hoe werkt de economie

Wat is geld?

May 27, 2022
Aanbieding: 

De vraag ‘wat is geld?’ zou iedereen zich moeten stellen. Op school hebben we nooit geleerd om hier eens grondig over na te denken. Toch dit is een uiterst belangrijke vraag om te stellen als u daadwerkelijk uw financiële zekerheid en toekomst wilt beschermen. Wat is goed vermogensbeheer als u niet weet wat nu geld is en zou moeten zijn?

Algemene definitie: wat is geld?

Geld is het meest liquide bezit waarover men kan beschikken. Het kan direct worden gebruikt als betaalmiddel om meteen ander bezit mee verkrijgen. Alles wat te koop is kan met geld gekocht worden. Formeel omschreven: het wezen van geld is ongedifferentieerde koopkracht. Koopkracht is een van de belangrijkste functies van geld. Geld moet eigenlijk koopkracht moeten behouden en als een betrouwbaar oppotmiddel functioneren.

wat is geld

Hierbij een komen we over een aantal bespiegelingen over wat tegenwoordig geld is en eigenlijk zou moeten zijn. Dit is nogal een flink artikel en ben bang dat veel lezers zullen afhaken. In een notendop: geld werkt niet meer als een oppotmiddel, het is nu een gecentraliseerd machtsmiddel in de vorm van schuld (kredieten). Het is een afgedwongen wettig betaalmiddel afhankelijk van een gemeenschappelijk vertrouwen in de munt, belastingopbrengsten en gezagshandhavers. Het geld dat we nu gebruiken, de euro, wordt ook wel fiatgeld genoemd en wordt uit het niets als schuld door de banken en de Europese Centrale Bank (ECB) in omloop gebracht. We bevinden ons op een Fiat Standard. Het woord fiat komt uit het Latijn, betekent ‘Laat het zo zijn’ en verwijst naar een decreet van een gezagshandhaver en financiële autoriteit die uiteindelijk de belastingschuld int.

Fiatgeld zoals de euro is een machtsinstrument door toenemende schuldcreatie

wat is geld

Het proces van eurocreatie (door uit het niets digitaal kredieten te verstrekken) door de Europese Centrale Bank (ECB) en vooral de commerciële grootbanken is door de Nederlandse overheid uit handen gegeven.

Geldschepping zou in handen moeten zijn van een soevereine Nederlandse staatsbank onder toezicht een politiek onafhankelijk gerechtsorgaan die samenwerkt met nutsbanken voor de bevolking voor het stallen van spaargeld en de inrichting van speciale kredietbanken die leningen kunnen verstrekken zonder rente te heffen aan bedrijven en burgers. Een bankenstelsel die werkt in het belang van de Nederlandse samenleving, haar economie en de welvaart van haar burgers.

Dit is nu niet het geval. Elke Euro representeert een schuld met een gekoppelde rente die door iemand moet worden terugbetaald. Elke Euro op een bankrekening is een lening aan de bank. De rekeninghouder vertrouwt er op dat de bank het kan terugbetalen.

De Europese Centrale Bank verstrekt met rente kredieten (kwantitatieve versoepeling/ PEPP-steunaankopen) aan financiële instellingen en bedrijven om het huidige Europese bancaire systeem overeind te houden. De Deutsche Bank speelt hier een sleutelrol. Het resultaat is een toenemende financiële repressie voor Jan Modaal. De euro wordt hier als fiatgeld en een schuldinstrument misbruikt om door middel van crisis politieke en economische veranderingen af te dwingen ten gunste van de technocratische macht in Brussel. De oprichting van het Europees Stabiliteitsmechanisme is een duidelijk voorbeeld van deze strategie.

Fiatgeld is geen gezond geld!

wat is geld

Dit is geen gezond geldstelsel voor vermogensbescherming en het bewerkstelligen van financiële zelfbeschikking, hetgeen in het belang is van de welvaart en vrijheid van de burgers in een samenleving. Daarom ondersteunden we van harte het Burgerinitiatief Ons Geld! We kopen goud als een verzekering en bespreken we op deze site de ontwikkeling van peer-to-peer alternatieve, decentrale, schuldvrije geldsystemen zonder banken, dat wil zeggen Bitcoin! Goud en Bitcoin zijn gebaseerd op de beginselen van sound money dat door een vrije marktwerking spontaan is ontstaan. Ze kunnen dienen als een apolitieke monetaire basis voor het bepalen van relatieve waardeverschillen in de markten voor het maken van correcte economische calculaties en allocaties.

