bitcoin

Waarom bitcoin kopen of niet? Waarom is bitcoin een verstandige belegging?

Mar 13, 2024
Aanbieding: 

Bitcoin kopen in Nederland is anno 2024 kinderspel geworden. We hebben een apart artikel gemaakt over hoe je echt goedkoop bitcoin kunt kopen: goedkoop bitcoin kopen doe je hier! Hieronder alvast een mini-samenvatting, voordat we verder gaan en behoorlijk in detail behandelen waarom je bitcoin moet kopen als een belegging in deze tijden van grote onzekerheden. Wil je alvast aan de slag met bitcoin, volg even de volgende stappen:

 1. Je maakt een gratis account aan bij een liquide, veilige en betrouwbare bitcoin exchange waarmee je bitcoin makkelijk kunt verhandelen voor euro´s op de handelsomgeving.
 2. Verifieer de rekening bij de exchange van voorkeur en maak euro’s over van je bankrekening naar je exchange-rekening. Bij voorkeur iDEAL.
 3. Je kunt aan de slag. Bitcoin kopen en handelen voor euro´s op een beproefde Nederlandse handelsomgeving zoals Bitvavo in Amsterdam deze heeft ontwikkeld is voor iedereen, ongeacht niveau, makkelijk te doen.
 • Data Driven Automated Bitcoin trading. Handelen in bitcoin kun je vervolgens doen op de beurs met behulp van accurate marktgegevens, technische analyses, handelspatronen. Deze info kun verkrijgen bij altFINS en verder ook Glassnode voor accurate on-chain data. Het handelen zelf kan automatisch via een handelsbotplatform worden beheerd en uitgevoerd. Je kunt deze rekening verbinden via een API met je exchange account. Bitcoin termijncontracten kunnen vervolgens worden gekocht om posities af te dekken. Handel alleen in bitcoin en niet in meer risicovolle crypto activa waaronder Ethereum (ETH) en Ripple (XRP).
 • Passief bitcoin kopen. Bitcoin kopen vanuit de beleggersrekening is verder makkelijk te doen middels een beleggingsfonds. Op de AEX is er een bitcoin ETF genoteerd van Jacobi Asset Management (BCOIN). Maar waarom ga je dit doen?

Waarom zou jij nu bitcoin kopen of niet? Wil je handelen in bitcoin? Wat wil jij precies verwezenlijken? Wat is er nu zo bijzonder met bitcoin? Waarom kopen eigenlijk beleggers bitcoin? Hoe kun je het beste bitcoin kopen? We bespreken het allemaal. Voor de ongeduldige lezer in het kort over waarom slimme beleggers bitcoin kopen:

Bitcoin is een verzekering en optie op een beter alternatief systeem

Goedkoop bitcoin kopen (BTC) op een goede handelsbeurs is tegenwoordig een noodzakelijke verzekering tegen de wereldwijde monetaire en fiscale onverantwoordelijkheid van banken, centrale banken en overheden. Bitcoin vertegenwoordigt onvervreemdbaar, absoluut schaars digitaal eigendom van een alternatief decentraal monetair systeem in opbouw. Bitcoin is het digitale goud (basisgeld) van de toekomst die het beste past in een hoogtechnologische multipolaire informatietijdperk. Bitcoin dient als het beste alternatief voor centraal bankieren en een weg uit de onvermijdelijke trend van toenemende financiële repressie met uiteindelijk een nieuwe schuldencrisis. Tijd voor een CDS-verzekering! Waar? Bitcoin kopen kun je het beste doen op een veilige gereguleerde Nederlandse exchange (Bitvavo) of alternatief op een decentrale exchange (Hodl Hodl). Voor meer info: selectie van veilige bitcoin beurzen.

 • De tijd tikt…. de wereldwijde schuldenlast is onhoudbaar!

Introductie tot dit uitgebreide artikel: sinds 2013 volgen we de ontwikkeling van Bitcoin, actualiseren we hier alle informatie en onze goed onderbouwde mening over het kopen van bitcoin. Wat we anno 2023 kunnen constateren is dat bitcoin kopen op een goede exchange een financiële noodzaak is geworden. Het is een verzekeringspolis en een alternatieve veilige haven voor het huidige bankroete schuldensysteem en de komst van digitaal centralebankgeld (CBDC).

Deze pagina is te beschouwen als een gids. Het bespreekt in detail waarom en waar je het beste bitcoin (BTC) kunt kopen als een belegging. Spaar + deze pagina dan ook in je leeslijst boven in de hoek. Kun je altijd later hier terugkomen om alles uit te diepen.

Waarom Bitcoin? Het overstijgt de menselijke gebreken en biedt een beter alternatief

Bitcoin biedt de mensheid een decentrale publiek toegankelijke monetaire infrastructuur aan die niet kan worden gemanipuleerd door menselijke hebzucht en machtshonger. De geschiedenis leert ons dat mensen niet goed met geld en macht om kunnen gaan. Bitcoin overstijgt dit menselijke probleem.

waarom bitcoin kopen

Het werkt zonder banken of heersers puur op basis van een software protocol voor het onderhouden van een gedistribueerde kasboek (blockchain) en opbouwen van een P2P-monetair netwerk. Een netwerk met vaste, gelijkwaardige en voorspelbare regels die voor iedereen gelden. Binnen dit netwerk wordt bitcoin (BTC) en de Satoshi (SATS) als een transactie en rekeneenheden gebruikt. 1 BTC bestaat uit 100 miljoen SATS. De maximale geldhoeveelheid zal 21 miljoen BTC bedragen. Bitcoin (BTC) is een absoluut schaarse cryptocurrency die werkt als het basisgeld voor de afwikkeling van transacties die op het netwerk plaatsvinden. Bitcoin is als software programmeerbaar en kan als basisgeld worden gebruikt in samenspraak met andere protocollen en respectieve netwerken, waaronder het Lightning Network. Verder heeft kunstmatige Intelligentie (AI) heeft al geleerd hoe bitcoin betalingen te kunnen uitvoeren. Slimme machines zullen in de toekomst gebruik maken van het bitcoin netwerk voor het afwikkelen van betalingen.

Bitcoin kopen is als het ware een aandeel en onvervreemdbaar bezit binnen een nieuw solide monetaire infrastructuur en technologie die de gebreken van de mensheid overstijgt en de mensheid in staat stelt om te beschikken over schaars, onvervalsbaar, autonoom basisgeld. Als bezit werkt bitcoin als het basisgeld van een nieuw parallel monetair systeem in opbouw dat tegenwicht biedt aan het huidige gecentraliseerde fiat-schuldensysteem die door de centraal bankiers overeind wordt gehouden door geldmanipulatie.

Tip: Exit Fiat, Enter Bitcoin met behulp van een beproefde handelsbeurs

Beleg een (klein) gedeelte van je spaartegoed dat je een paar jaar kunt missen in bitcoin (BTC). Bitcoin kopen met behulp van iDEAL is verder makkelijk voor elkaar te krijgen. Echter, leer zo veel mogelijk over Bitcoin (BTC). Het omhelst veel meer dan alleen het gebruik van een betrouwbare handelsbeurs voor mogelijke prijsspeculatie.

Bitcoin gaat om de broodnodige adoptie van een open source decentrale monetaire technologie en netwerk. Iedereen heeft moeite om bitcoin te begrijpen aangezien deze technologie moeilijk te vergelijken is met andere uitvindingen, vele facetten kent en o.a. een wezenlijke monetaire impact zal hebben op geld en betalingssystemen.

Geld is in principe een sociaal-monetaire technologie. Het huidige gecentraliseerde fiat-geldstelsel werkt op basis van exponentieel groeiende kredietschepping (schuld) door het bankwezen. Het kent geen limiet en verliest in koopkracht. Sinds de kredietcrisis van 2008 wordt het systeem door geldverruimingsprogramma´s overeind gehouden en loopt ten einde. Bitcoin is met 21 miljoen bitcoin gelimiteerd en absoluut schaars. Als een protocol is het een programmeerbaar, publiek toegankelijk, transparant en decentraal solide-geldstelsel in opbouw; gebaseerd op computerwetenschap, wiskunde (cryptografie), energie en netwerkeffecten. Deze nieuwe open-source monetaire infrastructuur is antifragiel gebleken en wereldwijd voor iedereen beschikbaar om te gebruiken. De adoptie van Bitcoin is dan ook niet te stoppen en zeer belangrijk voor de financiële emancipatie van de mensheid. In het Westen zijn we lang verschoond gebleven van o.a. hoge inflatiecijfers. Niettemin, de gevolgen van financiële repressie zijn nu ook in het Westen goed voelbaar. Wereldwijd in vooral landen met hoge inflatie is Bitcoin voor steeds meer mensen al een alternatieve spaarvorm en vermogensbeschermer geworden. De ontwikkeling en adoptie van Bitcoin verloopt dan ook exponentieel snel. Het volgt een S-curve in de adoptie van nieuwe technologie.

Waarom zal ik bitcoin kopen of niet? Bitcoin is geen krediet

btc kopen

Hiernaast kun je de wereldwijde omgekeerde schuldenpiramide zien uitgedrukt in biljoenen dollars. Alle uitstaande schuldverplichtingen zijn uiteindelijk een claim op het basisgeld van de Centrale Bank en uiteindelijk het goud dat deze bank wellicht in de kluis heeft liggen. Wist je bijvoorbeeld dat bitcoin, net zoals goud, nu door steeds meer beroemde beleggers en bedrijven wordt beschouwd als de beste verzekeringspolis tegen een bankroet en fragiel schuldensysteem? Bitcoin kopen is een vorm van lange termijn vermogensbescherming. Bitcoin is met haar 21 miljoen eenheden absoluut schaars. Fiat-geld is niet schaars en kan uit het niets door het bankwezen als schuld in omloop worden gebracht. Sinds de Amerikaanse Dollar in 1971 niet gekoppeld is aan een goudstandaard zijn de schulden wereldwijd exponentieel toegenomen. De huidige fragiele financiële orde op basis van fiat-geld loopt op haar laatste benen. Het houdt zich stand door financieel repressieve maatregelen van de centrale banken. De belangrijkste centrale bank, de Federal Reserve, zit klem. Het is kiezen voor kwantitatieve geldverruiming (QE) en schuldmonetarisering of kwantitatieve geldverkrapping (QT) en schulddeflatie. QE zorgt uiteindelijk voor hyperinflatie en QT voor een kredietcrisis, depressie en ineenstorting van het bankwezen (eurodollarsysteem). De monetaire geschiedenis leert ons dat er meestal wordt gekozen voor de weg van hyperinflatie.

Bitcoin is het geld van de toekomst

Bitcoin kopen is een nieuwe lange termijn investering in het solide geld van de toekomst voor eigen vermogensbehoud en -opbouw. Dit in een tijdsperiode van vermogensvernietiging en confiscatie. Vermogensvernietiging door financiële oorlogsvoering en repressie met o.a. toenemende inflatie en negatieve rente op spaarrekeningen en staatsobligaties. Het opgebouwde spaar- en pensioengeld wordt steeds meer uitgehold. Het huidige gecentraliseerde digitaal fiat-schuldensysteem loopt ten einde. Schulddeflatie zal zo veel mogelijk worden vermeden door schuldmonetarisering.

 • Een Great Reset met mogelijk een nieuwe monetaire Bretton Woods constellatie is dan ook onderweg. De vraag is echter of wereldleiders, vooraanstaande economen en financiële tovenaars wel enige mate van daadwerkelijke competentie, controle en kennis hebben over de ernst van de situatie. Voor meer info: the Great Reset?

Waarom zal ik bitcoin kopen of niet? Bitcoin is een autonome monetaire zwamvlok

Bitcoin is een politiek neutraal onafhankelijk parallel decentraal monetair systeem in opbouw voor de financiële emancipatie van de mensheid. Bitcoin is de brug naar de andere kant. Het is van belang dat zo veel mogelijk mensen migreren naar dit nieuwe systeem voordat het oude systeem mogelijk ongecontroleerd implodeert of explodeert. De koers van Bitcoin genomineerd in een schuld gebaseerde fiat-valuta is in feite niet relevant. Elke fiat-schuld en aanverwante valuta zal uiteindelijk vernietigd worden door waarschijnlijk een scenario van hyperinflatie. Bitcoin is als een anti-fragiel monetair computernetwerk het broodnodige alternatief. Bitcoin werkt als een publieke protocol puur op basis van wiskunde, cryptografie en de werking van solide geld; maar dan zonder machthebbers. Iedereen waar dan ook in de wereld kan zich aansluiten op Bitcoin en meewerken aan de op- en uitbouw van een nieuw monetair systeem. Een goede benadering om de opbouw van Bitcoin te begrijpen is om het te zien als een mycelium:

Solide geld zonder heersers

 • Bitcoin brengt een scheiding aan tussen menselijke macht in de vorm heersers en instituties over de werking van geld. De staat, bank, mens, hoe machtig en rijk dan ook, kan Bitcoin niet meer kapot maken. Bitcoin is een objectieve, niet te vervalsen, niet te censureren, decentrale, apolitieke monetaire basis voor dit hoogtechnologisch informatietijdberk. Het verspreidt zich als een zwamvlok over de hele wereld en biedt een veilig alternatief voor het huidige verlopen bankroete fiat standard systeem.

Bitcoin kopen gaat om een belegging in een nog jonge monetaire technologie, met een relatief kleine marktkapitalisatie. Verder zijn er veel misopvattingen en is er veel misinformatie te lezen over Bitcoin´s waarde en opmars. De bitcoin prijs is in deze phase van haar ontwikkeling dan ook zeer volatiel en emotioneel. Een korte termijn prijssignaal zegt vaak niets over de de onderliggende waarde en eerder iets over het macro-economisch sentiment.

