gratis online bitcoin workshop

CONTACT

CBIT (Contrary Banking & Investing Tips) publiceert artikels met goed onderzochte en geïnformeerde meningen over de stand van zaken in deze wereld van bankieren, fintech en beleggen. Het is een moeilijke taak. Een lange en moeizame leerervaring. Alle artikels zijn onder ontwikkeling en worden vaak ververst aangezien de onderwerpen zich snel ontwikkelen. Het is geen beleggingsavdies en moet alleen als ter kennisgeving worden beschouwd. We openen een ander perspectief, een contraire noot. U moet voor u zelf bepalen wat het beste is om te doen. Listen to all, follow no one! We hopen dat we u aan het denken zetten en misschien op andere gedachten brengen. We hopen dat een nieuwe paradigma verschuiving op het gebied van geld en fintech ten dienste van de mensheid mogelijk is. Voorbeelden van sleutelartikels zijn de volgende:

Heeft u vragen over deze website? Wilt u een bijdrage leveren? Heeft u tips en aanbevelingen? Wilt u een advertentie plaatsen? U bent welkom om contact op te nemen met de site manager:

Contact opnemen:

* indicates required field

“None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.”

Niemand ist mehr Sklave, als der sich für frei hält, ohne es zu sein.”

“We do not need to visit a madhouse to find disordered minds; our planet is the mental institution of the universe.”

– Johann Wolfgang von Goethe

Bovenstaande video met de muziek van Desprez is een elegie voor Ockeghem. Hij stond bekend als een technisch zeer knap vakman, die in zijn polyfone muziek mathematische perfectie wist te combineren met een vroeg-Renaissancistisch klankideaal. 
———
“Bouwkunst is gestolde muziek”
– Johann Wolfgang von Goethe
Laten we nieuwe muziek maken en onder de aandacht brengen voor de emancipatie van de mensheid in de vorm van mathematische pefecte decentrale bouwwerken voor het verwezenlijken van een alternatief democratisch en decentaal monetair en economisch systeem ten dienste van ieder individueel mens.
liberbits
Vergeet ook niet de disclaimer & privacy policy te raadplegen. Vergeet het niet, wees altijd kritisch:
Listen to all, follow no one!

Contact opnemen:

* indicates required field
Stop Atropos, controleer Clothis en programmeer Lachesis ( ;