Een beknopte geschiedenis van het geld

Gedurende onze monetaire geschiedenis is geld bijna altijd gedekt geweest met edelmetalen omdat je daarmee het beste arbeidstijd mee kon vastleggen en een eerlijk kassaboek mee kon bijhouden. Het was gezond geld aangezien het economische waarde (arbeidstijd) veiligste kon opslaan voor de toekomst. Het is nog niet zo lang geleden dat we in Nederland met een Gouden tientje konden betalen. Het geld in de vorm van giraal geld of contant geld is niet meer gedekt door goud. Alle experimenten van ongedekt fiatgeld in het verleden zijn altijd mislukt.

Bijna al het geld dat nu in omloop is, is ongedekt digitaal fiatgeld gebaseerd op schuld en fractioneel bankieren ingevoerd en verfijnd door de Federal Reserve en de City of London met de verdere invoering van een eurodollar systeem.

geld en oorlog

De waarde van alle fiat valuta’s zijn uiteindelijk gekoppeld aan de ‘waarde’ van de US Dollar die door deze Federal Reserve corporatie wordt uitgegeven. Deze waarde is vooral gebaseerd op het Petro Dollar Recycling systeem en de militaire macht in de ‘Pax’ Americana. Door de goudstandaard te vervangen voor de Petro Dollar, kon van de US Dollar ook een schuldwapen worden gemaakt om landen te onderwerpen en sleutelfiguren om te kopen. De Federal Reserve beschikt dankzij het Petro Dollar systeem over een bijna ongelimiteerde geldpers. Deze heeft tot een enorme, onvoorstelbaar grote staatsschuld geleid voor het verrijken van vooral de elite door het voeren van oorlogen (financieel, economisch, militair). Uiteindelijk is geld vooral de macht van een kleine elite die werkt achter de schermen van het Angelsaksisch-Amerikaans Financieel Militair Industrieel complex. Voor meer informatie: wat is de diepe staat? 

geld definitie

We moeten afstappen van het idee van één wereldreservemunt. Geldschepping moet weer terug in handen van het volk in elk land komen en het zou beter zijn als we met vele verschillende decentrale geldsystemen op basis van o.a. cryptocurrencies zoals Bitcoin zouden werken. Deze kunnen ook gedekt worden door grondstoffen. Het huidige financiële systeem moet volledig op de kop en daarmee ook het belastingsysteem. De Federal Reserve moet worden afgeschaft en de Petro Dollar tijdperk moet vreedzaam zonder een Derde Wereldoorlog ten einde komen door een nieuw internationaal akkoord voor het hervormen van het globale financieel systeem in een meer multi-polair zo veel mogelijk decentraal systeem. Geld als macht moet weer worden gedecentraliseerd! Hieronder kun je een hele goede video interview zien van London Real met Andreas Antonopoulos over The Death of Money:

Waarom zou ik Bitcoins kopen?

Wat is geld of wat zou geld eigenlijk moeten zijn?

geld

Het woord geld is afgeleid van het woord goud. Geld in de vorm van vooral goud was de beste manier om (arbeidstijd) waarde mee op te slaan en maakte het mogelijk om goederen te verhandelen en de ontwikkeling van een meer uitgebreide arbeidsspecialisatie binnen een samenleving. Goud en zilver waren het meest geschikt op arbeidstijd en de waarde van een product op te slaan en uit te wisselen. Het was het meest geschikt om te fungeren als een objectief grootboek waar je moeilijk aan kon knoeien. Goud in de vorm van goudbaren representeerde daarnaast een intrinsieke waarde in termen van tijd en middelen die nodig waren om het goud te winnen en te smelten tot gouden muntjes en goudbaren. Bovendien is goud zeldzaam, duurzaam, makkelijk te bewerken en gewoon heel mooi. Het was de filosoof Aristoteles die als eerste een goede definitie van geld formuleerde. Geld moet volgens hem voldoen aan een aantal voorwaarden: het moet duurzaam zijn, het moet een intrinsieke waarde hebben (zeldzaam & kost tijd en geld om te winnen), het moet draagbaar zijn, en het moet deelbaar zijn. Goud en zilver voldeden het beste aan deze criteria en geld was sinds de oudheid goud en zilver.

wat is geld

Geld in termen van biljetten waren in feite goud of zilver certificaten om de handel verder te vergemakkelijken. Goud en zilver zijn immers zwaar en het werd de gewoonte om goud en zilver op te slaan in de kluis van de smeden. De goudsmeden zijn in feite de eerste bankiers en de eerste printers van bankbiljetten. De waarde van deze bankbiljetten was dus afhankelijk van het aantal gram goud deze representeerde. Geld was goud.

Wat is geld tegenwoordig?

De bankbiljetten die we nu hebben zijn nu een wettelijk betaalmiddel geworden en worden geprint door de centrale banken. De term hiervoor is Legal Tender. De Nederlandsche Bank heeft de verantwoordelijk uitbesteed aan het bedrijf Koninklijke Johan Enschedé in Haarlem. Dit bedrijf drukt sinds 1814 ons papiergeld. De euromunten worden geslagen bij de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht. Sinds de V.S. van de goudstandaard is afgestapt en Nederland met de rest van de wereld daarin volgde, representeert geld geen intrinsieke waarde meer. Het is niet meer mogelijk om een bankbiljet in te wisselen voor goud of zilver. Wat geld is nu vooral wettelijk bepaald door een decreet van de overheid. Dit wordt ook wel fiat genoemd. Ons eurogeld is nu fiat geld, een wettelijk afgedwongen betaalmiddel in handen van private banken. Een uitstekende video uitleg en documentaire over ‘wat is geld’, is de volgende:

Wat is geld uiteindelijk?

De waarde van het ons fiat eurogeld is nu relatief en afhankelijk van ons vertrouwen, de economie in de EMU in relatie tot andere economieën in de wereld en het monetaire beleid ten opzichte van andere landen. Het moge duidelijk zijn, de waarde van het geld is een stuk onzekerder geworden. De overheid kan wel zeggen dat dit Euro bankbiljetje geld is, maar uiteindelijk is het gewoon papier, legal tender backed by the tax payer. De waarde van fiat geld kan uiteindelijk tot niets worden gereduceerd. Dit is al meer dan 3800 keer gebeurd met fiat geld. De grootste factor die bijdraagt tot de destructie van fiatgeld is schuld. Een economie die onder een zware schuldenlast bezwijkt en te veel bankbiljetten in omloop brengt, zal door een combinatie van geldontwaarding en inflatie kapot gaan. Het vertrouwen in het geld zal in elkaar storten. Hoeveel huizen zijn er al niet verwarmd geworden met bankbiljetten?

Nogmaals,  tegenwoordig wordt ons fiat geld vooral digitaal uit het niets geschapen door de banken. Banken die geen verantwoordelijkheid hoeven af te leggen bij de overheid nog het volk. Bijna alle banken werken op basis van fractioneel bankieren en als rekeninghouders zijn we voor bescherming afhankelijk van een bankgarantie van de Nederlandsche Bank. Geld wordt gemaakt door het uitvaardigen van leningen en het maken van schuldenaars. Wanneer banken niet worden gecontroleerd en zich niet beheersen, zullen ze zeepbellen blazen aangezien ze er zoveel geld mee verdienen. Het gevaar met fiatgeld is het feit dat er geen limiet is op het aantal biljetten die de centrale banken kunnen uitgeven en daardoor de waarde niet kunnen garanderen.

Dit is onzin! Hoe kan dit mogelijk zijn? 

Na de Tweede Wereldoorlog was de US Dollar als wereldreservemunt gekoppeld aan een goudstandaard. Het voordeel van een goudstandaard was dat het een stuk moelijker was om teveel geld in omloop te brengen. In beginsel kon de centrale bank en de overheid alleen zoveel geld in omloop brengen als er goud in de schatkist zat. Dit werkte inflatie tegen en zorgde voor een meer stabielere geldcirculatie.

wat is geld waard

Het handhaven van een gouden standaard was niet voordelig voor een economisch beleid gebaseerd op het economisch denken van Keynes. Wanneer de overheid en de centrale bank meer macht wil hebben over de economie van een land en wil ingrijpen zoals het wil om de economie te stimuleren en af te romen, dan is een goudstandaard een blok aan het been. Door het weghalen van de gouden standaard door de Amerikanen, werd het makkelijker voor centrale banken, overheden en reguliere banken om geld in omloop te brengen en schulden te financieren. Door het overstappen naar een oliestandaard en het invoeren van de PetroDollar dat wordt gehandhaafd door militaire overmacht en oorlogen, beschikte de Amerikaanse financiële elite over een nog machtiger wapen: de geldpers van de Federal Reserve! Deze kon prachtig worden ingezet om de controle over de wereld te vergroten door schuld. Schuld gebaseerd op schuld die nooit en te nimmer terugbetaald kan en zal worden. Een systeem van schuldimperialisme kon worden doorgevoerd met de verdere liberalisering van de globale financiële markten.

Schuldenopbouw, zeepbellen en negatieve rente!

Vandaar al het fiatgeld dat nu in omloop is, is gebaseerd op leningen en de capaciteit van een schuldenaar om een lening terug te betalen. De Nederlanders hebben tegenwoordig ook veel te veel schulden opgebouwd dankzij vooral het winstbejag van banken. Nederlanders hebben enorm veel geld gestoken in de huizenmarkt. Vele Nederlanders hadden de zogenaamde overwaarde op hun huis als een lening opgenomen om mee te speculeren en te consumeren. Dit gedrag is gestimuleerd geworden door de manier waarop de banken werken, geld maken en fiatgeld werkt door middel van fractioneel bankieren en het Cantillon-effect. Fiatgeld is nu vooral schuld. We vergelijken nu landen in termen van staatsschulden en de relatieve (nu al negatieve) rentes op de staatsobligaties. Een zeer ongezond teken en een waarschuwing aan de wand.

ons geld

Nu is deze malle geldscheppingsmachine in handen van private banken en centrale banken. Het is niet ons geld, maar een machtsmiddel in private handen! Wij en ook de overheid moeten renteopslag betalen voor het scheppen van geld op basis van schuld. Dit is waanzin en moet worden gestopt. We moeten wakker worden over in welke situatie we zitten en daar iets aan doen! Tijd om de watergeus in ons wakker te maken. Daarom ondersteunt LiberBits het burgerinitiatief Ons Geld!

Geldcreatie moeten we onderbrengen bij een publiek instituut. Dit instituut brengt schuldvrij geld in omloop op basis van de belangen van de samenleving als geheel. Hierdoor gaat geldcreatie niet langer gepaard met schuldcreatie zoals nu het geval is. Ook kan er een streep worden gezet door rente over het nieuw gecreëerde geld. Banken blijven dus gewoon bestaan; zij gaan echter werken met bestaand geld en mogen niet langer zelf geld ‘maken’. ONDERTEKEN daarom het burgerinitiatief van Ons Geld

Wat is geld nog steeds? 

Goud is nog steeds geld. Hoewel het niet meer als wettelijk betaalmiddel wordt beschouwd is goud nog steeds de ultieme vorm van geld. De centrale banken gebruiken het nog steeds als een schaakstuk op het bord van de geo-politieke belangen. Het zijn vooral de centrale banken in het Oosten die massaal edelmetalen opkopen. Trouwens, er zijn zilver- en goudmuntjes die nog steeds als wettelijk betaalmiddel kunnen worden gebruikt in verschillende landen. Goud en zilver zijn in feite een van de weinige veilige havens voor uw vermogen in Euro’s en Dollars.

Fiatgeld heeft geen intrinsieke waarde. Fiatgeld is nu meer afhankelijk van de capaciteit van een belastingbetaler en een schuldenaar om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Hoe gaat het eigenlijk met de belastingbetalers en schuldenaars in Griekenland? Welke richting gaan we op met het monetaire beleid van de ECB. Is de EURO wel geld of eerder een wettelijk machtsinstrument om schuldeisers blij te maken? Wie zijn die schuldeisers? Zijn het niet vooral de grote internationale banken? Wat is geld? Wat zijn de lessen van de Europese crisis? Misschien is geld vooral een machtsmiddel geworden aangezien men door schuld en belastingen tot een slaaf wordt gereduceerd. Geld is macht! Wie beheerst de creatie van het geld?