Handel daarom niet, maar spaar in Bitcoin. Kijk niet naar de dagelijkse koersveranderingen. Zoom out & opt out; dit fiat-schuldensysteem loopt op haar laatste benen. Mocht Bitcoin slagen in haar opzet, zal het o.a. de goudmarkt overnemen en gemakkelijk een koers van $500.000 aantikken.

Bitcoin kopen als een belegging in een monetair protocol voor het internet

Bitcoin kopen gaat veel verder dan het ververwerven van een digitaal goud equivalent. Het Bitcoin protocol verwezenlijkt een programmeerbaar. netwerk. Het is gebaseerd op een openbaar protocol vergelijkbaar met de internet protocol stack. Op de zelfde manier dat het internet werkt op een protocol voor het uitwisselen van informatie, is Bitcoin een protocol voor het uitwisselen van monetaire waarde. Vandaar de Engelse bijnaam voor Bitcoin: ”the internet of money”. Bitcoin kan beschouwd worden als de nieuwste laag en toevoeging binnen het internet protocol. Het wordt ook wel ” Money over IP (MOIP)” genoemd; echter ”Gold over IP (GOIP)” is meer passend. De transacties worden veilig versleuteld vastgelegd in een gedistribueerd digitaal kasboek (de blockchain). Een gedeeld transparant kasboek dat mede wordt beveiligd door een globaal gedistribueerde Bitcoin mining sector. Deze sector zet vooral overtollige energie om in bitcoin en voorziet daarmee tevens in een onbreekbare netwerkbeveiliging. Bitcoins kun je niet kraken, confisqueren, censureren noch bij-printen.

Het protocol van Bitcoin maakt verder een gelaagd netwerk mogelijk met een gedistribueerd kasboek (de blockchain) als fundament. Daarbovenop werken daaraan gekoppelde secundaire netwerken, waaronder het Lightning Network. Dit betalingsnetwerk van Bitcoin bestaat zelf uit vijf lagen. Het zal op termijn een einde maken aan het rentmeesterschap van Visa, Mastercard en het internationale interbancaire betalingsverkeer in zijn algemeenheid. Iedereen kan zonder toestemming zich aansluiten op dit netwerk. Hieronder in de afbeelding kun je de verschillende lagen zien beschreven:

Ontwikkelingslanden waaronder El Salvador en de Centraal Afrikaanse Republiek hebben bitcoin als wettig betaalmiddel ingevoerd om in feite fintech leapfrogging mogelijk te maken en uit de klauwen van de IMF (debt imperialisme) te komen. Schuld is macht, maar ook eindig en kwetsbaar.

Bitcoin kopen voor financiële vrijheid versus CBDC slavernij

 • Een transitie naar decentraal Bitcoin gebaseerd monetair systeem is verder de enige hoop voor financiële vrijheid en het vermijden van een schuldenimplosie of -explosie. Het is van belang om te beseffend dat de schuldenpiramide van het eurodollar systeem van de banken een dag zal imploderen. Het zal wereldwijde ramspoed inhouden en potentieel al het opgebouwde vermogen uitvagen. Gecentraliseerd CBDC-systemen van Centrale Banken zullen het eurodollar-syteem grotendeels vervangen.

Bitcoin kopen is te vergelijken met het kopen van een kredietverzuimswap (credit default swap) op dit rampscenario. Goud biedt ook bescherming, maar is een monetaire inferieure technologie in de huidige digitale hoogtechnologische informatietijdperk waarin we nu leven. De opmars van kunstmatige intelligentie, 3D-printers en andere hoogtechnologische innovaties vergt een open, decentraal deflatoir monetair systeem om uiteindelijk de welvaart gelijk te kunnen distribueren over de hele wereld. Het huidige gecentraliseerde inflatoire fiat-systeem verwezenlijkt het tegenovergestelde. Welvaart en macht worden steeds meer gecentraliseerd.

Waar wacht jij op en wat verkies jij uiteindelijk? Een basisinkomen mogelijk gemaakt door de Europese Centrale Bank (ECB) in de vorm van een CBDC die je alleen kunt uitgeven voor bepaalde producten met je euro-app? Of beschik je liever over onvervreemdbaar solide geld waarover je volledig zelf beschikt en verder verankerd is met onze fysieke realiteit door een Proof-of-Work consensus-algoritme?

Bitcoin kopen doe je op een goede bitcoin exchange met spaargeld volgens een persoonlijke DCA-methode. Spaar Bitcoin (BTC) met spaargeld die je een paar jaar kunt missen. We staan pas aan het begin van een wereldwijde adoptie van deze nieuwe unstoppable technologie.

Natuurlijk, er zijn verder veel vragen die men kan stellen. We bieden onze lezers hier een complete gids met tekst en uitleg. We bieden antwoorden op onder andere de vragen: waarom, waar en wanneer je het beste bitcoin (BTC) kunt kopen.

In het kort – waar zal ik bitcoin kopen?

Zoals eerder aangegeven: bitcoin kopen op een goede bitcoin exchange met behulp van iDEAL en een rationele DCA-methode is nu voor iedereen gemakkelijk en veilig te doen. In Nederland kan iedereen ongeacht het kennisniveau heel goed terecht bij Bitvavo in Amsterdam (handelsbeurs). Wil je anoniem zonder identiteitscontrole bitcoin kopen? Dan kun je het beste gebruik maken van de decentrale handelsbeurs van Hodl Hold. Wil je bitcoin op de zaak kopen? Lees dan hier verder.

Verder is het belangrijk om te beseffen dat je geen hele bitcoin hoeft te kopen. De kleinste eenheid binnen bitcoin is een sat. 1 bitcoin bestaat uit 100 miljoen sats. Je moet verder rekening houden met zowel opwaartse als neerwaartse volatiliteit. Vermijd de daghandel, kijk niet naar de dagelijkse koers. Bitcoin is een lange termijn belegging. Een belegging in digitaal solide geld binnen een uniek decentraal monetair wonderwerk voor de financiële emancipatie van de mensheid. Om dit in te zien, is het belangrijk om zo veel mogelijk te leren over bitcoin en de werking van geld in het algemeen. De directeur van MicroStrategy, Michael Saylor, legt de waarde van bitcoin bondig uit in de volgende onderstaande video:

Bitcoin kopen (BTC) doe je veilig op basis van beleid en kennis over Bitcoin’s waardepropositie. We zullen dit hier beneden verder in detail bespreken. We raden onze lezers dan ook aan om deze flinke gids te sparen en rustig door te nemen. Bitcoin kun je natuurlijk ook meteen direct kopen met iDeal op een betrouwbare beurs. Lees dan hier verder:

De sleutelvragen over het kopen van bitcoin

Sinds 2013 kunnen onze lezers hier alle informatie vinden over wat ze moeten weten over Bitcoin (BTC). Het is de meest complete Nederlandse gids met een zeer gedetailleerde bespreking en uitleg over Bitcoin en het kopen van bitcoins. De doelstelling van deze gids is om alle belangrijke lezersvragen over Bitcoin te beantwoorden. Het is een hele leerervaring. Deze gids helpt je om je vertrouwd te maken met de wilde wereld van bitcoin, bankieren en geld in het algemeen. In deze bitcoin koopgids krijg je antwoord op al je vragen. Vragen zoals:

 • Wat is de lange termijn waardepropositie van Bitcoin? Waarom investeren beleggers in bitcoin?
 • Zal ik meerdere crypto kopen of alleen bitcoin? Is Bitcoin veilig en betrouwbaar als een netwerk en geld?
 • Welke Bitcoin exchange voor de aankoop van bitcoin (ticker: BTC/XBT) is dan betrouwbaar?
 • Op welke manieren en waar kan ik het beste bitcoins kopen? Kan ik met het bedrijf bitcoin kopen?
 • Waarom zou ik bitcoin kopen of niet? Wat zijn de risico’s, voor- en nadelen met het kopen van bitcoin?
 • Hoe moet ik me verhouden tot de dagelijkse koersvolatiliteit? Wat zijn de ervaringen?
 • Wat is het verschil tussen bitcoinmarkt en de rest van de cryptomarkt? Waarom zou ik bijvoorbeeld niet Dogecoin kopen, maar wel bitcoin kopen? Is er een goed alternatief voor Bitcoin?
 • Waarom is bitcoin, net zoals goud, te beschouwen als een safe haven asset en is het niet-gecorreleerd aan het huidige systeem?
 • Moet ik 1 bitcoin kopen of is het mogelijk om kleinere delen zoals 0.01 BTC te kopen?
 • Waar kan ik goedkoop bitcoin kopen met o.a. iDEAL?

Deze Bitcoin gids staat dus vol waardevolle informatie die is verdeeld in verschillende hoofdstukken waarin veel over Bitcoin’s werking is uitgelegd. Verwacht niet dat je alles meteen inziet, het kost tijd om deze in haar geheel door te nemen.

Bitcoin is een complex multidisciplinair onderwerp dat niet zo gemakkelijk kan worden uitgelegd. Vele lezers omschrijven het ontdekken van Bitcoin als een Alice in Wonderland ervaring. Laten we eens het witte konijn volgen en meteen beet nemen met behulp van een algemene samenvattende beschrijving over(1) waarom institutionele beleggers zijn ingestapt en een algemene introductie tot Bitcoin’s ontwikkeling als een nieuwe beleggingsklasse (2). Ben jij er klaar voor? Voor degenen die liever via Twitterdraadjes over Bitcoin willen leren, kan ik het volgende Twitterdraadje aanbevelen van Anil.

1. Waarom kopen steeds meer beleggers bitcoin (BTC)?

De reden waarom slimme en nu ook institutionele beleggers voordelig bitcoin willen kopen, heeft te maken met een aantal belangrijke inzichten die niet altijd direct te volgen zijn. Ze zijn gebaseerd op een multidisciplinaire studie over de adoptie van Bitcoin als een nieuwe monetaire technologie voor de financiële emancipatie van de mensheid. Anno 2022 wordt door vele beleggers als een nieuw soort risicovol tech-aandeel beschouwd, maar het is als een nieuwe beleggingsklasse veel meer dan dat.

Bitcoin is een monetair-technologische doorbraak voor de 21e eeuw; een technologie die mensheid nu meer dan ooit nodig heeft. Het makkelijkste startpunt is dat bitcoin het nieuwe digitale goud is van dit digitale informatietijdperk. Als het nieuwe digitale goud dient het voor vermogensbescherming en -opbouw.

Bitcoin dematerialiseert, decentraliseert en perfectioneert de werking van goud op basis van wiskunde, cryptografie en computerwetenschappen. Het werkt als een autonoom, zelfcorrigerend, aanpasbaar, antifragiel monetair systeem (cybernetisch geldsysteem) dat zich als het ware een Mycelium verspreidt over het internet (cybernetisch leven?). De bitcoins zijn hierbinnen te beschouwen als een superieure iteratie van niet te vervalsen goud. Het functioneert als digitaal deelbaar en makkelijk uitwisselbaar solide geld en onvervreemdbaar bezit (store of value) binnen een publiek toegankelijk, volledig transparant onverwoestbaar netwerk.

Inderdaad, bitcoins als digitaal decentraal solide geld zijn absoluut schaarse monetaire roerende goederen in cyberspace. Er kunnen maximaal 21 miljoen bitcoins (BTC) in omloop worden gebracht. Het zijn de absoluut schaarse en de grootste monetaire eenheden van het Bitcoin netwerk. Bitcoin is deelbaar. Er is genoeg bitcoin voor iedereen. 1 Bitcoin bestaat namelijk uit 100 miljoen Satoshi’s (SATs). Dit is het kleinste digitaal monetaire goed en basisrekeneenheid van het Bitcoin netwerk. Wanneer je bitcoin koopt op een beurs, op de zaak of als particulier, dan wordt de transactie verrekend in deze kleinste rekeneenheid van bitcoin. De aangekochte bitcoin kan verder met een Bitcoin app vanaf de smartphone als digitaal contant geld gebruikt worden binnen een onverwoestbaar decentraal p2p-computernetwerk. Deze betalingen worden ook in Satoshi’s berekend.

Bitcoin maakt een einde aan het geldmonopolie van centrale banken

Bitcoin is als decentraal digitaal solide geld, het beste te vergelijken contant basisgeld (decentralized P2P base money). Het is een alternatief voor centrale-bankgeld zoals de euro (centralized base money). Het werkt onafhankelijk zonder banken buiten het huidige gecentraliseerde monetaire systeem in handen van banken. Bitcoin is het geld van de vrije markt. In een vrije markt kiezen mensen er voor om hun vermogen op te slaan in solide geld die het moeilijkste te vervalsen en te manipuleren is. In het verleden was dat goud. Echter werd goud gecentraliseerd en geüsurpeerd door het bankensysteem en door de overheden uit circulatie genomen. Het bankensysteem onder leiding van de centrale bank kreeg hierdoor een monopolie over geldschepping. Ongelimiteerde geldschepping van het basisgeld en het giraal geld op basis van kredietverstrekking heeft gezorgd voor een enorme onbetaalbare wereldwijde schuldenberg. Dit digitaal geld is niet meer gedekt door goud (eigendom), het is ongedekt fiat-geld (schuld) dat het bezit is van de bank en een tegenpartij risico inhoudt voor de bankrekeninghouder. Het bankgarantiestelsel onder auspiciën van de overheid en centrale bank biedt vertrouwen, echter inflatie en koopkrachtvermindering erodeert het vertrouwen.

