ULTRACOIN

Dec 18, 2014
Aanbieding: 

Even ter introductie en ter verduidelijk, er zijn twee Ultra Coin projecten in de wording. Er is een UtraCoin in omloop die fungeert als een pure altcoin. Er is een andere UltraCoin project van Veritaseum die wordt ontwikkeld bovenop Bitcoin en de Blockchain van Bitcoin. Het is een zeg maar een derivaat laag dat boven Bitcoin wordt geschreven en Bitcoin houders in staal stelt een revolutie tot stand te verwerkelijken! Natuurlijk, zal ik in dit artikel over het revolutionaire karakter van de UltraCoin van Veritaseum hebben. Op het einde van dit artikel zal ik het hebben over de altcoin variant.

Met behulp van UltraCoin heb je de mogelijkheid om je eigen investeringsbank te worden!

utracoinUltraCoin is in principe programmeerbaar digitaal geld waarmee je zonder risico’s van tegenpartijen (counterparty risks) waarde mee kunt uitwisselen. Een concreet voorbeeld is dat je lening kunt uitvaardigen zonder  de tussenkomst van banken. Handel in het algemeen en het handelen in waardepapieren gaat op basis van contracten. Je kunt in aandelen handelen zonder de tussenkomst van makelaars, je kunt in opties, binaire opties en cfd’s handelen als je wilt ook zonder de tussenkomst van dure makelaars, je kunt contracten opzetten zonder de tussenkomst van dure advocaten etc… In dit opzicht is UltraCoin een gereedschap voor het zelf programmeren van smart contracts en crypto equity. Zoals Bitcoin de macht van het geld terugbrengt naar het volk, brengt Ultra Coin de macht van de investeringsbanken terug naar het volk. Precies, met UltraCoin ben je in staat om zelf een investeringsbank te worden. Hier volgt een uitstekende uitleg van Max Keiser over de UltraCoin en gerelateerde Bitcoin 2.0 initiatieven zoals MasterCoin en Colored Coins:


Relevant artikel – Wat zijn Bitcoins eigenlijk?

Hieronder kun je een video introductie zien van Reggie Middleton, hij is het brein achter Veritaseum. Dit is zijn financiële tech-startup voor opzetten van dit alternatief, vrij p2p financieel systeem zonder onnodige, dure tussenpartijen die veel te veel in rekening brengen.


Trouwens, Reggie Middleton is een zeer bekende financiële analist en beurshandelaar. Hij is nogal controversieel profetisch en werd vaak als een gek beschouwd door de reguliere media door zijn contraire investeringen en idéeen waar hij zijn vermogen heeft mee opgebouwd. ING heeft deze financiële Nostrodamus in 2011 als keynote speaker uitgenodigd voor het delen van zijn inzichten over de Europese bancaire crisis gedurende een ING Valuation Seminar in 2011. Ja, banken kennen hem al en nemen hem nu bloedserieus… hoewel ze dit publiek voor de camera nooit aan ons zullen vertellen. De vraag is wanneer er banken over de brug komen en misschien wel investeren in zijn bedrijf?

Relevant artikel: Wat is de waarde van Bitcoin?

Reggie definieert zijn bedrijf als volgt: Veritaseum specializes in using the programmable aspects of digital currencies to create “Smart Contracts” to disintermediate legacy businesses that extract economic rent. Deze definitie vraagt om een verdere verklaring. Ik zal ik hieronder beschrijven.

Hoe is UltraCoin (nu Veritas of Veri tokens) mogelijk?

Het fiat geld waar we aan gewend zijn zoals muntjes en bankbiljetten is alleen geschikt voor het direct kopen van goederen en diensten. Dit is niet het geval met digitale valuta. Als je kijkt naar de protocollen van crypto-currencies dan besef je al snel dat het veel meer is dan alleen een currency of wel een digitale valuta. Het valuta c.q. monetaire aspect van crypto-currencies is één mogelijke manier hoe het als digitaal contant geld kunt gebruiken. Het is een technologische innovatie die je kunt programmeren. Het is programmeerbaar digitaal geld. Boven het Bitcoin protocol kun je o.a. contracten programmeren. Dus, wat we vaak vergeten is dat digitaal geld in de vorm van crypto currencies kunnen worden gebruikt voor het onmiddellijke en grenzeloos uitwisselen van alle mogelijke waardevolle dingen en eigendomsrechten.

Handel geschiedt op basis van contracten. Meestal wordt deze handel bemiddelt door derde partijen zoals makelaars, banken en advocaten. Deze bemiddelde partijen hebben veel macht verzameld en vergaren zeer veel geld op basis van deze bemiddelende machtspositie. Doordat crypto-currencies programmeerbaar zijn, kun je in feite de rol van deze bemiddelende partijen er uit programmeren! Het zijn overbodige dure partijen, het kan veel goedkoper wanneer je over een oplossing bechikt in de vorm van een wallet en programma die deze bemiddelende rol schrapt en smart contracts direct programmeert in het digitale geld dat je gebruikt als een waardepapier die direct P2P direct wordt uitgewisseld tussen twee partijen. In deze zin doet het Ultra Coin project denken aan het Colored Coin Project. Ultra Coin is dus een gereedschap op dure tegenpartijen uit te schakelen. Waarom zou je een dure brokerage account of handelsrekening aanmaken die kan worden geplunderd wanneer een investeringsbank ten onder zou gaan? Allemaal niet meer nodig, je kunt alles doen vanuit je eigen bitcoin wallet. Dit verschijnsel staat ook bekend als disintermediation: Het verwijderen van dure en onnodige tussenpersonen, tegenpartijen en tussenhandelaren. Hier zie je een concrete presentatie hoe dit precies in de praktijk werkt als het gaat om het plaatsen van een trade:

Veritaseum en de investeringsbanken?

De grote investeringsbanken zijn ook begonnen met hun eigen blockchain-projecten voor het verbeteren van de effectenhandel. Concrete voorbeelden:

Relevante artikels:

Bronnen:

Lees verder

Brent Johnson en Steven Van Metre over het onvermogen van de FED

We willen onze lezers graag wijzen op een boeiende discussie tussen twee bekende macro-analisten, Brent Johnson en Steven Van Metre. Brent Johnson is als macro-analist bekend geworden met zijn Dollar Milkshake Theory. Brent Johnson en Steven Van Metre bespreken waarom de Federal Reserve geen inflatie kan veroorzaken. Het is een verkeerde opvatting dat de Federal […]

Sep 27, 2020
2 min

FED COIN CBDC is onder ontwikkeling

Er zijn meer feiten over de ontwikkeling van een Fed coin of Fed CBDC naar buiten gekomen. Loretta J. Mester, voorzitter van de Federal Reserve Bank of Chicago, heeft op 23 september 2020 tijdens een keynote-presentatie tijdens de twintigste verjaardag van de Chicago Payments Symposium aangegeven dat de Federal Reserve actief werkt aan de ontwikkeling […]

Sep 24, 2020
2,5 min

Bitcoin en de terugkeer naar individuele vrijheid!

De geboorte van de moderne westerse wereld werd gekenmerkt door een verwerpen van autocratische regimes en een omarming van algemene rechten en vrijheden. We zien echter dat diezelfde rechten en vrijheden recent steeds meer worden ingeperkt door dezelfde overheden die toen tot stand kwamen. Bitcoin vormt een technologie die een antwoord biedt op dit steeds […]

Sep 22, 2020
2,5 min