totalitair denken

Mattias Desmet over massavorming (Mass Formation), totalitarisme en wetenschappelijke objectiviteit

Jan 10, 2022
Aanbieding: 

We willen onze lezers attenderen op een zeer goed gesprek tussen Marlies Dekkers en klinisch psycholoog Mattias Desmet die als professor werkzaam is aan de universiteit van Gent. Mattias spreekt in dit interview over het verband tussen massavorming (Mass Formation Psychosis), de opkomst van totalitarisme en wetenschappelijke objectiviteit. Mattias gaat verder concreet in over de cijfers omtrent virusbesmettingen, ziekenhuisopnames en oversterfte. Sommigen, zoals de WEF zien deze gezondheidscrisis als een historische kans om onder meer een grote reset te bewerkstelligen, zo vertelt Desmet. Dit zou het moment zijn waarop we afstand nemen van de mythes en verhalen, en op basis van harde cijfers een rationele en betere samenleving kunnen inrichten. Desmet is zeer kritisch op deze voorstelling van zaken.

“Ik denk dat de overstap of het idee dat cijfers tot een objectieve, rationele maatschappij zouden leiden met minder wreedheden, dat we daar uiterst voorzichtig mee moeten zijn.”

In dit gesprek schetst Desmet waar deze terughoudendheid vandaan komt. “Ik heb mij vaak verbaasd over de relativiteit van cijfers.”

Hij geeft diverse voorbeelden, zoals de onmogelijkheid de grens van Groot-Brittannië daadwerkelijk kwantitatief vast te stellen. “Zelfs als objecten zich objectief laat meten [..] zie je dat er een subjectief element binnensluipt in de interpretatie van de cijfers.” En dat geldt niet alleen voor de cijfers die in de media circuleren, maar ook binnen wetenschappelijk studies, zo betoogt Desmet. Nu tijdens de gezondheidscrisis zien we dagelijks cijfers, zoals die van de oversterfte. Vaak wordt dat gezien als indicator voor de gevaarlijkheid van het virus, “maar je kan net zo goed interpreteren dat de maatregelen de immuniteit verlagen, of veel collaterale schade veroorzaken, of als gevolg van de behandeling zelf.”

Met Hanna Arendt laat Desmet zien dat de opkomst van totalitarisme vaak gepaard gaat met een geloof in wetenschappelijke objectiviteit. Dat is nu ook een gevaar, zo betoogt Desmet: “We moeten zorgen dat dat proces niet tot het einde toe wordt doorgevoerd.” Dat begint met een andere opvatting over cijfers. De enige zekerheid is onzekerheid. “Je moet jezelf als ideologisch, subjectief en ethisch wezen durven in vraag stellen. Dat is een andere wetenschap dan die altijd maar gegrepen blijft in de illusie van totale objectiviteit.”

Dit gesprek is de moeite waard om te zien en een waarschuwing in een tijd waar totalitair denken, systemen en wetenschappelijk dogmatisme in opmars zijn; waarbij dwarsdenkers en alternatieve stemmen worden bestempeld als wappies. De open democratische samenleving is in gevaar; waarbij zoals Rypke Zeilmaker al constateerde, de publieke ruimte wordt geprivatiseerd en gesaneerd van ongewenste alternatieve ideeën (censuur). Het is goed om te luisteren naar onderstaande gesprekken met Desmet en ook klassieke boeken weer op te pakken waaronder Karl Popper’s The Open Society and it’s ennemies; Hannah Arendt’s The Origins of Totalitarianism en Friedrich Hayek’s The Road to Serfdom.

Dit gesprek sluit mooi aan op een eerder gesprek die Ad Verbrugge had met Mattias Desmet over angst en massavorming in deze gezondheidscrisis.

Mass Formation Psychosis in de media

Massavorming wordt in het Engels ook wel Mass Formation Psychosis genoemd. Deze term is populair geworden dankzij een interview van Joe Rogan met de gerenommeerde wetenschapper Robert Malone. Robert Malone is een van de grondleggers van de mRNA-technologie en de mRNA-vaccins. Het zijn volgens hem geen traditionele vaccins, maar gentherapeutica, en deze gentherapeutica moeten worden beoordeeld aan de hand van andere criteria dan traditionele vaccins. In de huidige vorm zijn deze te beschouwen als experimentele producten. Wie zich laat vaccineren participeert in een medisch experiment waarvan de lange termijn bijwerkingen nog niet duidelijk zijn. Onderzoek toont aan dat Spike-eiwitten wel degelijk schadelijke effecten hebben. Het eiwit heeft volgens o.a. een recente dierstudie een schadelijk effect op de wanden van kleine bloedvaatjes. Dat verklaart veel van de bijwerkingen van de vaccins die nu al aan het licht zijn gekomen. Ze lopen uiteen van trombose, lekkende bloedvaatjes, beroertes tot ontstekingen van de hartspier. Deelname aan een medisch experiment moet op vrijwillige basis plaatsvinden. Daarvan is steeds minder sprake door een cascade van maatregelen die niet-gevaccineerden alsmaar meer restricties opleggen waardoor steeds meer mensen onder druk zich conformeren en zich laten prikken. In de discussie met Joe Rogan haalt Robert Malone het probleem van Mass Formation Psychosis aan die wordt veroorzaakt door (pseudo)wetenschappelijke objectiviteit, censuur en propaganda waar de politieke elite met een nobele leugen de burgers in feite blijft voorliegen voor angst van de gevolgen wanneer de burgers er achter komen dat de Neurenbergcode wereldwijd is geschonden en ze in feite onnodig geprikt zijn geworden met een experimenteel goedje.

Hieronder in de video van de Academy of Ideas kun je een mooie uitleg bekijken over de manier waarop een mass psychosis tot stand komt:

Ten slotte, sluiten we af met een interview met Mattias Desmet zelf over hoe een Mass Formation Psychosis optreed in een samenleving:

Gerelateerde onderwerpen:

Bron: De Nieuwe Wereld

Lees verder

Over Bitvavo, de belastingdienst en crypto belastingaangifte

Nederlanders die een rekening hebben bij Bitvavo moeten het vermogen in crypto die daar staat opgeven bij de jaarlijkse belastingaangifte voor de belastingdienst. Bitcoin en crypto is een digitaal bezit en valt voor de meeste beleggers meestal onder de vermogensbelasting en wordt bij Box 3 opgeteld. Het berekenen van het vermogen wordt gedaan tussen 1 […]

Feb 1, 2023
2 min

Crypto belasting-rapportage software voor de belastingdienst

Samenvatting: heb je bitcoin of andere crypto activa gekocht? De belastingdienst wil dit natuurlijk weten. Het is uitermate verstandig om alle bitcoin en crypto tegoeden netjes op te geven bij de belastingdienst. Het is natuurlijk wel een karwei om alles precies bij te houden en te berekenen tijdens de jaarlijkse belastingaangifte. Gelukkig zijn hiervoor speciale […]

Feb 1, 2023
2,5 min

Genesis stevent af op faillissement – Chapter 11 – Reactie Bitvavo? Laatste nieuws 27.01.2023!

Genesis Global Capital stevent af op een bankroet en werkt volgens Bloomberg aan officieel uitstel van alle betalingsverplichtingen onder de Chapter 11 regeling. Chapter 11 is een vorm van faillissementsbescherming. Het is een artikel uit de faillissementswet in de Verenigde Staten. Het biedt Genesis nu de mogelijkheid om orde op zaken te stellen. Het wordt […]

Jan 27, 2023
7,5 min