Bitcoin concurreert met dit fiat-monopoliegeld van de centrale bank en overheid. Bitcoin dis-intermedieert de geldmarkt in handen van het bankensysteem waarover de centrale banken een monopolie hebben. Dit monopolie werd en wordt nog steeds misbruikt waardoor de waarde van al het ongedekt geld (fiat-valuta) door financiële repressie steeds verder wordt geërodeerd. De koopkracht van elke valuta neemt elk jaar af; het opgebouwde vermogen van de burgers wordt steeds minder en sparen is zinloos geworden. Bitcoin is een oplossing voor dit probleem. Het is de ultieme vijand van de centrale bank. Vooral de Chinese centrale bank probeert al jarenlang Bitcoin te verbieden en de handel in bitcoin te ontmoedigen. Tegenwoordig werken alle centrale banken aan de ontwikkeling van digitaal centralebankgeld (CBDC) om totalitaire controle te verkrijgen over alle fiatvaluta-stromen en de uitstaande schulden (in o.a. de staatsobligatiemarkten). Globaal gaat dit om bijna 300 biljoen dollar! The Great Reset is in beweging gezet om het fiat-schuldensysteem te digitaliseren, verder te centraliseren en door te starten met o.a. een digitale euro ten dienste van de huidige technocratische machtshebbers en de (corrupte) belanghebbenden.

Bitcoin brengt een scheiding aan tussen staat/bank/mens en de corrumperende macht over de werking van geld. Het is een objectieve niet te vervalsen, niet te censureren, noch te corrumperen decentrale monetaire basis voor dit globale internet en informatietijdperk. Het is de belangrijkste monetaire uitvinding sinds de introductie van edelmetaal als een bemiddelend schaars monetair goed dat kan dienen als een objectieve, apolitieke monetaire basis voor de internationale handel.

De Bitcoin waardepropositie als een nieuwe superieure iteratie van goud zonder heersers; als een digitale vorm van hard basisgeld op het internet is veelal nog onbegrepen. Echter, bij steeds meer beleggers is het kwartje gevallen. Toch het zal tijd kosten voor Bitcoin om een grotere marktkapitalisatie te verkrijgen ten aanzien van goud. Hierdoor zal Bitcoin in de toekomst steeds meer als een stabiel oppotmiddel gaan fungeren. Hiervoor moet Bitcoin eerst de marktkapitalisatie van goud evenaren en een koers van $500.000 per Bitcoin verkrijgen. De marktkapitalisatie van Bitcoins is zeer klein in vergelijking met alle andere geldmarkten. De marktkapitalisatie van goud is immers zo’n $10 biljoen en het zal tijd kosten voor Bitcoin om de rol van goud binnen het huidige monetaire bankenstelsel gedeeltelijk of wellicht geheel te vervangen. Bitcoin zal uiteindelijk werken als de ultieme apolitieke rekeneenheid voor het meten van monetaire waarde (unit of account) binnen de globale economie.

We zullen bovenstaande feiten allemaal gaan uitwerken in deze complete bitcoin kopen gids. Zeker, er zijn genoeg vragen die iedereen zich kan stellen bij een aankoop van bitcoin (BTC). Deze vragen komen vanzelf op wanneer je de dagelijkse bitcoin koers volgt en de lange termijn opwaartse koersontwikkeling observeert. Deze volatiliteit van de afgelopen tijd is zeer aantrekkelijk voor een ervaren handelaar, maar vaak zeer verontrustend om te zien voor een nieuwe belegger. Institutionele beleggers kopen voor de lange termijn, zoeken voor goede instappunten en pakken wat winst wanneer de markt overhit raakt.

Bitcoin kopen vergt stalen zenuwen, kennis van zaken en overtuiging. De dagelijkse bitcoin koers op een exchange is volatiel; echter de volatiliteit is de laatste jaren flink afgenomen. In het huidige macro-economisch landschap en op lange termijn bekeken, is bitcoin niet direct meer volatiel dan andere beleggingen. Alle beleggingen kennen een mate van volatiliteit. Later in deze bitcoin kopen gids leggen we uit waarop bitcoin’s volatiliteit berust en wat je kunt doen. Laten we eens kijken naar de ontwikkelingsgeschiedenis…

2. Bitcoin kopen – met begrip van haar ontwikkelingsgeschiedenis en traject

Bitcoins kopen voor een goede instapkoers is vanuit het grotere geheel secundair; Bitcoin is primair een uniek publiek financieel technologisch wonderwerk in de geschiedenis van de mensheid.

Het is tijdens de financiële crisis van 2008 door Satoshi Nakamoto gelanceerd met als doel om de financiële emancipatie van de mensheid mogelijk te maken. Na 13 jaar ontwikkeling zijn we nu getuige van een unieke financiële paradigmatische verschuiving waar iedereen in de wereld aan kan deelnemen. In deze transitie zal Bitcoin als nieuw beleggingsobject meer kapitaal naar zich toe trekken en vervolgens op een volatiele manier steeds een hogere koers krijgen.

Laten we weer even terug gaan naar de koersgrafiek van bitcoin aangezien de volatiliteit veel beleggers afschrikt. Op lange termijn bezien gaat het om een wilde opwaartse koersvolatiliteit. Hoe kunnen we die neerwaartse en opwaartse koersvolatiliteit verklaren? Dit kunnen we doen met behulp van een zeer beknopte samenvatting over Bitcoin’s veelal onbegrepen waarde propositie en nog jonge ontwikkelingsgeschiedenis.

2.1. Bitcoin en haar organische groei

Sinds 2009 heeft Bitcoin zich langzaam organisch ontwikkeld en pas relatief laat eigen koers en kapitaalmarkt ontwikkeld. Deze ontwikkeling hangt samen met een langzaam groeiende gemeenschap van briljante ontwikkelaars, whizzkids, cypherpunks, vernieuwers, idealisten en gebruikers. Deze zijn er in geslaagd om een onmogelijk geacht magisch internetgeldproject toch te verwezenlijken.

Bitcoin was niks waard en had jarenlang geen wisselkoers aangezien het project gedoemd leek te zijn om te mislukken. In de opstartjaren leek het bitcoin project steeds op een mislukking uit te lopen, maar het wist elke tegenslag en vermeende doodsstrijd te overwinnen. Elke overwinning zorgde voor meer aantrekkingskracht, nieuwe koersimpulsen en verdere groei van het netwerk.

Bitcoin heeft bewezen dat het antifragiel is 6 6. Het concept antifragiel is door de wetenschappen en beurshandelaar Nassim Taleb in zijn boek Antifragiel geïntroduceerd geworden. Het gaat hier om dingen die baat hebben bij wandorde en sterker worden door het goed omgaan met onvoorspelbare, onverwachte gebeurtenissen die grote (existentiële) gevolgen kunnen hebben. Deze hoogst onwaarschijnlijke gebeurtenissen met ernstige gevolgen worden door Nassim Taleb zwarte zwanen genoemd. Bijvoorbeeld, het coronavirus is een zwarte zwaan die en fragiel financieel systeem op haar knieën brengt. Bitcoin heeft zich op het internet bewezen als een antifragiel systeem dat na elke tegenslag heeft overwonnen, sterker uit de strijd is gekomen en nog nooit gehackt is geworden. Bron: Nassim Nicholas Taleb, Antifragile: Things That Gain From Disorder, Penguin 2012. × . Daarom wordt bitcoin voor de gein ook wel vergeleken met de taaie en onbevreesde Honey Badger (honingdas). Bitcoin wordt ondersteund door een grote gemeenschap die vanuit verschillende ideologische overtuigingen werkt aan een beter decentraal monetair systeem en netwerk die niet te stoppen of te kraken valt. Bitcoin als magisch internetgeld, werd door haar veerkracht steeds sterker en meer waard. Het werkt nu als digitaal goud 2.0 in een onbreekbaar decentraal netwerk. Hoe is dit veilige onbreekbaar netwerk mogelijk?

2.2. Bitcoins kopen – maar is bitcoin veilig?

Op basis van nieuwe wetenschappelijke doorbraken op het gebied van wiskunde, cryptografie en computerwetenschappen kunnen er in de virtuele wereld onbreekbare ontwerpen en netwerken worden ontwikkeld, die niet mogelijk zijn in de fysieke wereld. Vooral wanneer we in het rijk van moderne cryptografie stappen met haar gebruik van astronomisch grote getallen zal onze intuïtie ons geheel verlaten. De werking van Bitcoin is gebaseerd op basis van wiskundige machten, algoritmes en uiterst grote getallen die (bijna) onmogelijk te raden zijn. Essentieel voor Bitcoin’s veiligheid is de SHA-256 hashing functie in het Proof-of-Work consensus algoritme van Bitcoin. Deze hashing functie wordt door de door gespecialiseerde Bitcoin hashers (Miners) uitgevoerd bij het controleren, verwerken en toevoegen van transactieblokken in de boekhouding (blockchain). Door de toenemende deelname van steeds meer nieuwe gebruikers, ontwikkelaars, start-ups en efficiëntere transactie SHA-256 miners heeft Bitcoin over de jaren heen elkaar versterkende netwerkeffecten gekregen. Deze krachten hebben Bitcoin steeds veiliger en betrouwbaarder gemaakt. Bitcoin is nu het veiligste gedistribueerde computertransactienetwerk dat de mensheid ooit heeft uitgevonden.

2.3. Bitcoin kopen – is bitcoin betrouwbaar?

De netwerkeffecten van een decentraal computernetwerk dat beveiligd word door een gespecialiseerde Bitcoin mining sector, maakt Bitcoin veilig en daardoor ook betrouwbaar. Betrouwbaar in die zin dat Bitcoin daardoor een voorspelbaar, onveranderbaar monetair beleid heeft met een gegarandeerde absolute schaarste. In totaal kunnen er maximaal 21 miljoen bitcoins worden gedolven door de miners. Deze voorspelbare monetaire politiek is vooraf geprogrammeerd en kan niet door een derde partij worden veranderd. De geldhoeveelheid kan niet worden gemanipuleerd of worden vervalst door menselijke hebzucht. Bitcoin is betrouwbaar.

De schaarste neemt verder toe door een terugkerend vierjaarlijks bitcoin halving fenomeen waardoor er voor de helft minder nieuwe bitcoins kunnen worden gevonden en verkocht worden. Veel beleggers die dit inzien kopen bitcoin omdat het schaarser dan goud is. Bitcoins kopen kun je beschouwen als het kopen van absoluut schaarse monetaire roerende goederen. Hieronder in de afbeelding kun je dit zien mooi zien aan de hand van het proces van geldschepping bij de centrale bank (ongelimiteerd), de productie van goud (schaars) en bitcoins (absoluut schaars).

2.4. Bitcoin kopen – de ontwikkeling van een nieuwe monetaire uitvinding!

De bitcoins werken als vrij, schuldvrij, onvervreemdbaar digitaal contant geld op een soortgelijke manier waarop zilveren en gouden munten in het verleden dienden als gedekt contant geld. Dit gedekte geld was het basisgeld voor de opkomst van gespecialiseerde geldbanken en de centrale banken.

Tegenwoordig maken we gebruik van ongedekt contant geld (bankbiljetten, muntgeld) dat door de centrale bank in omloop wordt gebracht. Contant geld maakt deel uit van het basisgeld. Basisgeld wordt ook de monetaire basis (M0) genoemd. Het is dat gedeelte van de totale geldhoeveelheid dat geschapen wordt door een monetaire autoriteit (centrale bank). Basisgeld bestaat uit contant geld zoals munten, papiergeld (zowel kasgeld in banken als bankbiljetten die onder het publiek circuleren) en de bankreserves die de banken bij de centrale bank aanhouden.

Bitcoin heeft geen monetaire autoriteit. Het concurreert in deze zin direct met het basisgeld van de centrale bank (de monetaire basis); en uiteindelijk het goud dat centrale banken in de kluis aanhouden. Goud dat een centrale bank zou kunnen inzetten om het basisgeld weer mee af te dekken bij een hervorming van het monetaire systeem. Goud dat uiteindelijk het originele basisgeld was toen we nog gedekt contant geld gebruikte (zoals het gouden tientje).

Bitcoin is een nieuwe monetaire uitvinding en vanuit het huidige monetair oogpunt het beste beschouwen als een nieuwe objectieve, transparante en decentrale monetaire geldbasis (M0) 7 7. De monetaire basis M0 staat wordt ook wel basis- of reservegeld genoemd. Het is dat gedeelte van de totale geldhoeveelheid dat geschapen wordt door een monetaire autoriteit (meestal is dit een centrale bank). Basisgeld bestaat uit munten, papiergeld (zowel kasgeld in banken als bankbiljetten die onder het publiek circuleren) en de bankreserves die de banken bij de centrale bank aanhouden. Vanwege het stelsel van fractioneel bankieren dat in moderne economieën gangbaar is, vormt de monetaire basis slechts een klein deel van de totale geldvoorraad. De banken kunnen op basis van fractioneel bankieren geld als schuld/krediet scheppen. Bron: wikipedia. × .

Het beschikt over een eigen een driedimensionaal boekhoudsysteem en een programmeerbaar gedistribueerd computertransactienetwerk op basis van het Bitcoin protocol. Bitcoins kunnen daardoor niet worden geconfisqueerd of gemanipuleerd. Bitcoin transacties kunnen daardoor ook niet worden gecensureerd. Bitcoin verwezenlijkt financiële soevereiniteit en verwezenlijkt een scheiding tussen de werking van gezond geld en het menselijke machtsspel (overheden/banken) over geld. Bitcoin is hierdoor een ook verbeterde digitale iteratie van goud en de goudstandaard. Bitcoin’s ontwikkeling kan daarom wel eens heel ver gaan. Het zou als een nieuwe objectieve wereldreservemunt kunnen fungeren binnen een nieuw hervormd financieel systeem waarbij de Amerikaanse staatsobligaties en goud een minder prominente rol zullen spelen.

