Bitcoin kopen

TRACE MAYER

Mar 8, 2022
Aanbieding: 

Voor iedere belegger in Bitcoin is het niet onbelangrijk om ervaren Bitcoin analisten te volgen met een grondige kennis van onze monetaire geschiedenis. Een van deze monetaire analisten en entrepreneurs is Trace Mayer. Trace bestuurde de Oostenrijkse school van economie met een focus op de economisch filosofen Murray Rothbard en Ludwig von Mises.

trace mayerZonder te veel in details te treden, wat belangrijk is om te noteren is dat de Oostenrijkse school inflatie met volledig andere ogen ziet dan de Keynesiaanse economische traditie. Inflatie is een toename van de geldhoeveelheid, de stijging van de prijzen zijn daarvan een gevolg. Het  inflatoir monetair beleid van geldverruiming zoals het beleid van kwantitatieve versoepeling dat door de centrale banken wordt gevoerd is een destructieve ontwikkeling voor het vermogen van een bevolking. Inflatie bestaat uit twee processen: (1) vergroting van de geldhoeveelheid, met hogere prijzen en dalende koopkracht tot gevolg en (2) redistributie van welvaart richting de inflatiemakers en profiterende financiële elite. Hieruit komen twee sociale gevolgen voort: de bevoordeling van debiteuren boven crediteuren en de ongelijke stijging van de prijzen in grootte en snelheid. Politieke lobbygroepen als aannemers, de defensie-industrie en aan de politiek gelieerde bedrijven en vakbonden, profiteren doorgaans, omdat zij het nieuwe geld direct van de centrale banken ontvangen, of zelf mogen bijmaken en uitlenen, zoals de banken. Hun inkomens stijgen sneller dan de prijstoename, ten koste van anderen. Inflationisten zullen pleiten voor voortzetting, omdat zij anders hun geprivilegieerde positie verliezen. De verliezers zijn de late ontvangers van het nieuwe geld; zij betalen hogere prijzen, maar hebben (nog) geen hoger inkomen ontvangen. Hieronder vallen ook gewone burgers in hun rol als crediteur. De Oostenrijkse school van economisch denken hebben ook veel kritiek op de praktijk van fractioneel bankieren en een fiat geldstelsel zonder afdekking zoals goud en/of zilver. Het systeem zal exponentiële schuldenbergen opbouwen, dit leidt tot steeds groter risico op hyperinflatie en het uitvagen van elke waarde van een fiat valuta.  De meeste burgers zijn zich niet bewust van wat het huidige zieke monetaire systeem behelst. Overheden en banken hebben de beginselen van gezond geld losgelaten en een ziek monetair systeem opgeblazen gebaseerd op fractioneel bankieren en financiële schuldinstrumenten. Een ongezond monetair systeem gebaseerd op schulden schept een ongezonde wereld waarbij macht en geld meer en meer wordt gecentraliseerd ten koste van de gewone burgers op deze planeet.

trace mayer

De aanhangers van de Oostenrijkse school willen dat er wordt gestreefd naar een deflatoir monetair beleid waarbij welstand op basis van vermogen wordt gecreëerd. Er moet worden gestreefd naar monetaire soevereiniteit in plaats van afhankelijkheid. Vele zijn voorsprekers voor een verankering van het monetaire systeem in een nieuwe goudstandaard of in een toekomstig Bitcoin standaard. Bitcoin stelt iedereen in staat om monetair Souverein te worden met een nieuw roerend goed dat geen correlatie heeft met het bestaande schuldsysteem. Dankzij zeven elkaar versterkende netwerk-effecten functioneert het als een nieuwe vorm van digitaal goud. Het zou kunnen gaan dienen als een nieuwe wereldreservemunt.

