bank

Over Beste Bank

Jul 8, 2024
Aanbieding: 

Beste Bank is sinds 2013 de kennisbank over de ontwikkeling van Bitcoin, de nieuwe crypto finance sector en de slechte staat van de oude financiële orde.

bitcoin beste bank

De artikels op deze site bieden perspectieven op alternatieve financiën, Bitcoin, blockchain technologie, cryptovaluta en het bankwezen. Je kunt op de hoofdpagina de meest recente artikels vinden. We hebben ook boven in de nieuwssectie een nieuws feed gelanceerd voor korte, belangrijke nieuws updates.

Beste Bank is een grote voorstander van Bitcoin. Het is de beste kans voor de mensheid om een gezond gedistribueerd globaal monetair systeem te verwezenlijken die niet door menselijke machtshonger kan worden gecorrumpeerd. Het is een beter en rechtvaardiger alternatief dan het huidige corrupte euro-dollar systeem dat wordt beheerd door de centrale banken, het bankwezen en een super kleine financiële elite.

De belangrijkste onderwerpen die centraal staan bij de Beste Bank zijn de volgende:

Wat is de beste bank op dit moment?

Deze kennisbank is het gevolg van het uitdiepen van de volgende vraag: wat is de beste bank in deze economische tijden?

Deze vraag is op dit moment nog steeds geen makkelijke vraag om te beantwoorden. Het vinden van een volledig antwoord op deze vraag, leidt tot al snel tot kritische vragen en nieuwe wegen. Zeker in het kader van reddingsprogramma’s voor banken die met overheidsgeld gefinancierd worden. Verder onderzoek over de werking van het bankwezen leidt dan ook tot verontrustende constateringen. Financiën of geldzaken in het huidige geldstelsel moeten worden hervormd. De inrichting van het geldstelsel zou dienend moeten zijn aan de reële economie. Het moet financiële stabiliteit bieden en het risico op systeemcrises minimaliseren. Het huidige bankenstelsel kan alleen op basis van geldverruimingsprogramma’s, lage rentevoeten en verdere schuldencreatie blijven functioneren. Dit leidt tot een toenemende financiële repressie en een verpaupering van de samenleving. Bovendien, het risico op een nieuwe systeemcrisis neemt elk jaar alleen toe.

bitcoin beste bank

De beste bank moet nu worden bekeken in het licht van een paradigma verschuiving die in beweging is gezet door de opkomst van Bitcoin in het bijzonder en de toepassingen van blockchain technologie in het algemeen. Hierdoor is een hervorming van het banken- en geldstelsel onafwendbaar geworden. De beste bank zal nu eerst een crypto kennisbank zijn die ons helpt te oriënteren in de onbekende wateren van de crypto finance paradigm shift. Nieuwe decentrale financiële werelden op basis van allerlei nieuwe blockchain technologieën zijn in opbouw. Deze technologie kan mogelijk een belangrijke impuls geven aan de komende start van een vierde industriële revolutie. Op deze site bieden we een perspectief op de ontwikkeling van decentrale financiën op basis van cryptografie en blockchain technologie. Dit begint met kennis over Bitcoin. Als het gaat over de staat van het bankwezen en financieel systeem, zullen we dit hier schetsen met de volgende afbeelding:

Voor de terugkerende bezoeker van deze site is het onderstaande bankenverhaal bekend. De meeste lezers zijn als financiële watergeuzen begonnen met het ontdekken van bitcoin en alternatieve blockchain technologieën. Je kunt op de hoofdpagina de meest recente artikels vinden.

De beste bank in het licht van de huidige avondschemer?

inside job beste bankDe financiële crisis van 2008 heeft een nieuwe fase ingeleid van nieuwe monetaire geldverruimingsexperimenten. Meer en meer mensen zijn gaan onderzoeken naar hoe eigenlijk het globaal financieel systeem in elkaar steekt. Wanneer je goede documentaires zoals Inside Job, maar ook de boodschappen van recente films zoals de Wolf of Wall Street, The Big Short en Margin Call even laat bezinken, dan zullen de schellen van je ogen vallen.

Het reguliere banksysteem kampt met torenhoge schulden. Geld is een machtsmiddel. Geldschepping is niet meer in handen van en voor het gewone voetvolk, maar in handen van grootbanken en totalitaire systemen zoals het ESM en BIS waarmee de financiële elite haar eigen belangen behartigt. Ben je op zoek naar een goede rente over je spaargeld? De rentevoeten liggen ongezond laag. Een extreem lage rentepolitiek met zelfs negatieve rentevoeten zijn een grote bedreiging voor geld en de economie. Sparen is niet meer aantrekkelijk. Zeker wanneer we beseffen dat spaargeld niet meer veilig staat op een bank die bij een bail-in de bank moet helpen redden. We zitten bovendien vast aan hoge schulden die uiteindelijk alleen tot erger kunnen leiden. Het aflossen van bestaande schulden is de beste spaarvorm op dit moment. Het beste is om zo weinig mogelijk bankverplichtingen te hebben. Bovendien, bij het bepalen van wat de beste bank zou kunnen zijn, moeten we het volgende in de gaten houden.

