blockchain

Wat zijn crypto assets?

Nov 20, 2022
Aanbieding: 

Dit artikel categoriseert de digitale activa. In het Engels spreekt met vaak over digital of crypto assets. Bitcoin is een technologische doorbraak op het gebied van computerwetenschappen en cryptografie die de creatie van een nieuwe activaklasse heeft mogelijk gemaakt: crypto assets (digitale activa).

Bitcoin beschikt over de eerste en best werkende blockchain op basis waarvan activa kunnen worden uitgegeven. Deze uitgave van activa wordt in het Engels tokenization genoemd die op Bitcoin via zijketens (RSK, Liquid) en tweede protocolstapels kan plaatsvinden (Lightning).

Deze nieuwe tech is nog volop onder ontwikkeling. Er zijn inmiddels verschillende nieuwe blockchain technologieën en projecten gelanceerd (zoals Ethereum, Polkadot, Cardano, NEO, EOS.io,) met ieder haar eigen eco-systeem en platform voor de uitgave van digitale activa op de blockchain, de blockchain assets. Inderdaad, de term crypto kan in veel gevallen vervangen worden voor blockchain. Het zijn in de meest generieke zin digitale activa (digital assets). Echter, er zijn vele digitale activa die niet op een blockchain-platform worden uitgegeven. De meeste blockchain projecten worden door een stichting en of in combinatie met een bedrijf uitgegeven. Het zijn in principe fintech initiatieven waarbij blokchain technologie wordt ingezet om bepaalde doelstellingen te behalen. Een belegging in zulke projecten is zeer risicovol en is iets voor durfkapitalisten, niet voor een doorsnee spaarder. Crypto moet verder niet gelijk worden gesteld met Bitcoin. Bitcoin is organisch gegroeid tot een alternatief solide geldsysteem in opbouw zonder derde partijen die de code of het netwerk op een of andere manier zouden kunnen bijstellen.

TIP: de meest veilige manier om te beleggen in deze markt is om voornamelijk bitcoin te accumuleren en verder met behulp van een crypto-indexfonds of een crypto-indexbeleggingsdienst blootstelling te krijgen tot de bredere cryptomarkt. De beurs van Bitvavo in Amsterdam verzorgt deze dienst in samenwerking met Mercury Redstone.

We zullen nu het bonte landschap van de blockchain assets hier categoriseren.

Een categorisering van de nieuwe digitale activa ofwel de blockchain assets:

Blockchain assets kunnen ingedeeld worden in grofweg 5 verschillende categorieën. Deze zijn gebaseerd zijn op het type protocol, blockchain ontwerp en doelstelling die gehanteerd wordt. Ze kunnen op gespecialiseerde en doorsnee Bitcoin en crypto asset exchanges worden verhandeld.

