bitcoin investment

Wat is Bitcoin?

Sep 10, 2018
Aanbieding: 

wat is bitcoinBitcoin is voor velen nog een controversieel onderwerp waarbij, dankzij jarenlange negatieve berichtgeving in het verleden, er nog vaak associaties worden gelegd met termen zoals zeepbel, ponzi fraude, bedrog, hackers, manipulatie, drugs en nep geld. Niettemin, tot verbazing van de meeste ‘experts’ en commentatoren is Bitcoin in haar tien jaar foutloos functionerend bestaan, telkens uit haar toegekende graf herrezen en alle stigma’s ontstegen. Hoe is dit mogelijk? Wat is Bitcoin eigenlijk? Zeker, het is veel meer dan gewoon een digitale valuta of cryptomunt.

Om deze vraag op de beste manier te beantwoorden, moeten we kijken naar Bitcoin in het licht van het huidige vertrouwensgeld dat we nu gebruiken en ook een aantal economische en monetaire uitgangspunten. De vraag wat is Bitcoin is uiteindelijk een vraag naar de aard en betekenis van geld. Dit betekent dat voor een beter begrip van Bitcoin en ook het belang van cryptogeld in het algemeen, is kennis over de werking van het huidige geldstelsel met de daar aan verankerde economische theorieën belangrijk. Schaarste is hierbij een belangrijk economisch uitgangspunt. Laten we eens bij Bitcoin beginnen en van daaruit Bitcoin beschrijven.

wat is bitcoinWat is Bitcoin? Het is een gedistribueerd netwerkprotocol voor het verwerken van transacties van zeer schaarse bitcoins. Inderdaad, schaarste zit er bij de Bitcoin onveranderbaar ingebouwd. Er kunnen totaal maar maximaal 21 miljoen bitcoins bestaan. Deze bitcoins worden op een open gedistribueerd transactienetwerk gebruikt als een betaalmiddel tussen de deelnemers. Een Bitcoin transactie vindt direct tussen twee deelnemers plaats zonder tussenkomst van derden. De transactie kan nooit worden gecensureerd, maar wordt wel altijd op juistheid gecontroleerd en vastgelegd in een gedeeld grootboek (de blockchain). Het uitgangspunt is dat niemand te vertrouwen is: don’t trust, but verify! Inderdaad, er kan niet worden geknoeid met de bitcoins aangezien iedere volwaardige deelnemer binnen het netwerk de transactie controleert alvorens deze wordt verwerkt in de blockchain van Bitcoin. De bitcoins zijn alszodanig schaarse en onvervreemdbare, digitale roerend goederen. Deze zitten onlosmakelijk vast in een onkraakbare blockchain die over duizenden computers en servers van de deelnemers over de hele wereld is gedistribueerd.

uitleg bitcoin wat is bitcoinDe deelnemers binnen dit netwerk vormen samen ook een dynamische gemeenschap. Vele mensen zijn deelnemers geworden en ook actief als vrijwillige ontwikkelaars omdat ze willen werken aan een beter alternatief financieel systeem. Bitcoin is geprogrammeerd op basis van de beginselen van gezond geld en het economische gedachtegoed van vooral denkers uit de Oostenrijkse economische school. Inderdaad, Bitcoin dwingt ons na te denken over veel meer dan de dagelijkse koers, winstbejag en koopkrachtbehoud. Het is een nieuwe leerervaring over geld, welvaart en macht in onze huidige samenleving en binnen de nieuwe crypto gemeenschappen.

Wat is Bitcoin in het licht van het huidige geldstelsel?

wat is bitcoin Het geld, de Euro, zoals we dit nu gebruiken wordt fiduciair geld genoemd. Fiduciair geld betekent gewoon vertrouwensgeld. Nu is het belangrijk om te beseffen dat het grootste gedeelte van dit fiduciair geld alleen bestaat in een digitale vorm als banktegoeden. Dit staat bekend als giraal geld. De Euro zoals we die nu gebruiken is volledig afhankelijk van een gezond goed werkend bankenstelsel met beheersbare schulden die kunnen worden afgelost. De financiële crisis van 2008 heeft de kwetsbaarheid van het globale bankenstelsel aangetoond. Feitelijk bevindt de Euro en het bankenstelsel zich nu in een vertrouwenscrisis en is afhankelijk geworden van de Europese Centrale bank en de Europese Stabiliteitsmechanisme. Deze kunnen via stimuleringsprogramma’s (eufemisme voor schuld monetarisering) ingrijpen om banken te ondersteunen waardoor het vertrouwen in de Euro blijft gehandhaafd.