Bitcoin zal een wezenlijk monetair component kunnen worden voor financiële emancipatie van de mensheid voor het mogelijk maken van een echte decentrale vierde industriële revolutie en de globale geldmarkt. Bitcoin kopen is een optie op de verwerkelijking van deze mogelijkheid waarbij op termijn bitcoin als een zwart gat de geldmarkt opzuigt en evenredig groeit in marktkapitalisatie. Bitcoin kopen beschikt over een asymmetrische risico-rendement verhouding en uitzonderlijke hoge Sharpe ratio. Een Bitcoin kan in de toekomst makkelijk €100.000 kosten mocht het netwerk elk jaar verder groeien en sterker worden. Vandaar, Bitcoin kopen, zowel zakelijk als privé, is een lange termijn investering. Het kan als een call-optie kan worden beschouwd binnen een aankomende monetaire great reset waarbij onder meer de dollar haar wereldreservestatus zal verliezen. Daarover later meer.

Niettemin, bitcoin’s waardepropositie wordt als zodanig door de meeste beleggers nog niet zo begrepen; het beschikt nog niet over de benodigde historische bagage en marktkapitalisatie. Vele beleggers kopen bitcoin voor speculatieve doeleinden zonder kennis over deze waardepropositie. Er heerst nog veel onduidelijk en er zijn nog veel misverstanden. Bitcoin’s nog kleine markt is verder een speelveld van roekeloze margin traders op ongereguleerde exchanges. Inderdaad, het is een jonge, kleine, onzekere vrije markt zonder remmen. Dit veroorzaakt volatiliteit, maar ook mogelijkheden. Hierover later meer.

Deze beperkte samenvatting van bitcoin’s ontwikkeling, waardepropositie en volatiliteit zullen we in deze gids verder uitgebreid uitwerken en uitleggen. Laten we eerste een samenvatting geven over waar je het beste bitcoin kunt kopen.

2.5. Waar kan ik bitcoin kopen?

Bij het aanschaffen van bitcoins zitten Nederlanders in een luxepositie. Als een financiële watergeus kan iedereen gemakkelijk de bitcoin-wateren testen met behulp van verschillende innovatieve veelal Nederlandse bitcoinbedrijven. Voor het kopen en het actief verhandelen van bitcoin hoef je dus niet naar een buitenlandse partij; er zijn genoeg goede Nederlandse dienstverleners. Blijf bij het kopen van bitcoins en vermijd de handel in andere coins.

We raden onze lezers aan om de volgende Nederlandse diensten met elkaar te vergelijken:

 • Bitvavo (CEX – beurs) – Bitcoin kopen en actief verhandelen in Nederland kun je het beste doen bij Bitvavo. Het is de grootste, veiligste en goedkoopste Nederlandse handelsbeurs. De aangekochte bitcoins worden hier veilig offline verzekerd opgeslagen. Verder is het mogelijk om automatisch een rentevergoeding te verkrijgen over je Bitcoin vermogen op Bitvavo. Voor meer informatie: Bitvavo Review.
 • Bitstamp (CEX-beurs) – professionele handelsbeurs voor bitcoin die door vele institutionele beleggers en professionele daghandelaren wordt gebruikt. Bitstamp beschikt ook over een DNB registratie.
 • Hodl Hold (DEX – beurs) – decentrale P2P-handelsbeurs wanneer je zonder identiteitscontrole in alle privacy bitcoins kunt kopen. Beste, maar meer omslachtigere methode om bitcoins te kopen; maar met de BlueWallet app gaat het wel gemakkelijk via de smartphone.
 • ByBit (CEX- beurs) – handelsbeurs voor o.a. het kopen van Bitcoin derivaten. Alleen geschikt voor professionele handelaren.

Trouwens, je kunt bij deze diensten in kleine bedragen en daarbij ook kleinere eenheden van 1 Bitcoin kopen. Je hoeft niet 1 BTC te kopen, maar je kunt ook 0.01 of 0.0025 BTC kopen met iDEAL. De kleinste rekeneenheid is de satoshi (sat). Voor meer informatie: Bitcoin is flexibel en deelbaar!

Wil je de bitcoins niet zelf kopen? Dan kun je indirect Bitcoin kopen via de volgende alternatieve manieren:

 • Bitcoin ETF kopen via een beleggersrekening. Beschik je over een beleggersrekening dan kun je bitcoin via aandelen van een bitcoinfonds kopen. Er is zelfs een Bitcoin ETF beschikbaar In Nederland. Nederlanders kunnen vanaf July 2022 in bitcoin beleggen met behulp van de bitcoin spot ETF van Jacobi Asset Management. De Jacobi Bitcoin ETF staat genoteerd aan de Euronext onder de ticker BCOIN met ISIN nummer: GG00BMTPK874. Een alternatief is The Bitcoin Fund met ticker QBTC.U en ISIN nummer CA09175G1046. Deze wordt uitgegeven door de Canadese vermogensbeheerder Qi3 en staat genoteerd op de effectenbeurs van Gibraltar.
 • Beleggersfondsen – er zijn verschillende beleggingsfondsen voor Bitcoin die vooral voor de Amerikaanse institutionele en rijke beleggers zijn ingericht. In Nederland zijn er fondsen die breder inzetten op de gehele cryptomarkt, maar niet puur op bitcoin. Het gaat hier om crypto index fondsen. Het beste is om gewoon bitcoin zelf te kopen en voor de lange termijn te sparen op een verzekerde beurs (Bitvavo) of een hardware wallet (Trezor).

Nu gaan we verder de diepte in… we zullen Bitcoin’s waardepropositie en vragen daarover uitwerken in de volgende resterende hoofdstukken. Vanuit een beter begrip van de werking van Bitcoin, kun je ook leren over wanneer en hoe je verder bitcoin goedkoop kunt kopen.

3. Waarom Bitcoin kopen? Nieuwe scheiding der machten

Bitcoins (BTC) kopen gaat om het verkrijgen van uniek, onvervreemdbaar, schaars digitaal eigendom. Digitaal eigendom dat als geld (monetair roerend goed) functioneert binnen een decentraal computernetwerk.

Het is een netwerk van gelijkwaardige deelnemers dat onkraakbaar, bijna onveranderlijk en niet te censureren is. Het is een decentraal netwerk dat als een alternatief en gezond financieel systeem fungeert zonder systeembanken en centrale banken. De mensheid heeft nog nooit geld gehad zonder muntheren, koningen of banken. Bitcoin verwezenlijkt een nieuwe scheiding der machten: scheiding van het bankwezen/de overheid van het geld 1 1. Een van de belangrijkste voorwaarde voor het mogelijk maken van een vrije samenleving is de scheiding van kerk en staat. De kerkelijke macht en staatskundige macht mogen niet in de zelfde handen zijn. Dit is trouwens een langdurig proces geweest, een proces die op gang was gebracht door Baruch de Spinoza (1632-1677), een van de eerste verlichtingsdenkers. Bron: Ethica (1675). Wat zou Spinoza hebben gezegd over de uitvinding van de Bitcoin? Volgens de Nobelprijs winnaar in de economie, F.A. von Hayek zou een scheiding van staat en geld in de grondwet moeten worden vastgelegd. Hij pleitte voor de afschaffing van het verplicht gebruiken van wettige betaalmiddelen en de herintroductie van een vrije marktwerking voor geld. Voor meer informatie: F.A. von Hayek, The Road to Serfdom (1944), The Denationalization of Money (1976). × .

Bitcoin functioneert zonder de conventionele hiërarchische verdeel – en heerssystemen en decentraliseert de corrumperende machtsconcentratie van geld over een gelijkwaardig transparant netwerk zonder heersers. Niemand is de eigenaar van het Bitcoin p2p-netwerk, het is van iedereen die deelneemt. Het helpt iedere deelnemer om financiële zelfbeschikking te verwezenlijken.

Je bent namelijk volledig heer en meester over je eigen bitcoins. Ze zijn immers unieke schaarse monetair roerende goederen in de blockchain waarover jij de onbetwiste eigenaar bent. Bitcoins bieden je een unieke financiële soevereiniteit zonder derde partij risico’s.

Bitcoins kopen doe je met behulp van een betrouwbare Nederlandse dienstverlener en een goede Bitcoin-wallet. Niemand (zelfs een hacker) kan dan de bitcoins van je afpakken wanneer je de portemonnee goed hebt beveiligd.

Zoals al eerder aangegeven, de bitcoins zijn als monetaire goederen (geld) het beste te vergelijken met virtueel goud. Bitcoin imiteert en perfectioneert de werking van goud. Er kunnen uiteindelijk maar 21 miljoen bitcoins worden gedolven door de Bitcoin miners. De Bitcoin geldhoeveelheid kan niet worden uitgebreid. Er zit een max cap op en 19 miljoen bitcoins zijn al gedolven! De bitcoins zullen in de toekomst (al in 2024) een hogere voorraad-tot-productie verhouding (stock-to-flow) krijgen dan goud! Bitcoin kopen doe je nu voordelig voor de beste euro wisselkoers aangezien BTC het hardste en schaarste solide geld dat de mensheid ooit heeft uitgevonden.

Vandaar, bitcoin kopen (BTC) bij een vertrouwde beurs is een noodzakelijke verzekering tegen de wereldwijde monetaire en fiscale onverantwoordelijkheid van centrale banken en overheden. Een onverantwoordelijkheid die met steeds meer moeite een onhoudbaar fragiel schuldensysteem tracht in stand te houden om een onvermijdelijke nieuwe globale schuldencrisis te vermijden. Goedkoop Bitcoin kopen (BTC) voor een voordelige euro wisselkoers is in het licht van deze ontwikkeling een verstandige stap waarbij de financiële zelfstandigheid wordt terugveroverd.

Dus, bitcoins kopen op een vertrouwde beurs (Bitvavo) is een belegging in een superieure digitale vorm van goud en een alternatief onvervreemdbaar monetair goed. Het kan dienen als een nieuwe veilige haven en inflatieverzekering voor spaargeld; en dienen als een nieuw basisgeld voor financiële onafhankelijkheid en privacy.

4. Waarom bitcoins kopen? Het is een nieuwe monetaire basis.

Bitcoins zijn absolute schaarse monetaire goederen. De verzamelde netwerkeffecten van Bitcoin garanderen deze absolute schaarste. Absolute schaarste is een nieuw fenomeen in onze menselijke geschiedenis. In onze werkelijkheid bestaat er geen absolute schaarste. Alleen goud kwam hier voor in aanmerking, maar nu is er Bitcoin. Wanneer je bitcoins koopt moet je beseffen dat bitcoin’s toenemende schaarste de langetermijn-prijsontwikkeling stuurt.

Bij toenemende financiële repressie (gevolgen negatieve rentevoeten en globale geldverruimingspolitiek) is de verdere ontwikkeling van Bitcoin tot een vertrouwd monetair goed voor waardeopslag onvermijdelijk. Bitcoins kopen zal in toenemende mate een financiële hegde zijn tegen een falend monetair schuldensysteem. De enorme globale schuldenberg neemt exponentieel toe. De koersen van de effectenmarkten, maar ook die van de vastgoedsector heeft niets meer te maken met de waarde van de onderliggende activa. Het is een uitdrukking van toenemende inflatie, het verlies aan koopkracht voor Jan Modaal en het waardeloos worden van het huidige fiat-geldstelsel. Voorbeeld: een gemiddelde inflatie van 3% steelt de helft van de koopkracht van een opgebouwd vermogen over een periode van 20 jaar.

Bitcoin werkt onafhankelijk als een alternatief geldstelsel op basis van de principes van gezond geld en schaarste. Het hierboven eerder besproken model van Plan B gaat eigenlijk een stap verder. Het model lijkt een gestage vermogenstransitie weer te geven van de waarde in fiat-geld naar bitcoin. Een aantal bitcoins kopen voor een mooie europrijs voor de lange termijn lijkt dan een veilige zet. Het is als ware een afdekking tegen inflatie en call-optie op de verwezenlijking van een nieuw decentraal monetair systeem, vooral in het geval als het oude systeem in elkaar valt.

Deze vermogenstransitie is niet uit te sluiten als we verder beseffen dat fundamenteel de Bitcoin kan functioneren als een betere, nieuwe variant van de gouden standaard 2 2. Sinds de Nixon Shock in 1971 heeft de USA de wereld losgekoppeld van de gouden standaard. Fiat geld vooral nu in de vorm van fiduciair geld onder de volledige controle van de systeembanken is er voor in de plaats gekomen. De Amerikaanse Centrale Bank (Federal Reserve) heeft dankzij het Petro Dollar Recycle systeem (opgezet door Kissinger met de OPEC-landen) de Amerikaanse Dollar als de wereldreservevaluta kunnen handhaven en ongelimiteerd kunnen printen voor het financieren van vooral de activiteiten van het militair-industrieel complex. De koopkracht van de Dollar is van 1971 tot heden met meer dan 80 % gedaald. Verder is het belangrijk om te vermelden dat de goudprijs 'beheerd' en gemanipuleerd is geworden door het bankenkartel door middel van ongedekte termijncontracten en prijsafspraken (London Gold Fix). Dit is een vorm van economische censuur die onbegrensde macht verschaft aan de gelddrukkers. Bronnen: 1. Dr. Saif Ammous, 2018. The Bitcoin Standard. Wiley. & George Gilder, 2016. The Scandal of Money. Regnery Publishing. 2. Zie ook ons artikel over de goudprijs manipulatie: /goudprijs/. Zie ook Financial Times artikel van Henry Sanderson (16.09.2019) - Three JPMorgan metals traders charged with market manipulation - US prosecutors allege ‘massive, multiyear scheme’ to defraud customers: https://www.ft.com/content/2d7be5a6-d87a-11e9-8f9b-77216ebe1f17 × . Bitcoin kan als een monetair goed dienen als een nieuwe decentrale monetaire basis en rekeneenheid voor economische waarde waarbij geen menselijk vertrouwen voor nodig is . Er hoeft geen beroep meer worden gedaan op derde partijen zoals een onafhankelijke boekhouder.

