verplichtingen te voldoen. Ook Bitcoin moet het ontgelden, als inflatiehedge is het voor een belegger even minder interessant nu dat de Fed inflatie lijkt te gaan bestrijden.

China is nerveus

De Chinese president Xi Jinping adresseerde in zijn online WEF Davos 2022 speech Jerome Powell. Xi gaf te kennen dat een renteverhoging door de FED de wereldwijde financiële stabiliteit in gevaar zal brengen en vooral negatieve gevolgen voor de onderontwikkelde landen zal hebben. China kampt zelf met economische problemen op o.a. de vastgoedmarkt waar het zeer slecht gaat voor Evergrande en Country Garden. Een renteverhoging zal de Chinese vastgoedsector en economie niet veel goeds doen.

Renteverhoging maakt de dollar sterker en de schuldenlast onaflosbaar

Nieuwe problemen in China zal de verdere fragiele wereldeconomie verder beïnvloeden. Schulden zullen wereldwijd duurder worden. Niet alleen duurder door de hogere rente, maar ook doordat de dollar als wereldreservemunt zal appreciëren. De meeste schulden wereldwijd staan uit in dollars. De globale schuldenlast zal zwaarder wegen door valuta-devalutaties. In combinatie met een hogere rente kunnen banken, bedrijven en zelfs landen bankroet kunnen gaan. Rentebetalingen op dollar genomineerde schulden worden uiteindelijk onaflosbaar. De Fed zit vast…. een flinke renteverhoging zal zorgen voor een gegarandeerde crisis met onvoorziene gevolgen… een global debt crisis?

Van Fed Speak naar hyperinflatie?

Het zal waarschijnlijk wel zo zijn dat het puur gaat om symbool politiek en verbale toezeggingen. Wellicht zal de Fed op korte termijn de printers laten afkoelen en de rente met een 0.25 procent verhogen om haar geloofwaardigheid te redden. Om vervolgens snel dit monetair beleid weer te herzien nadat het duidelijk zal worden dat de markten er niet (en nooit) klaar voor zijn.

Mochten de koersen op de geldmarkten, in aanloop van de volgende Fed-vergadering volgende week, weer flink verder dalen, zal de Fed misschien geen daad bij woord voegen. Met Fed Speak zal Jerome Powell de ware redenen mooi inkleden over waarom het monetaire beleid nog niet kan contracteren, maar moet worden verruimd. Uiteindelijk kan de Fed maar een kant vooruit om een ineenstorting van het systeem te vermijden. Dit is dollars blijven printen en de rente zo laag mogelijk houden. De wereldwijde geldmarkten zijn verslaafd aan dollarkredieten.

Gerelateerde artikelen:

Lees verder

Opt Out of the Fiat & Crypto Ponzi´s with Bitcoin

Alle financiële markten kraken in hun voegen. De cryptomarkt, vooral gebaseerd op Ethereum, Ethereum blockchain alternatieven met allerlei DeFi-protocollen en hedgfondsen (3AC, Celsius, etc.) kampen met liquiditeits- en insolvabiliteitsproblemen. Het zijn o.a. naweeën van de recente Terra Luna stablecoin implosie, maar ook de indirecte gevolgen van het QT-beleid van de Federal Reserve (Fed). De Fed […]

Jun 29, 2022
4,5 min

De Terra LUNA UST Fiasco en 2.0 Classic herstart

In dit artikel staan we stil bij de ineenstorting van het Terra LUNA ecosysteem en implosie van de UST stablecoin die begin mei 2022 plaatsvond. Het kan als een ENRON-schandaal van de cryptowereld worden beschouwd. In totaal werd 60 miljard in vermogen weggevaagd. De Redactie van Beste Bank waarschuwt haar lezers constant over de gevaren […]

Jun 3, 2022
7,5 min

De London Gold Fix, Rothschild, macht en Bitcoin

Wat is de London Gold Fix? Waarom verdient het onze aandacht en verdere uitleg? In de speurtocht naar een politieke neutrale reservemunt of activa voor het kunnen afwikkelen van internationale betalingen wordt er vaak gewezen naar goud. Onze monetaire geschiedenis leert ons echter dat goud en het delven van goud een belangrijke rol speelt in […]

Jun 27, 2022
4 min