 1. Bitcoin is een technologische doorbraak die vergelijkbaar is met de introductie van het getal nul tijdens de Middeleeuwen in Europa. Bitoin representeert absolute digitale monetaire schaarste dankzij elkaar versterkende netwerk-effecten. Vanuit een monetair perspectief is Bitcoin ongeëvenaard, vanuit een technisch standpunt is Bitcoin als een cryptocurrency niet meer cutting edgde. Voor meer informatie: Bitcoin’s monetaire superioriteit en de nieuwe shitcoins.
 2. Crypto currencies – crypto-valuta in de respectieve blokketens werken als digitaal contant geld. Het ontwerp en doelstelling kan per valuta afwijken. Bitcoin is de eerste en belangrijkste decentrale cryptomunt die als online contant geld wordt gebruikt en primair dient als een veilig oppotmiddel (Store-of-Value). Dash wordt ontwikkeld om te dienen als een betalingsmiddel die de privacy van haar gebruikers beschermt. Andere klassieke voorbeelden van cryptovaluta zijn: Litecoin, Vertcoin, Monero, ViaCoin, NavCoin, Groestlcoin, Feathercoin, en zo verder. Het zijn online betaalmiddelen (cryptocash). Het probleem is dat ze bijna geen adoptie hebben, geen netwerk effect hebben opgebouwd en daardoor minder veilig zijn voor de gebruiker. PoS-cryptocurrencies zijn verder inferieur qua decentralisatie en zekerheidsgaranties ten opzichte van PoW-cryptocurrencies. Jason Lowery heeft hier goed werk over geschreven.
 3. Platform Tokens – worden als een interne betalingsmiddel (zoals Ether -ETH) op een decentraal blockchain ontwikkelingsplatform (zoals Ethereum) gebruikt voor het afrekenen van gas. Gas wordt verbruikt tijdens het programmeren van de Dapps of de tokens op een openbaar ontwikkelingsplatform. Het Neo platform maakt ook gebruik van deze specifieke platform tokens. Waarbij een Neo Share een bepaalde hoeveelheid NEO Gas opbrengt waarmee vervolgens kan worden geprogrammeerd. EOS is ook een recent goed voorbeeld van een platform token. Vele platform tokens die gebaseerd zijn op een PoS-algoritme kunnen via staking een rentevergoeding of beloning opleveren.
 4. Utility tokens – worden geprogrammeerd op basis van slimme contracten met behulp van de gas platform tokens. Ze worden ontwikkeld voor dapps en specifieke gebruiksnetwerken. Concreet voorbeeld: de meeste ERC-20 tokens die tijdens een ICO zijn uitgegeven werken als utility tokens. Ze worden meestal ongereguleerd uit gegeven zonder toezicht en goedkeuring van een financiële autoriteit of toezichthouder. Vele tokens werken vaak als verkapte ponzi-schemes zoals b.v. de FTT-token van de voormalige malafide FTX-exchange.
 5. Equity tokens – met in het bijzonder de nieuwe digitale effecten die vaak security tokens of tokenized securities worden genoemd. Het zijn in feite een variant op de utility tokens waarbij er een claim wordt gelegd op een activa die mogelijk buiten de blokketen ligt en een bepaald vermogen representeert. Het gaat hier dan vaak om crypto equity in de vorm van gereguleerde token-aandelen zoals een CDR, maar ook om de meer generieke dividend coins die ook op security token platforms kunnen worden verhandeld. Meestal worden ze legaal in het kader van de lokale wet- en regelgeving uitgegeven onder toezicht van een financiële toezichthouder. Altijd kijken naar de exacte legaliteit en rechtsgeldigheid. Het is binnen bepaalde kaders mogelijk om aandelen te tokenizen en als digitale effecten uit te geven op een blokketen.
 6. Stable Tokens – staan bekend onder de misleidende term stablecoins. Het gaat in feite om een variant van equity tokens waarbij een vaste monetaire waarde als onderpand wordt gebruikt (dollars, euro’s, Filipijnse peso’s, Zwitserse Francs, edelmetaal-baren, etc.). De stablecoins vervullen een belangrijke functie binnen de crypto-handel op de exchanges. Op deze tokens kun je rente verdienen.
 7. Unieke tokens in de vorm van collectibles. Unieke of zeer gelimiteerde digitale kunst- of verzamelobjecten op een blockchain. Concreet voorbeeld: Cryptokiddies en Nifties (NFT).

De sectoren van economische activiteit:

Crypto assets is de meest brede term voor een reeks van digitale activa (digital assets) die ook gecorreleerd zijn aan een bepaalde cryptosector van economische activiteit of functionaliteit. Er worden nieuwe economische sectoren ontwikkeld gebaseerd op nieuwe blockchain technologieën en cryptografische innovaties. Deze nieuwe economische en financiële sector wordt in brede zin de DeFi (Decentralized Finance) sector genoemd. 

 • CryptoCurrency

De ontwikkeling van een gedecentraliseerde cryptovaluta. Het is een open netwerk die toegankelijk is voor iedereen maar niet wordt beheerst door een externe entiteit of groep. Idealiter werkt het als gezond geld en een oppotmiddel voor koopkracht behoud. Bitcoin is hier heer en meester en wordt met andere cryptovaluta verhandeld op de betere Bitcoin exchanges en crypto exchanges.

 • Privacy

Er zijn specifieke crypto currency projecten die volledig zijn toegewijd om financiële privacy of anonimiteit te waarborgen bij financiele transacties over de blockchain. Het wordt hierbij onmogelijk voor derde partijen om te zien wie, wat, wanneer en waar een betaling heeft uitgevoerd. Bekende voorbeelden: Monero, Zcash, Dash en Litecoin met MimbleWimble.

