silk road gold fund

Asian Infrastructure Investment Bank

May 31, 2015
Aanbieding: 

De oprichting van de Asian Infrastructure Investment Bank is een historische gebeurtenis. Het zal tijd kosten om echt in te zien wat de internationale gevolgen zullen zijn. Het is niet vreemd dat de Verenigde Staten er veel aan heeft gedaan om de oprichting van de Asian Infrastructure Investment tegen te werken. Het is een enorme tegenslag voor het internationale aanzien en de toekomstige macht van de Verenigde Staten. Het markeert de verdere versterking van het internationale aanzien van China met de renminbi als een echte rivaal voor de Dollar als wereldreservemunt.

Asian Infrastructure Investment BankBijna alle bondgenoten van de Verenigde Staten sloten zich aan als lid om een rol te kunnen spelen bij deze nieuwe internationale ontwikkelingsbank onder leiding van China. Zelfs Israel is lid geworden en heeft geen gehoor gegeven aan de oproep van de Verenigde Staten om niet mee te doen aan dit project. De globale financiële machtsverhoudingen zijn aan het veranderen in het voordeel van China. De internationalisering van de Renminbi is niet meer te stoppen.

Bijna alle ontwikkelingslanden in Azië zijn gefrustreerd over de huidige financiële instellingen waaronder de IMF (geleid door vooral de VS) en de corruptie in de Wereld Bank heeft de situatie er niet op verbeterd. Hervormingen zijn uitgebleven, en de betreffende landen zijn maar hun eigen bank maar op gaan richten. In 1997, na de Aziatische financiële crisis, lukte het de Verenigde Stagen nog de oprichting van een Aziatisch Monetair Fonds (AMF) tegen te houden, maar nu zegeviert het doorzettingsvermogen van China. En hiermee is een historische verschuiving in het globale financiële landschap een feit met de oprichting van de AIIB.

Wat doet de Asian Infrastructure Investment Bank precies?

Je kunt deze bank het beste vergelijken met de World Bank. Het is een internationale en publieke institutie die haar leden om kapitaal vraagt voor het financieren van allerlei ontwikkelingsprojecten. In die zin is het een echte investeringsbank. Niet in de zin die we er tegenwoordig aangeven dankzij het speculatieve karakter van de Wall Street investeringsbanken. Het is misschien daarom dat de China er het woordje Infrastructure aan heeft toegevoegd om aan te geven dat het hier gaat om infrastructurele projecten en niet om zeepbellen blazen op de huizenmarkten of aandelenmarkten.

Daarom is het belangrijk om te onderstrepen dat het hier gaat om een internationale financiële organisatie en niet om een investeringsbank in handen van een aantal eigenaars voor winstbejag. De AIIB zou ook wel de New Asian Bank kunnen worden genoemd.

Hoewel China het initiatief heeft getoond om deze nieuwe bank te verwerkelijken, is het niet zo dat China deze bank kan controleren en domineren. China wil alleen dat haar stem op een rechtvaardige manier kan gelden. Dit gebeurt nu niet voor China en vele andere ontwikkelingslanden binnen de andere internationale financiële organisaties geleid door de Verenigde Staten. Daarnaast heeft China niet de intentie om de andere instellingen uit te dagen of te vervangen. China is vooral geïntresseerd in handel en het versterken van haar zachte invloed (soft power) in de wereld. Als we de Chinezen mogen geloven, willen ze alleen maar dat de Verenigde Staten China beter zou moeten respecteren als een gelijkwaardige partner. De vraag is hoe de Silk Road Gold Fund en het investeren in de nieuwe Zijderoute door Eurazië wordt opgevat door Verenigde Staten. Strategisch gezien is deze landmassa voor de Verenigde Staten van hoogste belang en het wemelt er van militaire basiskampen. Het lijkt erop dat de Verenigde Staten zich nu vooral bedreigdt voelt door de groeiende invloed van China op economisch, financieel en politiek multilateraal gebied. De daadwerkelijke oprichting van de Asian Infrastructure Investment Bank is daar weer een duidelijk bewijs van.

Wie is er allemaal lid van de AIIB?

Voor een lijst met alle leden van de AIIB kun je het beste de volgende pagina raadplegen:

Gerelateerde artikels

Bronnen:

Lees verder

Intel stort zich op de Bitcoin mining markt met de Bonanza Mine ASIC chip

Intel heeft gewerkt aan een nieuwe innovatieve chip voor het delven van bitcoin. Het wordt omschreven als een ultra-low-voltage energy efficient Bitcoin-mining ASIC en wordt de Bonanza Mine genoemd. Deze nieuwe chip zal later in februari op de jaarlijkse ISSCC-conferentie worden gepresenteerd. Vandaar, er zijn nog weinige details over de chip bekend. Echter, het zal […]

Jan 19, 2022
2,5 min

Oekraïne Bitcoin showcase met of zonder oorlog

Het prachtige orthodox christelijke land Oekraïne heeft zijn problemen maar niet met Bitcoin. Op 8 september, terwijl iedereen in cryptoland nog naar El Salvador keek waar Bitcoin een dag eerder wettig betaalmiddel was geworden, en in een maand waarin ook Duitsland, Cuba en Panama regulering invoerden, voerde Oekraïne een algemene legalisering van cryptovaluta door. Oekraïne […]

Jan 17, 2022
5 min

Rio de Janeiro belegt 1% schatkist in Bitcoin

Rio de Janeiro wordt de eerste Braziliaanse stad en een van de eerste steden ter wereld die Bitcoin koopt als waardeopslag. De stad gaat 1% van de schatkist in Bitcoin beleggen. Dat heeft burgemeester Eduardo Paes donderdag 13 januari bekend gemaakt op de Rio Innovation Week. Of dat nog niet genoeg is, krijgen burgers de mogelijkheid […]

Jan 14, 2022
2,5 min