reset

The Great Reset uitgelegd!

Oct 20, 2021
Aanbieding: 

Samenvatting: dit artikel bespreekt the great reset agenda van de globale financiële elite en biedt uitgebreid uitleg op basis van feiten. Het IMF en de World Economic Forum onder leiding van Klaus Schwab pleiten voor een wereldwijde Great Reset. De globale economische en financiële orde moet volledig veranderd worden op basis van de 2030 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Je kunt hier een aantal belangrijke documentaires vinden over wat de Great Reset inhoudt en wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor het dagelijks leven van de doorsnee burger.

We raden elke lezer aan om deze pagina te bewaren in onze leeslijst aangezien er vele leerzame documentaires en videogesprekken zijn toegevoegd van verschillende onafhankelijke journalisten met verschillende perspectieven over deze agenda en de gevolgen van de Great Reset voor jou als burger en individu. De schellen zullen van je ogen vallen. Dit onderwerp verdient alle aandacht, het gaat om de toekomst van onze volgende generatie.

Het startpunt, de pandemie biedt een unieke kans…..

The Great Reset uitleg
Dr. Claus Schwab

De desastreuze gevolgen van het wereldwijde lockdown-beleid voor het bestrijden van de 2020-21 pandemie, biedt een unieke kans voor wereld- en bedrijfsleiders om de 2030 doelstellingen te halen. De collectivistische technocratische top-down agenda en benadering voor het verwezenlijken van deze doelen, leidt volgens vele analisten tot een totalitaire collectivistische nachtmerrie.

Dit scenario houdt vooral een bedreiging in voor de individuele welvaart en financiële vrijheid van de burgers. De meeste banen zullen verdwijnen; mensen zullen hun eigendom verliezen en volledig afhankelijk worden van de overheid en de centrale bank. Door de verdere introductie van kunstmatige intelligentie (AI), digitaal centralebankengeld, zoals de digitale euro, zal de financiële en sociale repressie toenemen. Centrale banken met overheden zullen ongelimiteerd monetair en fiscaal beleid kunnen uitvoeren op basis van kunstmatige intelligentie en gedragseconomische principes. Het onderscheid tussen digitaal, gen-technologisch en biologisch zal verder ook steeds meer vervagen binnen deze trans-humanistische agenda van de WEF. De benodigde patenten voor de benodigde technologie, die de bedrijfsbelangen van betrokken multinationals beschermen, zijn al ingediend. De wereld zal staats-kapitalistisch bestuurd worden door een technocratische oligarchie.

de grote reset

Bitcoin is een reddingsboot om te ontspannen uit de mogelijke verwerkelijking van een aankomend totalitair neo-feodaal financieel surveillance systeem onder leiding van een technocratische oligarchie. Bovendien zijn er betere, menselijkere alternatieven om een Great Reset te verwezenlijken. Dit wordt onder meer onderkend door vooraanstaande investeerders en macro-analisten waaronder Jeff Booth. Zijn bekende boek, The Price of Tomorrow, over onder meer het inflatie en deflatie debat, is een must read voor het begrijpen van de mentale spagaat waarin het systeem nu verkeerd. Een great reset op basis van dezelfde onderliggende monetair-economische principes zal leiden tot financiële slavernij. Bitcoin als deflatoir decentraal monetair systeem voorziet in de benodigde monetaire principes om vermogen en welvaart juist weer op te bouwen. Dit op basis van nieuwe aankomende technologieën (vierde industriële revolutie) die in tandem met bitcoin juist kunnen zorgen voor de financiële emancipatie van de mensheid. Dit zal een positieve bottom up great reset inhouden en geen negatieve top down great reset. Hieronder kun je Jeff Booth aan het woord zien over de speltheorie van bitcoin in het kader van een great reset van een bankroet systeem dat gedoemd is om te knappen.

Na deze inleiding, laten we eens de Great Reset in het kader van agenda 2030 bespreken.

Introductie tot de Great Reset

De belangrijkste globale organisaties en instellingen spreken steeds meer over een aankomende Great Reset en een nieuwe Bretton Woods overeenkomst voor het hervormen van de wereldeconomie. Een virus, zo schijnt het te zijn, heeft immers de globale economie in een depressie gestort.

world economic forum

Vooral het World Economic Forum (WEF) heeft dit onderwerp expliciet op haar 2021 agenda gezet. Het WEF schrijft verschillende artikels over wat de nieuwe globale Great Reset behelst en hoe de nieuwe wereldorde er uit zou kunnen zien. De Global Goals for Sustainable Development voor 2030 maken hier deel vanuit. Op verschillende Davos conferenties komen de wereld- en bedrijfsleiders bij elkaar om dit onderwerp uit te diepen en uit te werken voor hun respectieve landen.

