Als belegger in cryptovaluta is het niet onbelangrijk om proactieve Bitcoin analisten te volgen met een grondige kennis van onze monetaire geschiedenis. Een van deze monetaire analisten en entrepreneurs is Trace Mayer. Trace bestuurde de Oostenrijkse school van economie met een focus op de Oostenrijkse school van economisch filosofen Murray Rothbard en Ludwig von Mises.

trace mayerZonder te veel in details te treden, wat belangrijk is om te noteren is dat de Oostenrijkse school inflatie met volledig andere ogen ziet dan de Keynesiaanse economische traditie. Inflatie is een toename van de geldhoeveelheid, de stijging van de prijzen zijn daarvan een gevolg. Het  inflatoir monetair beleid van geldverruiming zoals het beleid van kwantitatieve versoepeling dat door de centrale banken wordt gevoerd is een destructieve ontwikkeling voor het vermogen van een bevolking. Inflatie bestaat uit twee processen: (1) vergroting van de geldhoeveelheid, met hogere prijzen en dalende koopkracht tot gevolg en (2) redistributie van welvaart richting de inflatiemakers en profiterende financiële elite. Hieruit komen twee sociale gevolgen voort: de bevoordeling van debiteuren boven crediteuren en de ongelijke stijging van de prijzen in grootte en snelheid. Politieke lobbygroepen als aannemers, de defensie-industrie en aan de politiek gelieerde bedrijven en vakbonden, profiteren doorgaans, omdat zij het nieuwe geld direct van de centrale banken ontvangen, of zelf mogen bijmaken en uitlenen, zoals de banken. Hun inkomens stijgen sneller dan de prijstoename, ten koste van anderen. Inflationisten zullen pleiten voor voortzetting, omdat zij anders hun geprivilegieerde positie verliezen. De verliezers zijn de late ontvangers van het nieuwe geld; zij betalen hogere prijzen, maar hebben (nog) geen hoger inkomen ontvangen. Hieronder vallen ook gewone burgers in hun rol als crediteur. De Oostenrijkse school van economisch denken hebben ook veel kritiek op de praktijk van fractioneel bankieren en een fiat geldstelsel zonder afdekking zoals goud en/of zilver. Het systeem zal exponentiële schuldenbergen opbouwen, dit leidt tot steeds groter risico op hyperinflatie en het uitvagen van elke waarde van een fiat valuta.  De meeste burgers zijn zich niet bewust van wat het huidige zieke monetaire systeem behelst. Overheden en banken hebben de beginselen van gezond geld losgelaten en een ziek monetair systeem opgeblazen gebaseerd op fractioneel bankieren en financiële schuldinstrumenten. Een ongezond monetair systeem gebaseerd op schulden schept een ongezonde wereld waarbij macht en geld meer en meer wordt gecentraliseerd ten koste van de gewone burgers op deze planeet.

trace mayer

De aanhangers van de Oostenrijkse school willen dat er wordt gestreefd naar een deflatoir monetair beleid waarbij welstand op basis van vermogen wordt gecreëerd. Er moet worden gestreefd naar monetaire soevereiniteit in plaats van afhankelijkheid. Vele zijn voorsprekers voor een verankering van het monetaire systeem in een nieuwe goudstandaard of in een toekomstig Bitcoin standaard. Bitcoin stelt iedereen in staat om monetair Souverein te worden met een nieuw roerend goed dat geen correlatie heeft met het bestaande schuldsysteem en functioneert als een nieuwe vorm van digitaal goud. Het zou kunnen gaan dienen als een nieuwe wereldreservemunt.

Dit is wat de jonge Trace Mayer inzag. Bitcoin als technologie zal een monetair technologisch paradigma verschuiving op gang brengen. De blockchain technologie waarop Bitcoin is gebouwd herbergt een disruptieve kracht en zal als een zwart gat gaan werken bij het proces van kapitaalvernietiging bij de aankomende implosie van het huidige bankenstelsel op basis van de opgebouwde schuldenpiramide. Wanneer dit systeem implodeert en zichzelf uitvaagt zal er een enorme kapitaalvlucht op gang komen naar edelmetalen en Bitcoin. Dit proces wordt ook wel hyperbitcoinization genoemd in plaats van hyperinflatie.

Dit inzicht heeft er toe geleid dat Trace Mayer vanaf 2011 zo veel mogelijk bitcoins heeft gekocht. Hij behoort nu tot de rijkste Bitcoin entrepreneurs en durfkapitalist in nieuwe Bitcoin ondernemingen zoals de Bitcoin exchange Kraken. Hij heeft ook een blog over Bitcoin. Van Isaac Newton,  de monetaire uitvinder van de goud standaard, tot Nikola Tesla en Steve Jobs, het zijn de disruptieve innovatieve krachten die de markten het het leven van iedereen veranderen. Volgens Trace Mayer zijn de fiat valuta markten klaar voor innovatie waarbij vermogens kunnen worden gemaakt en verloren gaan in aankomende creatieve destructie van het globaal fiat geldsysteem door het nieuwe geldsysteem gebaseerd op crypovaluta’s, blockchain technologie en de Bitcoin standaard.  Hieronder in deze podcast is een goed recent interview met Trace over de toekomst van Bitcoin te beluisteren:

Hieronder kun je Trace Mayer zien over zijn rol in de ontwikkeling van Bitcoin.

Hieronder kun je Trace Mayer horen over de recente Bitcoin crash en volatiliteit in het begin van het jaar 2018 en de Mayer Multiple voor het inschatten over de prijs van Bitcoin te ver is omhoog geschoten of een koopje is.

Voor meer informatie: