VERITASEUM

Jun 6, 2017
Aanbieding: 

veritaseumVeritaseum werkt aan de implementatie aan een volledig gedistribueerd economisch netwerk voor kapitaalmarkten waarbij derde partijen die politieke rente opstrijken worden verwijderd. Het gaat om het bouwen van peer-to-peer kapitaalmarkten op basis van blockchain technologie zonder grootbanken. Veritaseum maakt het mogelijk om software gestuurde P2P kapitaalmarkten op te zetten zonder makelaars en banken of andere financiele instellingen.

De kapitaalmarkt is de markt waarop vermogenstitels worden verhandeld met een onbepaalde looptijd, of met looptijden vanaf circa twee jaar. Typische vermogenstitels die op de kapitaalmarkt worden verhandeld zijn aandelen en obligaties. Het gros van die vermogenstitels zijn effecten, maar Veritaseum is niet begrensd tot de p2p handel in effecten en obligaties. Crypto tokens, leningen, contracten en in feite alle waardetransacties kunnen worden verhandeld via Veritaseum. Het is als het waarde de eerste P2p vermogensmarkt waar de markt haar werk kan doen, waar de ware waarde kan worden vastgesteld van effecten en andere financiële instrumenten. Veritaseum zorgt voor een natuurlijke ware marktwerking die niet kan worden gemanipuleerd door grootbanken en aanverwante tussen liggende derde parijten. Veritaseum kan een belangrijke rol kunnen spelen in de verdere opbouw van een globale peer to peer economie met een eigen p2p kapitaalmarkt. Veritaseum werkt basis van slimme contracten en heeft haar fundament in de Ethereum blokchain. Hierdonder in de afbeelding kun je zien welke type van kapitaalmarkten er zijn en welke Veritaseum wil ontwikkelen:

Veritaseum p2p capital markets

  • Veritaseum kan worden beschouwd als een poort of browser naar de nieuwe P2P economie. Vanuit de Veritaseum wallet kun je makkelijk slimme contracten opzetten, distribueren, uitvoeren of verhandelen.

  • De Veritaseum wallet interageert niet alleen met de Ethereum, maar ook de Bitcoin blockchain.

  • Het platform is al sinds 2013 al onder ontwikkeling en gebruiksklaar. Het is de eerste P2P kapitaalmarkt implementatie voor het opstellen en uitvoeren van slimme contracten.

  • Veritaseum is geen financieel concern en wil geen derde partij zijn. Het is een software service provider en adviseur voor de nieuwe wereld van financiën. Veritaseum wordt onder leiding van de bekende financiele analyst, Reggie Middleton, ontwikkeld. Hij voorzag o.a. de val van Bear Stearns en Lehman Brothers. Veritaseum zal ook onderzoeksrapporten uitgeven over nieuwe projecten binnen de wereld van nieuwe financiën. Deze kunnen met behulp van VERI of Veritas tokens worden gekocht. De VERI tokens zijn de tokens van het Veritaseum netwerk. Hieronder kun je hem aan het woord zien over hoe hij met Veritaseum P2P capital markets mogelijk maakt:

Reggie met zijn Veritaseum project zal geen vriendjes worden van Wall Street en de Federal Reserve. Dit ambitieus project trekt de mat weg onder de voeten van de investeringsbanken.

Veritaseum’s doel om deze competitie het leven zuur te maken is tweevoudig:

  • het voorzien in autonome vermogensbeheer en investeringsvoertuigen (DAO’s) voor bijna geen winstmarge en de verkoop van adives en rapporten over nieuwe investeringsmogelijkheden.

  • het voorzien in een makkelijke dienstverlening voor P2P smart contract OTC-transacties voor zeer geringe kosten, geen krediet risico’s en derde partij risico’s.

    • dit model met bijna geen winstmarge zal worden toegepast op de gehele zogenaamde FIRE sector(finance, insurance and real estate), en vervolgens op de deeleconomie modellen zoals Uber en AirBnB.

We zullen de ontwikkelingen in de gaten houden. De Initial Coin Offering van  de Veritas tokens is afgerond. Spoedig kunnen de tokens ook gekocht worden op de cryptocurrency exchanges. Op Binance kun je nu de Veritas tokens verhandelen.

Gerelateerde onderwerpen:

 

 

Lees verder

Michael Saylor over Bitcoin

Michael Saylor is de oprichter en directeur van het beursgenoteerde bedrijf MicroStrategy (MSTR) met een waarde van ongeveer 1.2 miljard dollar. Hij is eindverantwoordelijk voor de recente beslissing om bijna alle dollarreserves in de schatkist om te wisselen voor bitcoin. In totaal heeft het bedrijf $410 miljoen omgezet in 38,250 BTC als een strategische reservevaluta […]

Sep 18, 2020
5 min

Wat is Nexus Mutual (NXM)?

Wat is Nexus Mutual (NXM) en wat kan je ermee? De afgelopen tijd hebben we al een aantal spelers in de wereld van gedecentraliseerde financiering (DeFi) onder de loep genomen, zoals Bancor Finance, Flamingo Finance en Balancer Finance. Vandaag kijken we naar Nexus Mutual, een soort softwarekraakverzekering die gebruikers beschermt bij het afsluiten en gebruik […]

Sep 15, 2020
3 min

Rente verdienen over goud?

Een belegging in goud werd door Warren Buffet afgeschreven als niet productief aangezien het geen inkomen genereert. Inderdaad, vele beleggers laten nog steeds goud links liggen omdat het geen inkomen genereert. Deze tijden zijn voorbij met de opkomst van de decentrale financieringssector en digitale activa die op een blokchain worden uitgeven. De Paxos Trust Company […]

Sep 4, 2020
1,5 min