Dit is met Bitcoin mogelijk wanneer je verder beseft dat Bitcoin niet alleen een technologische revolutie is op het gebied van geld, maar ook op het gebied van boekhouden. Het huidige financiële systeem is gebaseerd op dubbel boekhouden.

Bitcoin verwezenlijkt een nieuw optimaal en veilig driedimensionaal boekhoudsysteem met de satoshi (sat) als de kleinste rekeneenheid (unit of account). Bitcoin is daardoor niet alleen een monetaire, maar ook een boekhoudkundige revolutie. Bitcoin kan hierdoor als een gedecentraliseerde onafhankelijke reservemunt opereren binnen een multipolaire wereld van mogelijk verschillende reservemunten van banken en landen die elkaar niet vertrouwen. Een hervorming of ineenstorting van het huidige fragiele financiële systeem is onvermijdelijk.

In deze context is ook de transitie 5 5. Deze transitie werd uitvoerig besproken tijdens de 9th Conference on the International Monetary System 2019 – Past & Present & Future. Deze conferentie was georganiseerd door de Centrale Bank van Zwitserland. Deze conferentie werd bijgewoond door de belangrijkste kopstukken binnen het huidige monetaire systeem; waaronder: – Agustin Carstens, voorzitter BIS, – Christine Lagarde, voorzitter IMF etc. Voor meer info: /cryptonieuws/conferentie-international-monetary-system-2019-past-present-future/ × van een unipolaire naar een multipolaire wereldorde al begonnen. Als Bitcoin de positieve technologische ontwikkeling en verdere adoptie doorzet, is in de toekomst de introductie van een Bitcoin standaard binnen een nieuw globaal hervormd financieel systeem (Bretton Woods 3.0) niet uit te sluiten. Als een monetaire basis zou Bitcoin voor de mensheid kunnen dienen als de nieuwe apolitieke, objectieve meetstandaard voor waardebepalingen op basis van schaarste. In de afbeelding hieronder wordt dit mooi weergegeven.

De objectieve rekeneenheid voor economische waarde werd in de industriële samenleving het best vervuld door goud in de de vorm van een gouden standaard. De goud standaard werd uiteindelijk door de financiële machthebbers en overheden misbruikt, als geld uit de roulatie genomen, als standaard uiteindelijk geheel losgelaten (1971) en als koers gemanipuleerd 2 2. Sinds de Nixon Shock in 1971 heeft de USA de wereld losgekoppeld van de gouden standaard. Fiat geld vooral nu in de vorm van fiduciair geld onder de volledige controle van de systeembanken is er voor in de plaats gekomen. De Amerikaanse Centrale Bank (Federal Reserve) heeft dankzij het Petro Dollar Recycle systeem (opgezet door Kissinger met de OPEC-landen) de Amerikaanse Dollar als de wereldreservevaluta kunnen handhaven en ongelimiteerd kunnen printen voor het financieren van vooral de activiteiten van het militair-industrieel complex. De koopkracht van de Dollar is van 1971 tot heden met meer dan 80 % gedaald. Verder is het belangrijk om te vermelden dat de goudprijs 'beheerd' en gemanipuleerd is geworden door het bankenkartel door middel van ongedekte termijncontracten en prijsafspraken (London Gold Fix). Dit is een vorm van economische censuur die onbegrensde macht verschaft aan de gelddrukkers. Bronnen: 1. Dr. Saif Ammous, 2018. The Bitcoin Standard. Wiley. & George Gilder, 2016. The Scandal of Money. Regnery Publishing. 2. Zie ook ons artikel over de goudprijs manipulatie: /goudprijs/. Zie ook Financial Times artikel van Henry Sanderson (16.09.2019) - Three JPMorgan metals traders charged with market manipulation - US prosecutors allege ‘massive, multiyear scheme’ to defraud customers: https://www.ft.com/content/2d7be5a6-d87a-11e9-8f9b-77216ebe1f17 × . Elk geldstelsel onder controle van een aantal machthebbers leidt tot verdere machtscentralisatie en misbruik van het geld voor eigen doeleinden. Bitcoin is decentraal en maakt een definitieve scheiding tussen machthebbers (bank/overheid) en het geld. Ieder volwaardige deelnemer binnen het Bitcoin netwerk is een soeverein binnen een globaal netwerk van gelijke meesters. Bitcoin is potentieel de beste objectieve rekeneenheid voor economische waarde in het huidige globale internet en digitale informatietijdperk. Hieronder in de afbeelding kun je het ontwikkelingspad van Bitcoin zien van digitale curiositeit, een magisch internetgeldexperiment tot een globale monetaire basis. Bitcoin zal steeds meer een geopolitieke impact krijgen. Bitcoins kopen doe je vanuit dit kader met een lange termijn visie.

5. Bitcoins kopen of niet? De koersschommelingen! 

Als het gaat om de volatiliteit, je zult moeten leren omgaan met de koersschommelingen. Bitcoin’s weg naar een monetaire basis en een nieuw decentraal betalingsnetwerk zal tijd vergen. In deze zin moet je bedenken dat het kopen van bitcoins er niet voor zorgt dat je snel rijk wordt, eerder langzaam. Langzaam aangezien het kopen van bitcoins een pro-actieve handeling is voor koopkrachtbescherming en het verwezenlijken van financiële zelfbeschikking. Binnen het huidige bankenstelsel is er geen financiële autonomie, privacy en koopkrachtbescherming; alles is in feite gebaseerd op schuldbewijzen. De toenemende inflatie en negatieve spaarrente vernietigen het opbouwde vermogen (van spaargeld en pensioenen). Bitcoin gaat om de opbouw van een nieuw decentraal financieel gelijkwaardig systeem voor vermogensbescherming en -behoud. Dit kost tijd. Wanneer de waardepropositie van Bitcoin als een gezond decentraal geldstelsel zonder banken verder wordt onderkend, kan de koers tijdens een volgende financiële crisis ver omhoog schieten. De bitcoins worden steeds schaarser en de kapitaalmarkt is zeer klein. Er is internationaal genoeg vluchtkapitaal die naar een veilige haven zal zoeken. Dit is niet een gegeven feit. Bitcoin kopen moet je dan ook doen op basis van begrip over de werking en ontwikkeling van Bitcoin, zoals haar netwerk-effecten, en natuurlijk het huidige financieel repressieve beleid van de centrale banken.

Het huidige financiële systeem en bankenstelsel is in verval waarbij de Euro systematisch verder zal worden ontwaard. Bitcoins kopen gaat ook om het ontsnappen aan de verwezenlijking van een totalitair neo-feodaal systeem op basis van schuldslavernij. Dit is het uiteindelijke resultaat van financiële repressie. Zonder financiële vrijheid, privacy en zelfstandigheid is er geen welvarende open samenleving en echte democratie mogelijk. Dit inzien kost ook tijd, maar op basis van een beter begrip, sta je wel sterker in de volatiele Bitcoin markt. Neem de tijd en neem voorzichtige stappen met het ontdekken van Bitcoin.

Deze ontwikkeling zal niet zonder hakken of stoten gaan en is verbonden aan risico’s. Kennis over Bitcoin is nog asymmetrisch. Vandaar, bitcoins kopen gaat nu altijd gepaard met flinke koers schommelingen (snel flink omhoog / snel flink omlaag) aangezien de globale handelsvolumes en de kapitaalmarkt nog zeer klein is. De volatiliteit wordt verder versterkt door pure speculatie van daghandelaren op basis van verschillende technische analyses, propaganda, misverstanden, oplichtingspraktijken en onbegrip. Gedegen kennis over Bitcoin ontbreekt bij de meeste mensen. De meeste daghandelaren speculeren op de koersschommelingen met marge op de ongereguleerde derivatenhandel. Schrik niet wanneer de koers plotseling valt door margin calls, blijf kalm en HODL.

Niettemin, bitcoins kopen is gekoppeld aan een onvoorspelbare volatiliteit. Er is een opwaartse volatiliteit, maar ook een neerwaartse volatiliteit. Er kunnen heftige correcties optreden waardoor vaak onervaren handelaren in paniek verkopen. Ondanks de jarenlange volatiliteit van de onvolwassen Bitcoin markt, wordt er al meer dan 11 jaar hard gewerkt aan Bitcoin aangezien het gaat om de opbouw van een nieuw financieel technologisch wonderwerk. Speculatie en volatiliteit horen hierbij. Uiteindelijk zal de toenemende schaarste de marktwaarde gaan bepalen en de koers verder opwaarts sturen. Naarmate de markt groter, professioneler en volwassener wordt zal de volatiliteit verder afnemen (ontnuchteren).

Je kunt nooit dingen veranderen binnen de bestaande monetaire realiteit. Om verandering te bewerkstelligen moet je een nieuw monetair model bouwen dat het bestaande model overbodig maakt. Vandaar programmeurs, beleggers en entrepreneurs met een visie en passie voor Bitcoin werken voor de lange termijn. Elke programmeur of entrepreneur is welkom om een steentje bij te dragen aan Bitcoin. Het is een open-source project waar voortdurend aan wordt gewerkt door vrijwilligers en bedrijven (waaronder Twitter). Hierdoor wordt Bitcoin elk jaar een beter netwerk met een alsmaar sterker wordend netwerk effect 3 3. Een netwerkeffect is het effect dat ervoor zorgt dat een product of dienst meer waarde heeft voor iemand, naargelang er meer gebruikers zijn die hetzelfde product of de dienst al gebruiken. Dit betekent ook dat wanneer iemand van een product of dienst gebruik gaat maken, de waarde ervan voor huidige gebruikers zal toenemen of de potentie daartoe heeft. Bron: Wikipedia. Bitcoin kent 7 verschillende elkaar versterkende netwerk-effecten. Voor meer informatie: /bitcoin/network-effects/ × . Vanuit dit perspectief is bitcoins kopen bij een vertrouwde partij dan ook een slimme zet: een alsmaar sterkend wordend netwerk met een groeiende gemeenschap van gebruikers zal steeds meer waard worden. Het zal de vraag naar bitcoins verder versterken terwijl het aanbod steeds meer afneemt.

6. Wanneer zal ik de bitcoins kopen?

Wil je goedkoop voor de beste prijs bitcoins kopen? Wanneer je niet van plan bent om dagelijks te handelen met bitcoins, kun je het beste een dollar cost averaging (DCA) strategie gebruiken. Deze strategie is veilig en saai, maar levert het meeste op. Met deze strategie beperk je het marktrisico doordat je systematisch bitcoin koopt met eenzelfde bedrag in euro over regelmatige tijdstippen gedurende een lange periode. Wanneer koop ik dan bitcoins? Dat maakt niet zo veel uit. Bijvoorbeeld: je koopt elke week op zaterdag na het ontbijt voor € 50,- bitcoins (BTC) bij een goede exchange voor een periode van twaalf maanden. Je koopt BTC ongeacht de koers, je spaart zoveel mogelijk bitcoin en denkt er verder niet meer over na. Verder kun je ook een bedrag per maand reserveren om spontaan bitcoins bij te kopen tijdens een koersval.

DCA-methode timen met halving cyclus en FED monetair beleid?

Verder kan er meer worden ingekocht wanneer de markt is afgekoeld. Bitcoin kent een 4-jarige halving cyclus en beleggers kijken ook naar het monetaire beleid van vooral de Federal Reserve. Een DCA-methode kan macro-economische omstandigheden, monetair beleid en bitcoin´s eigen halving cyclus meewegen. Tijdens een periode van een monetaire verkrapping met stijgende rentes neemt de liquiditeit af op de markten. Dit heeft ook invloed op de bitcoin markt. Het meest ideaal is om te beginnen met het kopen van bitcoin tijdens een bear market wanneer de Federal Reserve een restrictief monetair beleid voert en we niet lang verwijderd zijn van een nieuwe bitcoin halvening. Dit is juli anno 2023 het geval. Het is een kwestie van tijd dat de Federal Reserve ook weer een expansief monetair beleid gaat voeren en de renteverhogingen weer zal moeten terugdraaien. Dit zal hoogstwaarschijnlijk de bitcoin markt in de loop van 2025 weer in een bull market brengen.

Bitcoin bijkopen zou je dan verder kunnen doen op basis van een tijdsbepaling in het kader van Bitcoin’s monetaire halving cyclus. Dit kun je doen met behulp van het S2F-model op basis van bitcoin absolute schaarste. Verder zijn er technische analyses en speciale indicatoren, zoals de Mayer Multiple Indicator, de NVT ratio, de SOPR ratio of de MVRV Z-score indicator. Op deze manier kan men echt op basis van kennis, technische analyse en Bitcoin on-chain analyse indicatoren, de optimale koop- en verkooppunten kunnen timen op een goede exchange en handelsplatform.

Vandaar, pogingen om de goedkoopste bitcoin te bemachtigen doe je op basis van deze combinatie van factoren: technische analyses, analyse van onchain metrics, halving cyclus, markt sentiment, handelsindicatoren zoals de Mayer Multiple en een goed handelsplatform met een eigen orderboek (zoals Bitvavo) die je combineert met een handels-bot (zoals de Cryptohopper). De Bitvavo en Cryptohopper combi is ijzersterk en zal je in staat stellen om koelbloedig goedkoop bitcoins te kopen en voor de gewenste rendement weer te verkopen. Deze combo zal je helpen om automatisch winsten te pakken en verliezen te vermijden.

