Boerse Stuttgart exchange

ZILVERKOERS

May 7, 2013
Aanbieding: 

De dynamiek van de Zilverkoers. De zilverkoers volgt de koers van goud, maar heeft daarnaast ook zijn eigen dynamiek. De edelmetalen markten zijn zeer bewegelijk en nooit in rust. Wat zijn de factoren die de zilverkoers bepalen?

zilverkoersEconomisch klimaat en consumenten vertrouwen. Voorheen spaarden de burgers in goud en zilver gedurende slechte tijden. Dit was een factor die de goudkoers bepaalde zeker in combinatie met een politiek van krediet expansie, groeiende inflatie en geldontwaarding. Op dit moment willen de economische en politieke belangen niet dat de gewone burger dit zou overwegen. Burgers en investeerders worden vaak bang gemaakt en goud en zilver worden in de Westerse media vaak afgeschreven als barbaarse relicten. Dit betekent dat over het algemeen de zilverkoers en de goudkoers in bedwang worden gehouden door ons internationale bankenstelsel ofwel kartel van centrale banken en grote investeringsbanken die geld op basis van schuld scheppen met behulp van een digitale geldprinter op verzoek van politici.

US Dollar koers versus zilverkoersHet neo-keynianisme domineert ons politieke spectrum en leert ons dat een geldverruimingspolitiek van de centrale bank noodzakelijk is om de economische crisis te overwinnen. Een te hoge zilverprijs en goudprijs zou de economische rethoriek ondermijnen en de daadwerkelijke werkelijkheid van geldontwaarding van ons fiat geld aantonen. Vooral sinds 1971 heeft de US Dollar enorm veel koopkracht verloren. Dit reflecteert zich in de zilverprijs en vooral de goudprijs en de lange termijn koersontwikkeling, tot op een bepaalde hoogte. Prijs correcties vinden altijd plaats en prijsinterventies worden daadwerkelijk uitgevoerd door o.a. J. P. Morgan indien nodig.

zilverkoers ontwikkelingGoud en zilver zijn echt geld en zijn de anti-these van fiat geld dat is gebaseerd op schuld, en een monetaire expansie politiek die de Europese crisis verder laat voortsluimeren. Goud en zilver verzekerden ons voorheen dat een monetaire expansie politiek moeilijker te bewerkstelligen was. De zilverkoers kan nu niet los worden gezien van mogelijke prijsinterventies en is daarom niet geheel gebaseerd op de marktwerking. Dit kan gebeuren op basis van de papieren beursspeculatie met de zilverkoers in de futures markets door het uitgeven van naked future contracten en andere papieren instrumenten zoals derivaten waarover investeerders kunnen beschikken. Via de future markten wordt dan ook de “spot price” bepaald. Dit is de prijs waarbij een gram zilver voor gekocht kan worden en direct voor levering beschikbaar is. Dit in tegenstelling tot de future prijs die de prijs reflecteert voor een levering die over een aantal maanden pas zou moeten plaatsvinden. Er is dus een enorme papieren vraag en aanbod schaakspel in de wereld die de zilverprijs op korte termijn behoorlijk kan beïnvloeden. Is hier in de future markets de zilverkoers daadwerkelijk bepaald door een echte fysieke vraag naar zilver?

Zilverkoers – papier versus fysiek?

Er wordt dus door vele beweerd dat de zilverkoers vooral de papieren stand van zaken representeert ten aanzien van de zilverprijs. Wanneer iedereen om fysieke levering zou vragen in de future markets, zou er een enorm tekort optreden en bijna een fysieke levering van hun zilver krijgen. Het zijn beloftes en geen garanties. Deze prijs van zilver staat dan ook tot een bepaalde hoogte los van de fysieke vraag en aanbod spel, een daadwerkelijke levering en een eerlijke marktwerking. Een concreet voorbeeld is dat de zilverprijs eind april 2013 plotseling enorm daalde toen er een enorme hoeveelheid future contracts werden gedumpd op de markt. De prijsdaling daarentegen proveceerde een enorme vraag naar fysiek zilver. Er was een tekort op de markt aan vooral zilveren munten en de premies gingen omhoog. Ondanks de enorme vraag en tekorten in aanbod vond er geen correctieplaats in de zilverkoers.

Los van speculanten die met papieren instrumenten gevaarlijk speculeren met de zilverkoers en prijs ontwikkeling en los van de investeerders die fysiek zilver zien als een safe haven, is er een andere belangrijke factor in de zilvermarkt die de zilverkoers bepaald. Dit is de vraag van fabrikanten naar fysiek zilver. Zilver kent heel veel verschillende toepassingen en wordt onder andere gebruikt in de productie van chips, zonnepanelen, medicijnen enz. Gedurende vooral betere economische tijden is dit een factor die de vraag naar fysiek zilver doet stijgen.

Ten slotte wordt de vraag van zilver ook bepaald door de vraag van edelsmeden die zilver verwerken in juwelen.

Het aanbod van zilver hangt veel af van de mijnproductie in de wereld en het exploiteren van nieuwe mijnen. Het verkrijgen van zilver en het maken van zilver munten en baren kost ook een hoop geld. Het vertegenwoordigt een productiewaarde. Wanneer de zilverkoers te laag zal zijn. Zullen de leveranciers gewoon stoppen met het aanbieden van zilver. Een tekort in aanbod zal de zilverkoers weer corrigeren doordat de vraag van fabrikanten die zilver nodig hebben voor het produceren van hun producten zal blijven bestaan. De echte marktwerking zal voornamelijk hier altijd blijven werken en de prijs van zilver omhoog duwen. De productiekosten van zilver in termen van geldontwaarding en inflatie zullen de zilverkoers blijven omhoog stuwen. Het voordeel van het hebben van fysiek zilver is dat deze een investeerder dus beschermt tegen een sluipende geldontwaarding die zich verder laat uitdrukken in stijgende prijzen en een dalende koopkracht. Voor meer gerelateerde artikels over de zilverkoers:

Lees verder

Brent Johnson en Steven Van Metre over het onvermogen van de FED

We willen onze lezers graag wijzen op een boeiende discussie tussen twee bekende macro-analisten, Brent Johnson en Steven Van Metre. Brent Johnson is als macro-analist bekend geworden met zijn Dollar Milkshake Theory. Brent Johnson en Steven Van Metre bespreken waarom de Federal Reserve geen inflatie kan veroorzaken. Het is een verkeerde opvatting dat de Federal […]

Sep 27, 2020
2 min

FED COIN CBDC is onder ontwikkeling

Er zijn meer feiten over de ontwikkeling van een Fed coin of Fed CBDC naar buiten gekomen. Loretta J. Mester, voorzitter van de Federal Reserve Bank of Chicago, heeft op 23 september 2020 tijdens een keynote-presentatie tijdens de twintigste verjaardag van de Chicago Payments Symposium aangegeven dat de Federal Reserve actief werkt aan de ontwikkeling […]

Sep 24, 2020
2,5 min

Bitcoin en de terugkeer naar individuele vrijheid!

De geboorte van de moderne westerse wereld werd gekenmerkt door een verwerpen van autocratische regimes en een omarming van algemene rechten en vrijheden. We zien echter dat diezelfde rechten en vrijheden recent steeds meer worden ingeperkt door dezelfde overheden die toen tot stand kwamen. Bitcoin vormt een technologie die een antwoord biedt op dit steeds […]

Sep 22, 2020
2,5 min