De negatieve rentepolitiek heeft niet alleen direct negatieve gevolgen voor het opgebouwde spaarvermogen, maar ook op de bepaling van de rekenrente en de uitbetaling van de pensioenen.

pensioenfraude Nederland rekenrente

De rekenrente wordt bepaald op basis van de rente en in feite het rendement op beleggingen met een laag risico, zoals obligaties, aangezien deze vooral worden gekocht door pensioenfondsen. De rekenrente is de rente die pensioenfondsen moeten gebruiken om hun dekkingsgraad te bepalen en wordt vastgesteld door de Nederlandse centrale bank. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen dat een pensioenfonds in beheer heeft en het geld dat in de toekomst nodig is om pensioenen te kunnen uitkeren. 

Pieter Lakeman, SOBI en de jaarrekeningen van de Nederlandse pensioenfondsen.

Volgens Pieter Lakeman verplicht de Nederlandse Bank de pensioenfondsen al jarenlang om de pensioenreserves te laag weer te geven door een onjuiste rekenrente te gebruiken. Pieter Lakeman is de voorzitter van de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI). Deze stichting adviseert aandeelhouders, schuldeisers en ondernemingsraden op het gebied van jaarrekeningen, overdracht van zeggenschap in een onderneming, vorderingen op ondernemingen en dergelijke. SOBI doet verder ook onderzoek naar boekhoudfraude. SOBI heeft ook geprocedeerd tegen beursgenoteerde ondernemingen die met hun jaarrekeningen en diende SOBI klachten in tegen boekhouders die die misleidende financiële informatie hadden goedgekeurd. Nu heeft Pieter Lakeman zich ook verdiept in de jaarrekeningen van de pensioenfondsen en is geschokt door zijn conclusies.

Nederlandse pensioenfraude: jaarrekeningen zijn onwaar, kortingen onterecht.

Volgens Pieter Lakeman voert de Nederlandse bank onder leiding van Klaas Knot een idiote politiek met onder meer de rekenrente waardoor 500 miljard euro niet of verkeerd wordt weergegeven. Door de onjuiste rekenrente voor te schijven dwingt DNB de pensioenfondsen deze 500 miljard onzichtbaar te maken en buiten de balans te houden en daardoor op uitkeringen te korten. Dit is duidelijk een politieke van financiële repressie die volstrekt onnodig. Er wordt in feite fraude gepleegd met de boekhouding van de pensioenfondsen. De pensioengerechten worden onnodig gekort. De Nederlandse pensioenfondsen worden veel armer voorgesteld in de jaarrekeningen dan het geval is! Ze hebben zo’n 500 miljard euro extra in reserves die buiten de boekhouding wordt geparkeerd. Waarom is dit het geval? Waarvoor en door wie zal deze verborgen pot van geld van de Nederlandse pensioenspaarders worden gebruikt? Zal het bestuur van de pensioenfondsen uiteindelijk aan de klok luiden? Bekijk het gesprek hieronder tussen Pieter Lakeman en Arno Wellens en leer meer over de fraude die plaatsvindt binnen het Nederlandse pensioenstelsel.

Gerelateerde artikels: