holo kopen hot

Wat is het Skywire project?

Jan 15, 2018
Aanbieding: 

skywire projectHet Skywire project is een onderdeel van het Skycoin project met het doel om een superieure netwerk protocol te ontwikkelen om daadwerkelijk een decentraal internet te verwezenlijken. Het internet wordt op dit moment beheerst door machtige derde partijen, de Internet Service Providers. Skywire zal met Skycoin deze machtige partijen van hun troon stoten. Zonder een decentraal en gelijkwaardig internet is ook elke gedistribueerde cryptocurrency netwerk kwetsbaar. Vandaar dat Skywire een wezenlijk component is van het Skycoin project waarbij Skyminers als hardware worden ontwikkeld om Skywire mogelijk te maken. Elke Skyminer is een nieuw ISP punt of node binnen de ontwikkeling van een nieuw decentraal alternatief internet.

Skycoin  is sinds 2012 onder ontwikkeling om de inherente problemen binnen Bitcoin te vermijden. Binnen het Bitcoin netwerk is er sprake van centralisatie van macht door het proces van Bitcoin mining. Alle Proof-of-Work en ook het Proof-of-Stake consensus algoritmes leiden allemaal naar een zekere mate van centralisatie van macht. Skycoin heeft een nieuw innovatief consensus algoritme (Obelisk). Deze is zo ontwikkeld dat consensus nooit kan leiden tot een zekere mate van centralisering. Skycoin is een 100 % decentrale cryptocurrency.

Skywire – de nieuwe generatie van een decentraal internet!

Het is belangrijk om te beseffen dat een effectieve werking van een vrije decentrale cryptocurrency afhankelijk is van het internet. Skywire is ontwikkeld om de problemen van het internet zelf te verhelpen. Het internet is niet decentraal, er is veel te veel macht gecentraliseerd in de handen van vooral de commerciële macht van de Internet Service Providers. Overheden hebben ook enorme macht over de infrastructuur van het internet. Het internet kan worden gecensureerd en internet neutraliteit is geen vast gegeven. Er zijn genoeg aanvalshoeken (IP/BGP hijacking) binnen het huidige internet die ook een gevaar zijn voor het voortbestaan van cryptocurrencies. Internet moet effectiever werken en gedecentraliseerd blijven waardoor machtige derde partijen het niet kunnen censureren of belasten (via heffingen). Skywire is het project met ook de benodigde hardware om dit te verwezenlijken.

De bedoeling van Skywire is om de macht over het internet in handen van overheden en IS- bedrijven weer terug te brengen naar de individuele gebruikers. Skywire voorziet in het verwezenlijken van een super snel (draadloos) vermaasd netwerk. In het Engels wordt dit een MESH-network genoemd. Het is een netwerk waarin de data via een aantal nodes wordt doorgestuurd. De ontwikkeling van dit systeem is al vroeg door het Amerikaanse leger in het leven geroepen en getest. De technologie wordt in het Skywire project nu overgenomen voor het decentraliseren van het internet buiten het bereik van overheden en corporaties. Dit kan verder verwezenlijkt worden door het Skywire netwerk te koppelen aan de SkyLedger blockhain en de Skycoin als interne munteenheid. De nodes en specifieke miners kunnen zowel Skywire bouwen als de SkyLedger onderhouden en daarvoor Skycoins verdienen.  Skycoin wordt op deze manier de beste Internet of Money. Het bewerkstelligt een nieuwe generatie van een snel decentraal internet en programmeerbare blockchain technologie.

Skywire & Skyledger – verdere mogelijkheden: 

Nu wordt het nog interessanter aangezien alles wat op het internet werkt ook op het  Skywire werkt (cloud-opslag, communicatiemiddelen, sociale media, VPN oplossingen etc.). Met behulp van de SkyLedger blockchain kunnen er veel betere decentrale applicaties worden ontwikkeld voor Skywire ter vervanging van oude internet  protocollen zoals: MPLS, IPv4/IPv6, OpenFlow, Tor, I2P.  Skywire heeft de potentie om uit te groeien tot een technologisch superieur decentraal internet bovenop het oude internet. De Skyledger integratie met het Skywire netwerk zou verder in potentie de hele Ethereum economie kunnen vervangen dankzij de nieuwe protocollen en superieure programmeertalen.

De SkyLedger blockchain en het Skywire netwerk kunnen op zichzelf staan en werken, maar in combinatie zijn ze uitermate krachtige nieuwe gereedschappen voor het scheppen van een censuur vrij internet en een een globale crypto economie en decentraal IoT-netwerk. De Skycoin speelt hierin een sleutelrol aangezien het ook een financiële beloning representeert voor de bouwers (nodes) van het Skywire netwerk. Iedereen kan helpen het Skywire netwerk uit te bouwen en op basis daarvan Skycoins verdienen. Het internet komt zo in de handen van zo veel mogelijk nodes en niet in handen van maar een klein aantal internet bedrijven.

Conclusie over Skywire:

Het Skywire mesh-netwerk project is uiterst ambitieus en in combinatie met de Skycoin betalingsnetwerk en blockchain niet te stoppen. De technologie kent al een lange ontwikkelingsgeschiedenis, maar ligt natuurlijk qua netwerk effect enorm achter bij Bitcoin en Ethereum. Niettemin, de potentie is er. Het is belangrijk dat we als mensheid verschillende belangrijkere projecten ondersteunen. Het decentraal en neutraal houden van het internet is uiterst belangrijk. Een vrij internet is uiterst belangrijk technologisch gereedschap ter verbetering van het lot van de mensheid. Een vrij decentrale cryptocurrency is uiterst belangrijk voor het financieel bevrijden van de mensheid uit een ongezond en onrechtvaardig geldsysteem. Het Skycoin project verenigt beide idealen binnen een project.

Ondanks het succes van Bitcoin en Ethereum, falen beide projecten op vele verschillende punten. Het belangrijkste punt is het decentraal houden van het netwerk. Ethereum is niet een decentraal ontwikkelingsproject, Bitcoin is niet een optimale decentrale cryptocurrency. Beide projecten kampen met schaalvergrotingsproblemen en risico’s met betrekking tot aanvallen van derde partijen. De vereniging van Skywire en Skyledger met behulp van Skycoin biedt een beter technologisch alternatief. De vraag is of er genoeg interesse zal zijn voor het opbouwen van het Skywire mesh-network. Zonder Skywire is het zeer onwaarschijnlijk dat Skycoin ooit nog Bitcoin of Ethereum zou kunnen complimenteren, laat staan vervangen.

Voor meer informatie:

 

 

Lees verder

FED COIN CBDC is onder ontwikkeling

Er zijn meer feiten over de ontwikkeling van een Fed coin of Fed CBDC naar buiten gekomen. Loretta J. Mester, voorzitter van de Federal Reserve Bank of Chicago, heeft op 23 september 2020 tijdens een keynote-presentatie tijdens de twintigste verjaardag van de Chicago Payments Symposium aangegeven dat de Federal Reserve actief werkt aan de ontwikkeling […]

Sep 24, 2020
2,5 min

Bitcoin en de terugkeer naar individuele vrijheid!

De geboorte van de moderne westerse wereld werd gekenmerkt door een verwerpen van autocratische regimes en een omarming van algemene rechten en vrijheden. We zien echter dat diezelfde rechten en vrijheden recent steeds meer worden ingeperkt door dezelfde overheden die toen tot stand kwamen. Bitcoin vormt een technologie die een antwoord biedt op dit steeds […]

Sep 22, 2020
2,5 min

Michael Saylor over Bitcoin

Michael Saylor is de oprichter en directeur van het beursgenoteerde bedrijf MicroStrategy (MSTR) met een waarde van ongeveer 1.2 miljard dollar. Hij is eindverantwoordelijk voor de recente beslissing om bijna alle dollarreserves in de schatkist om te wisselen voor bitcoin. In totaal heeft MicroStrategy $410 miljoen omgezet in 38,250 BTC als een strategische reservevaluta en […]

Sep 22, 2020
5 min