wat is BitcoinEr wordt een agressief expansief monetair gevoerd waarbij de inflatie en rentevoeten moet worden beheerst. Hierdoor worden vooral de staatsschulden (obligaties) meer verteerbaar en beheersbaar. Verlies van koopkracht moet hierbij worden beperkt; toch de sluipende gevolgen zijn onafwendbaar; een teloorgang van de koopkracht en een jaarlijkse inflatiepercentage is voor elke huishouden merkbaar. Het ontmoedigt verder sparen en stimuleert een oplopende schulden creatie. Het monetaire beleid zit vast in een vicieuze cirkel. De huidige globale schuldenproblematiek is in feite een financiële tijdbom.

uitleg bitcoin betekenis wat is bitcoinBitcoin kent geen banken, centrale banken, of een Bank for International Settlements. Bitcoin kent geen bankrekeningen, schulden en staatsbelangen en grootaandeelhouders van de grootbanken. Geld en schuld communiceren bepaalde machtsverhoudingen. Bitcoin staat buiten deze machtsstructuren en -belangen die bij vertrouwensgeld gemoeid zijn. Bitcoin werkt zonder vertrouwen. Het is een gedistribueerd peer-to-peer (gelijkwaardig) netwerk en protocol. Het werkt zelfstandig op basis van cryptografische regels en algoritmes. Net zoals het internet, is het een communicatieprotocol. Een protocol is een set van geprogrammeerde regels waar iedereen in het netwerk zich aan houdt om van het netwerk gebruik te kunnen maken en te kunnen communiceren met elkaar. De regels van het monetaire spel zijn allemaal vooraf vastgelegd. Het monetaire beleid is vooraf geprogrammeerd en de bitcoins worden automatisch gedistribueerd op basis van de werking van de cryptografische algoritmes (Proof-of-Work). Bitcoin is geen banktegoed waarbij een transactie wel kan worden gestopt. Het werkt als digitaal contant geld en is in een uniek digitaal eigendom binnen het netwerk dat direct tussen eigenaars wordt uitgewisseld.

wat is BitcoinBitcoin kent een ijzersterk afweersysteem, is antifragiel en heeft alle mogelijke aanvallen en crisis overleefd. Bitcoin heeft in haar korte geschiedenis veel doorstaan en veel losgemaakt. Na 10 jaar strijd erkennen beleggers nu Bitcoin als een nieuw enigmatisch beleggingsobject. Het is een nieuwe monetaire kracht die niet is gecorreleerd aan het reguliere financiële systeem. Des te meer het vertrouwen in het huidige financiële systeem afneemt, des te meer er naar alternatieven zal worden gezocht. Inderdaad, Bitcoin zal door toenemend wantrouwen in het huidige systeem meer vertrouwen krijgen van het grootkapitaal. Bitcoin zal een in deze zin een nieuwe variant van vertrouwensgeld worden dat zonder vertrouwen werkt, in feite op wantrouwen is gebaseerd en op de werking van goud is geïnspireerd. Zal hierdoor Bitcoin uiteindelijk een nieuwe vorm van digitaal goud worden?

Niemand kan het antwoord daar nog op geven. In ieder geval, ongeacht wat iemand wel of niet zegt of denkt over Bitcoin, het dwingt iedereen om na te denken over het huidige geldstelsel, de werking van geld en de economische theorieën die daar bij horen. Daarvoor is het de hoogste tijd!

Dit artikel is gebaseerd op vele verschillende artikels van de Bitcoin Cursus die je hier kunt vinden: Bitcoin cursus.

Gerelateerde artikels:

Disclaimer: Dit is geen beleggingsadvies. Dit artikel over Wat is Bitcoin, is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. Bitcoin is nu een volatiel beleggingsproduct. Je kapitaal loopt risico.

Lees verder

Wat gaat Elon Musk morgen zeggen over Bitcoin?

Bitcoin conferenties zijn altijd momenten waarop verrassende aankondigingen van prominenten kunnen zorgen voor grote koersbewegingen. Morgen begint de online conferentie “The B Word” met als ondertitel “How Institutions Can Embrace Bitcoin”. Elon Musk is een van de sprekers en hij heeft al lang niets meer over Bitcoin of Dogecoin of crypto gezegd. De laatste tweet […]

Jul 20, 2021
2,5 min

EU laat inflatie vrij dus toch Bitcoin?

Op 15 juli gooide de Europese Centrale Bank na 20 jaar haar inflatiedoelstelling van “dicht bij maar onder de twee procent” overboord. Men stelt nu: “Twee procent is niet langer een bovengrens voor het geld van de eurozone”. Met inflatiecijfers in de VS van meer dan vijf procent en ongeveer 2,3 procent in de eurozone, […]

Jul 16, 2021
3 min

Wyoming opent cryptoFED

Met de aanzwellende golf aan “Bitcoinisatie” in Latijns-Amerika is het extra boeiend te zien dat ook binnen de Verenigde Staten de opmars van crypto niet te stuiten lijkt. We zagen in een video met Max Keiser al dat een kandidaat voor het burgermeesterschap van New York van de Big Apple de Bitcoin hoofdstad van Amerika […]

Jul 15, 2021
2,5 min