Dit is wat de jonge Trace Mayer inzag. Bitcoin als technologie zal een monetair technologisch paradigma verschuiving op gang brengen. De blockchain technologie waarop Bitcoin is gebouwd herbergt een disruptieve kracht en zal als een zwart gat gaan werken bij het proces van kapitaalvernietiging bij de aankomende implosie van het huidige bankenstelsel op basis van de opgebouwde schuldenpiramide. Wanneer dit systeem implodeert en zichzelf uitvaagt zal er een enorme kapitaalvlucht op gang komen naar edelmetalen en Bitcoin. Dit proces wordt ook wel hyperbitcoinization genoemd in plaats van hyperinflatie.

Dit inzicht heeft er toe geleid dat Trace Mayer vanaf 2011 zo veel mogelijk bitcoins heeft gekocht. Hij behoort nu tot de rijkste Bitcoin entrepreneurs. Hij is een durfkapitalist in nieuwe Bitcoin ondernemingen zoals de Bitcoin exchange Kraken. Hij heeft ook een blog over Bitcoin. Van Isaac Newton,  de monetaire uitvinder van de goud standaard, tot Nikola Tesla en Steve Jobs, het zijn de disruptieve innovatieve krachten die de markten het het leven van iedereen veranderen. Volgens Trace Mayer zijn de fiat-valutamarkten klaar voor innovatie waarbij vermogens kunnen worden gemaakt en verloren gaan in aankomende creatieve destructie van het globaal fiat geldsysteem door het nieuwe geldsysteem gebaseerd op crypovaluta’s, blockchain technologie en de Bitcoin standaard.

Wat is de Mayer Multiple Indicator?

Deze indicator helpt beleggers om te bepalen of de Bitcoin koers in een zeepbel terecht is gekomen of juist een koopje is. De indicator deelt de huidige BTC-koers met het 200 dagen Moving Average. Wanneer de Mayer Multiple lager dan één is wil dit zeggen dat de koers onder de ? Dan de 200 dagen MA zit. Een waarde boven de één geeft aan dat de huidige koers zich boven de 200 dagen MA bevindt. Wanneer de Mayer Multiple Indicator boven de 2.5 uitkomt wil dit vaak zeggen dat er een zeepbel aan het vormen is. Het kan gebruikt worden als een uitstappunt.

Hieronder kun je Trace Mayer zien over zijn rol in de ontwikkeling van Bitcoin.

Hieronder kun je Trace Mayer horen over de recente Bitcoin crash en volatiliteit in het begin van het jaar 2018 en de Mayer Multiple voor het inschatten over de prijs van Bitcoin te ver is omhoog geschoten of een koopje is.

Voor meer informatie:

Bitcoins kopen in Nederland?

Dat kun je het beste doen bij Bitvavo in Amsterdam!

Lees verder

Over Bitvavo, de belastingdienst en crypto belastingaangifte

Nederlanders die een rekening hebben bij Bitvavo moeten het vermogen in crypto die daar staat opgeven bij de jaarlijkse belastingaangifte voor de belastingdienst. Bitcoin en crypto is een digitaal bezit en valt voor de meeste beleggers meestal onder de vermogensbelasting en wordt bij Box 3 opgeteld. Het berekenen van het vermogen wordt gedaan tussen 1 […]

Feb 1, 2023
2 min

Crypto belasting-rapportage software voor de belastingdienst

Samenvatting: heb je bitcoin of andere crypto activa gekocht? De belastingdienst wil dit natuurlijk weten. Het is uitermate verstandig om alle bitcoin en crypto tegoeden netjes op te geven bij de belastingdienst. Het is natuurlijk wel een karwei om alles precies bij te houden en te berekenen tijdens de jaarlijkse belastingaangifte. Gelukkig zijn hiervoor speciale […]

Feb 1, 2023
2,5 min

Genesis stevent af op faillissement – Chapter 11 – Reactie Bitvavo? Laatste nieuws 27.01.2023!

Genesis Global Capital stevent af op een bankroet en werkt volgens Bloomberg aan officieel uitstel van alle betalingsverplichtingen onder de Chapter 11 regeling. Chapter 11 is een vorm van faillissementsbescherming. Het is een artikel uit de faillissementswet in de Verenigde Staten. Het biedt Genesis nu de mogelijkheid om orde op zaken te stellen. Het wordt […]

Jan 27, 2023
7,5 min