Ongeacht hoe ver iemand kan gaan, bitcoins kopen kan iedereen effectief en eenvoudig doen met een simpele dollar cost averaging strategie. De beste strategie is om gewoon te beginnen met het kopen van bitcoin en deze vast te houden zonder een ingewikkelde handelsstrategie of de implementatie een handels-bot.

Just Buy & Hodl bitcoin and don’t trade it! Voor meer informatie:

7. Hoe en waar kan ik de bitcoin kopen?

In dit hoofdstuk beschrijven we meer uitgebreid over een aantal manieren over hoe en waar je bitcoins kunt kopen.

7.1. Bitcoin kopen met iDEAL in Nederland!

Als het om de actieve handel en de beste aankoopprijs gaat, dan kun je het beste bitcoin kopen met iDEAL op een Nederlandse handelsbeurs zoals Bitvavo in Amsterdam. Bitvavo rekent een lage commissie (0.25%) en beschikt over over een aparte stichting voor het veilig beheer van klantentegoeden. Verder is er een gebruiksvriendelijk handelsplatform en een beheerde Bitcoin-wallet. Je kunt vanuit de handelsrekening alles beheren en de goedkoopste bitcoin bemachtigen. Verder is het mogelijk om het handelsplatform te koppelen met de Cryptohopper. Dit is een geautomatiseerde handels-bot waarmee gebruikers 24/7 met ongeëvenaard gemak kunnen profiteren van Bitcoin-handelsmogelijkheden. Het stelt bitcoin-handelaren in staat om automatisch handelsstrategieën uit te voeren. De goedkoopste bitcoin kopen op de gewenste prijsdoelen zal hierdoor een stuk makkelijker worden, maar niet minder risicovol. Verder zijn de aangekochte bitcoins verzekerd opgeslagen. Bitcoins kopen, verhandelen en verzekerd opslaan kun je allemaal doen bij Bitvavo. Voor meer informatie: Bitvavo Review.

In Nederland zijn er verder verschillende dienstverleners, meestal makelaars, actief waar je Bitcoin met iDEAL direct en voordelig kunt kopen. Deze makelaars beschikken vaak ook over een mooi handelsplatform met wallet-ondersteuning, maar niet over een eigen orderboek. Ze kopen bitcoins in op de grote internationale handelsbeurzen en verkopen deze door aan haar gebruikers. Blox is een bekende speler in Nederland.

Ben je niet erg technisch en bang dat je de bitcoins verliest? Kijk dan eens naar de Blox -app. Bitcoin kopen met Blox is goedkoop voor een lage commissie (1%) en veilig. Blox stelt je in staat om alles met behulp een smartphone app te doen en waar Blox volledig in alle veiligheid de bitcoins voor je beheerd. Voor meer informatie: Blox Review. Een andere goedkope Nederlandse makelaar waar je bitcoins kunt kopen met iDeal is Coinmerce.

7.2. Veilig Bitcoin kopen in het buitenland?

 • Vele beleggers willen graag goedkoop bitcoins kopen op de grote internationaal opererende Bitcoin en crypto exchanges die over grote handelsvolumes beschikken. Natuurlijk kun je een handelsrekening openen bij een exchange in het buitenland. Echter, het is wel even oppassen aangezien vele handelsbeurzen niet zijn gereguleerd waardoor de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening niet altijd kan worden gewaarborgd. Voorbeelden van goede crypto exchanges in het buitenland zijn Bitpanda (iDEAL-ondersteuning & EU PSD2-licentie), ByBit, Binance en Kraken. Je kunt hier o.a. via een normale SEPA-bankoverschrijving je handelsrekening van euro’s voorzien. Er zijn meer goede handelsbeurzen die je met elkaar kunt vergelijken en in combinatie zou kunnen gebruiken. Begin met een handelsrekening bij de Nederlandse exchange Bitvavo. Het bedrijf heeft internationale ambities, staat genoteerd op Coinmarketcap, heeft groeiende handelsvolumes en rekent een zeer lage handelscommissie (max. 0,25 %). Voor meer informatie:

7.3. Bitcoins kopen en verhandelen met future-contracten!

Het is ook mogelijk om bitcoins te kopen en te verhandelen met termijncontracten. De dagelijkse prijsschommeling ofwel de volatiliteit is nog steeds heftig. De opwaartse en neerwaartse zigzag bewegingen van de Bitcoin koers kunnen je wakker houden! De volatiliteit zal op den duur meer en meer afnemen naarmate de economie en kapitaalmarkt blijft groeien. Je kunt de volatiliteit risico’s afdekken door te handelen in Bitcoin Futures en opties. De infrastructuur voor vooral ook de institutionele handelaren is toegenomen. De Amerikaanse Bakkt, CME en ErisX bieden BTC futures aan. Bitcoin (BTC) kopen met behulp van termijncontracten is goed mogelijk op een gespecialiseerde Bitcoin handelsplatform. Let wel op, de handel in Bitcoin futures meteen hefboom is alleen geschikt is voor ervaren professionele handelaren en is verbonden met grote risico’s. Voor meer informatie:

7.4. Anoniem Bitcoin kopen zonder identiteitscontrole?

We hebben over dit onderwerp een apart artikel geschreven, maar in het kort: combineer een decentrale bitcoinbeurs zoals Hodl Hodl met een instant exchange dienstverlening zoals Changelly:

7.5. Kan ik bitcoin kopen vanaf de beleggersrekening?

Indirect kun je bitcoins kopen via de reguliere beleggingsrekening bij de bank of beleggersbank. Dit is mogelijk geworden dankzij de verschillende XBT/BTC trackers. We spreken hier specifiek over de Bitcoin ETP’s in de vorm van ETN’s, ETC’s en ETF’s. De nieuwste Amerikaanse Bitcoin Futures ETF´s, van o.a. Coinshares en Valkyrie, raden we onze lezers niet aan om te kopen. De beste optie is de Jacobi Bitcoin ETF deze is beschikbaar op de AEX.

 • Bitcoin kopen via een gereguleerde ETF? Bitcoin kopen met behulp van een ETF is natuurlijk super gemakkelijk en veilig. Sinds oktober 2020 is er op de effectenbeurs van Gibraltar een Bitcoin ETF genoteerd van de Canadese vermogensbeheerder Qi3. Het gaat om The Bitcoin Fund met ticker QBTC.U en ISIN nummer CA09175G1046. Echter voor Nederlanders is Jacobi Bitcoin ETF op de AEX de beste optie.
 • Bitcoin kopen via een ETP? De bekendste uitgever van een Bitcoin Exchange Traded Product (ETP) is XBT Provider (Coinshares). De Bitcoin XBTE wordt op de Nasdaq effectenbeurs van Stockholm aangeboden met ISIN nummer SE0007525332. Voor meer info: Bitcoin ETN’s.
 • Bitcoin kopen via een ETC? Sinds juni 2020 op de Duitse Xetra-beurs in Frankfurt een BaFin goedgekeurde Bitcoin ETC beschikbaar: BTCetc (BTCE). Deze staat genoteerd met ISIN nummer DE000A27Z304. Vooralsnog is BTCetc nog niet beschikbaar in Nederland.
 • Ten slotte, is er een verkapte Bitcoin ETF beschikbaar. MicroStrategy is aan de NASDAQ genoteerd (MSTR). Dit succesvolle softwarebedrijf heeft in totaal $410 miljoen (~ 40% van hun cashpositie) omgezet in 38,250 BTC als een strategische reservevaluta en inflatie-verzekering. Indirect Bitcoin kopen door het beleggen in MicroStrategy is mogelijk. Door het kopen van MSTR-aandelen vanuit je beleggersrekening, koop je in feite een verkapte Bitcoin-ETF.

7.6. Passief bitcoins kopen en verkopen via een actief beleggingsfonds? 

Een uiterst gemakkelijke manier om bitcoins te kopen is door gebruik te maken van een Bitcoinfonds of een actieve vermogensbeheerder die Bitcoin voor je belegt. Bitcoins kopen en beheerd beleggen is in Nederland mogelijk dankzij een samenwerking tussen de Bitvavo beurs en Mercury Redstone. Voor meer informatie: Bitcoin en crypto-index beleggen.

Wanneer je beschikt over een bedrag van minimaal 20.000 euro, kun je ook naar een ander alternatief Nederlands beleggingsfonds stappen: BlockchainTraders. Je legt het bedrag in het fonds en de leiding van het fonds zorgt voor de rest. Je hoeft je nergens meer over druk te maken. Voor meer informatie over het kopen van Bitcoin via een beleggingsfonds, neem contact met ons op.

7.7. Vertrouwd bitcoins kopen op de OTC-markt?

Wil je voor een zeer groot bedrag voor een goede prijs Bitcoin kopen? Er zijn vele grote beleggers die in alle privacy voor honderdduizenden euro’s goedkoop bitcoins willen kopen. Deze grote Bitcoin orders worden niet op het orderboek van een exchange gezet en direct afgewikkeld tussen de koper en verkoper waarbij een exchange of makelaar als de bemiddelende tussenpersoon fungeert. Dit wordt de over-the-counter (OTC) handel genoemd. De Bitcoin OTC-markt is volop onder ontwikkeling. In 2020 zal de OTC markt meer professioneel worden en kan een rijke belegger gemakkelijker in grote hoeveelheden goedkoop bitcoins kopen. De meeste Nederlandse dienstverleners beschikken over een OTC-desk. Een rekeninghouder kan contact opnemen met de klantenondersteuning voor meer informatie over de gang van zaken. Voor meer informatie: Bitcoin OTC handel. 

7.8. Zakelijk Bitcoin kopen?

Het is geen probleem zakelijk bitcoins aan te schaffen. De meeste makelaars en exchanges bieden de mogelijkheid aan om een bedrijfsrekening te openen. Verschillende dienstverleners bieden bitcoin bedrijfsrekeningen aan. Voor meer informatie:

7.9. Andere opties om bitcoin aan te schaffen?

 • Bitcoins kopen als een cadeaubon of als een voucher. Je kunt ook bitcoins kopen in de vorm van vouchers of als een cadeaubon voor vrienden of derden. Je kunt ook bitcoins kopen en omzetten in vouchers of cadeaubonnen bij Bitrefill. Deze kun je online uitgeven voor alle mogelijke goederen en diensten bij onder andere Bol, Zalando, Play Station, Steem en Amazon.
 • Bitcoin kopen via de bank. Kan ik al direct bitcoins kopen bij de bank? Het bankwezen is niet bepaald vriendelijk ten aanzien van Bitcoin. Er is in Nederland nog geen bank die bitcoins te koop aanbiedt, maar er zijn al manieren om bitcoins te gebruiken in combinatie met een neobank (Revolut, Nuri, N26) of bij een vooruitstrevende buitenlandse private bank zoals Bank Frick in Liechtenstein of de Zwitserse Vontobel bank. Voor meer informatie: Bitcoins kopen bij een bank?
 • Bitcoin kopen met PayPal. In de loop van 2022 zal PayPal in Nederland Bitcoin toevoegen voor Nederlandse gebruikers. Voor meer informatie: Bitcoin kopen met PayPal?
 • Bitcoin kopen voor prijsspeculatie bij een CFD Bitcoin broker. Er zijn vele CFD-brokers actief waar je zogenaamd bitcoins kunt kopen (waaronder Plus500). Dit is niet het geval, je handelt hier met Bitcoin-CFD’s. Het kopen van Bitcoin-CFD’s is uiterst risicovol op een CFD-handelsplatform. Het zijn financiële producten waarbij je niet zelf in bezit bent van de betreffende bitcoins. De meeste beleggers (>70 %) verliezen hun geld. Vandaar, Bitcoins kopen kun je het beste vertrouwd doen bij een Nederlands bitcoinbedrijf en zeker niet bij een CFD-handelsplatform.
 • Bitcoins kopen met een creditkaart? Gebruikers van een exchange of wisseldienst kunnen ook bitcoins kopen met een creditcard. Dit is niet een aanrader vanwege de hogere conversiekosten die in rekening worden gebracht.
 • Bitcoins kopen via SEPA betaling. Dit is mogelijk bij elke bitcoinbeurs die samenwerkt met een bank die toegang heeft tot de Single Euro Payments Area (SEPA) betaalmarkt.

7.10 Bitcoins kopen en hedgen!

 • Bitcoin kopen en hedgden met termijncontracten – optie 1. Een goede manier om een Bitcoin belegging te hedgen is met behulp van opties en termijncontracten. Met behulp van Bitcoin call options, put options, futures en trackers kunnen traders en beleggers volatiliteit risico’s afdekken.
 • Bitcoin kopen en hedgden met handelsgereedschappen – optie 2. Vergeet niet om naar de beschikbare risico management tools te kijken. Bijvoorbeeld, een optie is om automatische verkoop en koop orders in te stellen op een Bitcoin handelsbeurs. Je kunt gemakkelijk auto orders op zetten om automatisch op bepaalde prijspunten bij te kopen of te verkopen (Bitcoin stop-loss orders). 
 • Bitcoin kopen en hedgen met stablecoins – optie 3. Je kunt bitcoins hedgen door een gedeelte van de winst om te zetten in stablecoins. De meeste beurzen bieden een keur aan stablecoins aan waarover je ook automatisch een rente over verdient.
 • Bitcoin kopen en hedgen met goud – optie 4. Een interessant alternatief voor het afdekken van volatiliteit risico’s om gebruik te maken van de Bitcoin Gold exchange van Vaultoro. Dit is een professioneel edelmetaal handelsbeurs met een opslag- en betalingsplatform voor edelmetalen en Bitcoin. Op deze manier kun je makkelijk je vermogen beheren in goud en ook in Bitcoin bij een uitstekende edelmetaal custodian in de wereld. Het platform van Bitpanda biedt ook goud aan.
 • Bitcoins kopen en rente verdienen over bitcoin zelf – optie 5. Tegenwoordig is het mogelijk om bitcoins te kopen en vervolgens daarover rente te verdienen. Bitcoin kopen kan een mooi maandelijks rendement opleveren door de opkomst van Bitcoin kredietmarktplaatsen. Bitcoin houders kunnen hier een passieve rentevergoeding verdienen. Er zijn verschillende opties. Echter er zijn flinke risico´s verbonden met het uitlenen van bitcoin voor een rendement. We raden onze lezers aan om deze marktplaatsen te vermijden en zelf grondig onderzoek te verrichten alvorens mogelijk een klein gedeelte uit te lenen aan een derde partij voor het verdienen van een passief rendement.