We bevinden ons nu in een schemerzone. De beste bank moet nu in het licht van de huidige avondschemer van het bankroete Westerse financiële machtssysteem en de dageraad van een nieuwe economische en geo-politieke situatie worden onderzocht. Hier moeten we vooral de rol van nieuwe innovatieve oplossingen bekijken die nieuwe fintech bedrijven zoals Blockstream hebben ontwikkeld binnen een groeiende peer-to-peer economie en nieuwe decentrale financiële systemen zoals Bitcoin.

De dageraad van nieuwe financiën is dankzij de uitvinding van Bitcoin niet meer te verduisteren. De nieuwe fintech innovaties kunnen ons als gewone burgers helpen om door verschillende nieuwe Europese crisis en aankomende financiële stormen te kunnen zeilen … en ons ook in staat stellen om nieuwe economische systemen te kunnen bouwen. Vooral in het geval het oude systeem zal gaan imploderen door onhoudbare schulden. We hebben dan als burgers in ieder geval een financieel systeem om op terug te vallen. Daarom is het belangrijk om alles te leren over Bitcoin in het bijzonder en cryptogeld in het algemeen.

De beste bank voor je spaargeld ben jezelf door gebruik te maken van vooral de groeiende decentrale p2p economie rond Bitcoin. Dit geeft je nu vele nieuwe mogelijkheden om financieel weer heer en meester te worden over je verdiende geld. Financiële zelfbeschikking voor dan echt ook iedereen!

Het verval van het Westerse en globale financiële systeem.

Sinds de crisis van 2008 is het duidelijk geworden dat de traditionele banken en centrale banken met hun geldverruimingspolitiek niet in het voordeel van de burgers werken. De beste bank moet je niet meer alleen zoeken in een traditionele bank, maar vooral ook in nieuwe innovatieve fintech dienstverleners die de internet technologie van cryptocurrencies combineren met de beginselen van gezond geld, goud en zilver.

Het is ook belangrijk dat Nederland weer beschikt over de oude saaie  nutsspaarbanken zoals we die in de vorige eeuw hadden. De oprichting van een echte depositobank met 100 % in reserve is ook een belangrijke zaak voor het veilig parkeren van ons spaargeld. Met de huidige rentes en risico’s lijken edelmetalen zoals goud de meeste veilige belegging. De beste bank in de nabije toekomst is een nieuw hervormde nutsspaarbank die de Bitcoin en blockchain technologie heeft geïntegreerd in haar werkzaamheden en haar Bitcoin reserves bekend maakt.

De Petro-Debt Dollar als de huidige wereldreservemunt is verwikkeld in een valuta oorlog en wordt steeds meer vermeden binnen de internationale handel. Een Dollar crisis gevolgd door een herwaardering van alle valuta’s binnen een nieuw SDR-systeem onder leiding van het IMF behoort tot de opties wanneer het mis gaat. Nu worden de aandelen- en obligatiemarkten kunstmatig hoog gehouden door kwantitatieve versoepeling (schuldmonetarisering) en super lage en uiteindelijk negatieve rentevoeten. Hoelang is dit nog in stand te houden?

Ik heb een uitgebreide analyse gemaakt over deze situatie en ik zal mijn bevindingen en aanbevelingen even kort samenvatten. Laat ik  even de ontwikkelingen super kort bespreken:

 • Iedereen doorziet nu de Amerikaanse propaganda. Het militair-industrieel complex heeft onder het mom van democratisering alleen chaos, dood en ellende veroorzaakt voor het beschermen van de petrodollar. Het Amerikaanse Imperium vervalt, olie kan spoedig ook worden gekocht met andere munten en de Amerikaanse Dollar verliest geleidelijk haar wereld reservestatus. De Amerikaanse staatsschuld is een tikkende tijdbom.

beste bank

 • Het gebruik van de Amerikaanse Dollar zal verder worden vermeden, nieuwe handelsblokken en nieuwe bankinstellingen in het Oosten zullen een alternatief verder uitwerken. Dit proces is ingezet geworden door de Shanghai Cooperation OrganizationAsian Infrastructure Investment Bank (de AIIB – waarvan Nederland nu ook een lid is), en de BRICS New Development Bank. 
 • Het internationaal SWIFT-systeem zal concurrentie krijgen van een alternatief Chinees & Russisch betalingsnetwerk. Het is dan ook niet vreemd dat SWIFT via het HyperLedger project betere alternatieven test om in de toekomst nog een rol van betekenis te kunnen spelen. 

