dollar

Repomarkt-record alert: 2 biljoen USD geparkeerd bij de FED

Jun 2, 2022
Aanbieding: 

We will onze lezers wijzen op een nieuw record de Federal Reserve (FED) heeft geboekt met haar trading desk in New York for repo´s. In totaal werd er op 23 mei 2022 voor meer dan 2 biljoen dollar geparkeerd door financiële instituties bij de FED door middel van terugkoopovereenkomsten (reverse-repo´s). Wat wil dit record precies zeggen? Wat is dit voor een geldmarktsignaal? Wat zal de Federal Reserve (FED) waarschijnlijk gaan doen?

Wat is een repo en reverse-repo precies?

Repo staat voor een repurchase agreement, een overeenkomst voor wederinkoop. Een repo-transactie (RP) gaat om de verkoop van effecten aan een tegenpartij in ruil voor geldmiddelen met de verbintenis deze op een afgesproken tijdstip terug te kopen. In het Nederlands wordt de term cessie gebruikt, men leent effecten uit voor geldmiddelen. Bij een reverse-repo (RRP) gebeurt het omgekeerde, men leent de effecten voor geldmiddelen. Dit wordt in het Nederlands retro-cessie genoemd.

Het gaat in deze geldmarkt niet om definitieve verkopen, maar tijdelijke en korte leningen. Het is de markt van het liquide kortgeld van het financiële systeem die meestal over de nacht of 1 dag tot maximaal 3 maanden wordt uitgeleend in ruil voor onderpand. Het meest gebruikte en populaire onderpand zijn kortlopende Amerikaanse staatsleningen (Treasury-Bills). Het zijn meestal de FED, de systeembanken of de geldmarktfondsen die voor korte duur geld uitlenen in ruil voor goed onderpand van investeringsfondsen en pensioenfondsen, die deze financiële instituties kunnen gebruiken voor o.a. het uitvoeren van activiteiten. De FED is vooral hier met markt operaties actief; dwz met RP- en RRP-overeenkomsten tracht ze de geldhoeveelheid te beheren en het systeem meer of minder te smeren.

Een nieuw record in reverse-repo overeenkomsten

Deze geldmarkt is blijkbaar nu erg nerveus geworden. De FED heeft namelijk haar beleid van kwantitatieve verruiming (QE) gestopt en is overgestapt naar een beleid van kwantitatieve verkrapping (QT) waarbij de balans van de FED wordt afgebouwd en de rente stapsgewijs wordt verhoogd. De markt wordt minder liquide, minder gesmeerd. De FED tracht om een balans te vinden tussen QT en voorzichtige renteverhogingen om zodoende de inflatie te temmen zonder economische groei te schaden. Echter, het vinden van een zachte landing voor de economie is niet makkelijk.

Het probleem is dat de macro-economische en geopolitieke omstandigheden voor zo´n beleid alles behalve ideaal zijn. De gevolgen van het lockdown-beleid, en recentelijk de Russische sancties zijn vooral voor de Europese economie zeer schadelijk. De Dollarindex is dan ook verder flink gestegen, hetgeen zeer schadelijk is voor vooral kwetsbare ontwikkelingslanden. Er dreigt een globale recessie en een periode van stagflatie. Risicovolle activa worden in deze periode door financiële instituties van de balans gehaald en verkocht. De overtollige dollartegoeden op de balans worden vervolgens het liefst geconverteerd naar veilig staatspapier om wat rendement te behalen. Het veiligste staatspapier is binnen de repomarkt in deze tijden (meestal altijd) te verkrijgen bij de FED. Overtollige USD bankreserves worden tijdelijk op de balans van de FED gezet met terugkoopovereenkomsten (reverse repo agreements (RRP)) die nu onder de normale vergoedingsniveau liggen. De repo-rates zijn lager dan gebruikelijk en leveren met 55bps nauwelijks rendement op. Ze lagen op 23 mei onder de officiële RRP rentevergoeding van 80 bps en de SOFR vergoeding van 0.78 bps.

