debt jubilee

Wat is een Debt Jubilee?

Jun 3, 2020
Aanbieding: 
wat is een debt jubilee

Een debt jubilee is een schuldenjubileum waarbij de bestaande schulden worden kwijtgescholden. Volgens steeds meer economen moet er onderzocht worden hoe een schuldenjubileum in onze tijd kan worden toegepast, nu niet eens een keer voor de banken, maar voor het volk.

Professor Micheal Hudson heeft in zijn werk en een recente boek in detail beschreven hoe deze monetaire praktijk in het verleden werd toegepast. De praktijk staat o.a. beschreven in de wetten van Hammurabi (1729-1686 v.Chr). Agrarische schuldslaven moesten in die tijd geregeld bevrijd worden van hun schuldverplichtingen om zodoende een gezonde sociaal-economische balans te behouden binnen de samenleving. Door de oudheid heen speelde de vergeving van private schulden een belangrijke rol binnen de politiek en samenleving. Er is door onze geschiedenis altijd een machtsspel geweest tussen een rijke oligarchie van kredietgevers en kredietnemers die geleidelijk in een verpauperde schuldslavernij terecht komen.

Het huidige schuldensysteem draait om het parasitaire rentemeesterschap over de FIRE-sector waar natuurlijk de banken heer en meester zijn en de centrale bank gebruiken voor hun doeleinden. Met de FIRE-sector wordt bedoelt Finance, Insurance en Real Estate (FIRE) sectoren van de economie die op ultieme wijze worden leeg gemolken tot dat de bevolking als paupers en schuldslaven hun vrijheid en waardigheid hebben verloren. In het verleden zag de rijke elite oligarchie zelf in dat een schuldenjubileum in hun eigen voordeel en noodzakelijk was om geen burgeroorlog of opstand uit te lokken. De vraag is of de huidige elite dit nu ook inziet. De centrale banken en overheden hebben in 2008 een schuldenjubileum doorgevoerd voor het bankwezen en de elite, maar niet voor het volk. Hieronder kun je Michael Hudson aan het woord zien:

Verder spreekt ook de econoom Steve Keen zich sterk uit voor een nieuwe schuldenjubileum om de desastreuze economische impact van de globale pandemie op te vangen. Hij komt later aan het woord.

Hoe zal een debt jubilee in de praktijk gaan werken?

Fiatgeld wordt nu als krediet door de overheid als obligaties in omloop worden gebracht met behulp van het huidige financieel bancaire systeem. Echter, het is mogelijk dat een zelfstandige centrale volksbank of een monetaire autoriteit in samenwerking met het ministerie van financiën fiatgeld zonder rente als basisgeld schept en direct distribueert naar de bewoners van een land. Dit basisgeld moet dan worden gebruikt om schulden mee af te betalen. De centrale volksbank en de overheid laat hierbij de financiële sector links liggen. Ze zullen niks verdienen bij een schuldenjubileum en daarom in verzet komen met deze vorm van helikoptergeld.

De uitgave van deze type CBDC tijdens een schuldenjubileum is te beschouwen een nieuwe vorm van digitaal fiat-basisgeld onder controle van de centrale volksbank. Het wordt primair gebruikt om private girale schulden in de boekhouding van de banken mee af te lossen. De banken zullen van de andere kant hierbij veel rente inkomsten mislopen en de vraag is of zij ook door de overheid zullen worden gecompenseerd. In een potentieel conflict zou in feite de overheid er voor kunnen kiezen om een bank uiteindelijk eens een keer bankroet te laten gaan. Tekorten in het bankgarantiestelsel kunnen gemakkelijk door de overheid direct door de centrale volksbank worden gefinancierd. Echter kunnen er bezwaren worden aangevoerd bij de introductie van een CBDC. Uitvoering en toezicht over de distributie van geld dienen gescheiden te blijven, bovendien opereert de centrale bank dan als een reguliere bank die concurreert met bestaande banken en betaalinstellingen die eigenlijk onder haar toezicht staan. Verder zal de centrale bank een enorme macht krijgen over de geldstromen en zal er geen financiële privacy meer zijn voor de gebruikers. Gevaar dat de overheid in samenwerking met de centrale bank deze nieuwe macht gaat misbruiken voor economisch-financieel censuur en automatische belastingheffingen is natuurlijk groot.

Hieronder in de video kun je Steve Keen aan het woord zien over zijn visie over de werking van een schuldenjubileum:

Zal er een Debt Jubilee komen in Europa en Nederland?

Helaas, bestaat er geen centrale volksbank. De Centrale Bank werkt voor en in samenspraak met de banken. De Federal Reserve System is uiteindelijk een bankenkartel. Verder is de situatie in Europa veel ingewikkelder aangezien de Europese overheidsinstellingen er de lakens uitdelen. De aangesloten landen zitten vast in de euro en beschikken niet meer over financiële soevereiniteit.

debt jubilee

Verder is er een duidelijke belangenverstrengeling tussen de centrale banken en het bankwezen. Zal de ECB een schuldenjubileum initiëren? Dat lijkt er niet op, het ESM en het noodfonds is erop gericht om de systeembanken uiteindelijk met belastinggeld te redden. Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben binnen de Trojka tijdens de vorige crisis laten zien waarom het ging. Het redden van vooral Duitse (Deutsche) en Franse (BNP Paribas) banken ten koste van de welvaart van de bevolking in Zuid-Europa. Het Europees Monetaire Systeem zal van Europa en daarmee ook Duitsland en Nederland tot dezelfde economische staat als Griekenland brengen.