beste bank

 • De derivatenhandel (van o.a. Deutsche Bank) en handel in obligaties (staatsschulden) zal in een enorme crisis terecht komen. We hebben te maken met een bankroet geldsysteem. Alle papieren luchtkastelen zullen opbranden en alleen hard assets, grondstoffen, edelmetalen zullen de nieuwe toetssteen worden van de waarde van een valuta.
 • The Big Reset is onafwendbaar. Een nieuwe Bretton Woods overeenkomst zal plaatsvinden. De macht van China zal zich tonen. De Chinezen hebben enorme goudvoorraden opgebouwd. Ze hebben een stabiel netwerk van verdragen en hebben o.a. vele tactische allianties opgebouwd in Nieuw-Zeeland,  Zuid-Amerika en Afrika. De Amerikaanse hegemonie zal worden vervangen door een meer multi-polaire machtsbalans. Zal er misschien een Chinese geleide gouden standaard worden ingevoerd in samenwerking met de IMF?
 • Het Westen gedomineerd door de Verenigde Staten zal in een enorme nieuwe financiële crisis terecht komen, de financiële macht zal verschuiven naar het Oosten. De Europese crisis escaleert en Europa zal uit elkaar vallen…… zal zich opnieuw moeten uitvinden en meer toenadering moeten zoeken tot Rusland en China. De Verenigde Staten kan verder ook imploderen door de opgebouwde staatsschuld. Deze Staatsschuld stijgt met 45.486 dollar per seconde en bedraagt nu meer dan 24.000 miljard dollar!
 • Op dit moment is het Duitse vraagstuk  in het kader van de oude Heartland Theory weer hoogst relevant. Duitsland moet een afstandelijke relatie er op na houden met Rusland (o.a. door invoering van sancties). Stel je voor dat Duitsland en Rusland de krachten zouden bundelen en meer naar het Oosten gaat kijken. Het Amerikaans Imperium zou niet meer Europa en de wereld kunnen domineren.

De beste bank in het licht van deze zeer verontrustende ontwikkelingen:

 1. Je moet banken kritisch vergelijken en overstappen van bank –  dit wil zeggen het overstappen naar een duurzame bank ten dienste van de samenleving die je gebruikt voor het verrichten van de noodwendige bankzaken.
 2. Je kluis thuis. Alleen dat wat je nodig hebt om betalingen mee te verrichten laat je op de bank staan. Je krijgt er toch geen rente voor de risico’s die je neemt. De beste bank is natuurlijk een 100 % reserve bank zonder derde partij risico’s en schulden. Mogelijke alternatieven zijn offshore banks met grote kapitaalreserves. Uiteindelijk moeten Nederlanders een nieuwe deposito bank of Nutsspaarbank oprichten voor het  echt beschermen van de belangen van de spaarders en rekeninghouders.
 3. Natuurlijk, je eigen goud- en zilvervoorraad. Koop edelmetalen bij de de beste bullion dealers. Goud op rekening kopen in het buitenland is zeker verstandig. Goud is altijd de maatstaf van rijkdom en geld geweest: waarom zou ik goud kopen?
 4. Roep de watergeus in je op en koop een paar bitcoin. Gebruik bitcoins in een alternatief betalingssysteem in een revolutionaire peer-to-peer globale economie, buiten het reguliere bankenstelsel, overheden en de euro. Kijk ook hoe je hier kunt bijdragen bij het testen en gebruiken van alternatieve, decentrale financiële en monetaire systemen zoals Bitcoin. De bouwstenen zijn er, nu moeten we nog durven deze te gebruiken! Open een rekening bij een cryptovaluta exchange en begin met experimenteren.
 5. Met bitcoins kun je makkelijk sparen in andere valuta, goud, zilver, palladium etc. De Bitcoin revolutie zal (hopelijk) omarmd worden door de jongere generaties om de macht van het geld te democratiseren, weer terug te brengen naar het volk. Een grote bankenreformatie zal het positieve gevolg zijn. We moeten stemmen met de voeten. 
 6. Wat is de beste bank van Nederland? Bekende onderzoeken van o.a. de Consumentenbond onderzoeken de ervaringen van klanten en kijken naar de kosten e.d. Is het werkelijk relevant dat de Regio Bank, Triodos Bank en de ASN Bank in de laatste bankmonitor (september 2018) als beste uit de bus kwamen? Interessanter is om te kijken naar banken die bitcoin en andere crypto’s integreren in de dienstverlening.

