bitcoin koers

VOLGENDE BITCOIN & CRYPTO BULL MARKET?

Nov 20, 2018
Aanbieding: 

Om te bepalen wanneer en hoe de volgende Bitcoin Bull Market begint, is het belangrijk om te reflecteren over de laatste Bitcoin Bear Market van 2018. Volgens vele analisten (waaronder Tom Lee van Fundstrat) is in April van 2019 de ontwikkeling van een nieuwe Bitcoin stierenmarkt begonnen. Een aantal belangrijke punten zijn doorbroken geworden waardoor het er nu op lijkt dat de stieren nu de overhand hebben. Hieronder kun je Tom Lee aan het woord zien:

Het is gebleken dat Tom Lee gelijk heeft gehad. Sindsdien heeft de Bitcoin koers vele belangrijke weerstandsniveaus doorbroken en zijn er verschillende prijs records voor 2019 bereikt. De Bitcoin Bull Market van 2019 is begonnen!

Het jaar 2018 was een crypto berenmarkt waarbij het markt sentiment dramatisch slecht werd en de markt liquiditeit behoorlijk afnam. Het overheersende sentiment is vergelijkbaar met de Bitcoin berenmarkt van 2014/2015. In plaats van enthousiaste tweets en posts te plaatsen leek iedereen de handdoek in de ring te gooien en de posities op de handelsrekening van de favoriete crypto exchange te liquideren.

Hoe was dit mogelijk?

Een belangrijke factor – de Bitcoin Cash Hash Wars

bitcoin bull runHoewel Bitcoin Cash een altcoin project is, heeft de Bitcoin Cash hash war de crypto markt in de laatste fase van de berenmarkt ingeduwd; die van market despiration & capitulation. De Bitcoin Cash hash war gaat om een vijandige en gewelddadige splitsing van de Bitcoin Cash (BCH) blokketen in Bitcoin Cash ABC (BCH/ABC) en Bitcoin Cash Satoshi’s Vision (BCH/SV) waarbij de tweede partij (BCH SV) de originele blokketen probeert over te nemen door het inzetten van meer rekenkracht (hash power). Deze vijandige overname poging wordt ondernomen door de sociopaat en machtswellust Greg Steven Wright (aka fake satoshi) met zijn bedrijf nChain. Hij claimt namelijk (zonder afdoende bewijs te leveren) Satoshi Nakamoto te zijn en wil met Bitcoin Cash Satoshi’s Vision, de ware Bitcoin van de originele white paper herscheppen.

Deze machtsspelletjes hebben niks te maken met Bitcoin (BTC), maar wel met een aantal belangrijke Bitcoin miners (waaronder Bitmain) die een cruciale rol hebben gespeeld bij het kunnen splitsen van Bitcoin (BTC) voor het kunnen verwezenlijken van het Bitcoin Cash (BCH) altcoin project. Zij zullen Bitcoin, Bitcoin Cash reserves en rekenkracht moeten inzetten om het Bitcoin Cash (BCH) project te beschermen tegen een mogelijke vijandige overname door fake satoshi. Het is een ongekende dramatiek die weer duidelijk aantoont dat het gevaarlijk is om belangrijke leiders te adoreren die veel invloed hebben over een crypto / altcoin project. Het toont verder ook aan dat deze Bitcoin altcoins in feite gecentraliseerd zijn. Bitcoin BTC heeft geen leiders of machtige partijen die veranderingen met geweld of propaganda kan afdwingen. Het netwerk effect is te groot geworden, het Proof of Community Consensus met het Nakamoto consensus algoritme maakt Bitcoin zelf praktisch immuun voor elke vorm menselijke machtsspelletjes. Het maakt van Bitcoin en de bitcoins de hardste vorm van geld dat de mensheid ooit gekend heeft. Niettemin heeft het voor verdere onrust in de markt gezorgd en de huidige berenmarkt verergerd. Vele particuliere beleggers hebben de handdoek in de ring gegooid en hebben verliezen gepakt of vermijden mogelijk verdere verliezen door op bepaalde pijnpunten (koersdalingen) te verkopen.

Wanneer houdt dit op en wanneer komt de volgende Bitcoin stierenmarkt?

Wanneer komt dan de volgende Bitcoin & Crypto Bull Market?

Er zijn een aantal factoren die er op wijzen dat we in het tweede kwartaal van 2019 een nieuwe crypto bull market zullen krijgen.