Waar gaat The Great Reset over?

the great reset

Volgens Klaus Schwab heeft een virusuitbraak (een pandemie) aangetoond dat de oude structureren op basis waarvan de huidige wereldeconomie werkt, niet meer afdoende is voor het herbouwen van een post-corona wereld. The Great Lock Down heeft gezorgd voor een enorme globale economische recessie in 2020. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de wereld niet zo’n zware crisis gehad. Vandaar dat er veel wordt gesproken over een nieuwe Bretton Woods vergadering en met een nieuwe overeenkomst voor het opnieuw hervormen van de economische orde. De pandemie is voor de wereldleiders een unieke historische kans om de wereld te hervormen en een Great Reset te verwezenlijken. Build Back Better is een bekende slogan die ook vaak in deze context wordt gebruikt. De Great Reset volgens Klaus Schwab bestaat onder meer uit de volgende hoofdcomponenten:

WEF 2030 goals great reset
  • Het eerste component gaat om de implementatie van een systeem van stakeholder capitalism. Bedrijven moeten niet alleen de belangen van de aandeelhouders behartigen, maar die van alle belanghebbenden die met het bedrijf te maken hebben. Het doel van een bedrijf is om lange termijn waarde te scheppen voor alle belanghebbenden en niet om winsten te maximaliseren voor alleen de aandeelhouders ten koste van andere belanghebbenden. Neo-liberale principes en de vrije-marktwerking moet aan de kant worden geschoven voor een meer rechtvaardige vorm van kapitalisme met meer gelijkwaardige resultaten voor iedereen. Overheden moeten deze nieuwe vorm van economisch denken implementeren door middel van regelgeving, belastingregels (meer vermogensbelasting) en het aanpassen van handelsovereenkomsten. Overheden moeten door regelgeving en belastingwetgeving een belanghebbende bedrijfscultuur en economie stimuleren voor het verkrijgen van gelijkwaardige resultaten voor de samenleving. Sociale contracten zullen hiervoor moeten worden herschreven. Hieronder in de video van de Davos Conferentie van 2021 kun je Edward Felsenthal, Mariana Mazzucato, Klaus Schwab, Alexander De Croo, Angelique Kidjo, Dan Schulman van PayPal aan het woord zien over Stakeholder Capitalism:
  • Het tweede component, gaat om het zorgen voor investeringen in de samenleving voor het verwezenlijken van gedeelde doelen op het gebied van gelijkwaardigheid (equality) en duurzaamheid (sustainability). Er komt een wereldwijde klimaatcrisis (Climate Change) aan en het verwezenlijken van een groene economie (New Green Deal) is van uiterst belang. Hier zal er gestreefd worden naar gelijkwaardigheid in resultaten en een sociale gelijkschakeling van de samenleving.
  • Het derde component, voorziet in de gebruikmaking van nieuwe technologieën en de verdere digitalisering van de economie voor het bewerkstelligen van een vierde industriële revolutie. Denk hierbij aan de opmars van kunstmatige intelligentie, data-mining, cloud computing, 3D-printing, robotics, Internet of Things, Augmented Reality enz. Deze technologieën zullen bijdragen aan een nieuwe industriële revolutie en ook de verwezenlijking van een trans-humanistische agenda. Claus Schwab voorziet dat de mens en computertechnologie samensmelten in een nieuwe supermens door onder meer de chipimplementatie in het menselijke brein met behulp van de NeuroLink-technologie.

Klaus Schwab heeft zelf al een boek geschreven over deze sociaal-economische hervorming van de wereldorde genaamd: COVID-19: The Great Reset. Hieronder kun Klaus Schwab zelf aan het woord zien over zijn boek en de componenten van The Great Reset:

Een Great Reset zonder een hervorming van het monetaire systeem?

the great reset

Wat verder zeer opmerkelijk is van deze Great Reset agenda van het World Economic Forum onder leiding van Klaus Schwab, is dat er niet wordt gesproken over een hervorming van het financiële systeem of het bankwezen en de rol van de Federal Reserve. Er wordt niks geschreven over de financiering van deze ‘utopische’ agenda. Er wordt ook niks gezegd over de herstructurering van de schulden of een mogelijke wereldwijde schuldenjubileum. Verder wordt er geen melding gemaakt van de schuldencycli en de laatste grote schuldencyclus waarin de wereld zich nu in bevindt. We hebben te maken met een Big Debt Crisis en een periode die macro-analist Raoul Pal de Unfolding noemt.

Het gaat bij Klaus Schwab niet om het hervormen van het schuldensysteem, maar vooral om de introductie van nieuwe technologische innovaties en de introductie van een duurzame, milieuvriendelijke en sociaal bewogen bedrijfsvoering in het kader van een belanghebbende economie. Vandaar, het gaat primair om de transitie van het kapitalistisch model. We gaan van een shareholder naar een gelijkwaardige stakeholder economie waarin de resultaten gelijk verdeeld worden over de samenleving door de overheid. Gaan we van minder neo-liberalisme naar steeds meer staatskapitalisme en socialisme?

