xdai ethereum

Ethereum Istanbul hard fork

Dec 8, 2019
Aanbieding: 
ethereum istanbul

Op 8 december 2019 blok 9,069,000 is de belangrijke Istanbul network upgrade (hard fork) voor Ethereum met succes uitgevoerd geworden. Het is de derde belangrijke opwaardering voor Ethereum dit jaar. Eerder dit jaar 2019 zijn de St. Petersburg en Constantinople opwaarderingen al uitgevoerd geworden in het kader van de uiteindelijke verwezenlijking van een nieuw Ethereum 2.0 ontwikkelingsplatform. Dit ambitieus project om Ethereum tot een derde generatie blockchain tech om te bouwen staat ook bekend als Ethereum ‘Serenity’.

Het is de bedoeling dat Ethereum Serenity in de loop van 2021 volledig verwezenlijkt zal zijn. Ethereum heeft net zoals Bitcoin een trage blockchain. Bij Bitcoin is dit een veiligheidsmaatregel. Bij Ethereum is dit een probleem aangezien een trage blockchain niet geschikt is voor het ondersteunen van decentrale applicaties die massaal worden gebruikt op onder meer miljoenen smartphones.

Waarom is Ethereum Istanbul belangrijk?

De Istanbul upgrade is een belangrijke stap op weg naar Serenity en behelst de implementatie van de volgende zes Ethereum Improvement Proposals (EIPs): 152, 1108, 1344, 1844, 2028 en 2200. Volgens deze blog post van ConsenSys zullen deze Ethereum codewijzigingen de volgende belangrijke zaken aanpakken:

  • Betere bestendigheid tegen Denial-of-service (DDoS) aanvallen (EIP 1344).
  • Interoperabiliteit met equihash type proof-of-work (PoW) cryptovaluta zoals zcash (EIP 152).
  • Lagere Gas transactiekosten (EIPs 1108, 2028, 2200). Dit zal meer bandbreedte leveren waardoor het netwerk wordt ontlast. Verder zal het de bouwstenen leveren voor het ondersteunen van zk-Snarks privacy technologie.

Vooral het feit dat Istanbul meer bandbreedte en ruimte schept op de blockchain van Ethereum is van uiterst belang. Volgens Vitalik Buterin zal de Ethereum blockchain nu 3000 transacties per seconde aankunnen. Ethereum is nog steeds het meest populaire blockchain-ontwikkelingsplatform voor o.a. DeFi en was voor de Istanbul harde vork praktisch vol.

Voor meer informatie:

Bron:

Hoe kan ik de Ethers (ETH) van Ethereum kopen?

Lees verder

Brent Johnson en Steven Van Metre over het onvermogen van de FED

We willen onze lezers graag wijzen op een boeiende discussie tussen twee bekende macro-analisten, Brent Johnson en Steven Van Metre. Brent Johnson is als macro-analist bekend geworden met zijn Dollar Milkshake Theory. Brent Johnson en Steven Van Metre bespreken waarom de Federal Reserve geen inflatie kan veroorzaken. Het is een verkeerde opvatting dat de Federal […]

Sep 27, 2020
2 min

FED COIN CBDC is onder ontwikkeling

Er zijn meer feiten over de ontwikkeling van een Fed coin of Fed CBDC naar buiten gekomen. Loretta J. Mester, voorzitter van de Federal Reserve Bank of Chicago, heeft op 23 september 2020 tijdens een keynote-presentatie tijdens de twintigste verjaardag van de Chicago Payments Symposium aangegeven dat de Federal Reserve actief werkt aan de ontwikkeling […]

Sep 24, 2020
2,5 min

Bitcoin en de terugkeer naar individuele vrijheid!

De geboorte van de moderne westerse wereld werd gekenmerkt door een verwerpen van autocratische regimes en een omarming van algemene rechten en vrijheden. We zien echter dat diezelfde rechten en vrijheden recent steeds meer worden ingeperkt door dezelfde overheden die toen tot stand kwamen. Bitcoin vormt een technologie die een antwoord biedt op dit steeds […]

Sep 22, 2020
2,5 min