Wat wordt er bedoelt met defi?

DeFi staat voor Decentralized finance. Het is een nieuw begrip die wordt gebruikt voor de opkomst van platforms en protocollen voor het verlenen van DeFi-diensten. In de meest algemene zin dekt DeFi de lading van crypto finance. De term DeFi ambieert zo veel mogelijk decentralisatie om zo onder meer de ontwikkeling van open en gedecentraliseerde kredietmarktplaatsen te verwezenlijken die werken met of op blockchain technologie, stablecoins en cryptovaluta.

Een concreet en beste voorbeeld is het decentrale kredietplatform van MakerDAO die werkt op Ethereum en beschikt over een eigen innovatieve stablecoin, de DAI. Dit voorbeeld is een van de componenten van DeFi. Er zijn specifieke lending protocollen, security tokens, decentrale beurzen enz. DeFi gaat in feite om het conventionele financiële dienstverleningen te decentraliseren door ze te bouwen op blockchain technologie en te programmeren met behulp van smart contracts. DeFi gaat om het bouwen van een divers gedecentraliseerd financieel systeem die open is voor iedereen en niet te stoppen is. Niet alle initiatieven zijn op dit moment volledig gedecentraliseerd. Er zijn DeFi diensten die gestart zijn met een hybride oplossing. BlockFi is hiervan een concreet voorbeeld.

DeFi omhelst meer dan de ontwikkeling van P2P-kredietmarktplaatsen op blockchain technologie en cryptovaluta. Het omhelst ook de ontwikkeling van Bitcoin lending platforms, investeringsplatforms, token sales platforms, decentrale exchanges, stablecoins zoals PAXG, open marktplaatsen, crypto assets management platforms en prediction markets. We zien een trend dat de oude financiële orde wordt gedesintermedieerd en getokenized.

Dit nieuwe financiële ecosysteem zal ook leiden tot een explosieve groei van nieuwe verschillende tokens die vrij op het internet kunnen worden verhandeld op de decentrale en reguliere crypto exchanges. De DeFi sector ontwikkelt zich op dit moment zeer snel met behulp van de Ethereum blockchain technologie.

Een aantal interessante voorbeelden van DeFi projecten:

  • Compound Finance – Is een lending protocol voor Ether (ETH)/tokens die een P2P-kredietmarktplaats op Ethereum verwezenlijkt.
  • tZero & Polymath & Harbor – Token creatie en uitgave platforms (TAO-platforms) voor de uitgave van tokenized securities.
  • MelonPort – token asset management platform ontwikkeld op IPFS en Ethereum smart contracts.
  • Augur & Gnosis – Decentralized Prediction Market.
  • EtherDelta & IDEX – Decentralized Ethereum exchange (Ethereum-DEX)
  • District0X – protocol en platform voor de creatie van Ethereum P2P-marktplaatsen voor onder meer de handel in non-fungible tokens (NFTs) ook wel crypto-collectibles genoemd.

Ethereum is het platform voor DeFi:

De DeFi sector ontwikkeld zich razendsnel. De meeste Decentrale Financiële Applicaties en projecten draaien op dit moment op Ethereum, maar er zijn genoeg andere smart contract protocollen en blockchain alternatieven waarop het DeFi-ecosysteem verder op kan worden uitgebouwd en met elkaar in verbinding kan treden. Potentieel geldt dit ook voor de Bitcoin DeFi sector. Dit wil zeggen DeFi-diensten die bovenop de Bitcoin blockchain draaien als een tweede laag. Het Liquid Netwerk en RSK zijn twee belangrijke projecten die de Bitcoin DeFi sector kunnen uitbouwen.

DeFi, de overheid en regelgeving?

Een knelpunt voor de verdere uitbouw van de DeFi-sector is het snijvlak waar wetgeving en regulering van toepassing zal zijn. Het is waarschijnlijk dat er een balans zal worden gevonden en dat overheden een gereguleerde uitgave van tokens en applicaties zullen ondersteunen. Niettemin, de DeFi-sector zou in principe volledig zonder overheidsregulering en zonder goedkeuring kunnen opereren. Het is eerder zo dat slimme overheden de wetgeving en regelgeving aanpassen om innovatieve DeFi-bedrijven een veilige haven te geven. Malta is in Europa een uitstekend voorbeeld. In de Verenigde Staten is de staat van Wyoming het beste voorbeeld.

Conclusie:

De opkomst en verdere uitbouw van de DeFi ofwel Dectralized Finance sector is niet meer te stoppen en biedt een nieuwe belangrijke niche voor fintech bedrijven. Het is waarschijnlijk dat belangrijke fintech bedrijven deze niche sector zullen betreden wanneer de regulering en wetgeving duidelijker is. Dit is een tijdsvraag. Een nieuwe Fintech 2.0 sector zal er ontstaan die de wereld van financiën voorgoed zal veranderen.

Op dit moment wordt de DeFi sector vooral gebouwd op Ethereum, maar is het onvermijdelijk dat er ook geëxperimenteerd zal worden met alternatieve blockchainprogrammeerplatforms zoals EOS, Cardano en zeker ook tweede laag protocollen op Bitcoin.

Gerelateerde onderwerpen:

Digital Assets koop je bij Bitvavo in Amsterdam!