Een CBDC – het sleutelcomponent!

Om deze overgang beter mogelijk te maken zou in feite een Central Bank Digital Currency (CBDC), zoals een digitale euro, uitkomst bieden. Inderdaad, het uiteindelijke belangrijkste component dat ontbreekt in de Great Reset agenda van de WEF is digitaal centrale bankgeld (CBDC’s) voor het direct financieel kunnen surveilleren, stimuleren, belasten en sturen van de samenleving. Hiermee zou het beleid veel makkelijker kunnen worden uitgevoerd. Vandaar, de meeste centrale banken, de IMF en de BIS hebben de ontwikkeling van deze centraal gestuurde digitale valuta’s al een tijdje op de agenda staan, terwijl China al het meest vergevorderd is met de implementatie van haar eigen digitale Yuan en betalingsnetwerk. De IMF heeft in het kader van deze snelle ontwikkelingen opgeroepen tot een nieuwe Bretton Woods conferentie.

Door een hervorming van het geldsysteem met CBDC’s onder leiding van het IMF kan ook het wereldwijde schuldenprobleem verder gedeeltelijk worden omzeild en hervormd door onder meer banktegoeden (giraal geld) te laten verdampen tijdens een nieuwe globale bankencrisis. De meeste banken en wellicht ook een deel Too Big too Fail systeembanken zullen niet worden gered, maar bankroet gaan. Tegoeden worden vervangen door digitaal basisgeld (een CBDC) van de centrale bank. De CBDC’s zullen in een een digitaal SDR-mandje terecht komen die wordt gebalanceerd door de IMF. De vraag is echter of er internationaal overeenstemming kan worden bereikt over een Bretton Woods 2.0 systeem met de SDR als een synthetische wereldreservevaluta.

Wellicht is dat een reden waarom de uiterst slechte staat van het bankwezen niet ter sprake komt in The Great Reset plannen van het World Economic Forum. Een aanleiding waarom Bitcoin een belangrijke rol heeft te vervullen in dit scenario als een waarborging voor de eigen financiële onafhankelijkheid en zekerheid. Bitcoin is de tegenpool van centraal gestuurd digitaal basisgeld, het is uiteindelijk digitaal decentraal basisgeld. Zelfs de beroemde Britse historicus Naill Ferguson geeft aan dat Bitcoin een sleutelrol moet gaan spelen in de monetaire revolutie waar we nu in verzeild geraakt. De Verenigde Staten moet Bitcoin integreren als een tegenwicht tegen het digitale Chinese centralebankengeld (DCEP).

Kritiek op de WEF Great Reset agenda

Er zijn genoeg kritische commentaren over de Great Reset plannen van het World Economic Forum op het internet verschenen. Hier volgt een lijst met verschillende video’s over de Great Reset.

Flavio Pasquino in gesprek met Bob de Wit over de Great Reset

Een van de meest recente video’s is gemaakt door Flavio Pasquino. Hij gaat in gesprek met Professor Bob de Wit (hoogleraar Strategisch leiderschap). Bob De Wit heeft de afgelopen jaren het geopolitiek schaakbord bestudeerd. Dat resulteerde in het nieuwe boek ‘Society 4.0’ wat een manifest is van ‘zorg’ maar ook ‘hoop’. Volgens De Wit is de Great Reset onontkoombaar en volkomen cyclisch omdat we aan het einde zitten van het industriële tijdperk dat simpelweg op is. ‘Echter, de koers die het World Economic Forum heeft ingezet is een weg van ondemocratisch bestuur, zonder feedback mechanismes en een systeem zonder rem leidt tot een dictatuur’, aldus De Wit. Hieronder kun je hem aan het woord zien:

“MONOPOLY: EEN TOTAALPLAATJE VAN THE GREAT RESET”

Minder dan een handje vol megacorporaties domineert vandaag de dag ons leven in ieder aspect. Van het ontbijt dat s’ ochtends op tafel staat, tot aan het matras waar we s’ nachts op slapen, en alles dat we daar tussenin doen, gebruiken of consumeren draagt bij aan de macht van deze corporaties. In deze video laat Tim Gielen je aan de hand van eenvoudig verifieerbare feiten zien hoe deze corporaties, of beter gezegd; hun grootste aandeelhouders, de hoofdrolspelers zijn in het theaterstuk waar we op dit moment getuige van zijn, en de drijvende kracht achter “The Great Reset” van het World Economic Forum.

