libra blockchain coin

LIBRA – Corporate Global Currency Project!

Jun 19, 2019
Aanbieding: 

Dit artikel zal het Libra global currency en blockchain project behandelen. Het is belangrijk om te beseffen dat veel nog onduidelijk is over het project aangezien we alleen maar over intenties en een whitepaper beschikken. We zullen dit artikel blijven verversen naar mate we meer feiten krijgen.

De technologische beginselen van het Libra project:

libra coin

De strekking is dat het gaat om een semi-gecentraliseerd project voor het lanceren van een digitale token (de Libra) op basis van permissioned blockchain technologie. Het ironische is dat deze feitelijk niet bestaat uit een traditionele blockchain zoals Bitcoin deze heeft. De transacties worden niet in blokken verwerkt en gestructureerd. Er is niet sprake van een blokketenstructuur, maar van 1 complete database structuur van alle transacties die gehele staat van het grootboek uiterst makkelijk inzichtelijk maakt. In het Libra Protocol, die gebouwd is met behulp van de nieuwe Move programmeertaal zijn de staat van de boekhouding (state) en de transactie (transaction) de basiscomponenten. Elke transactie verandert de staat van de boekhouding.

De transacties zijn gebaseerd op de werking van slimme contracten (op basis van Move). De validiteit van de transacties wordt gecontroleerd door speciaal aangestelde validators. Deze validators zijn dezelfde partijen die een onafhankelijke Libra Associatie in Zwitserland hebben opgezet voor het beheer van de Libra Coin en netwerk. De oprichters zijn o.a. Facebook, PayPall, Visa, Stripe, MasterCard, eBay, Spotify, Xapo , Vodafone en Coinbase. De validators maken gebruik van een algoritme om tot consensus te komen over de staat van de boekhouding en transacties goed te keuren, af te keuren of wellicht terug te draaien. Verder zijn de transacties niet gratis. Er zijn bepaalde gas-kosten aan verbonden. Het gaat blijkbaar om een implementatie van gedistribueerde grootboek technologie (TLD) die lijkt op een delegated proof-of-stake variant van Ethereum. Het is nog niet duidelijk welke DLT-technologie is gebruikt.

Waar is de waarde van de Libra op gebaseerd?

De Libra Associatie zal het beheer van de Libra Reserve overzien. De distributie en waarde van de Libra Coin zal worden beheerd door de Libra Reserve. Deze zal een aantal activa beheren waarop de waarde van de Libra zal worden gebaseerd. Deze activa zullen o.a. bestaan uit belangrijke fiat valuta’s (zoals de Euro en de Amerikaanse Dollar) en kortlopende obligaties (zoals de US Treasury Bonds). Inderdaad, de Libra Reserve lijkt op een beleggingsfonds op basis waarvan de Libra haar waarde zal afleiden.

Het is verder opvallend dat Libra Associatie melding maakt van goud als een voorbeeld als een reserve en het feit dat de Libra Coin gebaseerd is op een intrinsieke waarde. Niettemin, goud zal niet worden toegevoegd in de Libra Reserve als een liquid asset. De vraag is natuurlijk wat Facebook en consorten vinden van de intrinsieke waarde van de enorme Amerikaanse staatsschuld (uitstaande US treasury bonds). De Libra Reserve zou veel geloofwaardiger zijn geweest als goud als een asset zou zijn toegevoegd. De Libra Associatie zou natuurlijk altijd in de toekomst kunnen beslissen om goud en wellicht Bitcoin alsnog toe te voegen. Hiertoe hebben de leden het recht en ze zouden voor goud kunnen kiezen bij een nieuwe economische of valuta crisis. Niettemin, het feit dat de Libra Coin’s onderliggende waarde gebaseerd is op verschillende activa in reserve op bankrekeningen en kluizen bij geautoriseerde custodians, maakt de Libra Coin wel weer volatiel ten aanzien van andere valuta’s van vooral ontwikkelde en onderontwikkelde landen. Er zal een verschil zijn in wisselkoersen. De wisselkoers van de Libra Coin is de samengestelde waarde van de koersen en waarde van de onderliggende activa.

De Libra Coin is dan ook geen stable coin die verbonden is aan 1 vaste valuta in reserve. De Libra Coin is ook geen coin of munt, het is in beginsel een token die geprogrammeerd is op een blockchain met Move en de waarde van een mandje van activa representeert. De Libra Reserve slaat nieuwe Libra muntjes en verbrand Libra muntjes naar gelang de vraag en aanbod verhoudingen van de gebruikers. Wanneer iemand een Libra token verkoopt zal de Libra token deze uit de circulatie moeten halen.

Hebben de bedenkers van dit ontwerp wellicht gedacht aan het SDR-systeem van het IMF? Is het daarom dat de oprichters het een global currency noemen? In ieder geval, ze hebben volgens de whitepaper bestudeerd hoe currency boards zoals die in Hong Kong opereren.

Verder is het opvallend dat het rendement die de activa opleveren worden gebruikt voor de ontwikkeling van het Libra netwerk en het compenseren van de initiële beleggers en de oprichters van de associatie. In die zin werkt de reserve weer als een beleggingsfonds. Gebruikers van de Libra Coin zullen allemaal hun identiteit moeten prijsgeven en een KYC-procedure moeten doorlopen. De financiële privacy is net zoals binnen het reguliere bankverkeer een illusie.

Mogelijke problemen met het Libra project en de Libra coin

Het is duidelijk dat het Libra project in eerste instantie niet gaat om het ontwikkelen van een decentraal, open netwerk op basis van gedistribueerde grootboek technologie met een eigen cryptocurrency. Het is eerder een globaal betalingsnetwerk van internationale corporaties met een token als transactiemiddel die blockchain technologie gebruikt om haar ambities te verwezenlijken. De token wordt centraal gestuurd door een monetaire autoriteit, de Libra Reserve. Het is deze monetaire autoriteit die uiteindelijk ook beslist welke staat van het grootboek de juiste is. In het geval er een vork zou optreden, kan de monetaire autoriteit gewoon met de assets in reserve kunnen bepalen welk grootboek de juiste is. De Libra Reserve zou bij problemen over kunnen schakelen naar een fractioneel reserve systeem. Het gebruik van Libra biedt geen financiële privacy net zoals het gebruik van Facebook geen persoonlijke privacy geeft. Het gehele project is gebaseerd op vertrouwen in derde partijen. In dit geval de corporaties die uiteindelijk de monetaire autoriteit vormen.

Verder zal de Libra Coin het gebruik van de soevereine fiat valuta’s van nationale overheden en centrale banken kunnen ondermijnen. De vraag is in hoeverre de Libra Associatie niet in de problemen zal komen met de financiële autoriteiten en ministeries van de nationale overheden. De Libra Associatie is een zwakke schakel net zoals de custodians die de activa van de Libra Reserve beheren. Het Libra project kan zo worden opgedoekt mochten haar leden daartoe beslissen of daar toe worden gedwongen.

Ten slotte, de technologie is nieuwe en totaal niet beproefd. Zal het kunnen schalen? Hoe makkelijk is het om de technologie te hacken? Welke kwetsbaarheden kunnen zorgen voor problemen binnen het betalingssysteem? We zullen in 2020 zien hoe de Libra blockchain en de Libra Coin het uiteindelijk op het internet zullen doen.

Voorlopige conclusie over het Libra project:

Er is nog veel onduidelijk over het Libra Project en we kunnen nog genoeg obstakels verwachten voor dat de daadwerkelijke lancering een feit zal worden. Het is een zeer boeiend nieuw financieel technologisch project om te volgen en zal de discussie over geld en ook Bitcoin verder aanzwengelen. Het moge duidelijk zijn voor onze lezers dat de Libra Coin niet vergelijkbaar is met Bitcoin en ook geen concurrent is voor Bitcoin. Het zal daarentegen juist de adoptie van Bitcoin kunnen versnellen aangezien o.a. de Facebook, eBay en PayPall gebruikers zullen leren over Bitcoin en beseffen welke waardepropositie deze heeft voor het daadwerkelijk financieel emanciperen van de mensheid. De vraag is echter of het project daadwerkelijk van de grond komt en niet voortijdig wordt gestopt door bepaalde financiële autoriteiten. Voor meer informatie:

Leer meer over waarom Bitcoin uniek is!

Lees verder

Google Pay flirt met Bitcoin

Betaaldiensten buitelen over elkaar heen tegenwoordig. Niemand wil de boot missen. Ik kan. Jij kunt. Wim Kan. Apple Pay. Google Pay. Wie doet nog meer mee? En makkelijk is het niet. Online bankgigant N26 is net van een koude internationale kermis huis gekomen en met hangende pootjes alsnog in crypto ingestapt. Tal van nieuwe fintech […]

Jan 20, 2022
4 min

Intel stort zich op de Bitcoin mining markt met de Bonanza Mine ASIC chip

Intel heeft gewerkt aan een nieuwe innovatieve chip voor het delven van bitcoin. Het wordt omschreven als een ultra-low-voltage energy efficient Bitcoin-mining ASIC en wordt de Bonanza Mine genoemd. Deze nieuwe chip zal later in februari op de jaarlijkse ISSCC-conferentie worden gepresenteerd. Vandaar, er zijn nog weinige details over de chip bekend. Echter, het zal […]

Jan 19, 2022
2,5 min

Oekraïne Bitcoin showcase met of zonder oorlog

Het prachtige orthodox christelijke land Oekraïne heeft zijn problemen maar niet met Bitcoin. Op 8 september, terwijl iedereen in cryptoland nog naar El Salvador keek waar Bitcoin een dag eerder wettig betaalmiddel was geworden, en in een maand waarin ook Duitsland, Cuba en Panama regulering invoerden, voerde Oekraïne een algemene legalisering van cryptovaluta door. Oekraïne […]

Jan 17, 2022
5 min