newmont goldcorp

De globale Gold Rush van 2020 en de ineenstorting van de papieren goudmarkt!

Jul 31, 2020
Aanbieding: 

We kunnen spreken van een nieuwe globale Gold Rush in 2020. De vraag naar fysiek goud is wereldwijd de afgelopen maanden significant toegenomen. Belangrijk hierbij is dat er normaliter in de derivatenhandel er bijna nooit gevraagd wordt naar de daadwerkelijke levering van het onderpand: de fysieke goudbaren. Dit is nu niet meer het geval zoals onderstaande COMEX grafiek aangeeft:

collapse of the futures gold market

De COMEX is verreweg de belangrijkste goudhandelsbeurs ter wereld. hier worden de COMEX termijncontracten voor goud verhandeld. De beleggers uitoefenen hier nu echter hun recht uit om een fysieke levering te ontvangen in goudbaren. Er is op dit moment sprake van een Gold Rush van digitaal/papier naar fysiek goud. Er staan echter veel meer digitale contracten uit dan er fysiek goud voor handen is. Het huidige fractionele contractensysteem in de goudmarkt staat op het punt om in elkaar te donderen.

Waarom staat de papieren goudmarkt op in storten?

De huidige financiële bankenorde met de euro-dollarsysteem en de dagelijkse London Gold Fix heeft de termijncontracten altijd gebruikt om de goud prijs te ‘beheren’. De goudmarkt is uiteindelijk vooral via de COMEX 1 1. De COMEX is de grootste handelsbeurs in wereld als het gaat om het faciliteren van termijncontracten in goud. De COMEX is een afkorting van de Commodity Exchange Inc., dat in 1933 in New York werd opgericht. De COMEX valt onder het beheer van de Chicago Mercantile Exchange en wordt gereguleerd door de Commodities Futures Trading Commission. Andere belangrijke beurzen zijn gevestigd in 1. Londen - LBMA; 2. Hong Kong & Sidney - NU Globex en 3. Shanghai - Shanghai Gold Exchange. × overspoeld geworden met papieren of digitale goudcontracten. Dit systeem werkte voor 50 jaar prima aangezien er nooit echt veel interesse was voor de daadwerkelijke uitlevering van fysiek goud.

globale depressie

De crash op de aandelenmarkten van afgelopen maart, de monetaire politiek van de centrale banken en de verdere impact van de economische gevolgen van de lockdown maatregelen, maken het bezitten van fysiek goud uiterst interessant. Het is de meest conservatieve zet voor het behoud van vermogen in een periode waar de Federal Reserve in een maand meer Federal Notes digitaal als schuld heeft bijgedrukt dan in de gehele moderne geschiedenis van Amerika. Verder is de fysieke schaarste toegenomen doordat raffinaderijen door de lockdown de deuren hebben moeten sluiten.

De komende maanden zal de goud koers verder omhoog schieten en kan zelfs de COMEX in gebreke blijven waardoor er paniek kan ontstaan. Een herevaluatie van de goud prijs naar hogere niveau’s door de centrale banken ligt in het verschiet door onder meer de vraag naar goud te remmen. Goud wordt immers te duur voor een doorsnee belegger. Verder kunnen er restricties worden opgelegd aan beleggers. Deze worden op dit moment ingevoerd in China om de Chinese Gold Rush te bedwingen.

De Chinese Gold Rush wordt getempt!

nieuwe gold rush 2020

Chinese beleggers maken zich grote zorgen over de huidige politieke spanningen tussen de Chinese en Amerikaanse overheid. Deze spanningen kunnen leiden tot o.a. mogelijke sancties over het huidige repressieve beleid van China in Hong Kong (belangrijke eurodollar- en goudmarkt). Verder heeft de Chinese overheid de afgelopen jaren de Chinese Yuan moeten devalueren. Het is niet vreemd dat Chinese beleggers alles doen om aan goud te komen.

Verschillende banken zoals de ICBC en de Agricultural Bank of China hebben aangekondigd om geen beleggingsrekeningen meer te openen die toegang geven tot de edelmetalen. Over het algemeen zijn Chinese beleggers beperkt in hun mogelijkheden om aan fysiek goud te komen en wordt er vooral gebruik gemaakt van goud ETF’s. Chinese toezichthouders doen er op dit moment alles aan om zoveel mogelijk kapitaalvlucht van de Yuan naar goud te stoppen en daarmee de verdere prijs opmars kunstmatig te remmen in China. Op deze manier kan de Chinese Centrale Bank de Yuan van een ongecontroleerde devaluatie behoeden. Echter, zal de Amerikaanse overheid via het brakke financiële systeem om de nieuwe gold rush van 2020 nog te kunnen stoppen en de COMEX te kunnen redden? Volgens Willem Middelkoop zijn we nu goed op weg naar een nieuwe Big Reset van het monetaire systeem.

Voor meer informatie:

Bronnen:

Lees verder

Brent Johnson en Steven Van Metre over het onvermogen van de FED

We willen onze lezers graag wijzen op een boeiende discussie tussen twee bekende macro-analisten, Brent Johnson en Steven Van Metre. Brent Johnson is als macro-analist bekend geworden met zijn Dollar Milkshake Theory. Brent Johnson en Steven Van Metre bespreken waarom de Federal Reserve geen inflatie kan veroorzaken. Het is een verkeerde opvatting dat de Federal […]

Sep 27, 2020
2 min

FED COIN CBDC is onder ontwikkeling

Er zijn meer feiten over de ontwikkeling van een Fed coin of Fed CBDC naar buiten gekomen. Loretta J. Mester, voorzitter van de Federal Reserve Bank of Chicago, heeft op 23 september 2020 tijdens een keynote-presentatie tijdens de twintigste verjaardag van de Chicago Payments Symposium aangegeven dat de Federal Reserve actief werkt aan de ontwikkeling […]

Sep 24, 2020
2,5 min

Bitcoin en de terugkeer naar individuele vrijheid!

De geboorte van de moderne westerse wereld werd gekenmerkt door een verwerpen van autocratische regimes en een omarming van algemene rechten en vrijheden. We zien echter dat diezelfde rechten en vrijheden recent steeds meer worden ingeperkt door dezelfde overheden die toen tot stand kwamen. Bitcoin vormt een technologie die een antwoord biedt op dit steeds […]

Sep 22, 2020
2,5 min