  • SOFR staat voor Secured Overnight Financing Rate. SOFR is een referentierente voor daggeld (overnight rente tarief) in Amerikaanse dollars. SOFR geeft de rente weer waartegen banken en andere financiële instellingen elkaar leningen in dollars verstrekken met een looptijd van 1 dag. Het SOFR tarief wordt gepubliceerd door de Federal Reserve Bank of New York. SOFR bestaat sinds 2018 en is als referentierente een alternatief voor de USD LIBOR rente.

De vlucht naar veiligheid en een nieuwe aankomende kredietcrisis?

Het is een duidelijke vlucht naar de veiligheid… het is risk off…. lekker onder de vleugels van moedergans de FED. Het geeft aan dat het vertrouwen in de geld- en financiële markten ver te zoeken is en er een tekort is aan relatief veilig onderpand: kortlopende Amerikaanse staatsobligaties (T-bills). Mocht de FED haar verkappingspolitiek doorzetten zal dit zorgen voor een globale recessie, wellicht een depressie en nieuwe kredietcrisis.

Het is dan ook misschien te verwachten dat de FED dit signaal zal oppakken. Kwantitatieve verkapping (QT) zal dan weer sneller dan verwacht omslaan naar kwantitatieve verruiming (QE). We zullen in de gaten houden wanneer het reactionaire beleid van de FED weer door een botsing met de economische realiteit wel moet veranderen… een nieuwe wereldwijde pandemie zou wellicht een mooie rationalisatie kunnen zijn om de printer weer aan te zetten? Tot die tijd verkeren de financiële markten in angst en wachten ze op een verlossende woord van de geldtovenaar Jerome Powell, de voorzitter van FED. Als een tovenaar van Oz is hij in principe machteloos en zal zijn QT of QE beleid uiteindelijk het einde van de dollar en het eurodollar systeem inhouden.

Wellicht zullen eerst de andere valuta´s devalueren t.o.v. de dollar alvorens de dollar valt. Beleg dan ook in verschillende schaarse activa (bitcoin, goud, ander edelmetaal, vastgoed, land, kunst). Hoe lang dit proces gaat duren weet niemand….we zijn blijkbaar in ongekende financiële wateren terechtgekomen…. hoewel, voor sommige bekende analisten, waaronder Michael Burry, staan we aan de vooravond van een nieuwe kredietcrisis.

Aanbevolen lectuur voor meer details:

RRP use hits 2T, SOFR like T-bills below RRP rate

Gerelateerde artikelen:

Wat is de Federal Reserve precies?

Wat is het eurodollar-systeem precies?

Wat is de dollar milkshake theory precies?

De centrale bank van Bitcoin

Lees verder

Over Bitvavo, de belastingdienst en crypto belastingaangifte

Nederlanders die een rekening hebben bij Bitvavo moeten het vermogen in crypto die daar staat opgeven bij de jaarlijkse belastingaangifte voor de belastingdienst. Bitcoin en crypto is een digitaal bezit en valt voor de meeste beleggers meestal onder de vermogensbelasting en wordt bij Box 3 opgeteld. Het berekenen van het vermogen wordt gedaan tussen 1 […]

Feb 1, 2023
2 min

Crypto belasting-rapportage software voor de belastingdienst

Samenvatting: heb je bitcoin of andere crypto activa gekocht? De belastingdienst wil dit natuurlijk weten. Het is uitermate verstandig om alle bitcoin en crypto tegoeden netjes op te geven bij de belastingdienst. Het is natuurlijk wel een karwei om alles precies bij te houden en te berekenen tijdens de jaarlijkse belastingaangifte. Gelukkig zijn hiervoor speciale […]

Feb 1, 2023
2,5 min

Genesis stevent af op faillissement – Chapter 11 – Reactie Bitvavo? Laatste nieuws 27.01.2023!

Genesis Global Capital stevent af op een bankroet en werkt volgens Bloomberg aan officieel uitstel van alle betalingsverplichtingen onder de Chapter 11 regeling. Chapter 11 is een vorm van faillissementsbescherming. Het is een artikel uit de faillissementswet in de Verenigde Staten. Het biedt Genesis nu de mogelijkheid om orde op zaken te stellen. Het wordt […]

Jan 27, 2023
7,5 min