eos exchange

EOS block producers

May 7, 2018
Aanbieding: 

eos block producersWat is het belang van de EOS block producers? Binnen het EOS.IO netwerk wordt gebruik gemaakt van een gedelegeerde Proof-of-Stake consensus algoritme. Concreet wil het zeggen de alle EOS token houders kunnen stemmen op een EOS blok producent van voorkeur. De verantwoordelijkheid voor het onderhouden, beveiligen en uitbreiden van de blokketen wordt gedelegeerd aan een gespecialiseerde groep van EOS blokken producenten. Er is een lijst van honderden EOS blok producent kandidaten vanwaaruit uiteindelijk de beste 21 producenten met de meeste stemmen overblijven. Op basis van een loterij zal 1 blokfabrikant worden uitgekozen voor het toevoegen van een nieuwe transactieblok aan het gedistribueerde grootboek. Het is geen vanzelfsprekende taak om een blok aan de EOS blokchain te mogen toevoegen. De taak komt met behoorlijke verantwoordelijkheden en de selectie zal strikt zijn. Het vereist een behoorlijke kennis van cryptografie, computerwetenschappen en systeem architectuur om als EOS block producer te kunnen opereren.

De verantwoordelijkheden van een EOS block producer:

Binnen het EOS.io platform hebben de blok producenten een aantal belangrijke verantwoordelijkheden en taken. Technisch gezien zijn ze verantwoordelijk voor het aanmaken en toevoegen van de transactieblokken. Daar blijf het niet bij aangezien ze ook file hosting, back-up servers  en een seed node moeten kunnen onderhouden en aanbieden. Er zijn ook taken op het gebied van beheer en beleid als het gaat om het volgen van de EOS.IO grondwet waarbij de regels zijn vastgelegd over onder ander account creatie, account bevriezingen, account herstelprocedures, bemiddeling bij geschillen, het uitvoeren van software vorken,  toevoegen van orakels, etc. Deze taken zullen onder ontwikkeling zijn en uitgebreid kunnen worden. De EOS block producers kunnen zelf ook EOSIO decentrale applicaties ontwikkelen en de meeste producenten herinvesteren de opbrengsten terug in het EOSIO eco-systeem.

De EOS block producers – selectie van kandidaten:

De taak van een EOS block producer is nogal omvattend en veeleisend. Er worden specifieke bedrijven of bedrijfstakken voor opgericht door ook bekende Bitcoin ondernemingen zoals Bitfinex en Antpool.

BitFinex is onder de naam Frog een EOS blokfabrikant kandidaat. Ze willen ook een decentrale crypto exchange lanceren op EOS.IO, genaamd EOSfinex.

De Bitcoin mining gigant ANTpool zal ook kandideren om een van de 21 EOS blok producenten te worden.

Nederland beschikt ook over een zeer sterke partij om te kandideren voor de positie EOS block producer. EOS Amsterdam.

Hier is een kleine greep van de kandidaten:

In totaal zijn er al meer dan 130 EOS block producers kandidaten bekend. Er is al een behoorlijke concurrentie. Voor een complete lijst: EOS GO.

21 EOS block producers, maar maakt dit EOSIO minder decentraal?

Binnen Proof-of-Work consensus algoritmes treedt ook een zekere vorm van centralisatie op doordat een groeiend netwerk meer rekenkracht vereist en meer en meer gespecialiseerde mining hardware.

Bitcoin is op dit moment het best werkende decentrale cryptocurrency netwerk. Bij Bitcoin zijn er zo’n 20 Bitcoin mining pools. Het is tegenwoordig een enorme kapitaal intensieve investering om een Bitcoin mining onderneming te beginnen en winstgevend te maken en houden. Er is in deze zin een zekere vorm van centralisatie bij de Bitcoin.

Bij EOSIO zijn er misschien maar 21 EOS block producers, maar staan er meer dan 100 alternatieve producenten in de wachtrij die de positie makkelijk kunnen overnemen. Een producent die niet levert zal weggestemd worden. De wederzijdse concurrentie zal het beste naar boven halen bij de producenten aangezien ze zo hun positie kunnen verliezen. De belangrijkste vraag is hoe de EOS gemeenschap zich zal ontwikkelen,  hoeveel nodes en actieve stemmers er zullen zijn die vervolgens het netwerk effect versterken en de EOS blok producenten op scherp houden.

Het EOSIO monetaire beleid en de opbrengsten voor de EOS block producers?

EOS is een ontwikkelingsplatform dat ruimte nodig heeft voor expansie naar mate het drukker en daardoor ook duurder wordt om te gebruiken. Om meer ruimte te geven wordt er een monetair beleid met een jaarlijkse inflatie van 5 % gevoerd. Via het proces van inflatie komen er nieuwe EOS tokens in omloop waarmee de EOS block producers betaald worden voor vooral het dekken van alle kosten. Het referentie systeem dat EOSIO1.0  zal hebben ziet er als volgt uit: eos blokketen producenten

Het aantal goedgekeurde producenten krijgen gezamenlijk 1 % van de nieuwe tokens. De top 21 producenten krijgen onder elkaar 0.25 % van de nieuwe tokens per blok. De rest van de  0.75 % van de EOS tokens gaan naar de rest van de producenten op de lijst en worden verdeeld op basis van het aantal verkregen stemmen. Alleen wanneer een blok producent meer dan 100 tokens per dag krijgt toegekend, is het mogelijk om deze te claimen. Een producent die niet meer dan 100 EOS tokens verdient per dag, zal deze niet kunnen opeisen. Het is de minimum uitbetalingsgrens die moet worden behaald. De rest van de 4 % gaat naar de schatkist waar de gemeenschap kan stemmen over nieuwe EOSIO ontwikkelingsprojecten.

Hoe kan ik stemmen op de EOS block producers?

De EOS token houders kunnen stemmen op de EOS BP’s door o.a. gebruik te maken van EOS Voting Portals. Voor meet informatie:

We zullen het in de gaten houden.

Lees verder

Brent Johnson en Steven Van Metre over het onvermogen van de FED

We willen onze lezers graag wijzen op een boeiende discussie tussen twee bekende macro-analisten, Brent Johnson en Steven Van Metre. Brent Johnson is als macro-analist bekend geworden met zijn Dollar Milkshake Theory. Brent Johnson en Steven Van Metre bespreken waarom de Federal Reserve geen inflatie kan veroorzaken. Het is een verkeerde opvatting dat de Federal […]

Sep 27, 2020
2 min

FED COIN CBDC is onder ontwikkeling

Er zijn meer feiten over de ontwikkeling van een Fed coin of Fed CBDC naar buiten gekomen. Loretta J. Mester, voorzitter van de Federal Reserve Bank of Chicago, heeft op 23 september 2020 tijdens een keynote-presentatie tijdens de twintigste verjaardag van de Chicago Payments Symposium aangegeven dat de Federal Reserve actief werkt aan de ontwikkeling […]

Sep 24, 2020
2,5 min

Bitcoin en de terugkeer naar individuele vrijheid!

De geboorte van de moderne westerse wereld werd gekenmerkt door een verwerpen van autocratische regimes en een omarming van algemene rechten en vrijheden. We zien echter dat diezelfde rechten en vrijheden recent steeds meer worden ingeperkt door dezelfde overheden die toen tot stand kwamen. Bitcoin vormt een technologie die een antwoord biedt op dit steeds […]

Sep 22, 2020
2,5 min