geld is goud

De wortel van het probleem is de manier waarop geld wordt gemaakt door ons Westerse banksysteem. De Chinezen kopen massaal goud en zilver. Het is de beste bescherming voor uw vermogen. Fiat geld is door de toenemende schuldcreatie onderhevig aan geldontwaarding. De US Dollar heeft sinds het loslaten van de goudstandaard en het opbouwen van een staatschuld van meer dan 15 triljoen US Dollar meer dan 85 % van zijn waarde verloren. Ons fiat geld is ongezond en is minder waard geworden, vooral als u dit correleert en vergelijkt met de goudkoers over een lange periode. Goud en zilver zijn nu de vijand van fiat geld. De centrale banken hebben altijd de prijzen naar hun hand gezet door o.a. de manipulatie van de LIBOR rates.

bitcoin is geld

Ons banksysteem is corrupt en ons fiat geld is ziek. Het is tijd voor een hervorming. Cryptocurrencies kunnen hierbij een belangrijke rol gaan spelen. Een cryptocurrency zoals Bitcoin democatiseert en decentraliseert het geld als een betalings- en machtsmiddel. Fiat geld is het belangrijkste machtsmiddel waarover banken en overheden beschikken om haar burgers te temmen. Bitcoin herbergt een stille kracht om ons bankwezen te revolutioneren en geld weer te democratiseren. Weer letterlijk in de zakken van de burgers te brengen met behulp van hardware bitcoin portemonnees zoals de Ledger Nano Wallet. Daarnaast kun je met behulp van Bitcoin je ook weer op een oude vertrouwde goudstandaard zetten. Cryptogeld is vrij geld. Fiatgeld is gedwongen geld. Het centraliseert macht ten gunste van megabanken en mega-overheden. Sinds de introductie van fiatgeld is de omvang van de staatsschulden, de regulering van de overheden, de wolkenkrabbers van megabanken en de omvang van de meeste legers enorm toegenomen. Eisenhower noemde deze groeiende machtscluster het Militair-Industrieel complex en waarschuwde ons voor dit enorm gevaar! Hoeveel oorlogen zijn er sindsdien al niet gevoerd geworden met het leger van de VS en haar NATO-‘bondgenoten’?

Voor de mensen die voor zekerheid opteren, is het verstandiger om niet in Euro’s en Dollars te sparen, maar in goud en zilver. De hoogste rente die u kunt krijgen op een Nederlandse bank via bijvoorbeeld banksparen is niet indrukwekkend in vergelijking met de risico’s die u neemt. Sparen kunt u het beste doen op een gezonde en veilige bank.

Wat is geld – what is money – een korte beschrijving in het engels:

Money is a fungible, recognizable, divisible, inert, non-reproducable store of wealth that represents human labor.

Many things can be temporarily used as money, such as legal tender fiat notes, food, possessions, but in it’s purest form, precious metals are really the quintinessential forms of money that have been present for thousands of years. The major global problem is that people have been led to believe that debt based fiat paper currencies that represent future credits are money… and that is purely incorrect.

Aanbevolen artikels om te lezen:

Uitstekende video series over geld en ons monetaire systeem:

Uitstekende video van Dr. Hans-Hermann Hoppe over geld en de Oostenrijkse School van economisch denken:

Wat is geld? Informatiebronnen:

Lees verder

Is een Solana ETF op komst?

Is een Solana spot ETF in de maak? Met de aanvraag van 21Shares en VanEck lijkt een Solana spot ETF dichterbij te komen. Inderdaad, VanEck en 21Shares hebben een aanvraag ingediend voor een Solana spot ETF bij de Cboe exchange. De SEC kijkt er nog naar, maar een SOL spot ETF komt dichterbij. Laten we […]

Jul 9, 2024
3 min

Bit2me vs Bitvavo, welke exchange is beter?

Bit2me versus Bitvavo. Welke exchange is beter? Met deze Bitvavo vs bit2me exchange vergelijking zullen we kijken hoe deze twee grote Europese cryptocurrency beurzen zich tot elkaar verhouden. Beide exchanges draaien een hoog EURO handelsvolume en hebben een breed dienst- en productaanbod. In deze Bitvavo vs bit2me vergelijking zullen we kijken naar de producten en […]

Jul 9, 2024
4,5 min

Wat is de Base chain van Coinbase precies?

Wat is de Base chain van Coinbase? De Base chain van Coinbase is sinds de lancering ongekend populair, onder andere voor de lancering van memecoins. Maar wat is de Base chain precies? Laten we het eens nader bekijken. De Base chain van Coinbase is enorm populair, maar waarom? Vorig jaar is het testnet van de […]

Jul 3, 2024
3 min