De uitbraak van het coronavirus (2019-nCoV) is een menselijke tragedie waarbij het nog onduidelijk is wat gevolgen zullen zijn voor de wereldwijde economie. Het is onder andere nog niet duidelijk hoe dodelijk het virus is, hoeveel slachtoffers er precies zijn in China, en of het hier om een wereldwijde pandemie gaat. Het virus 2019-nCoV heeft volgens de officiële cijfers wereldwijd al meer dan 60.000 mensen besmet. In dit artikel zullen we de ontwikkelingen bijhouden en de mogelijke economische gevolgen bespreken van deze ernstige situatie.

De impact van het coronovirus op de Chinese en wereldwijde economie?

Wat is de huidige impact van het coronavirus op de Chinese economie. Wat zijn de economische gevolgen hiervan?

Ten eerste, kunnen we constateren dat de Chinese regering gedwongen is om extreme maatregelen te treffen waardoor de economie voor een groot gedeelte stil ligt. Fabrieken en hotels zijn gesloten. Werkers zitten thuis. Vele luchtvaartmaatschappijen hebben hun routes naar China tijdelijk gestopt of landen en vluchthavens accepteren geen vluchten meer uit China. Leveringsketens worden onderbroken en belangrijke componenten die in China worden gefabriceerd worden niet meer geëxporteerd.

De impact zal in eerste instantie gevoeld worden bij China’s belangrijkste handelspartners en multinationals in Azië. De negatieve economische gevolgen zullen hier vooral voor Taiwan, Vietnam, Maleisië, en Zuid-Korea merkbaar zijn. De export van Chinese producten naar Japan, waaronder voedsel en kleding zal worden onderbroken. Er zullen overal tekorten ontstaan waardoor economische productie en groei flink zal afnemen.

Verder zal het een negatieve impact hebben op het wereldwijde toerisme. Vooral de groei van het wereldwijde Chinese toerisme is in de laatste jaren flink toegenomen. Hoe ernstiger het virusprobleem wordt en hoe langer deze voortduurt, hoe ernstiger de gevolgen zullen zijn voor de Chinese economie, haar handelspartners en daarmee de wereldwijde economie.

Ten tweede, China kampt met structurele economische problemen, torenhoge, niet renderende schulden en een fragiele bankensector. De Chinese staatsbank heeft de laatste jaren al een paar keer moeten ingrijpen om een aantal belangrijke banken overeind te houden. Voor meer informatie: China’s structurele problemen. Het is te verwachten dat de Chinese staatsbank een langdurig en zeer ruim beleid van kwantitatieve versoepeling zal moeten voeren om de economie van een ineenstorting te behoeden.

Ten derde, we zouden ons de vraag moeten stellen waarom China gedwongen is om zo’n 40 % van de economie stil te leggen in een fragiele economische situatie. Is de epidemie in China in feite veel erger dan ons wordt voorgespiegeld? De Chinese overheid probeerde aanvankelijk de geruchten over de uitbraak van het virus te sussen en heeft klokkenluiders, zoals Li Wenliang, berispt. Uiteindelijk is de overheid gedwongen geworden om onder andere de miljoenenstad Wuhan volledig van de buitenwereld af te sluiten. Wuhan is vergelijkbaar met Londen. De stad beschikt over een vliegveld dat jaarlijks 20 miljoen passagiers heeft en huisvest 230 multinationals.

Wuhan is niet meer de enigste miljoenstad in quarantaine. Er zijn vier andere steden in de Hubei provincie die zijn afgegrendeld van de buitenwereld. Het gaat om Huanggang, Ezhou, Chibi en Xiantao. Alle steden liggen in de centrale provincie Hubei. Totaal meer dan 20 miljoen mensen mogen niet meer hun stad verlaten en zitten in feite thuis.

Het coranavirus als een zwarte zwaan voor de wereldwijde economie?

Met zwarte zwaan wordt in de economische wetenschap een onverwachte gebeurtenis aangeduid, een gebeurtenis die niemand van tevoren heeft zien aankomen of voorspeld. Een dergelijke gebeurtenis ontwricht alle bestaande economische modellen en kan zeer schadelijk voor de welvaart zijn. Het coronavirus is een zwarte zwaan voor de Chinese economie. Het zal een dramatische impact hebben op de economische cijfers en de schuldenproblematiek verergeren door geldverruimingsprogramma’s van de Chinese centrale bank. Een verdere devaluatie van de Chinese Yuan ligt in het verschiet. Kapitaalvlucht naar veilige havens zoals goud en bitcoin zal toenemen.

Aangezien het nog vroeg is om in te schatten wat de economische schade zal zijn en hoe lang deze crisissituatie zal voortduren, is het nog moeilijk te zeggen of het coronavirus ook een zwarte zwaan zal zijn voor de wereldwijde economie. Naar alle waarschijnlijkheid zal de wereldwijde economie als een gevolg van deze epidemie in een recessie terechtkomen, mits de gevolgen van het coronavirus relatief beperkt blijven. Een globale economische recessie is in feite al ernstig genoeg.

Mocht het coronavirus worden geclassificeerd als een wereldwijde pandemie waarbij voor een langdurige tijd de Chinese economie stil ligt en de internationale handel langdurig wordt verstoord; dan is het als een zwarte zwaan voor de wereldwijde economie te beschouwen. In dat geval, zal het de eerste fase zijn van de ontwikkeling van een nieuwe globale financiële crisis met wellicht een uiteindelijke monetaire reset van de huidige financiële orde. De centrale banken kunnen voor hun wanbeleid een schuldige aanwijzen: virus 2019-nCoV.

Ongeacht de situatie, de centrale banken zullen weer enorm veel krediet in omloop brengen om tijd te rekken en de aandelen- en obligatiemarkten te ondersteunen. De globale schuldenlast zal verder groeien. Een beleid van verdere financiële repressie staat hoe dan ook op het programma voor de burgers met spaargeld.

Video’s

Afsluitend een aantal video’s met analyses over de mogelijke gevolgen van het coronavirus.

In de eerste video kun je Willem Middelkoop aan het woord zien over de gevolgen van het coronavirus binnen een fragiel financieel systeem met een wankelende repomarkt en de aankomende kapitaalvlucht naar harde activa zoals goud en bitcoin.

In de volgende video kun je Jason van Wall Street for MainStreet horen over de gevolgen van het coronavirus in het kader van China’s schuldenproblematiek:

Hieronder kun je Chris Martensson aan het woord zien over de ontwikkeling wat betreft de uitbraak en ernstigheid van het coronavirus. Hij beschouwt het als een pandemie. Hij ziet de zaak somber in.

Gerelateerde artikels: