totalitair denken

Mattias Desmet over massavorming (Mass Formation), totalitarisme en wetenschappelijke objectiviteit

Jan 10, 2022
Aanbieding: 

We willen onze lezers attenderen op een zeer goed gesprek tussen Marlies Dekkers en klinisch psycholoog Mattias Desmet die als professor werkzaam is aan de universiteit van Gent. Mattias spreekt in dit interview over het verband tussen massavorming (Mass Formation Psychosis), de opkomst van totalitarisme en wetenschappelijke objectiviteit. Mattias gaat verder concreet in over de cijfers omtrent virusbesmettingen, ziekenhuisopnames en oversterfte. Sommigen, zoals de WEF zien deze gezondheidscrisis als een historische kans om onder meer een grote reset te bewerkstelligen, zo vertelt Desmet. Dit zou het moment zijn waarop we afstand nemen van de mythes en verhalen, en op basis van harde cijfers een rationele en betere samenleving kunnen inrichten. Desmet is zeer kritisch op deze voorstelling van zaken.

“Ik denk dat de overstap of het idee dat cijfers tot een objectieve, rationele maatschappij zouden leiden met minder wreedheden, dat we daar uiterst voorzichtig mee moeten zijn.”

In dit gesprek schetst Desmet waar deze terughoudendheid vandaan komt. “Ik heb mij vaak verbaasd over de relativiteit van cijfers.”

Hij geeft diverse voorbeelden, zoals de onmogelijkheid de grens van Groot-Brittannië daadwerkelijk kwantitatief vast te stellen. “Zelfs als objecten zich objectief laat meten [..] zie je dat er een subjectief element binnensluipt in de interpretatie van de cijfers.” En dat geldt niet alleen voor de cijfers die in de media circuleren, maar ook binnen wetenschappelijk studies, zo betoogt Desmet. Nu tijdens de gezondheidscrisis zien we dagelijks cijfers, zoals die van de oversterfte. Vaak wordt dat gezien als indicator voor de gevaarlijkheid van het virus, “maar je kan net zo goed interpreteren dat de maatregelen de immuniteit verlagen, of veel collaterale schade veroorzaken, of als gevolg van de behandeling zelf.”

Met Hanna Arendt laat Desmet zien dat de opkomst van totalitarisme vaak gepaard gaat met een geloof in wetenschappelijke objectiviteit. Dat is nu ook een gevaar, zo betoogt Desmet: “We moeten zorgen dat dat proces niet tot het einde toe wordt doorgevoerd.” Dat begint met een andere opvatting over cijfers. De enige zekerheid is onzekerheid. “Je moet jezelf als ideologisch, subjectief en ethisch wezen durven in vraag stellen. Dat is een andere wetenschap dan die altijd maar gegrepen blijft in de illusie van totale objectiviteit.”

Dit gesprek is de moeite waard om te zien en een waarschuwing in een tijd waar totalitair denken, systemen en wetenschappelijk dogmatisme in opmars zijn; waarbij dwarsdenkers en alternatieve stemmen worden bestempeld als wappies. De open democratische samenleving is in gevaar; waarbij zoals Rypke Zeilmaker al constateerde, de publieke ruimte wordt geprivatiseerd en gesaneerd van ongewenste alternatieve ideeën (censuur). Het is goed om te luisteren naar onderstaande gesprekken met Desmet en ook klassieke boeken weer op te pakken waaronder Karl Popper’s The Open Society and it’s ennemies; Hannah Arendt’s The Origins of Totalitarianism en Friedrich Hayek’s The Road to Serfdom.

Dit gesprek sluit mooi aan op een eerder gesprek die Ad Verbrugge had met Mattias Desmet over angst en massavorming in deze gezondheidscrisis.

Mass Formation Psychosis in de media

Massavorming wordt in het Engels ook wel Mass Formation Psychosis genoemd. Deze term is populair geworden dankzij een interview van Joe Rogan met de gerenommeerde wetenschapper Robert Malone. Robert Malone is een van de grondleggers van de mRNA-technologie en de mRNA-vaccins. Het zijn volgens hem geen traditionele vaccins, maar gentherapeutica, en deze gentherapeutica moeten worden beoordeeld aan de hand van andere criteria dan traditionele vaccins. In de huidige vorm zijn deze te beschouwen als experimentele producten. Wie zich laat vaccineren participeert in een medisch experiment waarvan de lange termijn bijwerkingen nog niet duidelijk zijn. Onderzoek toont aan dat Spike-eiwitten wel degelijk schadelijke effecten hebben. Het eiwit heeft volgens o.a. een recente dierstudie een schadelijk effect op de wanden van kleine bloedvaatjes. Dat verklaart veel van de bijwerkingen van de vaccins die nu al aan het licht zijn gekomen. Ze lopen uiteen van trombose, lekkende bloedvaatjes, beroertes tot ontstekingen van de hartspier. Deelname aan een medisch experiment moet op vrijwillige basis plaatsvinden. Daarvan is steeds minder sprake door een cascade van maatregelen die niet-gevaccineerden alsmaar meer restricties opleggen waardoor steeds meer mensen onder druk zich conformeren en zich laten prikken. In de discussie met Joe Rogan haalt Robert Malone het probleem van Mass Formation Psychosis aan die wordt veroorzaakt door (pseudo)wetenschappelijke objectiviteit, censuur en propaganda waar de politieke elite met een nobele leugen de burgers in feite blijft voorliegen voor angst van de gevolgen wanneer de burgers er achter komen dat de Neurenbergcode wereldwijd is geschonden en ze in feite onnodig geprikt zijn geworden met een experimenteel goedje.

Hieronder in de video van de Academy of Ideas kun je een mooie uitleg bekijken over de manier waarop een mass psychosis tot stand komt:

Ten slotte, sluiten we af met een interview met Mattias Desmet zelf over hoe een Mass Formation Psychosis optreed in een samenleving:

Gerelateerde onderwerpen:

Bron: De Nieuwe Wereld

Lees verder

Opt Out of the Fiat & Crypto Ponzi´s with Bitcoin

Alle financiële markten kraken in hun voegen. De cryptomarkt, vooral gebaseerd op Ethereum, Ethereum blockchain alternatieven met allerlei DeFi-protocollen en hedgfondsen (3AC, Celsius, etc.) kampen met liquiditeits- en insolvabiliteitsproblemen. Het zijn o.a. naweeën van de recente Terra Luna stablecoin implosie, maar ook de indirecte gevolgen van het QT-beleid van de Federal Reserve (Fed). De Fed […]

Jun 29, 2022
4,5 min

De Terra LUNA UST Fiasco en 2.0 Classic herstart

In dit artikel staan we stil bij de ineenstorting van het Terra LUNA ecosysteem en implosie van de UST stablecoin die begin mei 2022 plaatsvond. Het kan als een ENRON-schandaal van de cryptowereld worden beschouwd. In totaal werd 60 miljard in vermogen weggevaagd. De Redactie van Beste Bank waarschuwt haar lezers constant over de gevaren […]

Jun 3, 2022
7,5 min

De London Gold Fix, Rothschild, macht en Bitcoin

Wat is de London Gold Fix? Waarom verdient het onze aandacht en verdere uitleg? In de speurtocht naar een politieke neutrale reservemunt of activa voor het kunnen afwikkelen van internationale betalingen wordt er vaak gewezen naar goud. Onze monetaire geschiedenis leert ons echter dat goud en het delven van goud een belangrijke rol speelt in […]

Jun 27, 2022
4 min