De euro zal eerst moeten vallen, de zombiebanken zullen de bankroet moeten gaan en de centrale banken zullen moeten worden hervormd om te dienen voor het volk en het inrichten van een bankensector die voor het volk werkt door o.a. de herintroductie van een veilige depositobank of nutsspaarbank en een nieuw contant geldsysteem die werkt voor het volk en niet een rijke oligarchie die opereert via een complex financieel euro-dollar systeem en corrupte banken.

Dit geldt ook voor de Nederlandsche Bank (DNB), deze moet ook worden hervormd, deze luistert niet naar de Tweede Kamer en werkt ook niet voor het Nederlands volk. Luister hieronder maar eens naar Edgar Wortmann van het Burgerinitiatief Ons Geld. De DNB is bevreesd voor invoering van een veilige bank alternatief aangezien ze het als haar taak ziet om het vertrouwen in commerciële banken te beschermen. De DNB heeft meer interesse om in 2021 een CBDC te testen. Burgerinitiatief Ons Geld heeft grote bezwaren met de introductie van een CBDC die mogelijk bij een schuldenjubileum kan worden ingevoerd.

Een debt jubilee voor de bevolking is theoretisch mogelijk en er zijn mogelijkheden om dit te verwezenlijken. De vraag is of deze mogelijkheid moet worden afgedwongen of vrijwillig wordt doorgevoerd nu de pandemie zal leiden tot een globale depressie. Het is hierbij uiterst belangrijk dat we kritisch kijken naar wie hier wat doen en op welke manier.

Op dit moment wordt met als excuus de pandemie weer een debt jubilee uitgevoerd voor de rijke elite door enorme steunaankopen van rommelobligatie-ETF’s door de centrale banken zoals de ECB en de Fed. Er waren al een tijde structurele problemen binnen de Repo-markt, maar de pandemie heeft alle zwakheden van het systeem weer blootgelegd. Nog nooit heeft de Fed zoveel biljoenen in omloop moeten brengen om een deflatoire ineenstorting van het financieel systeem te vermijden. De Fed heeft nu wel een symbolisch bedrag van $1200 verdeeld onder de inwoners van de Verenigde Staten, wellicht om een volksopstand te vermijden?

Een echte debt jubilee in de Verenigde Staten voor het volk zou uiteindelijk de afschaffing van het Federal Reserve systeem moeten inhouden waarbij de Amerikaanse Treasury de macht over de dollarprinter krijgt om zodoende digitale dollars zonder rente/schuld aan het bankenkartel onder de bevolking te kunnen distribueren voor daadwerkelijke schuldaflossing. De staatsschuld moet uiteindelijk door de volgende generaties worden met rente afbetaald. Dit zou mede het einde kunnen betekenen van het huidige euro-dollar systeem en de hegemonie van de Verenigde Staten. Hieronder weer Prof. Micheal Hudson aan het woord over het onderwerp de-dollarization.

Een of andere vorm van een debt jubilee in combinatie met een monetaire hervorming moet worden verwezenlijkt om nu eens de Europese bevolking van verdere armoede te behoeden wanneer de depressie echt toeslaat.

Andere video’s over het onderwerp debt jubilee’s:

Sven Hulleman van Stichting Restschuld en de videocast een oorlog reeds verloren heeft het ook vaak over schuld, geld, de rechtstaat, banken en vrijheid:

Een vroegere assistent van de Treasury Secretary tijdens de Reagan administratie Dr. Paul Craig Roberts is een voorvechter van debt jubilees.

We zullen de ontwikkelingen in de gaten houden.

Gerelateerde artikels:

Lees verder

Nexo Review, wat zijn de voor- en nadelen van Nexo? Is het een veilige exchange?

De nieuwe Nexo Review van 2024 van de redactie van bestebank.org. Samenvatting: de Nexo exchange is van oudsher bekend van voornamelijk de bitcoin en crypto lending mogelijkheden die het platform biedt. Nexo biedt een goede en overzichtelijke exchange met een hoog handelsvolume en een diepe liquiditeit. De exchange draait alweer mee sinds 2018. Daarnaast biedt […]

Apr 19, 2024
9 min

Het Bitcoin Runes protocol wordt gelanceerd tijdens de halving, wat is Bitcoin Runes?

Bitcoin Runes komt er aan? Ja, over iets meer dan 2 dagen is het zo ver: een nieuwe Bitcoin halving, hier tel je mee af met de Bitcoin halving countdown clock : ). Tijdens de Bitcoin halving worden de block rewards gehalveerd (halving) en wordt het principe van Bitcoin deflatie verder uitgevoerd. Niet alleen zal […]

Apr 17, 2024
3,5 min

“Climate: The Movie” – CO2 veroorzaakte klimaatverandering heeft geen wetenschappelijke basis

“Climate: The Movie” is een nieuwe spraakmakende documentaire van de Britse filmmaker Martin Durkin. De film betoogt dat de bewering van een door CO2 veroorzaakte klimaatverandering een angstverhaal is zonder wetenschappelijke basis. De film, getiteld “Climate: The Movie”, stelt dat de wetenschap en officiële metingen de beweringen over toenemende extreme weersomstandigheden niet ondersteunen. De documentaire […]

Apr 16, 2024
4 min