EU laat inflatie vrij dus toch Bitcoin?

Jul 16, 2021
Aanbieding: 

Op 15 juli gooide de Europese Centrale Bank na 20 jaar haar inflatiedoelstelling van “dicht bij maar onder de twee procent” overboord. Men stelt nu: “Twee procent is niet langer een bovengrens voor het geld van de eurozone”. Met inflatiecijfers in de VS van meer dan vijf procent en ongeveer 2,3 procent in de eurozone, is het eigenlijk gewoon een aanpassing van de centrale bank aan de al ingetreden realiteit.

Sven Wagenknecht komt met een krachtige originele bespreking van het probleem in een video voor BTC-Echo. Zijn conclusie:

  • Ondanks het ultraruime monetaire beleid hoeft er geen reële economische inflatie te zijn die verder gaat dan de corona-inhaaleffecten. Het verleden heeft geleerd dat het uitbreiden van de geldhoeveelheid alleen niet hoeft te leiden tot stijgende prijzen voor goederen en diensten.
  • Uiteindelijk draait het allemaal om vertrouwen, niet om een ​​inflatie van onder of net boven de twee procent. Massale inflatie, zelfs hyperinflatie, is immers altijd het gevolg van een verlies van vertrouwen in de munt. Zolang de bevolking nog veel vertrouwen heeft, kan een hogere inflatie de munt niet aan het wankelen brengen. Om dit vertrouwen te versterken, zijn centrale banken meesters in strategische communicatie.
  • Het beleid van de centrale bank is geen wetenschap, het is politiek. Geld is een sociaal construct en geen natuurwet. Uiterlijk probeert men de indruk te wekken dat centrale bank daadwerkelijk in staat is de monetaire stabiliteit nauwkeurig te beheersen. Het gewenste resultaat: vertrouwen creëren in het geldsysteem.
  • Ons monetaire en financiële systeem is echter zeer chaotisch en kan niet zo beheerst worden als mensen willen dicteren. Als en staat niet tijdig politieke hervormingen doorvoert komt deze in financiële moeilijkheden, en is de centrale bank het laatste redmiddel. Vooral omdat ze de staat niet alleen helpt met liquiditeit, maar tegelijkertijd maximale soevereiniteit en vastberadenheid toont aan de financiële markt. Als gevolg hiervan hebben beslissingen van centrale banken minder te maken met objectieve wetenschap dan met marktpsychologie, politiek en ideologie.
  • Als centrale banken Bitcoin bekritiseren, zoals de afgelopen dagen vaak genoeg is gebeurd, dan is dat gewoon ideologie en geen gefundeerde wetenschap. Maar het is ook ideologie wanneer een Bitcoin-liefhebber beweert dat Bitcoin het beste geld ter wereld is. De buitensporige zelfoverschatting van de mensen, die zogenaamd weten wat de beste politieke richting is, wordt ook weerspiegeld in de kwestie van ons monetaire systeem.
  • Onder de veronderstelling dat de euro, de Amerikaanse dollar enz. slechts uitingen zijn van een politieke voorkeur en van de heersende machtsstructuren, zijn cryptomunten niets meer dan een politieke minderheid of een kleine splinterpartij in een politiek systeem georganiseerd als een eenpartijstaat . Een cryptoverbod zou daarom een ​​hoogst ondemocratische aangelegenheid zijn zolang het onderliggende blockchain-protocol de grondwet niet schendt.
  • Niemand hoeft Bitcoin goed te vinden, maar je hoort het als liberaal wel te tolereren. Dienovereenkomstig zou het welkom zijn als de strategiewijzigingen van de centrale banken en hun kritiek op Bitcoin werden gepresenteerd als politieke en niet als zeer wetenschappelijke beslissingen. Kortom: het gaat om niets minder dan het ontmythologiseren van de centrale banken.
  • Bitcoin lost niet alle fiscale problemen op. Maar Bitcoin biedt wel een tegenwicht aan de dominante standaard. Een soort oppositie die een belangrijke bijdrage kan leveren aan het democratisch discours. De minimalistische benadering, het apolitieke karakter en vooral de schaarste van Bitcoin kan leiden tot extra concurrentie, wat op termijn leidt tot meer economische welvaart.
  • Wanneer de centrale banken momenteel experimenteren met de Modern Monetary Theory (MMT), is het wenselijk dat Bitcoin een monetair vangnet biedt.

En zo biedt Sven Wagenknecht weer een mooi tegenwicht tegen de Bitcoin maximalisten zoals Michael Saylor, die met natuurkundig en werktuigbouwkundig jargon, Bitcoin presenteren als het thermodynamisch superieure geld. Inderdaad zonder een om zich heen grijpende politieke support heeft ook een superieure technologie weinig kans. Maar het is juist mooi dat die dynamiek er is tussen twee werelden – met het inzicht dat met toenemende kartelvorming in de partijpolitiek juist initiatieven als Bitcoin de eigenlijke democratische oppositie zijn. In ieder geval is het voor Bitcoin beter dat de adoptie erg traag is, misschien komt de uiteindelijke overwinning van Bitcoin pas over 30 jaar, wanneer een nieuwe generatie politici aan het roer staat voor wie Bitcoin al sinds de vroege kinderjaren even vertrouwd is als mobiele telefoons zijn voor de huidige opgroeiende generatie.

Lees verder

De Wallet of Satoshi Review

Met de verdere opmars en snelle adoptie van het Bitcoin Lightning Network in 2021, is het even tijd om een nieuwe Bitcoin Lightning Network Wallet te bespreken. In dit artikel, bespreken we de Wallet of Satoshi. Eerder hebben we de nieuwe Muun wallet besproken, die compatibel is met zowel de Bitcoin mainchain als het Lightning […]

Oct 18, 2021
2,5 min

Bitcoin verwarmt straks North Vancouver maar is het groen?

De stad North Vancouver in British-Columbia, draait nu al op een lokale energiecentrale die zijn restwarmte voor stadsverwarming gebruikt. Lonsdale Energy Corporation (LEC), dat volledig eigendom is van de stad, zet in op verduurzaming en wil het gebruik van aardgas verminderen. Gebouwen zijn momenteel verantwoordelijk voor 40% van de CO2-uitstoot in stedelijke gebieden, en dus […]

Oct 18, 2021
3,5 min

Bitcoin bullish met $60.000

Het is zover: de eerste Bitcoin ETF, de ProShares Future ETF, is op 15 oktober toegelaten in de Verenigde Staten. En de koers reageert enthousiast met nu en solide positie boven de 60.000 Amerikaanse dollar. De totale crypto marktkapitalisatie ligt nu weer rond 2,5 biljoen Amerikaanse dollar. Op maandag 18 oktober wordt de Futures ETF […]

Oct 18, 2021
1,5 min