 • dApp netwerken op basis van programmeerbare blokketenplatforms. 

Het gaat hier in feite om een open gedecentraliseerde programmeerplatform die in feite werkt als een globale computer die code kan uitvoeren vaak in de vorm van slimme contracten. Op basis hiervan kunnen er netwerken worden gerealiseerd voor het draaien en ontwikkelen van gedecentraliseerde applicaties (dApps). Ethereum heerst hier, maar heeft van vele kanten concurrentie van o.a. Cardano, Neo en natuurijk EOS.

 • Distributed Computation

Hierbij het gaat om de creatie van een P2P marktplaats op de blockchain voor computerrekenkracht die wordt gegenereerd en verbruikt door alle leden van het gedistribueerde netwerk. Concreet voorbeeld: SIAcoin.

 • Internet of Things

Netwerken die specifieke worden gebouwd voor Internet-of-Things doeleinden. Een concreet voorbeeld is: IOTA.

 • Interoperability

Dit gaat om de ontwikkelingen van protocollen en blockchains die alle blokketens met elkaar kunnen samenweven in een communicatie en transactie netwerk. Concrete voorbeelden zijn: ChainLink en COMIT.

 • Lending Platforms

De ontwikkeling van blockchain gebaseerde P2P gedistribueerde kredietmarktplaatsen. Concreet voorbeeld: Hodl Finance

 • Asset Management

Asset management platforms om verschillende onchain crypto assets te beheren.

 • Crowdfunding Platform

Crowdfunding of token sales platforms om geld op te halen op de blockchain wordt meestal georganiseerd blockchain-as-a-service ondernemingen (bijvoorbeeld Stratis) die gebruik maken van een eigen blockchain en meestal een bestaande blockchain. De platforms kunnen een bepaalde specialisatie hebben. Concrete voorbeelden zijn de security token platforms: Desico en Neufund.

 • Gambling Industry

De Gaming/Gambling industrie die gebruikt maakt van blockchain technologie voor het bouwen van transparante en rechtvaardige Bitcoin casino’s of Ethereum casino’s waarbij gebruik kan worden gemaakt van een crypto asset door het casino. Concreet voorbeeld: Edgeless.

 • Decentralized Exchange Platform

Gedecentraliseerde handelsbeurzen voor cryptovaluta waarbij het omzetten van de ene crypto naar de andere geschiedt zonder een tussenpartij vaak op basis van atomic swaps. Concreet voorbeeld: Altcoin.io

 • Onchain Governance

Bepaalde beleidsprocessen op gebied van beslissingen kunnen via de blockchain verlopen waarbij verkiezingen of het houden van een stemming concrete voorbeelden van zijn. Bepaalde crypto assets kunnen functioneren als een stembiljet. Decred is een cryptocurrency project die zich hier heeft gespecialiseerd.

 • Prediction Markets

Er zij gedecentraliseerde voorspellingsmarkten die onchain crypto assets kunnen gebruiken om prediction & decicision markets op een blockchain te faciliteren. In feite behoren deze crypto assets ook onder de gaming/gambling industrie. Concreet voorbeeld: Augur.

 • Timestamping Services

Diensten die tijd stempels leveren voor het beheer van gedecentraliseerde digitale rechten op een onveranderbare blockchain waarbij zonder twijfel kan worden aangetoond dat een bepaalde content bestond op een specifieke tijd. Emercoin is een project dat deze tijdstempel dienstverlening kan bieden.

 • Artificial Intelligence

Crypto Assets die zich vooral richten op AI, waarbij blockchain gebaseerde incentimenten worden gebruikt. Concreet voorbeeld: Rise.

 • Crypto Collectibles

De creatie van crypto verzamelingsobjecten die uniek zijn en verhandelbaar op de blockchain. Concreet voorbeeld: Nifty (NFT).

 • Energy Markets

Crypto assets binnen een gedistribueerde energiemarkt om de allocatie van energiebronnen te verbeteren en te verhandelen zonder derde partijen. Concreet voorbeeld: Solar Bankers, Energy Web Token.

 • Reclame en marketing.

Het gaat hier om gedecentraliseerde advertentieplatforms zoals BAT.

