Lockdownregels gebaseerd op onwetenschappelijke bevindingen!

Jun 8, 2020
lockdownregels nederland

De nieuwe lockdownregels in Nederland en de implementatie van de anderhalvemeter-samenleving is gebaseerd op foute veronderstellingen, verborgen modellen, niet openbare gegevens en verkeerde testen. Heel veel wetenschappers hebben kritiek, maar deze wordt weggemoffeld door de media. Bovendien, vrezen vele wetenschappers voor hun carrière of baan wanneer ze hun boekje te buiten gaan. Ze hebben Willem Engel benaderd die wel in de openbaarheid treedt.

willem engel

Willem Engel is een biowetenschapper die vooral veel kritiek uit over de wetenschappelijkheid van het huidige lockdownbeleid en de nieuwe lockdownregels die in Nederland gelden. Willem heeft een alternatief onderzoeksteam opgezet om experimentele methodes, modellen en studies die zijn uitgevoerd te toetsen en te herzien. Heel veel conclusies op basis waarvan het beleid wordt afgestemd zijn volledig verkeerd en is onwetenschappelijk. Hieronder is een verontrustend gesprek te zien tussen Willem Engel en Ramon Bril.

Willem Engel heeft ook een website met meer informatie: Viruswaanzin.

Gerelateerde artikels:

Lees verder

Bitcoin en de terugkeer naar individuele vrijheid!

De geboorte van de moderne westerse wereld werd gekenmerkt door een verwerpen van autocratische regimes en een omarming van algemene rechten en vrijheden. We zien echter dat diezelfde rechten en vrijheden recent steeds meer worden ingeperkt door dezelfde overheden die toen tot stand kwamen. Bitcoin vormt een technologie die een antwoord biedt op dit steeds […]

Sep 22, 2020
2,5 min

Michael Saylor over Bitcoin

Michael Saylor is de oprichter en directeur van het beursgenoteerde bedrijf MicroStrategy (MSTR) met een waarde van ongeveer 1.2 miljard dollar. Hij is eindverantwoordelijk voor de recente beslissing om bijna alle dollarreserves in de schatkist om te wisselen voor bitcoin. In totaal heeft MicroStrategy $410 miljoen omgezet in 38,250 BTC als een strategische reservevaluta en […]

Sep 22, 2020
5 min

Wat is Nexus Mutual (NXM)?

Wat is Nexus Mutual (NXM) en wat kan je ermee? De afgelopen tijd hebben we al een aantal spelers in de wereld van gedecentraliseerde financiering (DeFi) onder de loep genomen, zoals Bancor Finance, Flamingo Finance en Balancer Finance. Vandaag kijken we naar Nexus Mutual, een soort softwarekraakverzekering die gebruikers beschermt bij het afsluiten en gebruik […]

Sep 15, 2020
3 min