8. Waarom bitcoins kopen? Bitcoin’s Sharpe ratio is hoog.

De koersvolatiliteit en angst voor Bitcoin’s koersschommelingen kan ook uit de volgende invalshoek worden bekeken: de Sharpe ratio. De Sharpe ratio van Bitcoin veel hoger in vergelijking met alle andere mogelijke activa. Hieronder in de grafiek kun je een vergelijking zien tussen Bitcoin’s Sharpe ratio met die van Amerikaanse activa en goud.

Inderdaad, bitcoins kopen is niet zo risicovol als je gewoon voor de lange termijn belegt. Bitcoin heeft een veel hogere Sharpe-ratio dan alle mogelijke populaire beleggingsactiva. Bitcoins kopen is voor elke belegger een verantwoorde beslissing. Bitcoin heeft als nieuw beleggingsobject een zeer hoge Sharpe-ratio, beschikt over netwerkeffecten en krijgt verder ondersteuning krijgt van PlanB’s S2F-schaarste model. In 2022 zal dit model flink verder worden beproefd. Zal ik bitcoins kopen en daarmee het risico nemen dat het model toch niet werkt zoals uitgerekend? De hoge Sharpe-ratio geeft in ieder geval aan dat dat een belegger zeer veel extra rendement kan behalen voor het genomen risico. Bitcoins kopen doe je dan ook voorzichtig met beleid. Koop bitcoins met spaargeld waarmee je een risico kunt nemen en dat je kunt veroorloven om te verliezen.

9. Bitcoin kopen – de institutionele beleggers doen stapsgewijs mee!

Banken en beleggers kijken niet naar de ideologische principes die ten grondslag liggen aan het ontwerp van Bitcoin. Ze kijken naar de markt en hoe ze daarbinnen relevant kunnen blijven en geld kunnen verdienen met bitcoin. Bovendien is het normaal zo dat het grootkapitaal als het eerste begint met het beleggen in nieuwe effecten. Bitcoin is uniek in die zin dat steeds meer institutionele beleggers bitcoins willen kopen, maar door complexe regelgeving en voorwaarden nog niet in staat zijn om dit volledig naar hartenlust te kunnen doen. Het is immers een nieuwe ongereguleerde activaklasse. Vandaar, particuliere beleggers kunnen de institutionele beleggers voorlopen door nu al in te stappen. Tegenwoordig kan iedereen gemakkelijk beginnen door het openen van een rekening bij een Bitcoin exchange.

Bitcoin kopen wordt nu niet meer als onverantwoord beschouwd. Sinds 2020 en in de loop van 2021 zijn er steeds meer institutionele en bekende beleggers begonnen met het kopen van bitcoin. Dit verklaart de koersopgangen in 2020 en de nieuwe records in 2021. Steeds meer legendarische beleggers waaronder George Ball, Paul Tudor Jones, Bill Miller en Stan Druckenmiller hebben een bitcoin positie ingenomen. Zelfs Ray Dalio kijkt nu meer positief naar bitcoin. Inderdaad, Wall Street is al begonnen met de financialisering van Bitcoin. Onder meer Morgan Stanley, Goldman Sachs, BlackRock, BNY Mellon werken allemaal aan bitcoin beleggingsdiensten voor hun rijke klanten. Verschillende gereguleerde crypto en bitcoin opslagdiensten (Anchorage, Paxos) hebben al een national bank charter gekregen. In Wyoming hebben Kraken en een Avanti een banklicentie verkregen.

In Duitsland en Zwitserland wordt er ook gewerkt aan de institutionele adoptie van bitcoin en digitale activa. Belangrijkste doorbraak was dat vanaf 1 juli 2021 de 4000 Duitse Spezialfonds met een beheerd vermogen van 1.8 biljoen euro aan de slag kunnen met belegging in bitcoin. Deze zouden wellicht met behulp van de Jacobi Bitcoin ETF op de AEX een begin kunnen maken met een allocatie.

De voornaamste redenen dat institutionele partijen bitcoin kopen hebben te maken met de inflatie- en derdepartij-kredietrisico’s die verbonden zijn met het huidige monetaire beleid van overheden en centrale banken; het feit dat de rijke klanten van vermogensbeheerders toegang wensen tot bitcoin producten en de jongere generaties Bitcoin omarmen (4th Turning). Bitcoin wordt nu als een nieuwe activaklasse geaccepteerd, gefinancialiseerd en gereguleerd. Het grootste probleem voor verdere adoptie door grootbedrijven en instituties is vooralsnog de boekhoudkundige (GAAP-accounting) behandeling van bitcoin.

10. Waarom zou ik bitcoins kopen? Financiële autonomie!

Bitcoin is een bijzondere monetaire technologische uitvinding voor de mensheid. Er is geen inmenging van derde partijen en er zijn geen derde partij risico’s. Bitcoin kent daardoor geen censuur en beschermt je financiële privacy en onafhankelijkheid. Het kan niet door overheden en banken worden beheerd en gemaakt of worden geconfisqueerd. Zoals al eerder aangekaart, Bitcoin heeft een nieuwe monetaire scheiding der machten verwezenlijkt: de macht over het geld en vooral over de geldcreatie wordt gescheiden van de controle van de overheden, de systeembanken en de centrale banken. Bitcoin werkt onafhankelijk en zelfstandig zonder deze instellingen.

Bovendien, Bitcoin is een nieuwe vorm van gezond autonoom hard geld. Niet in de traditionele betekenis als een werkelijk bezit met intrinsieke waarde zoals goud, maar in een nieuwe gelijkwaardige digitale betekenis 4 4. Voor een uitstekende argumentatie over waarom Bitcoin harder gezond geld is dan goud en de eeuwenoude gouden standaard; willen we onze lezers attenderen op The Bitcoin Standard: The Decentralized Alternative to Central Banking (2018). Dit is een boek over de geschiedenis van het geld geschreven door de econoom Dr. Saif Ammous. Bestebank.org heeft verschillende artikels over dit onderwerp geschreven. Voor meer info: /bitcoin/bitcoin-standard/ ×
Het is een onvervreemdbaar, schaars virtueel bezit binnen een wereldwijd decentraal netwerk. Dit netwerk omvat een enorme infrastructuur, welke gegrondvest is in een nieuwe internet technologie: de blockchain. Bitcoins zijn in feite het digitale basisgeld van het internettijdperk en ze verschaffen ons financiële zelfbeschikking. Het Bitcoin netwerk is nu de financiële ruggengraat van innovatieve fintech bedrijven en zal een nieuwe vrije globale p2p-economie gaan vormen.

Naarmate deze nieuwe financiële markt groeit, de technologie vooruitgaat en de marktkapitalisatie toeneemt; dan zal de Bitcoin als een nieuwe vorm van goud fungeren. In die zin kan Bitcoin bijdragen aan de ontwikkeling van een alternatieve gezondere globale vrije markteconomie. Een decentrale economie gebaseerd op het scheppen van welvaart op basis van besparingen en lange termijn investeringen. De briljante econoom en politiek filosoof Friedrich von Hayek waarschuwde in zijn boeken voor de gevaren en negatieve gevolgen van het huidige financiële systeem voor onze economie, koopkracht, vrijheid en welvaart. In het volgende interview spreekt Hayek over geld en het toepassen van een nieuwe scheiding der machten: 

I don’t believe we shall ever have a good money again, before we take the thing out of the hands of government. We can’t take it violently out of the hands of government. All we can do is by some sly, roundabout way introduce something that they can’t stop.

11. Waarom Bitcoin kopen? Geen manipulatie door banken, maar financiële emancipatie!

De bitcoin koers kan niet worden gestuurd door banken via onderlinge prijsafspraken. Banken sturen en manipuleren alles naar hun hand zodra ze dit kunnen in de vorm van negatieve rentes, geldcreatie (kwantitatieve verruiming), Libor rente, de Silver en Gold Fix en de Forex handel.  De financiële top van de centrale banken en systeembanken bepalen alles.

De verliezen van de systeembanken zullen uiteindelijk weer worden gesocialiseerd. Alle verliezen en onbetaalbare schulden zullen bij een bankroet (van bijvoorbeeld de Deutsche Bank) hoofdelijk omgeslagen worden over alle Nederlandse belastingbetalers op bevel van de top van de Europese bankenunie en het ESM. Koersen van aandelen en obligaties worden nu door de geldprinter kunstmatig hoog of op een bepaald prijsniveau gehouden.

Dit gesloten totalitair financieel systeem staat in contrast met bitcoin als een open gelijkwaardig decentraal financieel systeem. Bij de prijsontwikkeling van Bitcoin hebben we te maken met een vrije marktwerking die niet direct door reguliere geldcreatie en rentevoeten kan worden gestuurd. Geld wordt door banken als schuld uit het niets geschapen iedere keer wanneer iemand een lening afneemt. De euro representeert voor het allergrootste deel een exponentieel groeiende, onaflosbare schuldenberg waar iedere burger waar dan ook in de Europese Monetaire Unie zal voor moeten betalen.

Bitcoin is volledig gedistribueerd en niet kan worden veranderd door derden zoals banken. Bitcoins kunnen niet worden uitgegeven door een centrale bank. Het is een vrije digitale valuta die door niemand wordt gecontroleerd. Het Bitcoin netwerk kent geen censuur. Niemand kan een Bitcoin transactie stoppen of verbieden. Het kopen van bitcoins kun je zien als het equivalent van het kopen van digitale roerende goederen in een open-source globaal decentraal en technologisch netwerk. Bitcoin is ontwikkeld uit de gedachte dat geld als een transactiemiddel kan worden geschapen zonder de noodzaak voor het includeren van banken noch overheden. Geld als een legitiem transactiemiddel kan worden geschapen puur op basis van vastgestelde mathematische regels (algoritmes) en encryptie volgens de principes van goud. Het kan niet worden gemanipuleerd aangezien alles getoetst kan worden met behulp van Bitcoin’s driedimensionaal boekhoudsysteem.

Bitcoins kunnen niet tot in oneindigheid worden geprint noch worden gedeeld. Het totaal aantal bitcoins in omloop zijn maximaal 21 miljoen. Alles ligt mathematisch vast en is veilig versleuteld. Een transactie kan onmiddellijk plaatsvinden tussen twee personen, zonder de tussenkomst van een bank die voor die transactie een vergoeding of inzage wil hebben. Niemand kan ingrijpen in deze transactie of deze transactie voorkomen.

Bitcoin staat een voor vrij, onafhankelijke peer-to-peer financieel netwerk zonder ”vertrouwde derde partij” autoriteiten zoals banken en overheden. Het bevat de mogelijke revolutionaire kracht om fiatgeld als machtsmiddel van de internationale bancaire elite te omzeilen en te ontkrachten. 

Bitcoin kan geld weer terugbrengen naar het volk, de burgers. Bitcoins democratiseren en decentraliseren de macht van geld. Fiatgeld, zoals de Euro, is een fiduciaire digitale virtuele macht over ons, vooral in de vorm van schuld. Als digitale nummertjes op een bankrekening is het niet een onvervreemdbaar eigendom. Fiatgeld wordt als schuld geschapen en alle nummertjes zijn uiteindelijk terug te leiden naar digitale schuldcertificaten in handen van de banken. Hieronder kun je Andreas Antonopoulos aan het woord zien over hoe Bitcoin de mensheid helpt om te ontsnappen uit het schuldensysteem van het huidige internationale bankenkartel:

Bitcoins komen zonder deze derde partij risico’s. Ze zijn schuldvrij jouw onvervreemdbaar virtueel bezit. In jouw eigendom zijn vrij te gebruiken als digitaal cryptogeld. Wordt je eigen bank en bemeester je eigen financiële vrijheid en onafhankelijkheid met behulp van bitcoins. Bitcoins kopen en financieel autonoom worden is makkelijker dan je denkt.

Waarom zou je op basis van deze informatie niet alvast voordelig een beetje bitcoins kopen? De bitcoins zijn uiterst schaars, worden steeds schaarser. De unieke stock-to-flow verhouding van Bitcoin is superieur dan die van goud, het onvervreemdbaar digitaal bezit, de Sharpe ratio is hoog en het Bitcoin netwerk wordt elk jaar sterker…..

12. Waarom zou ik geen bitcoins kopen?

Wat zijn de risico’s en uitdagingen als het gaat om het kopen van bitcoin? Waarom zou ik geen bitcoins kopen? Er zijn altijd risico’s verbonden met een investering in een nieuwe beleggingsklasse. Iemand moet geen bitcoins kopen met geld dat geleend is of op korte termijn nodig is voor levensonderhoud. Mensen moeten alleen met spaargeld of durfkapitaal instappen dat gemist kan worden.