 • Alternatieve geneeskunde

Gedecentraliseerde platformen voor o.a. de cannabis industrie.

 • Application Development

Applicatie ontwikkelingsplatformen die onchain tokens gebruiken om de ontwikkeling van blockchain gerelateerde gereedschappen.

 • Content Creation

Content creatie ontwikkelingsplatforms die publishers en content makers samenbrengen.

 • Identity

Gedecentraliseerde identiteit- en authentificatiesystemen voor het veilig onder eigen controle bewaren van identiteitsgegevens waarbij geen enkele derde partij controle over kan uitoefenen.

 • Virtual & Augmented Reality – Metaverse

Crypto assets die binnen VR en AR platforms worden gebruikt.

 • Scams

Inderdaad, er zullen vele crypto asset projecten worden opgezet die investeerders proberen op te lichten. Oplichtingspraktijken kunnen in alle bovenstaande sectoren voorkomen.

Belangrijk onderscheid – crypto asset vs crypto token

In de digitale wereld zijn we gewend dat alles te kopiëren is. Het unieke van een Bitcoin is dat die niet te kopiëren is. Er is geen kopie die achterblijft zoals we dat gewend zijn met een PDF-bestand. Elke uitgave van een Bitcoin eenheid is uniek en is een vorm van digitaal eigendomsoverdracht die wordt vastgelegd in de Bitcoin blockchain.

smart contract crypto assetsNu zijn er verschillende nieuwe blockhains ontwikkeld zoals Ethereum waarbij het makkelijker is om naast cryptovaluta ook crypto tokens en andere crypto assets te programmeren op basis van slimme contracten. Elke crypto asset is in deze zin een uniek virtueel roerend goed. Dit digitaal goedje of middel representeert een onvervreemdbaar bezit van je die is vastgelegd in de blockchain. Een crypto token die je koopt op tijdens een ICO of token crowd sale is ook een onvervreemdbaar digitaal bezit van je met bepaalde eigenschappen en rechten. Ze kunnen als crypto assets het beste worden beschouwd als digitale aandelen op toonder en kunnen algemeen beschreven worden als tokens en meer specifiek als security tokens.

Een crypto token kan alles en nog wat representeren binnen een blokketen. Het is een algemene term voor het feit dat digitale eigendomsrechten van virtuele activa vastliggen in een blokketen en vrij en direct verhandeld kunnen worden met andere die waarde zien in de betreffende crypto token. De ontwikkeling van allerlei crypto tokens is in volle gang, niet alleen in de zin van nieuwe cryptovaluta, maar ook crypto equity en cryptocollectibles (cryptokitties en andere in-game tokens). Een nieuwe bonte wereld van crypto financiën ontwikkeld zich snel.

Voor meer informatie:

Lees verder

Crypto exchanges in de problemen. De druk van toezichthouder neemt verder toe.

De problemen van crypto exchanges met toezichthouders is een belangrijk thema om te volgen. Steeds meer crypto exchanges komen onder druk van wetgevers en toezichthouders te staan. De eis naar transparantie en compliance wordt steeds steviger. Wat staat crypto exchanges te wachten? Laten we dit eens verder bespreken: Einde van het wilde westen tijdperk voor […]

Nov 26, 2023
5 min

Binance geknecht door VS en BlackRock? CZ treedt af als CEO

De CEO van Binance Changpeng Zhao (CZ), Mr. Binance CZ, is afgetreden en is weg bij de ‘s werelds meest controversiële en grootste gecentraliseerde crypto exchange. Zijn positie was niet meer houdbaar onder druk vanuit de Verenigde Staten. The king is dead.. long live the queen! Wat een nieuws, wat een wending en wat een […]

Nov 22, 2023
5 min

El Salvador’s Bitcoin aanpak lijkt te werken, gaat Argentinië volgen?

El Salvador´s Bitcoin adoptie lijkt steeds meer vruchten af te werpen. Iets langer dan een jaar geleden kondigde El Salvador een onderdeel van haar Bitcoin aanpak aan: om elke dag 1 Bitcoin te kopen. Hoe pakt deze strategie uit? Zal Argentinië onder het presidentschap van Javier Milei El Salvador´s voorbeeld volgen? Met de Bitcoin aanpak […]

Nov 21, 2023
4,5 min