Naar onze eigen beoordeling is het misschien verstandiger voor de reguliere burger om een kleinere en veel conservatievere bank te nemen. Een bank die weinig of geen risico’s neemt met het spaargeld van haar klanten en niet meespeelt met het risicovolle speelgoed van Wall Street. Een conservatieve en gezonde bank in Nederland is de Argenta bank. De Argenta bank is de beste bank wanneer u op zoek bent naar een traditionele, veilige bank die het belang van haar klanten voorop stelt. Een andere alternatieve bank is de BUNQ bank.

Ten slotte, wees er van bewust dat wanneer je geld op een bankrekening heb staan, je dit in feite hebt uitgeleend aan de bank. Hieronder in de video, kun je een gesprek zien met Professor Richard Werner over de werking van het huidige bankenstelsel en de staat van de financiële sector. 

Er zijn verder duidelijke aanwijzingen dat een bail-in mechanisme daadwerkelijk in de wetgeving is ingebouwd om bankroete banken te redden in de toekomst. 

De doelstelling van deze site:  we hopen dat de site vooral bijdraagt om kennis te verspreiden over constructieve stappen die we kunnen zetten om ons financieel vrijer en onafhankelijker te maken van banken en centrale machten (in die mate dat het voor iemand mogelijk is). Geld moet vrijer en meer onafhankelijker zijn van centrale manipulerende machten zoals corrupte banken, mega-corporaties en machtspolitici. Vooral goede cryptovaluta en blockchain projecten maken het mogelijk om geld weer vrijer en onafhankelijker te maken van krachten die niet in het voordeel van de Nederlandse burger werken. Stem met de voeten, door zo veel mogelijk buiten het systeem te zeilen, is in ieder geval iets wat iedereen kan doen om een verschil te maken, financieel vrijer te worden en laten zien dat we het niet meer pikken.  Voor meer informatie voor het vinden van alle artikels: blog!

LiberBits – De beste bank disclaimer – aangaande de alle informatie op de bestebank.org: dit artikel is de persoonlijke mening van onze auteur moet niet worden beschouwd als investeringsadvies. De informatie is puur aangeboden ter kennisgeving en we kunnen niet garanderen dat uw geld veilig staat waar dan ook. Uiteindelijk bent u zelf de beste bank van uw eigen vermogen en moet u voorzichtig zijn met wat u met uw vermogen gaat doen, vooral in deze zeer onzekere tijden. LiberBits is de uitgever van deze site. LiberBits is gevestigd als onderneming in Malta met als bedrijfsregistratienummer C81188 en het volgende bedrijfsadres: Wied Ghomor Street, STJ 2043, St. Julians, Malta. Voor meer informatie over het besproken onderwerp, bronnen, het gebruik van deze site en de uitgever raden we de volgende links aan: verdere analyse, bronnen, disclaimer & privacy policy & contactformulier & over LiberBits.

Kennis is macht!

Leer alles over het bankwezen, Bitcoin en haar potentialiteit

Sinds 2013 is bestebank.org uitgegroeid tot de referentie site in de Benelux op het gebied van alternatieve financiën en cryptovaluta met vermeldingen in onder meer: de Vrij Universiteit van Amsterdam, Telegraaf, Algemeen Dagblad, Tweakers, Market Update, Sprout, Vrijspreker, Bitcoin Warrior, Bitcoin Isle, Coin Idol, Equities, Market Watch etc.

Lees verder

Trump verkiest na een moordaanslag JD Vance tot Runnig Mate, betekenis voor Bitcoin?

De mislukte moordaanslag op Donald Trump heeft niet alleen een enorme impact voor het Amerikaans politieke en het geopolitieke klimaat, maar ook voor de toekomst van bitcoin als een mogelijke strategische activa voor de Verenigde Staten. De mislukte moordaanslag en de krachtige manier waarop Donald Trump hier mee omging, zal hem nu hoogst waarschijnlijk een […]

Jul 16, 2024
3,5 min

Is een Solana ETF op komst?

Is een Solana spot ETF in de maak? Met de aanvraag van 21Shares en VanEck lijkt een Solana spot ETF dichterbij te komen. Inderdaad, VanEck en 21Shares hebben een aanvraag ingediend voor een Solana spot ETF bij de Cboe exchange. De SEC kijkt er nog naar, maar een SOL spot ETF komt dichterbij. Laten we […]

Jul 9, 2024
3 min

Bit2me vs Bitvavo, welke exchange is beter?

Bit2me versus Bitvavo. Welke exchange is beter? Met deze Bitvavo vs bit2me exchange vergelijking zullen we kijken hoe deze twee grote Europese cryptocurrency beurzen zich tot elkaar verhouden. Beide exchanges draaien een hoog EURO handelsvolume en hebben een breed dienst- en productaanbod. In deze Bitvavo vs bit2me vergelijking zullen we kijken naar de producten en […]

Jul 9, 2024
4,5 min