13. Is er een alternatief voor Bitcoin (BTC)?

De Bitcoin broncode is open-source en niet beschermd door een patent van een uitvinder. De anonieme uitvinder, Satoshi Nakamoto, heeft de broncode vrijgegeven aan de wereld en is organisch verder ontwikkeld door een opbloeiende Bitcoin gemeenschap. Door de jaren heen heeft Bitcoin zeven elkaar versterkende netwerk effecten opgebouwd waardoor er vanuit een monetair standpunt gezien, geen alternatief is voor Bitcoin. Bitcoin is het hardste geld dat de mensheid ooit heeft uitgevonden en heeft door de netwerk effecten unieke emergente eigenschappen die niet kunnen worden gekopieerd. Zeker, de Bitcoin broncode kan worden gekopieerd en gemodificeerd; maar haar netwerkeffecten niet. Deze redenering geldt ook voor de Bitcoin vorken of andere crypto projecten die de Bitcoin naam hebben overgenomen en misbruiken om beleggers te misleiden. Iedere slimme ontwikkelaar kan een eigen Bitcoin alternatief scheppen of de Bitcoin naam overnemen, maar wie zal deze uiteindelijk omarmen, accepteren en beveiligen tegen aanvallen? Laat je niet misleiden, er is maar een echte originele Bitcoin project en dat is Bitcoin (BTC).

14. Bitcoins kopen en opslaan!

Waar kan ik mijn gekochte Bitcoins het beste opslaan? Dit is een cruciale vraag. Voor de onzekere beginner volstaat het om op de aangekochte bitcoins eerst op een handelsbeurs te bewaren. Het is dan wel van belang dat je deze rekening verder beschermt met tweede factor authenticatie codes. Niettemin, dit is niet de beste praktijk aangezien de exchange voor jou de bitcoins bewaart. Uiteindelijk wil je de bitcoins in eigen bezit hebben. Bitcoins kopen doe je op eigen verantwoordelijkheid. Voor meer informatie:

Conclusie – Bitcoin kopen

Bitcoins kopen met gedaan worden op basis van kennis en overtuiging over de waardepropositie van Bitcoin. Door de volatiliteit is het zeer risicovol om actief te handelen met bitcoins. Het is nog meer risicovol om te handelen in termijncontracten en hefbomen. Bitcoin is het beste te beschouwen als een speculatieve lange termijninvestering op de succesvolle ontwikkeling van een nieuwe beleggingsklasse. Een beleggingsklasse die een nieuwe monetaire technologie representeert voor digitaal hard basisgeld. Dit nieuwe harde basisgeld concurreert met het inflatoire fiat-basisgeld van centrale banken; en uiteindelijk de goudbaren in de kluizen van centrale banken. Deze goudbaren dienen nu nog als de ultieme veilige haven van de centrale bankiers.

Echter, Bitcoin is in vele opzichten vele malen superieur dan goudbaren. Geld is uiteindelijk een sociale technologie die evolueert, maar de geschiedenis wijst telkens uit dat we terugkeren naar solide of hard geld (sound money) voor het scheppen van echte duurzame welvaart. In het licht van de huidige globale schuldenzeepbel, representeert Bitcoin zowel een monetaire evolutie als een revolutie waar de mensheid weer terug zal moeten grijpen naar een nieuwe vorm van hard geld. Bitcoin is digitaal hard contant geld, het nieuwe digitale goud van het internet. Een monetaire programmeerbare technologie die het beste past als basisgeld in het huidige informatietijdperk en deze 21ste eeuw waar we de opkomst van nog vele nieuwe verbluffende technologieën zullen zien. Bitcoins kopen doe je met deze optiek voor de lange termijn met behulp van een goed doordachte DCA-strategie.

Bitcoins kopen kun je het beste vertrouwd toen bij gereguleerde Nederlandse bedrijven: Bitvavo is de beste Nederlandse handelsbeurs waar je niet alleen veilig en goedkoop bitcoin kunt kopen, maar ook veilig kunt uitlenen voor het automatisch passief verdienen van een jaarlijkse rentevergoeding in BTC. Voor meer informatie: Bitvavo.

Wil je handelen in bitcoin termijncontracten, opties, en beschikken over de meest geavanceerde handelsfuncties, dan is de ByBit exchange een goed platform voor de professionele handelaar.

Goede makelaarsdiensten zijn opgezet geworden door Coinmerce en Blox. Begin met Bitcoin en laat je niet verleiden met het verhandelen van andere crypto activa. Blox is geschikt voor de niet-technische gebruiker, terwijl Bitvavo het meest geschikt is voor een actieve handelaar. Hodl Hodl is het meest geschikt voor die gebruikers die in alle privacy en volledige controle bitcoins willen kopen. Wil je anoniem bitcoin kopen? Dan is het beste om bitcoins in alle privacy te kopen bij de decentrale handelsbeurs van Hodl Hodl. Ideaal voor de financiële watergeuzen onder ons.

Verder, iemand die niet over spaargeld of durfkapitaal beschikt kan het beste geen bitcoins kopen. Bitcoin is op korte termijn volatiel waardoor er op korte termijn flinke verliezen kunnen optreden bij een gedwongen verkoop door een gebrek aan geld voor o.a. de boodschappen. Bitcoins kopen doe je met spaargeld en durfkapitaal dat je een jaartje of langer opzij kunt zetten. Bitcoins kopen voor kortzichtige prijsspeculatie is niet aan te raden aangezien de dagelijkse koersvolatiliteit tot verliezen kan leiden. Bitcoin kopen is een lange termijn investering die je het beste bij een vertrouwde partij kan doen. Voor een complete lijst van de beste handelsbeurzen:

Vrijwaringsverklaring over deze Bitcoin kopen startersgids

Disclaimer en vrijwaringsverklaring. Deze Bitcoins kopen startersgids is een opiniestuk en wordt vaak geactualiseerd. Het heeft veel tijd en studie gekost om deze informatie over Bitcoin samen te stellen en te actualiseren. Eerste publicatiedatum gaat terug naar 02-12-2013. De laatste versie met de datum dat deze pagina is bijgewerkt, kan bovenaan in de rechterhoek worden gevonden. De inhoud is geen beleggingsadvies, maar de weergave van de eigen mening van de auteur en de uitgever. De auteur is geen beleggingsadviseur. Bitcoin kopen is volgens de eigen mening van de auteur een passende nieuwe lange termijn belegging in de huidige financiële wereld van valutacrisis, geldverruimingsprogramma’s, valutaoorlogen, handelsoorlogen en devaluaties. De auteur heeft dan zelf ook bitcoin gekocht als een lange termijn investering. Het artikel is verder met een opsomming van de voornaamste redenen over waarom beleggers bitcoin kopen. De Bitcoin is een nieuwe monetair-technologische doorbraak en innovatie met een nog onduidelijke toekomst. Het biedt als een decentraal monetair systeem en publiek netwerk in opbouw een tegenwicht aan het huidige gecentraliseerde fiat-schuldensysteem. Bitcoin´s ontwikkeling is niet linear. De Bitcoin koers is zeer volatiel. Het ingelegde vermogen loopt risico. Koop alleen Bitcoin met spaargeld dat je kunt veroorloven om te verliezen. Gebruik geen belangrijke middelen en neem geen krediet op om bitcoin te kopen. De besproken bitcoin brokers en beurzen zijn allemaal getest geworden en uitgebreid geëvalueerd.

Over de Beste Bank – Sinds 2013 is bestebank.org uitgegroeid tot de referentie site in de Benelux op het gebied van Bitcoin met vermeldingen in onder meer: de Vrij Universiteit van Amsterdam, Telegraaf, Algemeen Dagblad, Tweakers, Market Update, Sprout, Vrijspreker, CoinSpeaker, Bitcoin Warrior, Bitcoin Isle, Coin Idol, Equities, Market Watch etc. Beste Bank is een uitgave van Liberbits Ltd, een mediabedrijfje in Malta. Liberbits Ltd heeft verder affiliate overeenkomsten afgesloten met de besproken brokers en exchanges zoals Bitvavo. Door het kopen van bitcoin met een aanbevolen broker of echange op deze site, steunt de lezer ook deze site. De lezer wordt door deze aanpak dan ook niet gestoord met opdringerige advertenties.


Bitcoin kopen op basis van kennis:

Bronvermelding en verdere literatuur

Deze gids en handleiding over het kopen van Bitcoin is gebaseerd op kennis van een groot aantal boeken, artikels, nieuwsberichten en interviews. Bitcoins kopen is een slimme zet volgens de onderstaande bronnen. Hier volgt een kleine greep van belangrijkste bronnen:

 • Nakamoto S, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 31 October 2008.
 • Ammous S, The Bitcoin Standard. April 2018. 1st ed. Hoboken New Jersey USA: John Wiley & Sons Inc; 2018.
 • Antonopolous A M, Mastering Bitcoin. June 2017. 2nd  ed. Sebastopol USA: O’Reilly; 2017.
 • Graber D, Debt the First 5000 years. October 2014. 4th ed. Brooklyn USA: Melville House Publishing; 2014.
 • Popper K R, The open society and its enemies. 1991. 5th ed. London UK: Routledge; 1991.
 • Griffin G E, The Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve. September 2010. 5th edition. American Media; 2010.
 • Hayek F A, Denationalisation of money. 1990. 3rd ed. London: The Institute of Economic Affairs; 1990.
 • Hülsmann J G, Ethics of Money Production. 2008. 1st ed . Auburn Alabama USA: Ludwig von Mises Institute; 2008. N,
 • Werner R A, Jackson A, Greenham T, Where does money come from? A guide to the UK monetary and banking system. 2011. 1st ed . London: New Economics Foundation; 2011.
 • Taleb N, Skin in the Game: Hidden asymmetries in daily life. 1st ed. 2018. New York USA: Random House 2018.
 • Szabo N, Shelling out: The origins of Money. Unenumerated: 2002.
 • May T C, The Crypto Anarchist Manifesto. 1988.
 • Grigg I, Triple Entry Accounting. IanG Papers: 5 December 2005.
 • Woo W, Introducing NVT Ratio (Bitcoin’s PE Ratio), use it to detect bubbles. Woobull: 5 October 2017.
 • Permabull Nino, Bitcoin: an Accounting Revolution. Medium: 21 May 2019.
 • Boyapati V, The Bullish Case for Bitcoin. Medium: 2 March 2018.  
 • Mahmudov M, The Ultimate Bitcoin Argument. Medium: 31 October 2018.
 • Mahmudov M, Bitcoin’s Incentive System or When The Stars Align. Medium: 20 February 2019.
 • PlanB, Modeling Bitcoin’s Value with Scarcity. Medium: 22 March 2019.
 • Nick, Falsifying Stock-to-Flow As a Model of Bitcoin Value. Medium: 11 August 2019.
 • Kargaard A, Using Mayer Multiple and Halvings to time Bitcoin Trades. Medium: 7 November 2019.
 • Cater N, Bitcoin a most peaceful revolution. Medium: 7 September 2019
 • Nizzi L, A Look at Innovation in Bitcoin’s Technology Stack. Medium 3 December 2019
 • Breedlove R, Money, Bitcoin and Time. Medium: Jan 31, 2019
 • Mayer Trace, The Bitcoin Knowledge Podcast.
 • Livera Stephan, Bitcoin Podcast
 • Raoul Paul, Real Vision – Bitcoin interviews
 • Bitcoin Daily – bitcoin kopen gids

Verdere verdieping kan gevonden worden op de Bitcoin cursus pagina met een overzicht van alle Bitcoin artikels van deze site die uiteindelijk ter grondslag liggen van deze bitcoin kopen gids.

Verder is het van belang om nogmaals te onderstrepen dat Bitcoin een transparant open-source project is. Alles is online en gratis beschikbaar zoals de originele White paper op de goede betrouwbare infosite Bitcoin.org; en natuurlijk kunnen ontwikkelaars de Bitcoin broncode inzien op Github.

De gebruikte afbeeldingen op deze bitcoins kopen startersgids zijn afkomstig van Pexels, Lucho Poletti, Lynx Art, PlanB, Digitalik en Cryptografitti. Tekst en onderzoek door Luuk Soons – eindredacteur LiberBits Ltd © 2013-2022 – Alle rechten voorbehouden. Voor vragen neem contact op.


Bitcoins kopen doe je op basis van eigen kennis en inzicht

Beleg alleen met geld dat je kunt verliezen en leer hier meer over Bitcoin:

Lees verder

Grootste bank van Latijns-Amerika, Itau Unibanco, biedt bitcoin handelsdienst aan voor al haar klanten

Itau Unibanco, de grootste bank in Brazilië en heel Latijns-Amerika, heeft de beschikbaarheid van cryptohandelsdiensten voor al zijn gebruikers aangekondigd. Via Ion, het interne investeringsplatform van de bank, kunnen klanten nu bitcoin (BTC) en ether (ETH) kopen, een functie die voorheen alleen beschikbaar was voor geselecteerde gebruikers. Bitcoin adoptie is niet te stoppen Banken realiseren […]

Jun 12, 2024
1,5 min

MiCAR maakt toekomst van USDT in EU problematisch, goed USDT alternatief?

MiCAR wetgeving maakt voortbestaan van stablecoin USDT in EU problematisch. Is er een goed alternatief voor USDT? Hoe zo? Per 30 juni wordt de MiCAR wet verder uitgerold in de EU, hierdoor wordt de toekomst voor de grootste stablecoin USDT onzeker. Vandaar dat het al verstandig is om te kijken naar welke alternatieven er al […]

Jun 12, 2024
3 min

China´s grootste bank ICBC prijst Bitcoin en Ethereum

China´s grootste bank, de Industrial and Commercial Bank of China, vaak afgekort tot ICBC, prijst Bitcoin en Ethereum als innovatieve financiële activa in een nieuw rapport. De ICBC heeft recent een uitgebreide analyse gepubliceerd waarin de snelle evolutie en diversiteit van digitale valuta’s worden belicht. ICBC vergelijkt Bitcoin met goud en noemt Ethereum “digitale olie,” […]

Jun 11, 2024
2 min