Mitchel over The Great Reset boek

De Nederlandse ondernemer Mitchel heeft het Great Reset boek van Klaus Schwab gelezen. Hij geeft hier onder in zijn populaire video zijn samenvatting van het boek. Het boek is in samenwerking met de machtigste mensen ter wereld geschreven. Er wordt precies uitgelegd wat we kunnen verwachten in de toekomst: slavernij van de overlevenden.

Arno Wellens over The Great Reset

Hieronder kun je Arno Wellens in gesprek zien met GK Boris over o.a. de Corona-app, ‘Build Back Better’ en ‘The Great Reset. Een ongekozen elite misbruikt een griepje dat voor gezond levende mensen voor 99% ongevaarlijk is om digitale terreursamenleving in te voeren.

George Gammon over de economische haalbaarheid van de WEF

George Gammon kijkt in zijn videoanalyse meer naar de intenties en de economische implicaties van een beleid op basis van een sociale gelijkheid (gelijkschakeling). Een bedrijf- en overheidspolitiek op basis van resultaten (equility of outcome) in plaats van gelijkheid op basis van kansen (equility of opportunities) zal alleen de grote zombiebanken en -bedrijven in stand houden en in feite geen hervorming of reset inhouden. In de praktijk zal het gaan om meer stagflatie, leugens, belastingen en minder vrijheden.

Hier is de laatste video van George over de Great Reset en de wereld in 2030:

Corbet Report – Your Guide to the Great Reset

Hieronder is een video analyse en commentaar van de Corbet Report over The Great Reset agenda. De Corbet Report ziet in deze agenda niets meer dan zelfde technocratische globale machtsstructuur die volgens deze reset agenda meer macht naar zich toe zal trekken ten koste van de vrijheid van het individu.

Doctors for Covid Ethics over the Great Reset

Deze onderstaande video is gepresenteerd door de Doctors for Covid Ethics gedurende de COVID-19 Interdisciplinary Symposium dat op 29 juli 2021 plaatsvond. Sessie II van dit symposium heeft als titel The Going Direct Reset met onder meer Catherine Austin Fitts, John Titus, Richard Werner en Mark Skidmore als sprekers. De pandemie moet begrepen worden vanuit een monetair en financieel perspectief. De pandemie is een deel van een Great Reset agenda van een kapot financieel systeem die BlackRock en de Federal Reserve overeind proberen te houden door uiteindelijk meer macht te centraliseren. De pandemie is een monetaire operatie die zal leiden tot een nieuwe gezondheidstirannie en een financiële tirannie die zal leiden tot een nieuwe vorm van slavernij voor de meeste mensen.

Andere videocommentaren over de Great Reset:

The Great Reset Debunked by Douglas Kruger:

Hieronder kun je een goed gesprek zien tussen Mike Maloney en Chris Martenson aan het woord zien over The Great Reset.

Hieronder kun je Robert Jensen aan het woord zien over The Great Reset:

Neem alvast de brug, ga alvast over naar de andere kant…

Bitcoin (BTC)

Migreer alvast naar een solide gelijkwaardig decentraal systeem en netwerk zonder heersers. Bitcoin is niet te censureren, te vervalsen, te manipuleren of te vernietigen. Het is het digitale solide geld voor dit informatietijdperk, de aankomende technologische transitie en de great reset.

Gerelateerde artikels:

Lees verder

13-jarige Gajesh Naik uit India haalt $300K op voor DeFi-project

Maak kennis met de 13-jarige crypto geek Gajesh Naik uit Goa in India. Hij heeft onlangs $ 300.000 aan pre-seed-financiering opgehaald voor zijn meest recente DeFi-project, Taksh genaamd. Taksh is in 2021 is gelanceerd op het Ethereum-compatibele smart contract platform Avalanche. Het is bedoeld om gebruikers een beloningssysteem te bieden om hen te helpen hun […]

Oct 23, 2021
2 min

Meer Bitcoin en ETF nieuws

Cointelegraph bericht dat de ProShares ETF het eerste indexfonds is ooit dat in twee dagen meer dan $ 1 miljard aan activa onder beheer kreeg. Hiermee sneuvelde het 18-jarige record van een goud ETF, die dit bedrag binnen drie dagen ophaalde. Met dit opmerkelijke feitje vallen we in huis in een fase dat crypto een […]

Oct 23, 2021
2,5 min

De adoptie van bitcoin en crypto in Brazilië

De adoptie van crypto in Brazilië is in 2021 in een stroomversnelling gekomen. Volgens nieuwe gegevens van de centrale bank van Brazilië zal de bevolking in het land voor het eind van dit jaar meer dan 8 miljard dollar crypto kopen. De directeur over het monetaire beleid in Brazilië, Bruna Serra, gaf te kennen dat […]

Oct 22, 2021
2 min