  1. Crypto Markt capitulatie! Vele particulieren beleggers geven het op en verlaten de markt en verkopen cryptomunten. Er is gedurende de stierenmarkt van 2017 veel geld gestoken in domme ICO’s en andere speculatieve crypto projecten. Deze berenmarkt zuivert de markt waarbij slechte projecten en pure speculanten het veld ruimen. We bevinden ons nu in de laatste fase van de berenmarkt al het goede nieuws wordt genegeerd terwijl slechts nieuws (Bitcoin Cash conflict) wordt uitvergroot.
  2. Crypto markt infrastructuur ontwikkeling voor institutionele beleggers.  Alle belangrijke spelers op Wall Street zijn in zekere mate al betrokken voor het bouwen van de benodigde infrastructuur voor de institutionele beleggers. Ook de zakenbanken zoals Goldman Sachs en Morgan Stanley. Belangrijke initiatieven zijn o.a. die van Fidelity, TD Ameritrade (ErisX), BlackRock & Coinbase, de Nasdaq, Bakkt en NYSE enz.
  3. De crypto en vooral de Bitcoin OTC markt is in trek: crypto trading vindt nu plaats in grotere bedragen buiten de orderboeken van de crypto exchanges. Slim geld ziet deze crypto berenmarkt als een mooi punt om in te stappen en te investeren in Bitcoin als een lange termijn belegging.
  4. Crypto vriendelijke wetgeving en gedoogbeleid. In steeds meer landen wordt er crypto vriendelijke wetgeving doorgevoerd voor o.a. ICO’s en STO’s. Malta, Zwitserland, Gibraltar, de Baltische staten, zelfs Frankrijk proberen crypto bedrijven aan te trekken. De Amerikaanse SEC voert eerder een gedoogbeleid dan dat het agressief de organisatoren van token sales projecten vervolgd. Het is te verwachten dat er meer duidelijke wetgeving zal komen voor vooral bedrijven die werken met tokenization of tokens willen uitbrengen op gedistribueerde grootboek technologie. Technologische innovatie is nodig voor de verdere economische ontwikkeling van een land en moet worden gestimuleerd.
  5. Bakkt wordt in 2019 gelanceerd: het goede nieuws en de toekomstige impact van Bakkt wordt onderschat tijdens deze crypto berenmarkt. Bakkt zal het mogelijk maken dat eerste klas institutionele beleggers kunnen handelen in Bitcoin op dezelfde manier waarop ze nu handelen in grondstoffen zoals olie, zilver, goud, koper enz. Via Bakkt zal het mogelijk worden om globaal op de ICE beursnetwerken Bitcoin te verhandelen. De dagelijkse handelsvolume bedraagt hier zo’n 200 miljard Amerikaanse Dollars. Deze volume is 10x zo groot als de futures trading markt. De lancering van de Bitcoin Futures afgelopen jaar 2017 stuwde de crypto stierenmarkt naar nieuwe toppen.
  6. Systeem risico’s. Een volgende financiële crisis nadert zich. De huidige aandelenmarkten op de reguliere aandelen markten zakken verder onderuit en verkeren volgens Morgan Stanley ook in een berenmarkt. Er is veel onzekerheid over o.a. de Brexit, de handelsoorlogen, de algemene economische vooruitzichten, politieke onrust en onrust op de financiële markten.

volgende bitcoin bull marketDeze factoren maken die te maken hebben met de financialisatie van Bitcoin, kunnen al snel in 2019 voor een wending in het sentiment van de crypto markt zorgen. De vraag is in hoeverre de lancering van Bakkt meteen veel kapitaal zal aantrekken en de volgende Bitcoin & Crypto Bull Run zal kunnen inleiden. Het is goed mogelijk dat dit mondjes maat zal gaan verlopen aangezien de risico’s te groot worden geacht. Niettemin, de behoefte om te investeren in goede crypto assets en blockchain technologische projecten is groot en de beste tijd om te kopen is tijdens een beren markt. De timing van de lancering van Bakkt lijkt prima te zijn. Institutionele beleggers zullen goedkoop kunnen inkopen. Het effect daarvan zullen we waarschijnlijk in de loop van het eerste kwartaal van 2019 echt gaan zien. Waarom zouden institutionele beleggers willen investeren in Bitcoin en andere goede crypto projecten? Lees hier meer:

Gerelateerde artikels:

Disclaimer: dit is geen investeringsadvies! Het investeren in crypto assets is zeer risicovol en moet met beleid en een lange termijn visie worden gedaan. Investeer alleen datgene wat je kunt veroorloven om te verliezen en leer vooral zo veel mogelijk over de Bitcoin voordat je begint met het kopen van bitcoins en andere cryptomunten. We raden onze lezers om onze gratis Bitcoin cursus door te nemen:

Lees verder

FED COIN CBDC is onder ontwikkeling

Er zijn meer feiten over de ontwikkeling van een Fed coin of Fed CBDC naar buiten gekomen. Loretta J. Mester, voorzitter van de Federal Reserve Bank of Chicago, heeft op 23 september 2020 tijdens een keynote-presentatie tijdens de twintigste verjaardag van de Chicago Payments Symposium aangegeven dat de Federal Reserve actief werkt aan de ontwikkeling […]

Sep 24, 2020
2,5 min

Bitcoin en de terugkeer naar individuele vrijheid!

De geboorte van de moderne westerse wereld werd gekenmerkt door een verwerpen van autocratische regimes en een omarming van algemene rechten en vrijheden. We zien echter dat diezelfde rechten en vrijheden recent steeds meer worden ingeperkt door dezelfde overheden die toen tot stand kwamen. Bitcoin vormt een technologie die een antwoord biedt op dit steeds […]

Sep 22, 2020
2,5 min

Michael Saylor over Bitcoin

Michael Saylor is de oprichter en directeur van het beursgenoteerde bedrijf MicroStrategy (MSTR) met een waarde van ongeveer 1.2 miljard dollar. Hij is eindverantwoordelijk voor de recente beslissing om bijna alle dollarreserves in de schatkist om te wisselen voor bitcoin. In totaal heeft MicroStrategy $410 miljoen omgezet in 38,250 BTC als een strategische reservevaluta en […]

Sep 22, 2020
5 min