Saylor over inflatiespook: “Bitcoin is de oplossing”

May 28, 2021
Aanbieding: 

Het inflatiespook waart rond. In Amerika stijgen de prijzen van basisbehoeften zoals melk, brood en benzine niet in de laatste plaats door de politiek van de Biden-regering. De Republikeinen roeren zich. Mitch McConnell wrijft de Democraten in dat alle experts het erover eens waren dat Bidens hulppakket van 1,9 biljoen dollar inflatie in de hand zou werken.

Een groep Republikeinse senatoren hield een persconferentie over de nu niet meer te ontkennen inflatie in Amerika.

Vervolgens is Twitter natuurlijk het mooiste platform om verschillende feiten en visies rond dit thema onder ogen te zien. Ene Sven Henrich wijst op de exploderende prijzen van staal futures.

Niemand minder dan Michael Saylor is als en vis in dit troebele water want hij heeft het allemaal voorspeld en ook de enige juiste reactie geformuleerd en met MicroStrategy radicaal doorgevoerd: Bitcoin kopen. We kijken verder.

Onverwacht vinden we bovenstaand artikel waarin de FDR ambities van Biden pas ten volle zichtbaar worden. New Deal. Green New Deal. De New York Times beschikt ober documenten die laten zien dat Biden van plan is de federale overheid $6 biljoen te laten uitgeven in het fiscale jaar 2022 om vervolgens te klimmen naar $8.2 biljoen in 2031.

The Hill quote een speech van Biden in Congress eind april: “De pandemie heeft de zaken enkel verergerd. Twintig miljoen Amerikanen hebben hun baan verloren, arbeiders en middenklasse. Tegelijkertijd zagen ongeveer 650 miljardairs in Amerika hun vermogen met meer dan $ 1 miljard stijgen. Laat me herhalen: 650 mensen verhoogden hun vermogen met meer dan $ 1 miljard en zij zijn nu samen meer dan $ 4 triljoen waard. Beste Amerikanen: trickle-down, trickle-down economie heeft nooit gewerkt. Het is tijd om de economie van onder naar boven te laten groeien.”

Bidens kritiek op Ronald Reagan, die de trickle-down verleidingstruc bedacht, is terecht. De twee presidenten die de middenklasse als een baksteen hebben laten vallen zijn Reagan en Clinton. Alleen zijn oplossing is niet de juiste. De oplossing voor ontspoord “crony capitalism” is niet planconomie en socialisme. En zeker een green new deal is gedoemd op een catastrofe uit te lopen.

Snel terug naar Twitter waar de echt frisse ideeën en leerzame sarcastische commentaren vandaan komen:

De bekende macro analist Luke Gromen komt met een somber feit op de proppen:

Tja daar kun je niet blij van worden. Bitcoin biedt zicht op een toekomstige wereld waarin je als hardwerkende burger uit de middenklasse gewoon in alle rust dat wat je even niet nodig hebt in Bitcoin aanhoudt. Om het te zijner tijd om te zetten in rustige duurzame consumptie. AMB Crypto heeft net een interessante analyse gepubliceerd waarin wordt uitgelegd dat ook Ethereum een inflatiehedge kan worden als de EIP 1559 update die het aanbod sterk gaat verkrappen succesvol wordt doorgevoerd.

Zie ook ons recente artikel: De Ethereum knelpunten, problemen en risico’s

Lees verder

Opt Out of the Fiat & Crypto Ponzi´s with Bitcoin

Alle financiële markten kraken in hun voegen. De cryptomarkt, vooral gebaseerd op Ethereum, Ethereum blockchain alternatieven met allerlei DeFi-protocollen en hedgfondsen (3AC, Celsius, etc.) kampen met liquiditeits- en insolvabiliteitsproblemen. Het zijn o.a. naweeën van de recente Terra Luna stablecoin implosie, maar ook de indirecte gevolgen van het QT-beleid van de Federal Reserve (Fed). De Fed […]

Jun 29, 2022
4,5 min

De Terra LUNA UST Fiasco en 2.0 Classic herstart

In dit artikel staan we stil bij de ineenstorting van het Terra LUNA ecosysteem en implosie van de UST stablecoin die begin mei 2022 plaatsvond. Het kan als een ENRON-schandaal van de cryptowereld worden beschouwd. In totaal werd 60 miljard in vermogen weggevaagd. De Redactie van Beste Bank waarschuwt haar lezers constant over de gevaren […]

Jun 3, 2022
7,5 min

De London Gold Fix, Rothschild, macht en Bitcoin

Wat is de London Gold Fix? Waarom verdient het onze aandacht en verdere uitleg? In de speurtocht naar een politieke neutrale reservemunt of activa voor het kunnen afwikkelen van internationale betalingen wordt er vaak gewezen naar goud. Onze monetaire geschiedenis leert ons echter dat goud en het delven van goud een belangrijke rol speelt in […]

Jun 27, 2022
4 min